Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit F beginnen

Deutsch Polnisch
F F
F-Glas {n} szkło przeciwpożarowe (odporne na dziaiłanie płomieni i nie przepuszczające ciepła i dymu)
Fabrik {f} fabryka
Fabrikationsdampf {m} para technologiczna
Fabrikbrand {m} pożar fabryki
Fachnormausschuß Feuerwesen <FNFW> {m} Normalizacyjna Komisja Problemowa
Fachnormausschuß Feuerwesen <FNFW> {m} Komitet norm branżowych-pożarniczych
Fachnormausschuß Feuerwesen, der <FNFW> Komitet norm branżowych-pożarniczych
Fachnormausschuß Feuerwesen, der <FNFW> Normalizacyjna Komisja Problemowa
Fackel {f} pochodnia
Fackel {f} żagiew
fahrbare Feuerlöschgerät, das agregat gaśniczy
fahrbare Feuerlöschgerät, das przewoźny sprzęt gaśniczy
fahrbare Funkstation, die radiostacja przewoźna
fahrbare Halonlöschgerät, das agregat gaśniczy halonowy
fahrbare Kohlendioxydgerät, das agregat gaśniczy na CO2
fahrbare Kohlendioxydgerät, das agregat gaśniczy śniegowy
fahrbare Löschgerät, das przewoźny sprzęt gaśniczy
fahrbare Löschgerät, das agregat gaśniczy
fahrbare Pulverlöschgerät, das agregat gaśniczy proszkowy
fahrbare Schaumlöschgerät, das agregat gaśniczy pianowy
fahrbare Schlauchhaspel, die zwijadło wężowe dwukołowe
Fähre {f} prom
Fahrer {m} kierowca
Fahrerhaus {n} kabina kierowcy
Fahrgestell {n} podwozie samochodu
fahrlässige Brandstiftung, die spowodowanie pożaru przez zaniedbanie
fahrlässige Umgang mit Feuer, der nieostrożne obchodzenie się z ogniem
Fahrlässigkeit {f} niedbalstwo
Fahrradergometer {n} Ergometr rowerowy
Fahrschachtentlüftung {f} wentylacja szybu windy
Fahrschachttür {f} drzwi szybu windy
Fahrzeit {f} czas dojazdu
Fahrzeit {f} czas trwania jazdy
Fahrzeug {n} pojazd
Fahrzeug {n} wóz
Fahrzeugaufstellung {f} ustawienie pojazdów
Fahrzeugbrand {m} pożar pojazdu samochodowego
Fahrzeugbreite {f} długość samochodu
Fahrzeugfahrer <FzF> {m} kierowca samochodu
Fahrzeugfahrer, der <FzF> kierowca samochodu
Fahrzeughalle {f} garaż
Fahrzeugtank {m} zbiornik środka gaśniczego w samochodzie
Faktorenflaschenzug {m} wciągnik z wielokrążkiem potęgowym {m}
Falldämpfer {m} lina amortyzujäca {f}
Fallhaken {m} zapadka drabiny wysuwanej
Falschalarm {m} fałszywy alarm
Falschmeldung {f} fałszywy alarm
Fangleine {f} linka ratownicza
Fangleine {f} linka strażacka
Fangleinenbeutel {m} worek na linkę ratowniczą
Fangleitung {f} zwód
Farbe {f} farba
Faser {f} włókno
Faser/Luft-Explosionsgemisch {n} mieszanina wybuchowa włókien z powietrzem
Fassungsvermögen {n} pojemność użytkowa
Faulgas {n} gaz pofermentacyjny
Faulgas {n} gaz fermentacyjny
Faulgas {n} gaz gnilny
Fehlalarm {m} fałszywy alarm
Fehlstromschutzschalter {m} wyłącznik zabezpieczający przed prądem niedziałania
feierliche Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeuges uroczyście przekazano nowy strażacki wóz
Feinheitsgrad {m} stopień rozdrobnienia
Feldküche {f} kuchnia polowa
Feldtelefon {n} telefon polowy
Fenster {n} okno
Fenstergitter {n} krata okienna
Fensteröffnung {f} otwór okienny
Fermentation {f} fermentacja
Fermentationsgefahr {f} niebezpieczeństwo fermentacji
Fermentationsvorgang {m} proces fermentacji
ferngesteuerte Wendestrahlrohr, das prądownica obrotowa zdalnie sterowana
Fernheizung {f} ogrzewanie zdalaczynne {n}
Fernmeldeskizze {f} szkic połączeń telekomunikacyjnych
fernmeldetechnische Ausrüstung, die wyposażenie w środki łączności
Fernmeldewesen {n} łączność
Fernmeldezug {m} pluton łączności
