Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit C beginnen

Deutsch Polnisch
C C
C-Blindkupplung {f} pokrywa C (52)
C-D-Übergangsstück {n} przełącznik C-D (52/25)
C-Druckkupplung {f} łącznik C (25)
C-Druckschlauch {m} wąż tłoczny C (W-52)
C-Festkupplung {f} nasada
C-Rohr {n} prądownica C (52)
C-Saugkupplung {f} łącznik ssawny C (52)
C-Strahlrohr {n} prądownica do węży C (52)
Canyon {m} przełom rzeki {m}
CE-Zeichen {n} zank dopuszczenia
Celsius-Grad {n} stopień Celsjusza
Chemie {f} chemia
Chemie des Verbrennungsvorganges, die chemia spalania
Chemieeinsatz {m} ratownictwo chemiczne
Chemiefaserschlauch {m} wąż ze sztucznego włókna
Chemieschutz {m} ochrona przeciwchemiczna
Chemiewehr {f} jednostka ratownictwa chemicznego
Chemikalien chemikalia
chemikalienbeständig odporny na działanie chemikaliów
Chemikalienschutzanzug {m} gazoszczelne i odporne na działanie chemikalów ubranie ochronne
chemisch chemicznie
chemisch aktiv chemicznie czynny
chemische Beständigkeit {f} trwałość chemiczna
chemische Eigenschaften, die właściwości chemiczne
chemische Energie, die energia chemiczna
chemische Gleichung, die równanie chemiczne
chemische Laboratorium, das laboratorium chemiczne
chemische Löschschaum, der piana gaśnicza chemiczna
chemische Reaktion, die reakcja chemiczna
chemische Rettung, die ratownictwo chemiczne
chemische Umsetzung, die przemiana chemiczna
chemische Untersuchung, die badanie chemiczne
chemische Vorgang, der proces chemiczny
chemischen Eigenschaften, die własności chemiczne
Chlor {m} chlor
Chlorwasserstoff {m} chlorowodór
Christbaumbrand {m} pożar choinki
Chromatografie {f} chromatografia
Clophen {n} chlorodwufenyl
Clophen {n} klofen
CO2- Raumschutzanlage {f} instalacja gaśnicza na CO2 gasząca przez całkowite wypełnienie
CO2-Gasdüse {f} dysza gazowa gaśnicy na CO2
CO2-Hochdruckanlage {f} instalacja gaśnicza na CO2 (z fazy gazowej)
CO2-Löschanlage {f} instalacja gaśnicza na CO2
CO2-Nebeldüse {f} dysza mgłowa gaśnicy na CO2
CO2-Niederdruckanlage {f} instalacja gaśnicza na CO2 (z fazy ciekłej)
CO2-Objektschutzanlage {f} instałacja gaśnicza na CO2 gasząca przez działanie miejcowe
CO2-Schnee {m} CO2 w postaci śniegu
CO2-​Schnee śnieg
Computer {m} komputer
Computerbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa komputerów
Containerschiff {n} kontenerowiec

Polnische Wörter, die mit C beginnen

Deutsch Polnisch
C C
Gesamt-Löschmittelvorrat {m} całkowity zapas środka gaśniczego
Eichstempel {m} cecha legalizacyjna
Brandmerkmal {n} cecha pożaru
Ziegelstein {m} cegła
Glasbaustein {m} cegła szklana
Einsatzziel {n} cel akcji ratowniczo-gaśniczej
Brandschutzziel {n} cel ochrony przeciwpożarowej
Feuerlöschzweck {m} cel przeciwpożarowy
Brandschutzzweck {m} cel przeciwpożarowy
Zentrale {f} centrala
Alarmzentrale {f} centrala alarmowa
Alarmierungszentrale {f} centrala alarmowa
Feuerwehrzentrale {f} centrala alarmowa-dyspozycyjna
Feuerwehreinsatzzentrale {f} centrala alarmowo-dyspozycyjna
Einsatzzentrale, die <EZ> centrala alarmowo-dyspozycyjna
Einsatzzentrale <EZ> {f} centrala alarmowo-dyspozycyjna
Einsatzzentrale {f} centrala alarmowo-dyspozycyjna
Einsatzleitzentrale {f} centrala alarmowo-dyspozycyjna
Brandmeldezentrale <BMZ> {f} centralka instalacji sygnalicyjno-alarmowej pożaru
