Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit D beginnen

Deutsch Polnisch
D D
D-Pulver {n} proszek gaśniczy do gaszenia pożarów grupy D
D-Saugkupplung {f} łącznik ssawny D (25)
Dachantenne {f} antena dachowa
dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtung, die <DSB> powłoka przeciwpożarowa pęczniejąca
Dampfdruck {m} ciśnienie par
Dämpfe opary
Dampfheizung {f} ogrzewanie parą
Daten dane
Deflagration {f} deflagracja
Deich {m} tama {f}
Deich {m} grobla {m}
Dekontamination {f} dekontaminacja
Delegation des Referates Brand- und Katastrophenschutz des Innenministeriums Brandenburg delegacja Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Brandenburgii
Denkmal {n} zabytek
Der Brand breitet sich aus. pożar rozszerza się
Der Brand erfasste .... pożar objął ...
Der Brand greift auf .... über. pożar przerzuca się na ...
Der Brand wurde gelöscht. Pożar został ugaszony.
Der Motorradfahrer ist frontal mit einem Bus zusammengestossen. motocyklista czołowo zderzył się z autobusem
Detektor {m} wykrywacz
Detektor {m} czujka
Detergentien detergenty
Detonation {f} detonacja
Deutsche Jugendfeuerwehr <DJF> Niemiecka Młodzieżowa Straż Pożarna
Deutsches Institut für Normung Berlin <DIN> Niemiecki Instytut Normalizacyjny Berlin
dicht gęsty
dicht szczelny
Dichte {f} gęstość
dichte Rauch {m} gęsty dym
Dichtheit bei der Klassifizierung von Lüftungsanlagen als Bauprodukte, die <S> szczelność przy klasyfikacji przewodów wentylacyjnych jako produktów budowlanych
Dichtheit bei der Klassifizierung von Lüftungsanlagen als Bauprodukte, die <S> szczelność przy klasyfikacji przewodów wentylacyjnych jako produktów budowlnaych
Dichtigkeit {f} szczelność
Dichtigkeit gegen Flammendurchtritt, die szczelność pożarowa
Dichtring {m} pierścień uszczelniający
dichtschließend szczelnie zamykający
Dichtung {f} uszczelka
Dichtung {f} uszczelnienie
Dichtungsmaterial {n} materiał usczelniający
Dichtungsmaterial {n} szczeliwo
Die Polizei lenkte den Verkehr auf der Strasse. Policja kierowała ruchem na drodze
dielektrische Festigkeit, die wytrzymałość dielektryczna
dielektrische Festigkeit, die wytrzymałość na przebicie
Dienst {m} dyżur
Dienst {m} służba
Dienst annehmen, den przyjąć służbę
Dienst haben mieć slużbę
Dienst haben dyżur
Dienst leisten pełnić slużbę
Dienst machen pełnić slużbę
Dienstalter {n} wysługa lat
Dienstalter {n} lata służby
Dienstangelegenheit {f} sprawa służbowa
Dienstanzug {m} ubranie służbowe
Dienstausweis {m} legitymacja służbowa
Dienstbekleidung {f} umundurowanie służbowe
Dienstberatung {f} narada służbowa
Dienstberatung mit der Freiwilligen Feuerwehr {f} Narada służbowa z jednostkami OSP
Dienstbericht {m} sprawozdanie służbowe
Dienstbericht {m} raport służbowy
Dienstbesprechung {f} odprawa służbowa
Dienstbuch {n} książka służby
Dienstentlassung {f} zwolnienie ze służby
dienstfrei wolne od służby
dienstfrei wolne od pracy
Dienstgeheimnis {n} tajemnica służbowa
Dienstgrad {m} stopień służbowy
Dienstgradabzeichen {n} odznaka stopnia służbowego
Dienstgradabzeichen {n} dystynkcje służbowe
diensthabend mając służbę
diensthabend pełniąc służbę
Diensthabende pełniący służbę
Diensthandlung {f} czynność służbowa
Dienstpflicht {f} obowiązek służbowy
Dienstplan {m} plan dyżurów
Dienstplan {m} plan pełnienia służby
Dienstplan {m} plan służby
Dienstsport {m} sport służbowy
Dienststellung {f} stanowisko służbowe
diensttuend pełniąc służbę
diensttuend dyżurując
Dienstverhältnis {n} stosunek służbowy
Dienstverkehr {m} ruch służbowy
Dienstverlauf {m} przebieg służby
Dienstvorschrift {f} przepis służbowy
Dienstvorschrift {f} regulamin służbowy
Dienstzeit {f} okres służby
Dienstzeit {f} czas służby