Fernsprechverbindung {f} łączność telefoniczna
Fernsteuerung {f} zdalne sterowanie
Fernsteuerung mittels Seilzug, die zdalne sterowanie za pośrednictwem kabla
Fernstudium {n} Zaoczny Studium
Festbrennstoff {m} paliwo stałe
Festbrennstoff {m} materiał palny stały
Festdachtank {m} zbiornik z dachem stałym
feste Aggregatzustand, der stały stan skupienia
feste Kohlensäure, die dwutlenek węgla stały
feste Löschmittel, das środek gaśniczy stały
feste Standplatz, der utwardzone stanowisko np. dla ustawienia motopompy
feste Zustand, der stan stały
feste Zustand, der stały stan skupienia
Festellbremse {f} hamulec postojowy
Festfressen {n} zatarcie się
Festigkeit {f} wytrzymałość
Festigkeit {f} trwałość {f}
Festigkeitslehre {f} wytrzymałość materiałów
Festkupplung {f} nasada pożarnicza
festsitzen zatrzeć się
Feststellanlage {f} automat do zamykania za pomocą czujki dymowej i utrzymywania w stanie otwartym drzwi
Feststoff {m} ciało stałe
Feststoffbrand {m} pożar ciała stałego
Feststoffbrand {m} pożar materiału stałego
Feststoffoberfläche {f} powierzchnia zewnętrzna ciała stałego
Festverschraubung {f} łącznik śrubowy stały
Fett-Gemisch {n} mieszanka za bogata powyżej górnej granicy wybuchowości
Fettbrand {m} pożar tłuszczu
Fetttropfen {m} kropla tłuszczu
Feuchtegehalt {m} wilgotność
Feuchtegehalt {m} zawartość wilgoci
Feuchtigkeit {f} wilgotność
feuchtigkeitsempfindlich higroskopijny
Feuchtigkeitsgehalt {m} zawartość wilgoci
Feuchtigkeitsgehalt {m} wilgotność
Feuchtigkeitsgrad {m} stopieć wilgotności
feuchtigkeitsunempfindlich niehigroskopijny
Feuer {n} ogień
Feuer anblasen, das rozdmuchać ogień
Feuer anfachen, das wzniecić ogień
Feuer anlegen, das podłożyć ogień
Feuer anzünden, das wzniecenie ognia
Feuer aus!! pożar ugaszony!!
Feuer ausschlagen, das stłumić ogień
Feuer aussetzen, dem poddać działaniu ognia
Feuer ausspritzen, das zgasić ogień
Feuer breitet sich aus, das ogień rozprzestrzenia się
Feuer breitet sich aus, das przytłumić ogień
Feuer einstreuen, das zaprószyć ogień
Feuer ersticken, das przytłumić ogień
Feuer fangen zapalać się
Feuer geht aus, das ogień dogasa
Feuer geht aus, das pożar przerzuca się
Feuer in der Gewalt haben, das pożar opanowany
Feuer ist aus, das ogień wygasa
Feuer ist ausgegangen, das ogień zgasł
Feuer knistert, das ogień wybuchł
Feuer knistert, das ogień trzaska
Feuer lodert, das ogień trzaska
Feuer lodert, das ogień bucha
Feuer lodert, das ogień płonie wysokim płomieniem
Feuer schlagen, das krzesać ogień
Feuer schlägt aus, das ogień bucha
Feuer schüren, das zająć się ogniem
Feuer tobt, das ogień szaleje
Feuer unterdrücken, das stłumiać ogień
Feuer unterdrücken, das rozniecać ogień
Feuer-Bertriebsunterbrechungs-Versicherungsbedingungen <FBUB> warunki ubezpieczenia od skutków przerwy w produkcji spowodowanej pożarem
Feuer-Bertriebsunterbrechungs-Versicherungsbedingungen, die <FBUB> warunki ubezpieczenia od skutków przerwy w produkcji spowodowanej pożarem
Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherung {f} ubezpieczenie od skutków przerwy w produkcji spowodowanej pożarem
Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherungsbedingungen warunki ubezpieczenia od skutków przerwy w produkcji spowodowanej pożarem
feuerabgekehrte Fläche, die powierzchnia nie nagrzewana
feuerabgekehrte Seite, die strona nie nagrzewana
feuerabgewandte Seite, die strona nie nagrzewana
Feueralarm {m} alarm pożarowy