Etagenheizung {f} centralne ogrzewanie piętrowe
Einsatzzentrale {f} centrum alarmowe
Brandforschungszentrum {n} centrum badaczy ochrony przeciwpożarowej
Brandforschungszentrum {n} centrum badawcze pożarów
Einsatzleitzentrale {f} Centrum Koordynacji Ratownictwa
Rechenzentrum {n} centrum obliczeniowe
Zertifizierung {f} certyfikacja
Zertifikat {n} certyfikat
Brandcharakteristik {f} charakterystyka pożaru
Brandkennung {f} charakterystyka pożaru
Gangkurve {f} charakterystyka przepływu
Abbrandcharakteristik {f} charakterystyka spalania
Abbrandcharakteristik {f} charakterystyka wypalania
Chemie {f} chemia
physikalische Chemie, die chemia fizyczna
Brandchemismus {m} chemia pożaru
Chemie des Verbrennungsvorganges, die chemia spalania
Brandchemismus {m} chemia spalania
chemisch chemicznie
chemisch aktiv chemicznie czynny
Chemikalien chemikalia
Chlor {m} chlor
Clophen {n} chlorodwufenyl
Chlorwasserstoff {m} chlorowodór
Gaswolke {f} chmura gazowa
Pulverwolke {f} chmura proszku
Löschpulverwolke {f} chmura proszku gaśniczego
Schadstoffwolke {f} chmura substancji szkodliwych
Signalflagge {f} chorągiewka sygnalizacyjna
Berufskrankheit {f} choroba zawodowa
Chromatografie {f} chromatografia
Gaschromatografie {f} chromatografia gazowa
Lagermaterialien im Schutzbereich einer Sprinkleranlage <L1.... L4> chronionych przez instalację tryskaczową
Dreiecktuch {n} chusta trójkątna
halten chwytać
kühle Luft, die chłodne powietrze
Kühlung {f} chłodzenie
Kühlen {n} chłodzenie
Wasserkühlung {f} chłodzenie wodne
kühlen chłodzić
abkühlen chłodzić
wassergekühlt chłodzony wodą
Saugfähigkeit {f} chłonność
brennschneiden ciąć palnikiem
Luftauftrieb {m} ciąg powietrza
Flammenzug {m} ciąg płomieni
Flammenauftrieb {m} ciąg płomieni
Zugmaschine {f} ciągnik samochodowy
Feststoff {m} ciało stałe
autogene Schneiden, das cięcie acetylenowo-tlenowe
Brennschneiden {n} cięcie palnikiem
Flüssigkeit {f} ciecz
Kühlflüssigkeit {f} ciecz chłodząca
brennbare Flüssigkeit {f} ciecz palna
ätzende Flüssigkeit, die ciecz żrąca
verflüssigt ciekły
flüssig ciekły
flüssige Gas {n} ciekły gaz
flüssige Brennmaterial, das ciekły materiał palny
brennbare flüssige Stoff, der ciekły materiał palny
flüssige Löschmittel, das ciekły środek gaśniczy
flüssige Sauerstoff, der ciekły tlen
Dunkelkammer {f} ciemnia
Wärme {f} ciepło
Brandhitze {f} ciepło (wydzielające się podczas) pożaru
Kühlwärme {f} ciepło chłodzenia (odbierane przez chłodzenie)
zugeführte Wärme, die ciepło doprowadzone
Kondensationswärme {f} ciepło kondensacji
Erstarrungswärme {f} ciepło krzepnięcia
Abwärme {f} ciepło odlotowe
Brennstoffwärme ciepło paliwa
Verdampfungswärme {f} ciepło parowania
Brandwärme {f} ciepło pożaru
Strahlungswärme {f} ciepło promieniowania
Reaktionswärme {f} ciepło reakcji
Zersetzungswärme {f} ciepło rozkładu
Verbrennungswärme {f} ciepło spalania
Brennstoffwärme ciepło spalania
Kompressionswärme {f} ciepło sprężania
Reibungswärme {f} ciepło tarcia
Schmelzwärme {f} ciepło topnienia
Löschwasserwärme {f} ciepło wody gaśniczej
Explosionswärme {f} ciepło wybuchu
freiwerdende Wärme, die ciepło wyzwalające się
spezifische Wärme, die ciepło właściwe
spezifische Verdampfungswärme, die ciepło właściwe parowania
spezifische Schmelzwärme, die ciepło właściwe topnienia
Zündwärme {f} ciepło zapalenia