Dienstzulage {f} dodatek służbowy
Dieselkraftstoff {m} olej napędowy Diesla
Differentialmelder {m} czujka różnicowa
Diffusion {f} dyfuzja
Diffusionsflamme {f} płomień dyfuzyjny
Diffusionsgeschwindigkeit {f} szybkość dyfuzji
Diffusionskoeffizient {m} współczynnik dyfuzji
Diffusor {m} dyfuzor
Dioxyd {n} dwutlenek
Diplomprüfung {f} egzamin dyplomowy
direkte Brandschäden, die straty popożarowe bezpośrednie
direkte Flammeneinwirkung, die bezpośrednie działanie promieni
Dispersionsgrad {m} stopień rozproszenia
Dispersionsgrad {m} stopień dyspersji
Distinktion {f} odznaka stopnia służbowego
Distinktion {f} dystynkcje służbowe
Disziplin {f} dyscyplina
Disziplinarverfahren {n} postępowanie dyscyplinarne
Disziplinarvorschriften przepisy dyscyplinarne
Docht {m} knot
Dokumentation der Maschinisten und Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Dokumentacja kierowcy i pojazdu w jednostce OSP
Doppelachter {m} ósemka z podwójną petlą {f}
Doppelboden {m} podłoga podwójna
Doppelkolben-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca dwutłokowa
Doppelseiltechnik {f} technika dwóch lin {f}
Doppelseilzugangstechnik {f} technika dwóch lin {f}
doppelte Ankerstich {m} krawatka {f}
doppelte Ankerstich {m} główka skowronka {f}
doppelte Knoten, der węzeł podwójny
doppelte Spierenstich, der węzeł podwójny zderzakowy {m}
doppelter Spierenstich {m} węzeł podwójnyzderzakowy {m}
dosieren dozować
Dosierung {f} dawkowanie
Dosierung {f} dozowanie
Dosierungsbehälter für den Schaumbildner {m} dozownik środka pianotwórczego
Dosierungsdüse {f} dysza dawkowania
Dosierungseinrichtung {f} urządzenie dozowania
Dosimeter {n} dozymetr
Dosis {f} dawka
Dosisleistung {f} moc dawki
Draht {m} drut
Drahtgitter {n} krata druciana
Drahtglas {n} szkło zbrojone
Drahtseil {n} linia stalowa {f}
Drahtseil {n} linka stalowa
Drahtseilleiter {f} drabinka stalowa
Drahtspiegelglas {n} szkło zbrojone polerowane
Drall {m} skręcenie linii wężowej
drehbare Schlauchaufhängevorrichtung, die obrotowy przyrząd do zawieszania węży
Drehkolbenpumpe {f} pompa z tłokiem obrotowym
Drehkolbenpumpe {f} pompa łopatkowa
Drehleiter <DL> {f} drabina mechaniczna
Drehleiter <DL> {f} drabina samochodowa
Drehleiter aufrichten, die podnieść drabinę samochodową
Drehleiter mit Handbedienung drabina mechaniczna z obsługą ręczną
Drehleiter mit hydraulischer Bedienung drabina samochodowa ze sterowaniem hydraulicznym
Drehleiter mit Korb <DLK> drabina samochodowa z koszem
Drehleiter mit mechanischer Bedienung drabina samochodowa ze sterowaniem mechanicznym
Drehleiter-Warnglocke {f} dzwonek ostrzegawczy drabiny samochodowej
Drehstrom {m} prąd elektryczny trójfazowy
Drehung {f} skręcenie
Drehung {f} obrót
Drehungsvermögen {n} zdolność obrotowa
Drehzahl {f} liczba obrotów
Drehzahl {f} prędkość obrotowa
Dreibein {n} trójnóg {m}
Dreiecktuch {n} temblak
Dreiecktuch {n} chusta trójkątna
Dreieckverband {m} temblak
dreiteilige Leiter, die drabina trzyprzęsłowa
Dreiweghahn {m} zawór kurkowy trójdrożny
Drencheranlage {f} urządzenie drenczerowe
Dringlichkeit {f} nagła potrzeba
drohen grozić
drohend zagrażający
drohend grożny
drohend grożący
drohende Brandgefahr, die zagrażające niebezpieczeństwo pożaru
Drosselgerät {n} zwężka
Drosselklappe {f} przepustnica
Drosselmeßgerät {n} zwężka miernicza
drosseln dławić
Drosselung {f} dławienie
Druck {m} parcie
Druck {m} ciśnienie
Druck am Mundstück, der ciśnienie na pyszczku prądownicy
Druck am Schaumrohr, der ciśnienie na prądownicy pianowej
Druckabfall {m} spadek ciśnienia
Druckabgrenzungsventil {n} zawór ograniczenia ciśnienia
Druckabnahme {f} spadek ciśnienia
Druckanstieg {m} wzrost ciśnienia