Feuerarbeiten prace z otwartym ogniem
Feuerarbeiten prace pożarowo-niebezpieczne
Feuerauge {n} sygnalizator płomieni
Feuerauge {n} detektor płomieni
Feuerausbreitung {f} rozszerzanie się ognia
Feuerausbreitung {f} rozprzestrzenianiane się ognia
Feuerausbreitungsgrad {m} stopień rozprzestrzeniania ognia
Feuerausbreitungsklasse {f} klasa rozprzestrzeniania ognia
Feuerausbreitungsrichtung {f} kierunke rozprzestrzeniania się ognia
Feuerausdehnung {f} rozszerzanie się ognia
Feuerausweitung {f} przenoszenie się ognia
Feuerball {m} kula ogniowa
feuerbeansprucht poddany działaniu ognia
Feuerbeanspruchung {f} poddanie działaniu ognia
Feuerbeanspruchung {f} obciążenie ogniowe (ogniem)
Feuerbekämpfung {f} zwalczanie ogniem
Feuerbereich {m} zasięg oddziaływania ognia
Feuerbereich {m} zasięg ognia
Feuerbeschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Feuerbesichtigung {f} kontrola przeciwpożarowa
feuerbeständig <fb> ognioodporny w klasie odporności ogniowej F90, por. 1,5
feuerbeständig abgetrennt wydzielony pożarowo
feuerbeständig umwandet oddzielony ścianami oddzielenia przeciwpożarowego
Feuerbeständigkeit {f} ognioodporność
Feuerbetriebsunterbrechung {f} przerwa w produkcji spowodowana pożarem
Feuerbezirk {m} rejon objęty pożarem
Feuerblock {m} ubezpieczenie od ognia w przemyśle na jedną ogólną sumę bez podziału na pozycie
Feuerbrücke {f} most ogniowy
Feuerbrunst {f} pożar
feuerdicht ognioszczelny
Feuerdichtigkeit {f} ognioszczelność
Feuerdreieck {n} schematyczne przedstawienie w postaci trójkąta trzech podstawowych czynników koniecznych do zaistnienia ognia
Feuerdurchbruch {m} przebicie się ognia
Feuerdurchgang {m} przejście ognia
Feuerdurchtritt {m} przejście ognia
Feuereimer {m} wiadro pożarowe
Feuereinwirkung {f} oddziaływanie ognia
feuerempfindlich podatny na zapalenie
feuerempfindlich nieodporny na ogień
Feuererkennung {f} wykrycie ognia
Feuererlaubnisschein {m} pozwolenie na prace pożarowo-niebezpieczne (np. spawanie)
Feuererscheinung {f} pożarowo-niebezpieczne (np. spawanie) pojawienie się ognia
feuerfangend łatwo palny
feuerfest ogniotrwały
feuerfeste Baustoff, der materiał budowlany ogniotrwały
Feuerfestigkeit {f} ogniotrwałość
Feuerfront {f} front ognia
Feuerfront {f} czoło ognia
Feuerfront {f} czoło pożaru
Feuerfühler {m} czujnik płomieni
Feuergefahr {f} niebezpieczeństwo pożarowe
feuergefährdet zagrożony pożarem
Feuergefährdung {f} zagrożenie pożarem
feuergefährlich łatwo palny
feuergefährlich niebezpieczny pożarowo
feuergefährliche Produktionsablauf, die niebezpieczny pożarowo przebieg procesu produkcyjnego
feuergefährliche Stoff, der materiał niebezpieczny pożarowo
Feuergefährlichkeit {f} niebezpieczeństwo pożarowe
Feuergeräusch {n} szum ognia
Feuerglut {f} żar ognia
Feuerhahn {m} zawór hydrantu ściennego
Feuerhaken {n} bosak pożarniczy
feuerhemmend <fh> ognioodporny (w klasie odporności ogniowej F30, por. 0,5)
feuerhemmend <fh> utrudniający rozprzestrzenianie się ognia (działający hamująco na proces spalania)
feuerhemmend <fh> utrudniający zapalenie
Feuerherd {m} ognisko pożaru
Feuerhilfswesen {n} pożarnictwo
Feuerkasse {f} ubezpieczalnia
Feuerkasse {f} zakład ubezpieczeniowy od ognia
Feuerkasse {f} kasa ubezpieczeniowa od ognia
Feuerklappe {f} klapa przecipożarowa
Feuerlaufrichtung {f} kierunek rozprzestrzeniania się ognia
Feuerleiter {f} drabina ewakuacyjna
Feuerlösch-Schlauchanschluß {m} hydrant wewnętrzny