Zündwahrscheinlichkeit {f} ciepło zapalenia
Zündwärme {f} ciepło zapłonu
Zündwahrscheinlichkeit {f} ciepło zapłonu
gebundene Wärme, die ciepło związane
warm ciepły
Gewicht {n} ciężar {m}
Molekulargewicht {n} ciężar drobinowy
Pioniertauchgerät {n} ciężki sprzęt nurkowy
physikalische Vorgang, der ciężki sprzęt nurkowy
schwere Tauchgerät, das ciężki sprzęt nurkowy
schwerer als Luft cięższy od powietrza
Druck {m} ciśnienie
atmosphärische Druck, der ciśnienie atmosferyczne
Atmosphärendruck {m} ciśnienie atmosferyczne
Gesamtförderdruck einer Pumpe {m} ciśnienie całkowite tłoczenia (pompy)
Gasdruck {m} ciśnienie gazu
Treibgasflaschendruck {m} ciśnienie gazu wyrzucającego w butli
Grenzdruck {m} ciśnienie graniczne
Fließdruck {m} ciśnienie hydrauliczne
hydraulische Druck, der ciśnienie hydrauliczne
hydrodynamische Druck, der ciśnienie hydrodynamiczne
hydrostatische Druck, der ciśnienie hydrostatyczne
Enddruck {m} ciśnienie końcowe
Blutdruck {m} ciśnienie krwi
maximale Druck, der ciśnienie maksymalne
Manometerdruck {m} ciśnienie manometryczne
Mindestdruck {m} ciśnienie minimalne
Hydrantendruck {m} ciśnienie na hydrancie
Strahlrohrdruck {m} ciśnienie na prądownicy
Druck am Schaumrohr, der ciśnienie na prądownicy pianowej
Druck am Mundstück, der ciśnienie na pyszczku prądownicy
Eingangsdruck {m} ciśnienie na wejściu
Eintrittsdruck {m} ciśnienie na wejściu
Ausgangsdruck {m} ciśnienie na wyjściu
Niederdruck {m} ciśnienie niskie
Nennförderdruck {m} ciśnienie nominalne tłoczenia
Normaldruck {m} ciśnienie normalne
Umgebungsdruck {m} ciśnienie otoczenia
Dampfdruck {m} ciśnienie par
Förderdruck {m} ciśnienie podnoszenia
Oberflächendruck {m} ciśnienie powierzchniowe
Luftdruck {m} ciśnienie powietrza
Prüfdruck {m} ciśnienie próbne
Platzdruck {m} ciśnienie próbne (na rozerwanie)
Gebrauchsprüfdruck {m} ciśnienie próbne użytkowe
Arbeitsdruck {m} ciśnienie robocze
Betriebsdruck {m} ciśnienie robocze
Pumpenarbeitsdruck {m} ciśnienie robocze pompy
Berstdruck {m} ciśnienie rozrywające
Zerplatzdruck {m} ciśnienie rozrywające
Pressluftdruck {m} ciśnienie sprężonego powietrza
Saugdruck {m} ciśnienie ssania
konstante Druck, der ciśnienie stałe
Sauerstoffdruck {m} ciśnienie tlenu
Förderdruck {m} ciśnienie tłoczenia
Fülldruck {m} ciśnienie w butli
Leitungsdruck {m} ciśnienie w przewodzie
Wasserleitungsdruck {m} ciśnienie w przewodzie wodociągowym
Löschpulverbehälterdruck {m} ciśnienie w zbiorniku proszku gaśniczego
Wasserdruck {m} ciśnienie wody
Explosionsdruck {m} ciśnienie wybuchu
Ausstoßdruck {m} ciśnienie wyrzutu
Ansprechdruck {m} ciśnienie zadziałania
Ansprechüberdruck {m} ciśnienie zadziałania
reduzierte Druck, der ciśnienie zredukowane
Druckmesser {m} ciśniniomierz
CO2-Schnee {m} CO2 w postaci śniegu
sich zurückziehen cofać się
Zurückziehen {n} cofanie
Zurückschlagen einer Flamme, das cofnięcie się (płomienia)
Flammenumkehr {f} cofnięcie się płomieni
Flammenrückschlag {m} cofnięcie się płomieni
Abknallen {n} cofnięcie się płomienia z hukiem do palnika
übend ćwicząc
Übungen ćwiczenia
Freiübungen ćwiczenia fizyczne
Gymnastik {f} ćwiczenia fizyczne
Freiluftübungen ćwiczenia fizyczne na wolnym powietrzu
Übung {f} ćwiczenie
Objekteinsatzübung {f} ćwiczenie (jednostek ratowniczo-gaśniczych) na obiekcie
Einsatzübung {f} ćwiczenie bojowe
