Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit E beginnen

Deutsch Polnisch
E E
Eckventil {n} zawór kątowy
Edelgas {n} gaz szlachetny
Edelstahlbehälter {m} zbiornik ze stali szlachetnej
Effekt {m} efekt
Ehrenabzeichen {n} odznaka honorowa
Ehrennadel {f} igła honorowa
eichen legalizować
Eichpflicht {f} obowiązek legalizacji
Eichstempel {m} cecha legalizacyjna
Eichung {f} legalizacja
Eichzeichen {n} znak legalizacyjny
Eigenbrandlast {f} obciążenie ogniowe (od palnych materiałów budowlanych zastosowanych w konstrukcji budynku)
Eigenzündung {f} samozapalenie
Eimer {m} wiadro
Ein-Mann-Haspel {f} zwijadło z obsługą jednoosobową
Einachsanhänger {m} przyczepa jednoosiowa
einäschern spalić na popiół
einäschern spopielić
Einäscherung {f} spopielienie
Einäscherung {f} spalenie na popiół
Einatemschlauch {m} wąż wdechowy
Einatemventil {n} zawór wdechowy
einatmen wdychać
Einatmung {f} wdychanie
Einatmung {f} wdech
Einbaupumpe {f} autopompa
Einbindeapparat {m} aparat do taśmowania (węży)
Einbindegerät {n} przyrząd do taśmowania (węży)
einbinden taśmować (węże)
Einbindestutzen {m} tuleja (półłącznika)
Einbindestutzen {m} króciec rurowy (półłącznika) do taśmowania
einbrennen wypalić
Eindämmung {f} obwałowanie
eindringen wsiąkać
eindringen przenikać
Eindringungsvermögen {n} zdolność przenikania
Einengung {f} zwężenie
Einfamilienhaus {n} dom jednorodzinny
einfeuern rozpalić
einfeuern napalić
Einflaschengerät {n} aparat oddechowy jednobutlowy
einführen wprowadzać
einführen (z.B. in das Gerät) wkładać (np. linę do przyrządu)
Einführung {f} wprowadzenie
Eingabe {f} wprowadzenie informacji
Eingangsdruck {m} ciśnienie na wejściu
eingebaute Feuerlöschpumpe, die autopompa
eingekeilt zaklinowany
eingeklemmt zakleszczony
eingeschäumt pokryty pianią
eingespeist zasilany
eingetragene Verein, der stowarzyszenie zarejestrowane
Eingreifen {n} interwencja
eingreifen wkraczać
eingreifen interweniować
Eingreifzeit {f} czas wejścia do akcji
Eingreifzeit {f} czas trwania podjęcia interwencji
Einheit {f} jednostka
Einheits-Temperaturzeit-Kurve <ETK> {f} krzywa normowa "temperatura-czas"
Einheits-Temperaturzeit-Kurve, die <ETK> krzywa normowa "temperatura-czas"
Einheitsführer {m} dowódca jednostki
Einheitstemperaturkurve {f} krzywa normowa "czas-temperatura"
Einlaß {m} wpust
Einlaß {m} wlot
Einlaßventil {n} zawór ssący
Einlaßventil {n} zawór wlotowy
Einlauf {m} wlot
einlegen (z.B. Seil in das Gerät) wkładać (np. linę do przyrządu)
einreisen okrążyć
Einreißhaken {m} bosak
Einrücken {n} powracanie z akcji
Einrückung {f} powrót z akcji
Einsatz {m} działanie bojowe
Einsatz {m} akcja bojowa
Einsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza
Einsatzabfälle odpady poakcyjne
Einsatzablauf {m} przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzabschnitt {m} odcinek bojowy
Einsatzabschnittsführer {m} dowódca odcinka bojowego
Einsatzanhänger {m} przyczepa pożarnicza
Einsatzanzug {m} ubiór bojowy
Einsatzart {f} forma działania taktycznego
Einsatzaufgabe {f} zadanie bojowe
Einsatzauftrag {m} polecenie bojowe
Einsatzbefehl {m} rozkaz bojowy
Einsatzbeginn {m} początek akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzbekleidung {f} ubranie bojowe
Einsatzbereich {m} obszar operacyjny
Einsatzbereich {m} rejon działania straży pożarnej
einsatzbereit w pogotowiu bojowym
einsatzbereit gotowy do akcji
Einsatzbereitschaft {f} gotowość bojowa
Einsatzbericht {m} meldunek o udziale w akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzbericht {m} meldunek o pożarze
Einsatzdauer {f} czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzdienst {m} służba w zakresie operacyjno-technicznym
Einsatzdienst {m} służba bojowa
Einsatzdienst {m} służba operacyjna
Einsatzdiensttauglichkeit {f} zdolność do służby operacyjnej
Einsatzdokumentation {f} dokumentacja akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzdurchführung {f} przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzerfolg {m} sukces akcji ratowniczo-gaśniczej