Druckanstiegsgeschwindigkeit {f} szybkość wzrostu ciśnienia
Druckausgang einer Pumpe, der nasada tłoczna pompy
Druckausgang einer Pumpe, der wylot pompy
Druckausgleich {m} wyrównanie ciśnienia
Druckausgleichfläche {f} powierzchnia wydmuchowa
Druckbegrenzungsventil {n} zawór upustowy
Druckbehälter {m} zbiornik ciśnieniowy
Druckbelüftung {f} wentylacja nadciśnieniowa
Druckbelüftungssystem {n} system wentylacji nadciśnieniowej
Druckbinde {f} bandaż elastyczny
druckdicht szczelny
Druckdifferenz {f} różnica ciśnień
Druckeinheit <bar> bar (jednostka ciśnienia)
Druckentlastungsfläche {f} powierzchnia wybuchowa
Druckentlastungsfläche {f} powierzchnia odciążenia wybuchu
Druckentlastungsklappe {f} przeciwwybuchowa klapa dekompresyjna
Druckentlastungsöffnung {f} otwór odciążenia wybuchu
Druckentlastungsöffnung {f} otwór wybuchowy
Druckentlastungsstelle {f} powierzchnia odciążenia wybuchu
Druckentlastungsvorrichtung {f} urządzenie odciążenia wybuchu
Druckerhöhung {f} podniesienie ciśnienia
Druckerhöhung {f} wzrost ciśnienia
Druckerhöhungsanlage {f} urządzenie podnoszenia ciśnienia
Druckerhöhungspumpe {f} pompa do podnoszenia ciśnienia
Druckerzeugung {f} wytwarzanie ciśnienia
Druckerzeugungsanlage {f} instalacja wytwarzająca nadciśnienie
Druckfestigkeit {f} wytrzymałość na ściskanie
Druckfeuerbeständigkeit {f} ogniotrwałość pod ciśnieniem
Druckfühler {m} czujnik ciśnienia
Druckgas {n} gaz sprężony
Druckgas {n} gaz pod ciśnieniem
Druckgas-Pulvergemisch {n} mieszanka proszkowo-gazowa
Druckgasflasche {f} butla gazowa
Druckgasverordnung <DruckV> {f} rozporządzenie o gazach sprężonych
Druckgefälle {n} spadek ciśnienia
Druckhaltepumpe {f} pompa utrzymująca ciśnienie
Druckhöhe {f} wysokość ciśnienia
Druckhöhe {f} wysokość tłoczenia
Druckhöhenverlust {m} strata ciśnienia na wysokości
Druckknopf-Feuermelder {m} ręczny sygnalizator pożaru
Druckknopf-Feuermelder {m} pożarówy przycisk alarmowy
Druckknopf-Feuernebenmeldeanlage {f} podinstalacja przycisków pożarowych
Druckknopfmelder {m} ręczny sygnalizator pożaru
Druckknopfmelder {m} przycisk pożarowy
Druckkraft {f} napór
Druckkupplung {f} łącznik tłoczny
Druckleitung {f} linia tłoczna
Druckluft {f} powietrze sprężone
Druckluftdüse {f} dysza sprężonego powietrza
Drucklüftung {f} wentylacja nawiewna
Druckluftwasserkessel {m} hydrofor
Druckluftwasserkessel {m} zbiornik wodno-powietrzny
Druckmesser {m} ciśniniomierz
Druckmesser {m} manometr
Druckmessung {f} pomiar ciśnienia
Druckminderer {m} reduktor ciśnienia
Druckminderung {f} zmniejszenie ciśnienia
Druckminderung {f} redukcja ciśnienia
Druckprobe {f} próba ciśnieniowa
Druckpumpe {f} pompa tłocząca
Druckpumpe {f} pompa ciśnieniowa
Druckraum {m} przestrzeń tłoczna (pompy)
Druckregelung {f} regulacja ciśnienia
Druckregler {m} regulator ciśnienia
Druckrohr {n} rura tłoczna
Drucksauerstoffvorrat {m} zasób sprężonego tlenu
Druckschlauch {m} wąż tłoczny
Druckschwankung {f} wahanie ciśnienia
Druckseite {f} strona tłoczna (pompy)
Drucksprung {m} skok ciśnienia
Druckstauung {f} spiętrzenie ciśnienia
Drucksteigerung {f} podwyższenie ciśnienia
Druckstoß {m} uderzenie ciśnieniowe
Druckstutzen {m} króciec tłoczny
Drucktaste {f} przycisk
Druckventil {n} zawór ciśnieniowy
Druckventil {n} zawór tłoczny
Druckverhältnis {n} stosunek ciśnień
Druckverlust {m} strata ciśnienia
Druckwasser {n} woda pod ciśnieniem
Druckwasserleitung {f} linia tłoczna wodna
Druckwelle {f} fala uderzeniowa
Dunkelkammer {f} ciemnia
Dunst {m} para
Dunst {m} opary
durch Flammen umzingelt werden zostać otoczony przez płomienie
Durchbrand {m} pożar powstały w wyniku przepalenia
Durchbrandstelle {f} miejsce przejścia pożaru
Durchbrandzeit {f} czas trwania przejścia pożaru