Löschangriff {m} ćwiczenie bojowe
Einsatzübung am Brandobjekt, die ćwiczenie bojowe na obiekcie
Trockenübung {f} ćwiczenie bojowe na sucho
Brandevakuierungsübung {f} ćwiczenie ewakuacji na wypadek pożaru
Feuerlöschübung {f} ćwiczenie gaśnicze
Löschübung {f} ćwiczenie gaśnicze
Schauübung {f} ćwiczenie pokazowe
Feuerwehrübung {f} ćwiczenie pożarnicze
Feuerschutzübung {f} ćwiczenie przeciwpożarowe
Brandschutzübung {f} ćwiczenie przeciwpożarowe
Rettungsübung {f} ćwiczenie ratownicze
Feuerwehrübung {f} ćwiczenie straży pożarnej
Einsatzübung {f} ćwiczenie taktyczno-bojowe
exerzieren ćwiczyć
üben ćwiczyć
Gefahrkennzeichnungsnummer {f} cyfrowy kod zagrożenia
Fliehkraftabscheider {m} cyklon
Zisterne {f} cysterna
Löschwasserzisterne {f} cysterna wody gaśniczej
Kohlenmonoxyd, das <CO> czad
Kohlenmonoxid <CO> {n} czad
Mütze {f} czapka
Schirmmütze {f} czapka (z daszkiem)
Zeit {f} czas
Fluchtzeit {f} czas (trwania) ewakuacji
Feuerwehreingreifzeit {f} czas (trwania) wejścia do akcji jednostki straży pożarnej
Alarmierungszeit {f} czas alarmowania
Branderkennungszeit {f} czas detekcji
Fahrzeit {f} czas dojazdu
Einsatzgrundzeit {f} czas dojazdu do akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzgrundzeit {f} czas dojazdu do pożaru
Feuerwehranfahrzeit {f} czas dojazdu straży pożarnej do miejsca akcji ratowniczo-gaśniczej
Nachbrennzeit {f} czas dopalania się
Einsatzzeit {f} czas eksploatacji
Brandbeanspruchungszeit {f} czas ekspozycji ogniowej
Fluchtzeit {f} czas ewakuowania (się)
Brandlöschzeit {f} czas gaszenia pożaru
Kontrollzeit {f} czas lokalizacji pożaru
Anwärmezeit {f} czas nagrzania
Aufheizperiode {f} czas nagrzewania
Einwirkungsdauer {f} czas oddziaływania
Brandeinwirkungsdauer {f} czas oddziaływania pożaru
Kontrollzeit {f} czas opanowania (pożaru)
Zündverzugszeit {f} czas opóżnienia zapłonu
Vorwarnzeit {f} czas ostrzegania
Warnzeit {f} czas ostrzegania
Nachbrennzeit {f} czas palenia się po usunięciu żródła ciepła
Beschäumungszeit {f} czas podawania piany
Interventionszeit {f} czas podjęcia akcji (interwencyjnej)
Hilfsfrist {f} czas podjęcia akcji ratowniczo-gaśniczej
Löschfrist {f} czas podjęcia działań gaśniczych
Beschäumungszeit {f} czas pokrywania pianą
Stillstandszeit {f} czas postoju
Zündzeitbedarf {m} czas potrzebny do zapalenia
Brandzeit {f} czas powstania pożaru
Durchgangszeit {f} czas przejścia
Brandübertragungszeit {f} czas przeniesienia się pożaru
Durchlaufzeit {f} czas przepływu
Durchflußzeit {f} czas przepływu
Brandentwicklungszeit {f} czas rozprzestrzeniania się pożaru
Aufbauzeit {f} czas rozwinięcia się
Entwicklungszeit {f} czas rozwinięcia się sekcji
Spritzdauer des Löschers, die czas rozładowania gaśniczy
Trocknungszeit {f} czas suszenia
Dienstzeit {f} czas służby
Rettungszeit {f} czas trwania akcji ratowniczej
Einsatzdauer {f} czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
Eintreffdauer {f} czas trwania dojazdu do miejsca akcji
Evakuierungszeit {f} czas trwania ewakuacji
Räumungszeit {f} czas trwania ewakuacji
Löschzeit {f} czas trwania gaszenia
Fahrzeit {f} czas trwania jazdy
Brenndauer {f} czas trwania palenia się
Nachbrenndauer mit Flamme {f} czas trwania palenia się dalszego (płomieniem)
Eingreifzeit {f} czas trwania podjęcia interwencji
Branddauer {f} czas trwania pożaru