einsatzfähig zdolny do akcji
Einsatzfähigkeit {f} zdolność do akcji bojowej
Einsatzfahrt {f} jazda do pożaru
Einsatzfahrt {f} jazda do akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzfahrzeug {n} wóz bojowy
Einsatzfahrzeug {n} pojazd bojowy
Einsatzform {f} forma działania bojowego
Einsatzführung {f} kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą
Einsatzführung {f} kierownictwo akcji
Einsatzgebiet {n} rejon akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzgebiet {n} zakres działań bojowych
Einsatzgefahr {f} zagrożenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzgeschehen {n} akcja bojowa
Einsatzgewicht {n} masa eksploatacyjna
Einsatzgrenze {f} granica możliwości ratowniczo-gaśniczych
Einsatzgrundzeit {f} czas dojazdu do pożaru
Einsatzgrundzeit {f} czas dojazdu do akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzgruppe {f} sekcja bojowa
Einsatzhorn {n} sygnał alarmowy akustyczny
Einsatzjacke {f} kurtka bojowa
Einsatzkoordination {f} koordynacja działań ratowniczo-gaśniczych
Einsatzkräfte siły bojowe
Einsatzleiter {m} dowódca akcji
Einsatzleiter {m} dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzleiter {m} kierownik akcji
Einsatzleitrechner {m} komputer (maszyna licząca) do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą
Einsatzleitstelle {f} stanowisko kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą
Einsatzleitstelle {f} stanowisko dyspozycyjne jednostkami ratowniczo-gaśniczymi
Einsatzleitung <EL> {f} dowództwo akcji
Einsatzleitung <EL> {f} kierownictwo akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzleitung <EL> {f} dowódctwo akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzleitung <EL> {f} kierownictwo akcji
Einsatzleitung <EL> {f} kierownictwo akcji ratowniczej
Einsatzleitungsmethode {f} metoda dowodzenia akcją ratowniczo-gaśniczą
Einsatzleitungsmethode {f} metoda kierowania akcją
Einsatzleitwagen <ELW> {m} samochód dowódcy akcji
Einsatzleitwagen <ELW> {m} samochód dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzleitwagen <ELW> {m} samochód dowodzenia
Einsatzleitwagen, der <ELW> samochód dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzleitwagen, der <ELW> samochód dowodzenia
Einsatzleitzentrale {f} Centrum Koordynacji Ratownictwa
Einsatzleitzentrale {f} centrala alarmowo-dyspozycyjna
Einsatzlogistik {f} logistyka akcji bojowej
Einsatzmann {m} uczestnik akcji bojowej
Einsatzmittel {n} środki i sprzęt bojowy
Einsatzpersonal {n} uczestnicy akcji bojowej
Einsatzphase {f} faza akcji bojowej
Einsatzphase {f} stadium akcji bojowej
Einsatzplan {m} operacyjny plan obrony przeciwpożarowej
Einsatzplanung {f} organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzpraxis {f} praktyka bojowa
Einsatzpraxis {f} praktyka pożarnicza
Einsatzschicht {f} zmiana podziału bojowego
Einsatzschicht {f} zmiana bojowa
Einsatzschulung {f} szkolenie taktyczno-bojowe
Einsatzschulung {f} szkolenie bojowe
Einsatzschulung am Übungsobjekt, die szkoleniie bojowe na obiekcie
Einsatzstab {m} sztab akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzstärke {f} siła interwencyjna jednostek ratowniczo-gaśniczych
Einsatzstärke {f} siła bojowa
Einsatzstelle <ESt> {f} teren akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzstelle, die <ESt> teren akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzstellenfunk {m} łączność radiowa wspóldziałania (o dowodzenia)
Einsatzstellensicherung {f} zabezpieczenie terenu akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzstrategie {f} strategia akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatztagebuch {n} dziennik akcji
Einsatztaktik {f} taktyka akcji ratowniczo-gaśniczej
einsatztaktisch z punktu widzenia taktyki akcji
einsatztaktischen Grundsätze, die zasady taktyczne prowadzenia akcji bojowej
Einsatzübung {f} ćwiczenie taktyczno-bojowe
Einsatzübung {f} ćwiczenie bojowe