durchbrennen przepalić
Durchbrennen {n} przepalenie (się)
durchbrennen przepalić się
Durchbruch {m} przebicie
Durchbruch {m} przerwanie
Durchbruchsgefahr des Feuers, die niebezpieczeństwo przedostania się (przebicia się) ognia
Durchdringung {f} przenikanie
Durchfahrt {f} przejazd
durchfließen przepływać
Durchfluß {m} natężenie przepływu
Durchfluß {m} przepływ
Durchflußformel {f} równanie przepływu
Durchflußkoeffizient {m} współczynnik przepływu
Durchflußmenge {f} natężenie przepływu
Durchflußmessung {f} pomiar przepływu
Durchflußvolumen {n} objętość przepływu
Durchflußzeit {f} czas przepływu
Durchführungsverordnung {f} zarządzenie wykonawcze
Durchgang {m} przejście
Durchgangszeit {f} czas przejścia
durchglühen przepalić
durchglühen rozżarzyć
durchhitzen przegrzać
Durchlaßquerschnitt {m} przekrój przepływu
durchlässig przepuszczalny
Durchlässigkeit {f} przepuszczalność
Durchlaufzeit {f} czas przepływu
durchlüften przewietrzyć
durchlüften przewietrzać
Durchlüftung {f} przewietrzanie
Durchmesser {m} średnica {f}
durchmischen przemieszać
durchnässen przemoczyć
durchschnittliche äquivalente Branddauer, die średni równoważny czas trwania pożaru
durchsichtige Klappvisier, das przeźroczysta osłona twarzy
durchsickern przeciekać
durchströmen przepływać
Durchströmquerschnitt {m} przekrój przepływu
Durchströmung {f} przepływ
Durchwärmung {f} nagrzewanie na wskroś
Durchwärmungsgeschwindigkeit {f} szybkość nagrzewania na wskroś
Durchzündung {f} przepalenie
dürr wyschnięty
dürr suchy
Dürre {f} susza
Dürre {f} posucha
Düse {f} dysza
Düsenanordnung {f} rozkład dysz
Düsenkopf {m} główka dyszy (gaszącej)
dynamische Belastung, die obciążenie dynamiczne {n}
dynamische Förderhöhe, die dynamiczna wysokość podnoszenia
dynamische Seil, das lina dynamiczna {f}
dynamische Seilsystem, das {n} system lin dynamicznych {m}

Polnische Wörter, die mit D beginnen

Deutsch Polnisch
D D
beordnen dać rozkaz
Strohdach {n} dach kryty słomą
Metalldach {n} dach metalowy
Bedachung widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme, die dach odporny na zewnętrzne działanie ognia
harte Bedachung, die dach odporny na zewnętrzne działanie ognia
Systemdach {n} dach systemowy
löschbar dający się ugasić
Daten dane
Brandfalldaten dane o pożarze
Branddaten dane o pożarze
brenntechnische Kenngrößen, die dane pożarowo-techniczne
löschtechnische Daten, die dane techniczne dotyczące własności gaśniczych
Temperaturdaten dane temperaturowe
Branddatum {n} data pożaru
Dosis {f} dawka
Bestrahlungsdosis {f} dawka napromieniowania
toxische Dosis, die dawka toksyczna
toxische Dosis, die dawka trująca
Dosierung {f} dawkowanie
expansiv dążący do rozszerzania się
Brandschutzdezernat {n} decernat ochrony przeciwpożarowej
Entschluß {m} decyzja
Verwaltungsakt {m} decyzja administracyjna
Deflagration {f} deflagracja
Dekontamination {f} dekontaminacja
Abordnung {f} delegacja
Delegation des Referates Brand- und Katastrophenschutz des Innenministeriums Brandenburg delegacja Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Brandenburgii
Funkenregen {m} deszcz iskier
Feuerauge {n} detektor płomieni
Detergentien detergenty
Detonation {f} detonacja
Gebläse {n} dmuchawa
Heuwehr-Gebläsekühlgerät {n} dmuchawa chłodząca do siana
Heuwehrgerät {n} dmuchawa chłodząca do siana
Luftgebläse {n} dmuchawa powietrzna
Tag der offenen Feuerwache {m} Dni Otwartych Strażnic
für Alarmierungszwecke do celów alarmowych
für Feuerlöschzwecke do celów gaśniczych
für Feuerlöschzwecke do celów przeciwpożarowych
für Brandschutzzwecke do celów przeciwpożarowych
verfügbar do dyspozycji
anzuleiternde Fensteröffnung, die do której ma być przystawiona drabina