Feuerlösch-Schlauchanschluß {m} urządzenie z przyłączem do węży gaśniczych
Feuerlöschanlage {f} instalacja gaśnicza
Feuerlöscharmatur {f} armatura wodna
Feuerlöschboot <FLB> {n} statek pożarniczy
Feuerlöschboot, das <FLB> statek pożarniczy
Feuerlöschbranche {f} branża środków gaśniczych
Feuerlöschbrunnen {m} studnia przeciwpożarowa
Feuerlöschdecke {f} koc gaśniczy
Feuerlöscheinrichtung {f} hydrant wewnętrzny
Feuerlöscheinrichtung {f} urządzenie z przyłączem do węży gaśniczych
Feuerlöscheinrichtung {f} instalacja gaśnicza
Feuerlöscheinrichtung {f} urządzenie gaśnicze
Feuerlöschen {n} gaszenie ognia
Feuerlöschen {n} gaszenie pożaru
Feuerlöscher {m} gaśnica
Feuerlöscher mit außenliegender Druckgasflasche, der gaśnica ze zbiornikiem zwenętrznym gazu wyrzucającego
Feuerlöscher mit chemischer Druckerzeugung, der gaśnica z wytwarzaniem ciśnienia w wyniku reakcji chemicznej
Feuerlöscher mit innenliegender Druckgasflasche, der gaśnica ze zbiornikiem wewnętrznym gazu wyrzucającego
Feuerlöschergröße {f} wielkość gaśnicy
Feuerlöscherprüfer {m} kontroler gaśnic
Feuerlöscherverteilung {f} rozmieszczenie gaśnic
Feuerlöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy
Feuerlöschgerät {n} sprzęt gaśniczy
Feuerlöschgeschichte {f} historia pożarnictwa
Feuerlöschkasten {m} skrzynka ze sprzętem gaśniczym
Feuerlöschkasten {m} szafka hydrantowa
Feuerlöschkosten koszty gaszenia pożaru
Feuerlöschkräfte siły gaśnicze straży pożarnej
Feuerlöschkreiselpumpe {f} pompa strażacka wirowa
Feuerlöschleitung {f} przewód gaśniczy
Feuerlöschleitung {f} linia (wężowa) gaśnicza
Feuerlöschmannschaft {f} załoga straży pożarnej
Feuerlöschmannschaft {f} załoga jednostki ratowniczo-gaśniczej
Feuerlöschmittel {n} środek gaśniczy
Feuerlöschordnung {f} instrukcja przeciwpożarowa
Feuerlöschordnung {f} regulamin ochrony przeciwpożarowej
Feuerlöschpolizei im 3. Reich {f} straż pożarna w III Rzeszy
Feuerlöschpumpe {f} pompa pożarnicza
Feuerlöschpumpe <FP> {f} pompa pożarnicza
Feuerlöschpumpe, die <FP> pompa pożarnicza
Feuerlöschrüstsatz {m} sprzęt gaśniczy (komplet)
Feuerlöschschlauch {m} wąż strażacki
Feuerlöschschlauch {m} wąż pożarniczy
Feuerlöschschlauch {m} wąż gaśniczy
Feuerlöschtaktik {f} taktyka gaszenia pożarów
Feuerlöschtechnik {f} sprzęt przeciwpożarowy
Feuerlöschtechnik {f} sprzęt gaśniczy
Feuerlöschtechnik {f} technika gaszenia pożarów
feuerlöschtechnische Ausrüstung der Feuerwehr, die uzbrojenie straży pożarnej
feuerlöschtechnische Ausrüstung der Feuerwehr, die wyposażenie techniczy straży pożarnej
Feuerlöschteich {m} staw z wodą do celów gaśniczych
Feuerlöschtrainingsplatz {m} plac ćwiczeń gaśniczych
Feuerlöschübung {f} ćwiczenie gaśnicze
Feuerlöschübungsanlage {f} instalacja do ćwiczeń gaśniczych
Feuerlöschventil {n} zawór instalacji gaśniczej
Feuerlöschverfahren {n} proces gaszenia
Feuerlöschverfahren {n} metoda gaszenia
Feuerlöschwesen {n} pożarnictwo
Feuerlöschzweck {m} cel przeciwpożarowy
Feuerlüftung {f} wentylacja pożarowa
Feuermachen {n} wzniecenie ognia
Feuermachen {n} zapalenie
Feuermauer {f} ogniomur
Feuermauer {f} mur ogniowy
Feuermeldeanlage {f} instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej
Feuermeldeapparat {m} sygnalizator pożarowy
Feuermeldeeinrichtung {f} urządzenie sygnalizacji alarmowo-pożarowej
Feuermeldenetz {n} śiec alarmowa
Feuermeldenetz {n} sieć sygnalizacyjno-alarmowa pożaru
Feuermelder <FMd> {m} ostrzegacz pożarowy