Einsatzübung am Brandobjekt, die ćwiczenie bojowe na obiekcie
Einsatzverletzung {f} skaleczenie podczas akcji
Einsatzwert {m} siła interwencyjna jednostek ratowniczo-gaśniczych
Einsatzwert {m} siła bojowa
Einsatzzeit {f} czas eksploatacji
Einsatzzentrale {f} punkt alarmowo-dyspozycyjny
Einsatzzentrale {f} centrala alarmowo-dyspozycyjna
Einsatzzentrale <EZ> {f} centrala alarmowo-dyspozycyjna
Einsatzzentrale {f} centrum alarmowe
Einsatzzentrale, die <EZ> centrala alarmowo-dyspozycyjna
Einsatzziel {n} cel akcji ratowniczo-gaśniczej
einsaugen wessać
einsaugen wsysać
einsaugen zasysać
einschalten włączyć
Einschlaglöscher {m} gaśnica ze zbijakiem
einsetzen wprowadzić do akcji
einsetzen użyć
Einsetzung {f} użycie
Einsetzung {f} wprowadzenie do akcji
Einspeiseanschluß {m} przyłącze zasilające
Einspeisearmatur {f} armatura zasilająca
Einspeiseeinrichtung {f} urządzenie zasilające
Einspeiseleitung {f} linia zasilająca
Einspeisestelle {f} miejsce zasilania
Einspeisestelle {f} punkt zasilania
Einspeisung {f} zasilanie
Einspeisungsstelle {f} punkt zasilania
einstellen nastawiać
einstellen przyjąć
einstellen regulować
Einstellspritze {f} hydropult
Einstelltemperatur {f} temperatura zadziałania
einstufige Pumpe, die pompa jednostopniowa
Einsturz {m} zawalenie się
Einsturzgefahr {f} niebezpieczećstwo zawalenia się
Eintauchen {n} zanurzenie
eintauchen zanurzyć
einteilige Leiter, die drabina jednoprzęsłowa
Eintreffdauer {f} czas trwania dojazdu do miejsca akcji
Eintreffmeldung {f} zgłoszenie dojazdu
eintreten wstąpić
Eintrittsdruck {m} ciśnienie na wejściu
Einweghahn {m} zawór kurkowy jednodrożny
Einwirkungsdauer {f} czas oddziaływania
Einwohnerzahl {f} liczba mieszkańców
Einzelaustrittsöffnung {f} pojedynczy otwór wylotowy
Einzelbrand {m} pożar pojedynczy
Eisenbahnbrand {m} pożar pociągu kolejowego
Eisenbahnunfall {m} wypadek kolejowy
Eisenbahnunglück {n} katastrofa kolejowa
eiserne Vorhang, der kurtyna żelazna
Eisunfall {m} wypadek na lodzie
Ejektor {m} eżektor
Ejektor {m} smoczek
elastische Schlauchbinde, die bandaż wężowy elastyczny
elektrische Alarmsignal, das elektryczny sygnał alarmowy
elektrische Anlage, die instalacja elastyczna
elektrische Ausrüstung, die wyposażenie elektryczne
elektrische Entladung, die wyładowanie elektryczne
elektrische Funkenentzündung, die zapłon od iskry elektrycznej
elektrische Handlampe, die latarka elektryczna kieszonkowa
elektrische Hauptschalter, der główny wyłącznik prądu
elektrische Heizgerät, das grzejnik elektryczny
elektrische Leitfähigkeit, die przewodność elektryczna
elektrische Lichtbogen, der łuk elektryczny
elektrische Sicherheit, die bezpieczeństwo elektryczne
elektrische Strom, der prąd elektryczny
elektrische Tauchpumpe, die pompa głębinowa elektryczna
elektrisieren elektryzować
Elektrisierung {f} elektryzacja
Elektro-Schlauchtrockenschrank {m} elektryczna suszarka węży pożarniczych szafkowa
Elektro-Schlauchwaschanlage {f} elektryczna pralka węży (pożarniczych) szafkowa
Elektroalarmsirene {f} elektryczna syrena alarmowa
Elektrobrand {m} pożar urządzeń elektrycznych
Elektroheizung {f} ogrzewanie elektryczne
Elektroinstallation {f} instalacja elektryczna
Elektrokettensäge {f} elektryczna piła łańcuchowa
elektronische Drucksteuerung, die elektroniczna regulacja ciśnienia
elektrostatische Aufladung, die naładowanie elektrostatyczne
elektrostatische Energie, die energia elektrostatyczna
elektrostatische Entladung, die wyładowanie elektrostatyczne
elektrostatische Entladungsfunke, der iskra wyładowania elektrostycznego
elektrostatische Potential, das potencjał elektrostatyczny
Elektrotauchpumpe {f} pompa głębinowa elektryczna
Elektrowärmegerät {n} podgrzewacz elektryczny
Elt-Brandschutz Brandschutz in elektrischen Anlagen, der {m} ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrycznych wymagania przeciwpożarowe dla urządzeń elektrycznych
Emission {f} emisja
Empfänger {m} odbiornik
Empfänger {m} odbiorca
Emulsion {f} emulsja