anzuleiternde Außenwand, die do której ma być przystawiona drabina
löschbar do ugaszenia
gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit dobrosąsiadzka współpraca
Ermittlung {f} dochodzenie
Brandursachenermittlung {f} dochodzenie popożarowe
Brandermittlung {f} dochodzenie popożarowe
ermitteln dochodzić (przyczynę)
Löschmittelzusatz {m} dodatek do środka gaśniczego
Funktionszulage {f} dodatek funkcyjny
Dienstzulage {f} dodatek służbowy
Schaummittelzugabe {f} dodawanie środka pianotwórczego
Wasserzugabe {f} dodawanie wody
ablöschen dogasić
schwarz machen dogaszać
Ablöschen {n} dogaszanie
Nachlöscharbeiten dogaszanie
Zufahrt {f} dojazd
Feuerwehrzufahrt {f} dojazd pożarowy
Zugang {m} dojście
Weiterbildung {f} dokształcenie
Fortbildung {f} dokształcenie się
Ernennungsurkunde {f} dokument nominacyjny
Feuerversicherungsschein {m} dokument ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu od ognia
Einsatzdokumentation {f} dokumentacja akcji ratowniczo-gaśniczej
Dokumentation der Maschinisten und Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Dokumentacja kierowcy i pojazdu w jednostce OSP
Bauplanungsunterlagen dokumentacja projektowa
untere Explosionsgrenze (f) UEG <UEG> {f} dolna granica wybuchowości
untere Zündgrenze, die <UZG> dolna granica wybuchowości
untere Explosionsgrenze, die <UEG> dolna granica wybuchowości (DGW)
untere Explosionspunkt, der dolna granica zapłonu
Holzhaus {n} dom drewniany
Einfamilienhaus {n} dom jednorodzinny
Wohnhaus {n} dom mieszkalny
Mehrfamilienhaus {n} dom wielorodzinny
Brandanzeige {f} doniesienie o pożarze
nachbrennen dopalać się
nachglühen dopalać się
Nachglühen {n} dopalanie się
Nachbrennen {n} dopalanie się
anpassen dopasować
Zuführung {f} doprowadzenie
Zufuhr {f} doprowadzenie
Wärmezufuhr {f} doprowadzenie ciepła
Zuleitung zum Federspeicher , die doprowadzenie do sprężyny
Schaumzuleitung {f} doprowadzenie piany
Schaumzufuhr {f} doprowadzenie piany
Luftzufuhr {f} doprowadzenie powietrza
Stromzuführung {f} doprowadzenie prądu
Stromzufuhr {f} doprowadzenie prądu
Schaummittelzufuhr {f} doprowadzenie środka pianotwórczego
Wasserzuführung {f} doprowadzenie wody
Wasserzuleitung {f} doprowadzenie wody
Löschwasserzuleitung {f} doprowadzenie wody gaśniczej
Löschwasserzuführung {f} doprowadzenie wody gaśniczej
zulässige Rettungsweglänge, die dopuszczalna długość drogi ewakuacyjnej
zulässige Brandabschnittsfläche, die dopuszczalna wielkość (powierzchni) strefy pożarnej
zulässige Übertemperatur, die dopuszczalny przyrost temperatury
Zulassung {f} dopuszczenie
bauaufsichtlich zugelassen dopuszczony do stosowania w budownictwie
Zufluß {m} dopływ
Gaszufuhr {f} dopływ gazu
Schaumzufuhr {f} dopływ piany
Luftzufuhr {f} dopływ powietrza
Lufteinströmung {f} dopływ powietrza
Frischluftzufuhr {f} dopływ świeżego powietrza
Sauerstoffzufuhr {f} dopływ tlenu
Wasserzufuhr {f} dopływ wody
Brandschutzberater {m} doradca d spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzberatung {f} doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
liefern (z.B. Wasser) dostarczać (np. wodę)
Löschmittelförderung {f} dostarczanie środka gaśniczego
Wasserlieferung {f} dostarczanie wody
Löschwasserförderung {f} dostarczanie wody gaśniczej
ausreichende Löschmittelmenge, die dostateczna ilość środka gaśniczego
ausreichende Löschwassermenge, die dostateczna ilość wody gaśniczej
ausreichende Löschwasserversorgung, die dostateczne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych
Löschwasserförderung {f} dostawa wody gaśniczej
Zugang {m} dostęp
Zutritt zum Gebäude, der dostęp do budynku
Sauerstoffzutritt {m} dostęp tlenu
Zugänglichkeit {f} dostępność