Feuermelder <FMd> {m} sygnalizator pożarowy
Feuermelder, der <FMd> sygnalizator pożarowy
Feuermeldestelle {f} punkt alarmowy pożaru
Feuermeldezug <FMZ> {m} pluton łączności
Feuermeldezug, der <FMZ> pluton łączności
Feuermeldung {f} meldunek o pożarze
Feuermeldung {f} zgłoszenie pożaru
Feuermerkblatt {n} instrukcja przeciwpożarowa
Feuernotschalter {m} wyłącznik awaryjny
Feuerordnung {f} regulamin ochrony przeciwpożarowej
Feuerordnung {f} przepisy przeciwpożarowe
Feuerordnung {f} przepisy ogniowe
Feuerordnung {f} regulamin przeciwpożarowy
Feuerpatsche {f} tłumica
feuerpolizeiliche Überprüfung, die kontrola przeciwpożarowa
Feuerquelle {f} żródło ognia
Feuerraum {m} palenisko
Feuerreaktion {f} reakcja spalania
Feuerreaktionseigenschaft {f} palność
Feuerreiter {m} jeżdziec na koniu alarmujący straż pożarną
feuerresistent ognioordporny
Feuerresistenz {f} ognioodporność
Feuerrisiko {n} ryzyko pożaru
Feuerrisiko {n} niebezpieczeństwo pożarowe
feuerrot ognistoczerwony
Feuersäule {f} słup ognia
Feuerschaden {m} szkoda spowodowana przez ogień
Feuerschaden {m} szkoda popożarowa
Feuerschein {m} pojawienie się ognia
Feuerschein {m} łuna pożaru
Feuerschleuse {f} przedsionek przeciwpożarowy
Feuerschott {n} gródź przeciwpożarowa
Feuerschott {n} gródź ogniowa
Feuerschutz {m} ochrona przeciwpożarowa
Feuerschutz {m} ochrona przed ogniem
Feuerschutzabgabe {f} podatek na rzecz ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzabschluß {m} zamknięcie przeciwpożarowe
Feuerschutzabschluß im Zuge einer bahngebundenen Förderanlage, der zamknięcie przeciwpożarowe na urządzeniu transportowym taśmowym
Feuerschutzabschottung {f} przegroda przeciwpożarowa
Feuerschutzanlage {f} instalacja przeciwpożarowa
Feuerschutzanstrich {m} powłoka ognioochronna
Feuerschutzaufgabe {f} zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzbehörde {f} urząd do spraw ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzbehörde {f} organ ochrony przecwpożarowej
Feuerschutzbeirat {m} komitet doradczy do spraw ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzfarbe {f} farba ognioochronna
Feuerschutzgeschichte {f} historia pożarnictwa
Feuerschutzgeschichte {f} historia (rozwoju) zabezpieczeń przeciwpożarowych
Feuerschutzgeschichte {f} historia ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzgesetz <FSG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Feuerschutzgesetz, das <FSG> ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Feuerschutzisolierung {f} izolacja ognioochronna
Feuerschutzkanal {m} kanał ognioodporny
Feuerschutzklappe {f} klapa przecipożarowa
Feuerschutzleistungsgesetz {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Feuerschutzleistungsgesetz {n} ustawa o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzmaßnahme {f} przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzmaßnahme {f} środek zapobiegania pożarom
Feuerschutzmittel <FSM> {n} środek ognioochronny
Feuerschutzmittel, das <FSM> środek ognioochronny
Feuerschutzpolizei {f} straż pożarna (w III Rzeszy)
Feuerschutzrecht {n} zagadnienia prawane ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzschicht {f} powłoka ognioochronna
Feuerschutzschicht {f} warstwa ognioochronna
Feuerschutzschicht {f} pokrycie ognioochronne