Enddruck {m} ciśnienie końcowe
Endlosleiter {f} Drabina bez końca
endogene Brand, der pożar endogeniczny
endotherm endotermiczny
endothermisch endotermiczny
Endtemperatur {f} temperatura końcowa
Energie {f} energia
Energiebedarf {m} zaportzebowanie energii
Energieniveau {n} poziom energii
Energiequelle {f} żródło energii
entbrennen zapalić się
entbrennen zapłonąć
Entdeckungszeit {f} czas wykrycia
enteisen usuwać lód
entfachen rozdmuchać
entfachen wzniecić
entfachen rozniecić
Entfachung {f} rozniecenie
entfernen oddalić
entfernen usunąć
Entfernung {f} usunięcie
Entfernung {f} odległość
Entfernung des brennbaren Materials, die usunięcie materiału palnego
Entfernung des Sauerstoffes, die usunięcie tlenu
entflammbar zapalny
Entflammbarkeit {f} zapalność
Entflammbarkeitsgefahr {f} niebezpieczeństwo zapalenia
Entflammbarkeitsgrenze {f} granica zapalności
Entflammbarkeitstest {m} test zapalności
entflammen rozpalać
Entflammen {n} rozpalenie
Entflammen {n} zapalenie się
entflammen rozpalić się
entflammen zapalać się
entflammen rozpalić
Entflammung {f} zapalenie się
entflammungshemmend uognioodparniający
Entflammungshemmung {f} uognioodpornienie
Entflammungspunkt {m} temperatura zapalenia
Entflammungsschutz {m} ochrona przed zapaleniem
Entflammungstemperatur {f} temperatura zapalenia
Entflammungsverzug {m} opóżnienie zapłonu
Entflammungsverzug {m} opóżnienie zapalenia
Entgasung {f} odgazowanie
Entgasungszone {f} strefa suchej destylacji
entglimmen zatlić się
Entglimmen {n} zatlenie się
Enthalpie {f} entalpia
entkräften wycieńczyć
entkräften osłabić
entladen wyładować
Entladung {f} wyładowanie elektryczne
Entladungsfunke {m} iskra wyładowania elektrycznego
entlassen zwolnić ze służby
Entlassung {f} zwolnienie
entlasten odciążyć
Entlastung {f} odciążenie
entleeren wypuścić
entleeren opróżnić
Entleerungseinrichtung {f} urządzneie odwadniające
Entleerungshahn {m} kran odwadniający
Entleerungsöffnung {f} otwór spustowy
Entleerungsöffnung {f} spust
Entleerungsventil {n} zawór zwrotny
entlüften odpowietrzać
Entlüftung {f} odpowietrzenie
Entlüftungsarmatur {f} armatura odpowietrzająca
Entlüftungsbohrung {f} otwór odpowietrzający
Entlüftungseinrichtung {f} urządzenie odpowietrzające
Entlüftungsknopf {m} przycisk odpowietrzający
Entlüftungsleitung {f} przewód odpowietrzający
Entlüftungsloch {n} otwór odpowietrzający
Entlüftungspumpe {f} pompa próżniowa
Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca
Entlüftungsrohr {n} rura odpowietrzająca
Entlüftungsventil {n} zawór odpowietrzający
Entlüftungsvorrichtung {f} urządzenie zassysające
Entlüftungsvorrichtung {f} urządzenie odpowietrzające
entrauchen oddymiać
Entrauchung {f} oddymianie
Entrauchungsanlage {f} instalacja oddymiania
Entrauchungsbereich {m} obszar oddymiania
Entrauchungskanal {m} kanał wentylacji pożarowej
Entrauchungszone {f} strefa oddymiania
entrollen rozwinąć wąż
Entscheidungsfindung {f} podjęcie decyzji
Entscheidungslehre {f} nauka o podemowaniu decyzji
Entschluß {m} decyzja
Entsorgung {f} usuwanie odpadów
entstauben odkurzać
entstauben odpylać
Entstaubung {f} odpylanie
Entstaubungsanlage {f} instalacja odpylająca
Entstaubungsfilter {m} filtr odpylający
Entstaubungsleitung {f} przewód odpylający
Entstaubungssystem {n} system odpylania
entstehen powstać
Entstehungsbrand {m} pożar w zarodku
Entstehungsbrandphase {f} pożar w zarodku
Entstehungsbrandphase {f} pożar w fazie początkowej
Entstehungsfeuer {n} pożar w zarodku
entwässern odprowadzić wodę
entwässern odwodnić
Entwässerung {f} odwodnienie
Entwässerungshahn {m} zawór odwadniający
entweichen ulatniać się
Entweichen {n} ulatnianie się
entweichen wyciekać
entweichen odpływać
Entweichen von Dämpfen, das ulatnianie się par
Entwicklung {f} rozwój
Entwicklungsraum {m} obszar rozwinięcia
Entwicklungszeit {f} czas rozwinięcia się sekcji
Entziehung der Wärme, die odbieranie ciepła
entzündbar łatwo zapalny
entzündbar zdolny do zapłonu
Entzündbarkeit {f} zapalność
