Niemiecko-polski słownik fachowych terminów strażackich
aktualności » aktualne wpisy

Walne Zebranie Roczne Tantow - jednostka VI Straży Pożarnej Urzędu Gartz (1/2)

17.02.2012

W dniu 17.02.2012 roku odbyło się Walne Zebranie Roczne OSP Tantow - jednostka VI Straży Pożarnej Urzędu Gartz nad Odrą. Klaus Höflich, dowódca plutonu gaśniczego, powitał przybyłych kolegów i gości z Bielic, Kołbaskowa i Wolschow. Następnie komendant Roger Sy i Falk Becker (w zastępstwie za Franka Weidemanna, któremu życzymy rychłego powrotu do zdrowia) przedstawili sprawozdanie z działalności rocznej OSP Tantow i Schönfeld.

Spektakularnymi akcjami było między innymi gaszenie pożaru nasypu przy linii kolejowej w kierunku Szczecina, podczas którego na kilka minut przed zakończeniem akcji o mało nie wydarzył się wypadek kolejowy, pożar bel prasowanej słomy niedaleko Damitzow oraz pozar w Neuschönfeld, który udało się ugasić jedynie dzięki użyciu wszystkich dostępnych PA-Träger. Szczególnie

Niemiecko-polski słownik fachowych terminów strażackich
aktualności » aktualne wpisy

radosnym wydarzeniem było wstąpienie pierwszego polskiego mieszkańca gminy do Straży Pożarnej.

Po wystąpieniach koleżanka Angelika Szluter złożyła sprawozdanie z działalności młodzieżowej Straży Pożarnej. Omówiła działalność szkoleniową podając przykłady m.in. zajęć w grupie przedszkolnej Nadrensee oraz gry terenowej przeprowadzonej wspólnie z Policją, podczas której młodzi strażacy mieli możliwość zapoznania się z pracą Policji. W zawodach pozarnicznych młodzieżowa drużyna Straży Pożarnej zajęła 3. miejsce. Wszyscy z sentymentem wspominali także wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do Bielic.

Następnie dyskusję rozpoczął Andreas Meincke, wojt gminy Tantow, dziękując strażakom za ich ofiarność oraz pomoc przy organizowaniu przez gminę różnych przedsięwzięć, jak np. Święto Dziecka, niemiecko-polskie spotkanie mieszkańców gminy oraz jarmark bożonarodzeniowy. Również zorganizowane samodzielnie przez Straż Pożarną imprezy takie jak turniej piłki siatkowej

« z powrotem

metryczka i wykluczenie odpowiedzialności

dalej »