Feuerschutzsteuer {f} podatek na rzecz ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzsteuergesetz {n} ustawa o podatku na rzecz ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutztechnik {f} technika ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutztor {n} brama przeciwpożarowa
Feuerschutztür {f} drzwi przeciwpożarowe
Feuerschutzübung {f} ćwiczenie przeciwpożarowe
Feuerschutzummantelung {f} okładzina ognioochrona
Feuerschutzvorrichtung {f} urządzenie przeciwpożarowe
Feuerschutzwesen {n} ochrona przeciwpożarowa
Feuerschutzwesen {n} pożarnictwo
Feuerseite {f} strona nagrzewana
feuerseitig po stronie ognia
feuersicher pożarowo bezpieczny
feuersicher ogniotrwały
Feuersicherheit {f} bezpieczeństwo pożarowe
Feuersicherheit {f} bezpieczeństwo od pożaru
Feuersicherheitswachdienst {m} posterunek przeciwpożarowy
Feuersicherheitswache {f} posterunek przeciwpożarowy
Feuersnot {f} zagrożenie pożarowe
Feuersozität {f} towarzystwo (ubezpieczeniowe) ubezpieczające od ognia
Feuerspritze {f} pompa pożarnicza
Feuerspritze {f} sikawka
Feuersprung {m} moment rozgorzenia
Feuersprung {m} rozgorzenie
Feuerstätte {f} palenisko
Feuerstättenschau {f} kontrola instalacji ogrzewczej
Feuerstättenschau {f} oględziny paleniska
Feuerstelle {f} palenisko
Feuersturm {m} burza ogniowa
Feuertarif {m} taryfa ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu od ognia
Feuertelegraf {m} telegraf pożarowy
Feuertelegraf {m} telegraf alarmowy
Feuertreppe {f} schody ewakuacyjne
Feuertür {f} drzwiczki paleniska
Feuerübergang {m} przejście ognia
Feuerübergreifen {n} przerzucanie się ognia
Feuerübergriff {m} przerzut ognia
Feuerüberschlag {m} przerzut ognia
Feuerüberschlagsweg {m} droga przerzutu ognia
Feuerüberspung {m} przeskok ognia
Feuerung {f} palenie
Feuerungsanlage {f} palenisko
Feuerungsanlage {f} instalacja ogrzewcza
Feuerunterdrückung {f} tłumienie ognia
Feuerunterdrückung {f} stłumienie ognia
Feuerursache {f} przyczyna pożaru
feuerverbreitend rozprzestrzeniający pożar
feuerverbreitend rozprzestrzeniający ogień
Feuerverbreitung {f} rozprzestrzenianie pożaru
Feuerverhütung {f} zapobieganie pożarom
Feuervernichtung {f} zniszczenie przez pożar
Feuerversicherer {m} ubezpieczający od ognia
Feuerversicherung {f} ubezpieczenie od ognia
Feuerversicherungsanstalt {f} zakład (ubezpieczeniowy) ubezpieczający od ognia
Feuerversicherungsbedingungen warunki ubezpieczenia od ognia
Feuerversicherungsgesellschaft {f} towarzystwo ubezpieczające od ognia
Feuerversicherungspolice {f} polisa ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu od ognia
Feuerversicherungsprämie {f} premia ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu od ognia
Feuerversicherungsschein {m} dokument ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu od ognia
Feuerversicherungsschutz {m} ochrona ubezpieczeniowa od ognia
Feuerversicherungsvertrag {m} umowa ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu od ognia
Feuervorhang {m} kurtyna przeciwpożarowa
Feuerwache <FW> {f} strażnica pożarna
Feuerwächter {m} strażnik (na więży)
Feuerwand {f} ściana ogniowa
Feuerwehr <Fw> {f} straż pożarna
Feuerwehr-Unfallversicherungsträger {m} ubezpieczający członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków)
Feuerwehr-Wettbewerb {m} zawody pożarnicze
Feuerwehrabgabe {f} opłata na rzecz straży pożarnej
Feuerwehrabgabe {f} opodatkowanie na rzecz straży pożarnej
Feuerwehrabzeichen {n} odznaka pożarnicza
Feuerwehranfahrzeit {f} czas dojazdu straży pożarnej do miejsca akcji ratowniczo-gaśniczej