Entzündbarkeit {f} łatwopalność
Entzündbarkeit {f} zdolność do zapłonu
entzünden powodować zapłon
entzünden zapalić
entzünden zapalać
entzündend zapalający
entzündet zapalony
entzündlich zdolny do zapalenia
entzündlich zapalny
Entzündlichkeit {f} zapalność
Entzündlichkeit {f} zdolność do zapłonu
Entzündlichkeitsgrad {m} stopień zapalności
Entzündlichkeitstest {m} test zapalności
Entzündung {f} zapalenie
Entzündung {f} zapłon
entzündungsanfällig podatny na zapalenie
Entzündungsgefahr {f} niebezpieczeństwo zapłonu
entzündungshemmend hamujący zapłon
Entzündungsherd {m} ognisko zapłonu
Entzündungspunkt {m} temperatura zapalenia
Entzündungstemperatur {f} temperatura zapalenia
Entzündungszeit {f} czas zapłonu
Erdanker {m} kotwica ziemna {f}
erden uziemiać
Erdgas {n} gaz ziemny
Erdgasleitung {f} rurociąg gazu ziemnego
Erdöl {n} ropa naftowa
Erdschluß {m} zwarcie doziemne
Erdung {f} uziemnienie
Erdungsanlage {f} instalacja uziemiająca
Erfolg {m} sukces {m}
Erfolg {m} powodzenie {n}
erforderlich konieczny
erforderlich wymagany
erforderliche Feuerwiderstandsdauer, die wymagana odporność ogniowa
erforderliche Feuerwiderstandsklasse, die wymagana klasa odporności ogniowej
erforschen zbadać
Erforschung {f} zbadanie
Ergiebigkeit {f} wydajność
erglühen rozżarzyć się
Erglühen {n} rozżarzenie się
ergreifen objąć
Erhaltung {f} utrzymanie
erhitzen rozgrzewać
erhitzen rozpalać
erhitzen nagrzewać
erhitzt rozgrzany
Erhitzung {f} rozpalenie
Erhitzung {f} rozgrzanie
Erhitzungsgeschwindigkeit {f} szybkość rozgrzewania się
Erhitzungsherd {m} ognisko rozgrzania
erhöhte Brandgefahr, die podwyższone zagrożenie pożarowe
erhöhte Brandgefahr, die zwiększone niebezpieczeństwo pożaru
erhöhte Einsatzbereitschaft, die stan podwyższonej gotowości operacyjnej
erhöhte Sicherheit, die podwyższony stopień bezpieczeństwa
erhöhte Sicherheit, die podwyższone bezpieczeństwo
erhöhte Umweltgefährdung {f} nadzwyczajne zagrożenie środowiska (NZś)
Erholungsurlaub {m} urlop wypoczynkowy
erkunden rozpoznać
Erkundung {f} wywiad
Erkundung {f} rozpoznanie
Erkundung der Brandstelle, die rozpoznanie miejsca pożaru
Erkundungstrupp {m} rota przeprowadzająca rozpoznanie
Erkundungstrupp {m} rota wywiadowcza
Erkundungszeit {f} czas trwania rozpoznania
Erlaß {m} rozporządzenie
Erlaubnis {f} zezwolenie
Erlaubnis {f} pozwolenie
erlaubt dozwolony
erlöschen wygasnąć
erlöschen gasnąć
erlöschen zgasnąć
erlöschend gasnący
ermitteln ustalać
ermitteln dochodzić (przyczynę)
Ermittlung {f} ustalanie
Ermittlung {f} dochodzenie
ernennen mianować
Ernennung {f} nominacja
Ernennung {f} mianowanie
Ernennung zu Offizieren von Absolventen der Hauptschule der Brandschutzbehörden in Warschau promocja oficerska absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Ernennungsurkunde {f} dokument nominacyjny
erreichbar dostępny
erreichbar osiągalny
Erreichbarkeit {f} osiągalność
Erreichbarkeit {f} dostępność
erretten uratować
Ersatzlöschmittel {n} środek gaśniczy zastępczy
Ersatzmaßnahme {f} wykonanie zastępcze
ersatzpflichtige Brandschaden, der szkoda pożarowa podlegająca rekompensacie
ersatzpflichtige Explosionsschaden, der szkoda spowodowana wybuchem podlegająca rekompensacie
Ersatzstromversorgung {f} rezerwowe żródło prądu
Ersatzstromversorgung {f} zastępcze żródło prądu elektrycznego
Ersatzteile części zamienne
erschöpft wyczerpany
Erschöpfung {f} wyczerpanie
erschweren utrudniać
Erstalarmfahrzeug {n} samochód pierwszego rzutu
Erstarrung {f} zestalanie się
Erstarrung {f} krzepnięcie
Erstarrungspunkt {m} temperatura krzepnięcia
Erstarrungstemperatur {f} temperatura krzepnięcia
Erstarrungswärme {f} ciepło krzepnięcia
erste Abmarsch, der pierwszy rzut jednostek ratowniczo-gaśniczych
Erste Hilfe {f} pierwsza pomoc
Erste-Hilfe-Grundausbildung, die przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy
Ersteinsatz {m} pierwszy rzut jednostek ratowniczo-gaśniczych
erstes (1.) Rohr Wasser Halt! pierwsza linia woda stój!!