Normbranddauer {f} czas trwania pożaru znormalizowanego
Durchbrandzeit {f} czas trwania przejścia pożaru
Erkundungszeit {f} czas trwania rozpoznania
Brandausbreitungsdauer {f} czas trwania rozprzestrzeniania się pożaru
Brandentwicklungsdauer {f} czas trwania rozwoju pożaru
Abkühlungsdauer {f} czas trwania stygnięcia
Nachglimmdauer {f} czas trwania tlenia się po oddalenia żródła ciepła
Ausrückedauer {f} czas trwania wyjazdu jednostki ratowniczo-gaśniczej do akcji
Glühdauer {f} czas trwania żarzenia
Hilfsfrist {f} czas udzielenia pomocy
Eingreifzeit {f} czas wejścia do akcji
Reaktionszeit {f} czas wejścia do akcji (jednostki ratowniczo-gaśniczej)
Lüftungszeit {f} czas wentylacji
Brandausbruchzeit {f} czas wybuchu pożaru
Entdeckungszeit {f} czas wykrycia
Branderkennungszeit {f} czas wykrycia pożaru
Aufladezeit {f} czas wypełnienia się
Ruhezeit {f} czas wypoczynkowy
Ansprechzeit {f} czas zadziałania
Sprinklerreaktionszeit {f} czas zadziałania tryskacza
Auslösezeit eines Sprinklers, die czas zadziałania tryskacza
Anwärmezeit {f} czas zagrzania
Entzündungszeit {f} czas zapłonu
Saugzeit {f} czas zassania
Meldezeit {f} czas zgłoszenia
Aufladezeit {f} czas ładowania
Feuerwehrzeitschrift {f} czasopismo pożarnicze
Staubkorn {n} cząsteczka pyłu
Glutteilchen {n} cząsteczka rozżarzona
Rauchpartikel {f} cząstka dymu
Staubpartikel cząstka pyłu
Rußpartikel {f} cząstka sadzy
Löschwasserentnahme {f} czerpanie wody gaśniczej
Rot {n} czerwień
rote Rundumkennleuchte, die czerwone światło błyskowe
rot {n} czerwony
Rote Hahn, der czerwony kur
Gebäudeteil {n} część budynku
Bestandteil {m} część składowa
gasförmigen Bestandteile, die części gazowe (lotne)
flüchtige Bestandteile, die części składowe lotne
Ersatzteile części zamienne
Brandentstehungshäufigkeit {f} częstotliwość powstania pożarów
Brandhäufigkeit {f} częstotliwość występowania pożarów
Löschpanzer {m} czołg gaśniczy
Feuerfront {f} czoło ognia
Feuerfront {f} czoło pożaru
Brandgiebel {m} czoło pożaru
Flammenfront {f} czoło płomieni
Detektor {m} czujka
Liniendetektor {m} czujka (pożarowa) liniowa
Raucherkennungselement {n} czujka dymowa
Rauchauslösevorrichtung {f} czujka dymu
Brandrauchdetektor {m} czujka dymu
Rauchmelder {m} czujka dymu
Rauchdetektor {m} czujka dymu
Rauchschalter {m} czujka dymu (zamykająca drzwi przeciwpożarowe)
Haushaltsrauchmelder {m} czujka dymu domowa (na baterię)
photo-lichtelektrische Rauchmelder, der czujka dymu fotoelektryczna
photoelektrische Rauchmelder, der czujka dymu fotoelektryczna
I-Melder {m} czujka dymu izotopowa
Ionisationsmelder {m} czujka dymu izotopowa
Ionisations-Rauchmelder {m} czujka dymu jonizacyjna
Brandgasmelder {m} czujka dymu jonizacyjna
Rauchprobenkanalmelder {m} czujka dymu kanałowa (z komorą próbną)
Batterie-Rauchmelder {m} czujka dymu na baterię
optische Rauchmelder, der czujka dymu optyczna
Streulichtmelder {m} czujka dymu optyczna
Streulichtmelder {m} czujka dymu pracująca na zasadzie światła rozproszonego
Rauchprobenkammermelder {m} czujka dymu z komorą próbną
Rauchmelder mit Widerstandsbrücke, der czujka dymu z mostkiem oporowym
Gasmelder {m} czujka gazowa
Flammenimpulsmelder {m} czujka impulsów płomieni
Flackerfrequenzmelder {m} czujka impulsów płomieni
Ionisationsmelder {m} czujka jonizacyjna