Erreichbarkeit {f} dostępność
erreichbar dostępny
zugänglich dostępny
bemerkbar dostrzegalny
Brandstellenerfahrung {f} doświadczenie w zwalczaniu pożarów
Weiterbildung {f} doszkolenie
brandbetroffen dotknięty pożarem
vom Brand betroffen dotknięty pożarem
Nachglimmen {n} dotlenie się
nachglimmen dotlić się
Führer {m} dowódca
Einsatzleiter {m} dowódca akcji
Einsatzleiter {m} dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej
Einheitsführer {m} dowódca jednostki
Feuerwehrführer {m} dowódca jednostki straży pożarnej
Einsatzabschnittsführer {m} dowódca odcinka bojowego
Wachkommandant {m} dowódca oddziału straży pożarnej
Löschzugführer {m} dowódca plutonu gaśniczego
Zugführer (m) Zfü <Zfü> {m} dowódca plutonu straży pożarnej
Zugführer, der <Zfü> dowódca plutonu straży pożarnej
Truppführer <TrFÜ> {m} dowódca roty
Gruppenführer <GF> {m} dowódca sekcji
Gruppenführer, der <GF> dowódca sekcji
Staffelführer {m} dowódca zastępu
Wachabteilungsleiter {m} dowódca zmiany podziału bojowego
Einsatzleitung <EL> {f} dowódctwo akcji ratowniczo-gaśniczej
Führung {f} dowodzenie
führen dowodzić
Einsatzleitung <EL> {f} dowództwo akcji
Feuerwehreinsatzleitung {f} dowództwo akcji bojowej straży pożarnej
Zuführung {f} dowóz
Wasserzufuhr {f} dowożenie wody
Aufsicht {f} dozór
Überwachung {f} dozór
Brandmelderüberwachung {f} dozór za pomocą czujek pożarowych
dosieren dozować
Dosierung {f} dozowanie
Dosierungsbehälter für den Schaumbildner {m} dozownik środka pianotwórczego
erlaubt dozwolony
Dosimeter {n} dozymetr
Leiter {f} drabina
Endlosleiter {f} Drabina bez końca
vierteilige Leiter, die drabina cztereoprzęsłowa
zweirädrige Leiter, die drabina dwukołowa
zweiteilige Leiter, die drabina dwuprzęslowa
Feuerleiter {f} drabina ewakuacyjna
Rettungsleiter {f} drabina ewakuacyjna
Notleiter {f} drabina ewakuacyjna stała
Hakenleiter {f} drabina hakowa
Hakenleiter mit abklappbaren Haken, die drabina hakowa ze składanym hakiem
einteilige Leiter, die drabina jednoprzęsłowa
Drehleiter <DL> {f} drabina mechaniczna
Holzdrehleiter {f} drabina mechaniczna drewniana
Gelenkleiter {f} drabina mechaniczna przegubowa
Kraftfahrdrehleiter {f} drabina mechaniczna wysuwana
Anhängeleiter <AL> {f} drabina mechaniczna z napędem ręcznym na przyczepie
Drehleiter mit Handbedienung drabina mechaniczna z obsługą ręczną
Steckleiter {f} drabina nasadkowa
Steckleiter aus Holz, die drabina nasadkowa z drewna
Steckleiter aus Leichtmetall, die drabina nasadkowa z metalu lekkiego
Feuerwehrleiter {f} drabina pożarnicza
Feuerwehrdrehleiter {f} drabina pożarnicza mechaniczna
Gelenkleiter <GL> {f} drabina przegubowa
Gelenkleiter, die <GL> drabina przegubowa
tragbare Leiter, die drabina przenośna
Anhängeleiter <AL> {f} drabina przyczepowa
Anstellleiter {f} drabina przystawna
Bockleiter {f} drabina rozstawna
Bockschiebeleiter {f} drabina rozstawna wysuwana
Kraftfahrdrehleiter {f} drabina samochodowa
Drehleiter <DL> {f} drabina samochodowa
Feuerwehrdrehleiter {f} drabina samochodowa
Drehleiter mit Korb <DLK> drabina samochodowa z koszem
Leiterbühne, die <LB> drabina samochodowa z pomostem
Leiterbühne <LB> {f} drabina samochodowa z pomostem
Drehleiter mit hydraulischer Bedienung drabina samochodowa ze sterowaniem hydraulicznym
Drehleiter mit mechanischer Bedienung drabina samochodowa ze sterowaniem mechanicznym
Feuerwehrleiter {f} drabina strażacka
Klappleiter <KL> {f} drabina słupkowa
Klappleiter, die <KL> drabina słupkowa
dreiteilige Leiter, die drabina trzyprzęsłowa
freistehende Leiter, die drabina wolnostojąca
Schiebleiter {f} drabina wysuwana
Ausziehleiter {f} drabina wysuwana
Strickleiter {f} drabinka linkowa
Drahtseilleiter {f} drabinka stalowa