erstes (1.) Rohr Wasser Marsch!! pierwsza linia woda naprzód!!
ersticken udusić się
ersticken tłumić
ersticken przytłumić
Ersticken {n} duszenie się
ersticken stłumić
Ersticken {n} przytłumienie
Ersticken {n} stłumienie
Erstickung {f} uduszenie
Erstickungsfähigkeit {f} zdolność tłumienia
Erstickungsgefahr {f} niebezpieczeństwo uduszenia
Erstickungsgrad {m} stopień tłumienia
Erstlöscheinsatz {m} pierwsze czynności ratowniczo-gaśnicze
erwärmen ogrzewać
erwärmen nagrzewać
erwärmen rozgrzewać
erwärmt nagrzany
Erwärmung {f} ogrzewanie
Erwärmung {f} nagrzewanie
Erwärmungsgeschwindigkeit {f} prędkość ogrzewania
Erwärmungsgeschwindigkeit {f} szybkość nagrzewania
Erwärmungskurve {f} krzywa nagrzewania
Erwärmungstemperatur {f} temperatura nagrzewania
Erwärmungsvorgang {m} proces nagrzewania
Erweiterung {f} rozszerzanie się
erzwungene Konvektion, die konwekcja wymuszona
Etagenbrand {m} pożar piętra
Etagenheizung {f} centralne ogrzewanie piętrowe
Eternit {n} eternit
ETK-Beflammung {f} poddanie działaniu płomieni wg krzywej normowej "temperatura-czas"
Euroklassen von Baustoffen für das Brandverhalten europejskie klasy materiałów budowlanych pod względem palności
Europäische Norm, die <EN> {f} norma europejska
Europäische Spezifikation, die specyfikacja europejska
Europäische Technische Zulassung, die europeskie świadectwo techniczne dopuszczenia
Evakuation {f} ewakuacja
evakuieren ewakuować
Evakuierung {f} ewakuacja
Evakuierung {f} ewakuowanie
Evakuierungs... ewakuacyjny
Evakuierungsaktion {f} akcja ewakuacyjna
Evakuierungsarbeiten prace ewakuacyjne
Evakuierungsbedingungen warunki ewakuacji
Evakuierungsweg {m} droga ewakuacyjna
Evakuierungszeit {f} czas trwania ewakuacji
Ex-Bereich, der obszar zagrożony wybuchem
Ex-Gemisch {n} mieszanina wybuchowa
ex-geschützt zabezpieczony przed wybuchem
ex-geschützt przeciwwybuchowy
Ex-Warngerät {n} eksplozymetr
Ex-Zone {f} strefa zagrożenia wybuchem
exerzieren ćwiczyć
exerzieren wyćwiczyć
Exerzierplatz {m} plac ćwiczeń
exgeschützte Ausführung, die wykonanie przeciwwybuchowe
exotherm egzotermiczny
expandieren rozprężać się
expandieren rozszerzać się
Expansion {f} rozszerzanie się
Expansion {f} ekspansja
expansiv dążący do rozszerzania się
expansiv ekspansywny
expansiv wybuchający
Experte {m} ekspert
explodierbar wybuchowy
Explodierbarkeit {f} wybuchowość
explodieren eksplodować
explodieren wybuchać
explosibel wybuchowy
Explosion {f} wybuch
Explosion {f} eksplozja
Explosionsabschwächung {f} osłabienie wybuchu
Explosionsart {f} rodzaj wybuchu
Explosionsart {f} rodzaj eksplozji
explosionsartig wybuchowo
explosionsartig verbrennen spalać się wybuchowo
explosionsartige Verbrennung, die spalanie eksplodujące
Explosionsauswirkung {f} skutek wybuchu
Explosionsbereich {m} obszar wybuchowości
Explosionsbereich {m} zakres wybuchowości
Explosionsdruck {m} ciśnienie wybuchu
Explosionsdruckentlastung {f} odciążenie wybuchu
explosionsfähig zdolny do wybuchu
explosionsfähig wybuchowy
explosionsfähige Atmosphäre {f} atmosfera wybuchowa
explosionsfähige Gemisch, das mieszanina wybuchowa
Explosionsfähigkeit {f} wybuchowość
Explosionsfähigkeit {f} zdolność do wybuchu
Explosionsgas {n} gaz wybuchowy
Explosionsgefahr {f} niebezpieczeństwo wybuchu
explosionsgefährdet zagrożony wybuchem
explosionsgefährdete Bereich, der obszar zagrożony wybuchem
explosionsgefährdete Raum, der pomieszczenie zagrożone wybuchem
Explosionsgefährdung {f} zagrożenie wybuchem
Explosionsgefährdungsgrad {m} stopień zagrożenia wybuchem
explosionsgefährlich niebezpieczny pod względem wybuchowym
explosionsgefährlich wybuchowy
Explosionsgefährlichkeit {f} niebezpieczeństwo wybuchu
Explosionsgemisch {n} mieszanina wybuchowa
explosionsgeschützt przeciwwybuchowy
Explosionsgrenze {f} granica wybuchowości