Maximalmelder {m} czujka nadmiarowa
Branderkennungselement {n} czujka pożarowa
Brandmeldesensor {m} czujka pożarowa
Brandmelder {m} czujka pożarowa
Brandfühler {m} czujka pożarowa
Branddetektor {m} czujka pożarowa
Mehrpunktmelder {m} czujka pożarowa (reagująca na kilka parametrów pożaru)
Kombimelder {m} czujka pożarowa (reagująca na kilka parametrów pożaru)
Lüftungskanalmelder {m} czujka pożarowa (w kanale wentylacyjnym)
Luftkanalmelder {m} czujka pożarowa (w przewodzie wentylacyjnym)
Ultraviolett-Brandmelder {m} czujka pożarowa na ultrafiolet
Flammendetektor {m} czujka płomieni
Flammenmelder {m} czujka płomieni
Infrarot-Flammenmelder {m} czujka płomienia na podczerwień
IR-Flammendetektor {m} czujka płomienia na podczerwień
Infrarot-Brandmelder {m} czujka płomienia na podczerwień
UV-Flammen-Detektor {m} czujka płomienia na ultrafiolet
Ultraviolett-Flammenmelder {m} czujka płomienia na ultrafiolet
Differentialmelder {m} czujka różnicowa
Temperaturdetektor {m} czujka temperaturowa
Heißleiter-Temperaturmelder {m} czujka temperaturowa termistorowa
Schmelzlotmelder {m} czujka temperaturowa topikowa
Temperatur-Differentialmelder {m} czujka temperaturowo-nadmiarowa
Temperatur-Differentialmelder {m} czujka temperaturowo-różnicowa
Temperaturmelder {m} czujka temperatury
Temperatur-Maximalmelder {m} czujka temperatury nadmiarowa
Wärmemelder {m} czujka termiczna
Thermo-Detektor {m} czujka termiczna
Thermomelder {m} czujka termiczna
Wärmemelder mit hoher Ansprechtemperatur, der czujka termiczna o wysokiej temperaturze zadziałania
Bimetallmelder {m} czujka termiczna z bimetalem
Wärmemaximalmelder {m} czujka termiczno-nadmiarowa
Thermomaximalmelder {m} czujka termiczno-nadmiarowa
Thermodifferentialmelder, der czujka termiczno-różnicowa
Wärme-Differentialmelder {m} czujka termiczno-różnicowa
Wärmefühler {m} czujnik ciepła
Druckfühler {m} czujnik ciśnienia
Meßfühler {m} czujnik pomiarowy
Feuerfühler {m} czujnik płomieni
Funkenmelder {m} czujnik sygnalizujący powstawanie iskier
Thermofühler {m} czujnik temperatury
Temperaturfühler {m} czujnik temperatury
wachen czuwać
Wachen {n} czuwanie
Brandgasmelderempfindlichkeit {f} czułość czujki dymowej jonizacyjnej
Brandkomponente {f} czynnik konieczny do powstania pożaru
Treibmittel {n} czynnik wyrzucający
Tätigkeit {f} czynność {f}
Löschhandlung (f) {f} czynność gaśnicza
Atemfunktion {f} czynność oddechowa
Oberflächenaktivität {f} czynność powierzchniowa
Saugtätigkeit {f} czynność ssania
Diensthandlung {f} czynność służbowa
Löscharbeiten czynności gaśnicze
Gefahrenverhütungsschau {f} czynności kontrolno-rozpoznawcze
Brandverhütungsschau {f} czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandsicherheitsschau {f} czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Sicherungsarbeiten czynności zabezpieczające (np. ślady dowodowe)
Schornstein fegen, den czyścić komin
Schornstein kehren, den czyścić komin
Mitglied {n} członek {m}
Führungskraft {f} członek dowództwa
Gruppenmitglied {n} członek grupy {n}
Feuerwehrehrenmitglied {n} członek honorowy straży pożarnej
Führungskraft {f} członek kierownictwa
Feuerwehrführungskraft {f} członek kierownictwa straży pożarnej
Feuerwehrangehörige członek straży pożarnej
Feuerwehrmitglied {n} członek straży pożarnej

Impressum und Haftungsausschluss