Feuerwehranfänger <FwA> {m} przyczepa pożarnicza
Feuerwehrangehörige członek straży pożarnej
Feuerwehranhänger {m} przyczepa strażacka
Feuerwehranhänger {m} przyczepa pożarnicza
Feuerwehranhänger, der <FwA> przyczepa pożarnicza
Feuerwehranzug {m} strażacki ubiór bojowy
Feuerwehrarmatur {f} armatura pożarnicza
Feuerwehrarzt {m} lekarz straży pożarnej
Feuerwehraufgabe {f} zadanie straży pożarnej
Feuerwehraufgebot {n} oddział straży pożarnej
Feuerwehraufzug {m} winda przeznaczona dla straży pożarnej
Feuerwehraufzug {m} dżwig pożarowy
Feuerwehrausbildung {f} wykstałcenie pożarnicze
Feuerwehrausbildung {f} szkolenie pożarnicze
Feuerwehrausbildungsoffizier {m} oficer pożarnictwa do spraw szkolenia
Feuerwehrausrüstung {f} wyposażenie straży pożarnej
Feuerwehrausrüstung {f} wyposażenie pożarnicze
Feuerwehrauto {n} samochód pożarniczy
Feuerwehrauto {n} auto strażackie
Feuerwehraxt {f} topór strażacki
Feuerwehrbeamte {m} funkcjonariusz pożarnictwa
Feuerwehrbeil {n} toporek strażacki
Feuerwehrbewerber {m} ubiegający się o przyjęcie do straży pożarnej
Feuerwehrdienst {m} służba pożarnictwa
Feuerwehrdienstanzug {m} mundur strażacki
Feuerwehrdienstgrad {m} stopień strażacki
Feuerwehrdienstgradabzeichen {n} dystynkcje stopni pożarniczych
Feuerwehrdienstgradabzeichen {n} pożarnicze dystynkcje służbowe
Feuerwehrdienstpflicht {f} obowiązek pełnienia służby pożarniczej
Feuerwehrdiensttauglichkeit {f} zdolność do służby pożarniczej
Feuerwehrdienstvorschrift <FwDV> {f} regulamin służby pożarniczej
Feuerwehrdienstvorschrift, die <FwDV> regulamin służby pożarniczej
Feuerwehrdrehleiter {f} drabina samochodowa
Feuerwehrdrehleiter {f} drabina pożarnicza mechaniczna
Feuerwehreffektivität {f} efektywność straży pożarnej
Feuerwehrehrenabzeichen {n} pożarnicza odznaka honorowa
Feuerwehrehrenmitglied {n} członek honorowy straży pożarnej
Feuerwehreingreifzeit {f} czas (trwania) wejścia do akcji jednostki straży pożarnej
Feuerwehreinheit {f} jednostka straży pożarnej
Feuerwehreinrichtung {f} urządzenie straży pożarnej
Feuerwehreinsatz {m} działanie bojowe straży pożarnej
Feuerwehreinsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza straży pożarnej
Feuerwehreinsatz {m} akcja bojowa straży pożarnej
Feuerwehreinsatzkräfte siły bojowe straży pożarnej
Feuerwehreinsatzleitung {f} dowództwo akcji bojowej straży pożarnej
Feuerwehreinsatzleitung {f} kierownictwo akcji ratowniczo-gaśniczej straży pożarnej
Feuerwehreinsatzplan {m} karta zagrożenia obiektu
Feuerwehreinsatzplan {m} operacyjny plan obrony przeciwpożarowej
Feuerwehreinsatzstatistik {f} statystyka akcji ratowniczo-gaśniczych i pomocy techniczej straży pożarnej
Feuerwehreinsatzstatistik {f} statystyka działań bojowych straży pożarnej
Feuerwehreinsatzzentrale {f} alarmowe centrum straży pożarnej
Feuerwehreinsatzzentrale {f} centrala alarmowo-dyspozycyjna
Feuerwehreinsatzzentrale {f} alarmowe centrum odbiorcze
Feuerwehreinspeisung {f} zasilanie obiektu przez straż pożarną w środek gaśniczy
Feuerwehrelektrowerkzeugkasten {m} strażacka skrzynka narzędzi elektrycznych
Feuerwehremblem {n} emblemat pożarniczy
Feuerwehrfahrzeug {n} samochód straży pożarnej
Feuerwehrfahrzeug {n} samochód pożarniczy
Feuerwehrfahrzeug {n} samochód strażacki
Feuerwehrfahrzeughersteller {m} producent samochodów pożarniczych
Feuerwehrfamilie {f} rodzina strażacka
Feuerwehrfest {n} uroczystość strażacka
Feuerwehrfest {n} święto straży pożarnej