Strickleiter {f} drabinka sznurowa
Panikstange {f} drążek (zamek) przeciwpaniczny
reizend drażniący
hautreizend drążniący skórę
Brettschichtholz {n} drewno klejone
Vollholz {n} drewno lite
Weichholz {n} drewno miękkie
Schwelholz {n} drewno tlące się
Hartholz {n} drewno twarde
Alarmweg {m} droga alarmowa
Zufahrtsweg {m} droga dojazdowa
Zugangsweg {m} droga dojścia
Rettungsweg {m} droga ewakuacjyna
Sicherheitsweg {m} droga ewakuacyjna
Fluchtweg {m} droga ewakuacyjna
Evakuierungsweg {m} droga ewakuacyjna
Landesstrasse droga krajowa {f}
Rückzugsweg {m} droga odwrotu
untergeordnete Strasse {f} droga podporządkowana
Kreisstrasse {f} droga powiatowa
Feuerwehrweg {m} droga pożarowa
Feuerüberschlagsweg {m} droga przerzutu ognia
Brandüberschlagsweg {m} droga przerzutu pożaru
Steigweg {m} droga wspinania {f}
Glühdraht {m} drucik żarowy
marginal drugoplanowe
Feuerwehrkamerad {m} druh strażacki
Draht {m} drut
Sicherungsdraht {m} drut stalowy zabezpieczający (np. w bocznicy drabiny hakowej)
Baum {m} drzewo {n}
rauchdichte Tür <RdT> drzwi dymoszczelne
Rauchabschlußtür {f} drzwi dymoszczelne
Rauchschutztür, die <RS-Tür> drzwi dymoszczelne
Notausgangstür {f} drzwi ewakuacyjne
Feuerschutztür {f} drzwi przeciwpożarowe
Brandschutztür {f} drzwi przeciwpożarowe przesuwane
Brandschutzschiebetür {f} drzwi przeciwpożarowe przesuwane
selbsttätig schließende Tür, die drzwi samozamykające się
Fahrschachttür {f} drzwi szybu windy
Brandwandtür {f} drzwi w ścianie przeciwpożarowej
Feuertür {f} drzwiczki paleniska
Reinigungsöffnung {f} drzwiczki wycierowe (komina)
Kamintür {f} drzwiczki wycierowe komina
stickig duszący
Ersticken {n} duszenie się
Feuerwehrseelsorge {f} duszpasterstwo strażaków
Feuerwehrseelsorge {f} duszpasterstwo straży pożarnej
Notfallseelsorge {f} duszpasterstwo w nagłych wypadkach
Feuerwehrseelsorger {m} duszpasterz strażaków
Feuerwehrseelsorger {m} duszpasterz straży pożarnej
lange Radstand, der duża odległość pomiędzy osią przednią i tylną
Biphenyl <PCB> {n} dwufenyl
2-Familienwohnhaus {n} dwurodzinny budynek mieszkalny {m}
Dioxyd {n} dwutlenek
Schwefeldioxyd {n} dwutlenek siarki
Kohlendioxid {n} dwutlenek węgla
feste Kohlensäure, die dwutlenek węgla stały
Diffusion {f} dyfuzja
Diffusor {m} dyfuzor
Abzug {m} dygestorium
Rauch {m} dym
Rauch wallt, der dym klębi się
Rauch geht nieder, der dym opada
Brandrauch {m} dym pożarowy
Rauch quillt aus, der dym wydobywa się
Rauch steigt auf, der dym wzbija się
Rauch wirbelt auf, der dym wzbija się klębami
Rauch steigt, der dym wznosi się
rauchend dymiąć
qualmen dymić
Rauchbildung {f} dymienie
Rauchentwicklung {f} dymienie
Rauchdichtigkeit {f} dymoszczelność
Rauchdichte {f} dymoszczelność
rauchdicht <rd> dymoszczelny
raucherzeugend dymotwórczy
dynamische Förderhöhe, die dynamiczna wysokość podnoszenia
Verbrennungsdynamik {f} dynamika (procesu) spalania
Hydrodynamik {f} dynamika cieczy
Gasdynamik {f} dynamika gazów
Branddynamik {f} dynamika pożaru
Urkunde des Hauptkommandanten der Staatlichen Feuerwehr Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Büroleiter des Ministerpräsidenten dyrektor biura premiera
Disziplin {f} dyscyplina
verfügen dysponować
bestimmen dysponować
Verfügbarkeit {f} dyspozycyjność
Leitstellendisponent {m} dyspozytor stanowiska kierowania
Feuerwehrdienstgradabzeichen {n} dystynkcje stopni pożarniczych
Distinktion {f} dystynkcje służbowe
Dienstgradabzeichen {n} dystynkcje służbowe
Düse {f} dysza
Dosierungsdüse {f} dysza dawkowania
Löschdüse {f} dysza gasząca
CO2-Gasdüse {f} dysza gazowa gaśnicy na CO2
CO2-Nebeldüse {f} dysza mgłowa gaśnicy na CO2
Pulverdüse {f} dysza proszkowa
Spritzdüse {f} dysza rozpryskująca