Explosionsgruppe {f} klasa wybuchowości
Explosionsheftigkeit {f} gwałtowność wybuchu
Explosionskennwerte własności wybuchowe
Explosionskennwerte właściwości wybuchowe
Explosionsklappe {f} klapa wybuchowa
Explosionsklasse {f} klasa wybuchowości
Explosionskonstante {f} stała wybuchu
Explosionskonzentration {f} stężenie wybuchowe
Explosionskraft {f} siła wybuchu
Explosionsort {m} miejsce wybuchu
Explosionspunkt {m} temperatura wybuchu
Explosionsrisiko {n} ryzyko wybuchu
Explosionsrisiko {n} niebezpieczeństwo wybuchu
Explosionsschaden {m} szkoda powybuchowa
Explosionsschutz <Ex-Schutz> {m} zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Explosionsschutz <Ex-Schutz> {m} ochrona przeciwwybuchowa
Explosionsschutz, der <Ex-Schutz> zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Explosionsschutz, der <Ex-Schutz> ochrona przeciwwybuchowa
Explosionsschutzanlage {f} instalacja przeciwwybuchowa
Explosionsschutzanlage {f} instalacja zabezpieczenia przed wybuchem
Explosionsschutzdamm {m} wał przeciwwybuchowy
Explosionsschutzeinrichtung {f} urządzenie przeciwwybuchowe
Explosionsschutzklappe {f} klapa przeciwwybuchowa
Explosionsschutzmaßnahme {f} środek przeciwwybuchowy
Explosionsschutzmaßnahme {f} przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
Explosionsschutzmaßnahme {f} środek ochrony przeciwwybuchowej
Explosionsschutzvorrichtung {f} urządzenie zabezpieczenia przed wybuchem
Explosionsschutzvorrichtung {f} urządzenie przeciwwybuchowe
explosionssicher przeciwwybuchowy
explosionssicher zabezpieczony przed wybuchem
Explosionssicherung {f} zabezpieczenie przed wybuchem
Explosionsstärke {f} siła eksplozji
Explosionsstärke {f} siła wybuchu
Explosionsstelle {f} miejsce wybuchu
Explosionstemperatur {f} temperatura wybuchu
explosionsungefährdet niezagrożony wybuchem
Explosionsunterdrückung {f} dłwawienie wybuchu
Explosionsunterdrückungsanlage {f} instalacja tłumienia wybuchu
Explosionsunterdrückungsanlage {f} instalacja dławienia wybuchu
Explosionsursache {f} przyczyna wybuchu
Explosionsverhütung {f} zapobieganie wybuchom
Explosionsverlauf {m} przebieg wybuchu
Explosionsvorbeugung {f} zapobieganie wybuchom
Explosionsvorgang {m} przebieg procesu wybuchu
Explosionsvorgang {m} przebieg wybuchu
Explosionsvorschrift {f} przepis przeciwwybuchowy
Explosionswärme {f} ciepło wybuchu
Explosionswelle {f} fala uderzeniowa
Explosionswelle {f} fala wybuchu
explosiv wybuchowy
explosive Gemisch, das mieszanina wybuchowa
explosive Verbrennung, die spalanie wybuchowe
Explosivmischung {f} mieszanina wybuchowa
Explosivstoff {m} materiał wybuchowy
explosivstoffgefährdet zagrożony wybuchem materiałów wybuchowych
Express-Schlinge {f} ekspres pętla z dwoma karabinkami {m}
Extremsituation {f} sytuacja ekstremalna

Polnische Wörter, die mit E beginnen

Deutsch Polnisch
E E
Effekt {m} efekt
Kühleffekt {m} efekt chłodzenia
Wärmetönung {f} efekt cieplny
Flammschutzeffekt {m} efekt działania środków ognioochronnych
Löscheffekt {m} efekt gaśniczy
Löscheffekt {m} efekt gaszenia
Inhibitionseffekt {m} efekt inhibicyjny
Vorwärmeffekt {m} efekt podgrzewania wstępnego
Wandeffekt {m} efekt ściany
Trenneffekt {m} efekt tłumienia
Stickeffekt {m} efekt tłumienia
Feuerwehreffektivität {f} efektywność straży pożarnej
Prüfung {f} egzamin
Diplomprüfung {f} egzamin dyplomowy
praktische Prüfung {f} egzamin praktyczny
theoretische Prüfung {f} egzamin teoretyczny
Aufnahmeprüfung {f} egzamin wstępny
Prüfer {m} egzaminator
prüfen egzaminować
Verwaltungszwangsvollstreckung {f} egzekucja administracyjna
exotherm egzotermiczny
Saugstrahlpumpe {f} ejektor
Löschequipe {f} ekipa gaśnicza
Brandschutzökologie {f} ekologia pożarnicza
Schirm {m} ekran
Bildschirm {m} ekran obrazowy
Schutzschirm {m} ekran ochronny