Sprühdüse {f} dysza rozpylająca
Sprühwasserdüse {f} dysza rozpylająca wodę
Wasserstaubdüse {f} dysza rozpylająca wodna
Druckluftdüse {f} dysza sprężonego powietrza
Mehrzweckdüse {f} dysza uniwersalna
Pulveraustrittsdüse {f} dysza wylotowa proszku
Treibdüse {f} dysza zasilająca
Berieselungsdüse {f} dysza zraszacza
Sprühdüse {f} dysza zraszająca
Berieselungsdüse {f} dysza zraszająca
Schaumteppich {m} dywan pianowy
Dienst haben dyżur
Dienst {m} dyżur
Tagesdienst {m} dyżur dzienny
Nachtdienst {m} dyżur nocny
operative Diensthabende {m} Dyżurny Operacyjny
operative Diensthabende der Kreiskommandantur {m} dyżurny operacyjny powiatu {m}
opertive Kreisdiensthabende {m} Dyżurny Operacyjny Powiatu
diensttuend dyżurując
Abteilung {f} dział
Tätigkeit {f} działalność {f}
Gefahrenverhütungsschau {f} działalność kontrolno-rozpoznawcza
Feuerwehrtätigkeit {f} działalność straży pożarnej
Einsatz {m} działanie bojowe
Feuerwehreinsatz {m} działanie bojowe straży pożarnej
abkühlende Wirkung, die działanie chłodzące
Kühlwirkung {f} działanie chłodzące
Wärmewirkung {f} działanie ciepła
Wärmeeinwirkung {f} działanie ciepła
Reizwirkung {f} działanie drażniące
Löschtätigkeit {f} działanie gaśnicze
Löschwirkung {f} działanie gaszące
Isolationswirkung {f} działanie izolacyjne
mechanische Wirkung, die działanie mechaniczne
Schutzwirkung {f} działanie ochronne
Flammschutzwirkung {f} działanie ognioochonne
brandschützende Wirkung, die działanie ognioochrone
Flammenschutzwirkung {f} działanie ognioochronne
Strahleneinwirkung {f} działanie promieni
Strahlungseinwirkung {f} działanie promieniowania
Flammenschutzwirkung {f} działanie przeciwogniowe
Rettungstätigkeit {f} działanie ratownicze
Saugwirkung {f} działanie ssące
Sog {m} działanie ssące
toxische Wirkung, die działanie toksyczne
Stickwirkung {f} działanie tłumiące
Tiefenwirkung {f} działanie wgłębne
Zündwirkung {f} działanie zapalające
Sprühwirkung {f} działanie zraszające
Monitor {m} działko
hydraulisch ferngesteuerte Monitor, der działko hydrauliczne zdalnie sterowane
Schaumwerfer {m} działko pianowe
Schaumkanone {f} działko pianowe
Pulverwerferrohr {n} działko proszkowe
Wasserkanone {f} działko wodne
Wasserwerfer {m} działko wodne
kombinierte Wasser-Schaum-Monitor, der działko wodno-pianowe
Schaumwasserwerfer {m} działko wodno-pianowe
kombinierte Wasser-Schaum-Kanone, die działko wodno-pianowe
Schaumwasserwerferanhänger {m} działko wodno-pianowe jezdne
zündelnden Kinder, die dzieci bawijące się zapałkami
brandabschnittsbegrenzend dzielący na strefy pożarowe
Brandtag {m} dzień pożaru
Einsatztagebuch {n} dziennik akcji
Amtsblatt {n} dziennik urzędowy
Warnschallzeichen {n} dżwiękowy sygnał ostrzegawczy
Aufzug {m} dźwig
Kran {m} dżwig
Feuerwehrkran {m} dżwig pożarowy
Feuerwehraufzug {m} dżwig pożarowy
Hebel {m} dżwignia
Alarmglocke {f} dzwonek alarmowy
Drehleiter-Warnglocke {f} dzwonek ostrzegawczy drabiny samochodowej
drosseln dławić
Stopfbuchse {f} dławica
Drosselung {f} dławienie
Leiterlänge {f} długość drabiny
Rettungsweglänge {f} długość drogi ewakuacyjnej
Fluchtentfernung {f} długość drogi ewakuacyjnej
Flammenlänge {f} długość płomienia
Wurfweite {f} długość rzutu
Wurfweite des Löschstrahles, die długość rzutu prądu gaśniczego
Wurfweite des Schaumstrahles, die długość rzutu strumienia piany
Fahrzeugbreite {f} długość samochodu
Brandabschnittslänge {f} długość strefy pożarowej
Schlauchlänge {f} długość węża
Ausziehlänge einer Leiter, die długość wysuwu drabiny
Langzeittemperaturbeaufsichtigung {f} długotrwala próba ogniowa
Langzeiteinsatz {m} długotrwała akcja ratowniczo-gaśnicza
Explosionsunterdrückung {f} dłwawienie wybuchu

Impressum und Haftungsausschluss