Strahlenschutzschirm {m} ekran ochronny przed promieniowaniem
Öffnungenabschirmung {f} ekranowanie otworów
Expansion {f} ekspansja
expansiv ekspansywny
Begutachter {m} ekspert
Sachverständige ekspert
Experte {m} ekspert
Brandschutzexperte {m} ekspert w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Gutachten {n} ekspertyza
Begutachtung {f} ekspertyza
Brandschutzgutachten {n} ekspertyza przeciwpożarowa
brandschutztechnische Begutachtung, die ekspertyza przeciwpożarowa
brandschutztechnische Begutachtung, die ekspertyza w zakresie ochrony preciwpożarowej
Brandschutzgutachten {n} ekspertyza w zakresie ochrony preciwpożarowej
Betrieb {m} eksploatacja
explodieren eksplodować
Explosion {f} eksplozja
Gasexplosion {f} eksplozja gazu
Staubexplosion {f} eksplozja pyłu
Ex-Warngerät {n} eksplozymetr
Löschwasserbeanspruchung {f} ekspozycja na działanie wody gaśniczej
Stoßbeanspruchung {f} ekspozycja na uderzenie
Brandbeanspruchung {f} ekspozycja ogniowa
Bemessungs-Brandbeanspruchung {f} ekspozycja ogniowa wzorcowa
Normbrandbeanspruchung {f} ekspozycja ogniowa znormalizowana
Express-Schlinge {f} ekspres pętla z dwoma karabinkami {m}
elektronische Drucksteuerung, die elektroniczna regulacja ciśnienia
Windkraftanlage <WKA> {f} elektrownia wiatrowa {f}
Windenergieanlage <WEA> {f} elektrownia wiatrowa {f}
Elektrokettensäge {f} elektryczna piła łańcuchowa
Elektro-Schlauchwaschanlage {f} elektryczna pralka węży (pożarniczych) szafkowa
Elektro-Schlauchtrockenschrank {m} elektryczna suszarka węży pożarniczych szafkowa
Elektroalarmsirene {f} elektryczna syrena alarmowa
Sprinklerschaltschrank {m} elektryczna szafka rozdzielcza instalacji tryskaczowej
statische Elektrizität, die elektryczność statyczna
Reibungselektrizität {f} elektryczność statyczna
elektrische Alarmsignal, das elektryczny sygnał alarmowy
Elektrisierung {f} elektryzacja
elektrisieren elektryzować
Holzbauteil {n} element budowlany drewniany
Stahlbauteil {n} element budowlany stalowy
Gebäudeteil {n} element budynku
Heizelement {n} element grzejny
Trennelement {n} element oddzielający
Brennelement {n} element palny
Brandbrücke {f} element ułatwiający rozwój pożaru
Raucherkennungselement {n} element wykrywający dym
Auslöseelement {n} element wyzwalający
Kappenrosette {f} emblemat
Feuerwehremblem {n} emblemat pożarniczy
Emission {f} emisja
Wärmeabstrahlung {f} emisja ciepła
Rauchemission {f} emisja dymu
Staubauswurf {m} emisja pyłu
Emulsion {f} emulsja
Löschemulsion {f} emulsja gaśnicza
Öl/Wasser-Emulsion {f} emulsja oleju na wodzie
endothermisch endotermiczny
endotherm endotermiczny
Energie {f} energia
Aktivierungsenergie {f} energia aktywacji
Atomenergie {f} energia atomowa
chemische Energie, die energia chemiczna
Wärmeenergie {f} energia cieplna
elektrostatische Energie, die energia elektrostatyczna
Kernenergie {f} energia jądrowa
Brandenergie {f} energia pożaru
Verbrennungsenergie {f} energia spalania
Zündenergie {f} energia zapłonu
Enthalpie {f} entalpia
Wärmeinhalt {m} entalpia
Verbrennungsentalpi {f} entalpia spalania
Fahrradergometer {n} Ergometr rowerowy
Laufband {n} Ergometr taśmowy
Äthan {n} etan
Äther {n} eter
Eternit {n} eternit
Asbestkunststein {m} eternit
Euroklassen von Baustoffen für das Brandverhalten europejskie klasy materiałów budowlanych pod względem palności
Europäische Technische Zulassung, die europeskie świadectwo techniczne dopuszczenia
Evakuierung {f} ewakuacja
Evakuation {f} ewakuacja
Räumung {f} ewakuacja (osób, mienia)
Bergung {f} ewakuacja mienia
Personenevakuierung {f} ewakuacja osób
Brandevakuierung {f} ewakuacja podczas pożaru
Evakuierungs... ewakuacyjny
Fluchtfiltergerät {n} ewakuacyjny aparat filtracyjny
evakuieren ewakuować
Evakuierung {f} ewakuowanie
Ejektor {m} eżektor

Impressum und Haftungsausschluss