Feuerwehrfest {n} festyn strażacki
Feuerwehrfrau {f} kobieta strażak
Feuerwehrführer {m} dowódca jednostki straży pożarnej
Feuerwehrführung {f} kierownictwo straży pożarnej
Feuerwehrführungskraft {f} członek kierownictwa straży pożarnej
Feuerwehrgedanke {m} myśl pożarnicza
Feuerwehrgerät {n} sprzęt strażacki
Feuerwehrgerät {n} sprzęt pożarniczy
Feuerwehrgerätefabrik {f} fabryka sprzętu pożarniczego
Feuerwehrgerätehaus {n} strażnica pożarna
Feuerwehrgerätehersteller {m} producent sprzętu pożarniczego
Feuerwehrgeschichte {f} historia pożarnictwa
Feuerwehrgeschichte {f} historia straży pożarnej
Feuerwehrgesetz {n} ustawa o strażach pożarnych
Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg <BW FwG> {n} ustawa o strażach pożarnych w Badenii-Wirtembergii
Feuerwehrgesetz Berlin <BerlFwG> {n} ustawa o straży pożarnej w Berlinie
Feuerwehrgesetzgebung {f} ustawodawstwo pożarnicze
Feuerwehrgrundausbildung <FwGA> {f} przeszkolenie podstawowe pożarnicze
Feuerwehrgrundausbildung {f} przeszkolenie pożarnicze (strażackie) podstawowe
Feuerwehrgrundausbildung, die <FwGA> przeszkolenie podstawowe pożarnicze
Feuerwehrgurt {m} pas strażacki
Feuerwehrhaus {n} strażnica pożarna
Feuerwehrhelm {m} hełm strażacki
Feuerwehringenieur {m} inżynier pożarnictwa
Feuerwehrintervention {f} interwencja straży pożarnej
Feuerwehrkamerad {m} druh strażacki
Feuerwehrkleidung {f} ubiór strażacki
Feuerwehrkommandant {m} komendant straży pożarnej
Feuerwehrkräfte siły straży pożarnej
Feuerwehrkran {m} kran (zawór) pożarowy
Feuerwehrkran {m} dżwig pożarowy
Feuerwehrlehrgang {m} kurs strażacki
Feuerwehrlehrgang {m} kurs pożarniczy
Feuerwehrleiter {f} drabina pożarnicza
Feuerwehrleiter {f} komendant jednostki straży pożarnej
Feuerwehrleiter {f} drabina strażacka
Feuerwehrleitstelle <FwLts> {f} stanowisko kierowania straży pożarnej
Feuerwehrleitstelle, die <FwLts> stanowisko kierowania straży pożarnej
Feuerwehrleitung {f} rozprzestrzenianie ognia
Feuerwehrleute strażacy
Feuerwehrliteratur {f} literatura pożarnicza
Feuerwehrlöscheinsatz {m} akcja gaśnicza straży pożarnej
Feuerwehrmann <FM> {m} strażak
Feuerwehrmann zur Anstellung, der strażak w służbie przygotowawczej
Feuerwehrmann, der <FM> strażak
Feuerwehrmann-Anwärter {m} strażak kandydat
Feuerwehrmann-Anwärter <FMA> {m} strażak-kandydat
Feuerwehrmann-Anwärter {m} strażak w służbie kandydackiej
Feuerwehrmann-Anwärter, der <FMA> strażak-kandydat
Feuerwehrmeldeeinrichtung {f} urządzenie sygnalizacji pożarowej
Feuerwehrmitglied {n} członek straży pożarnej
Feuerwehrmuseum {n} muzeum pożarnictwa
Feuerwehrnorm {f} norma pożarnictwa
Feuerwehroffizier {m} oficer straży pożarnej
Feuerwehroffizier {m} oficer pożarnictwa
Feuerwehrorchester {n} orkiestra strażacka
Feuerwehrorganisation {f} organizacja straży pożarnej
Feuerwehrplan {m} operacyjny plan obrony przeciwpożarowej
Feuerwehrpraxis {f} praktyka strażacka
Feuerwehrpraxis {f} praktyka pożarnictwa
Feuerwehrpumpe {f} pompa pożarnicza
Feuerwehrrecht {n} zagadnienie prawne ochrony przeciwpożarowej
Feuerwehrruf {m} telefon alarmowy straży pożarnej
Feuerwehrrufnummer {f} numer telefonu alarmowego straży pożarnej
Feuerwehrschlauch {m} wąż strażacki
Feuerwehrschlauch {m} wąż pożarniczy
Feuerwehrschläuche {f} węże pożarnicze
Feuerwehrschlüsselkasten <FSK> {m} skrzynka z kluczem uniwersalnym do budynku
Feuerwehrschlüsselkasten {m} przeznaczona dla straży pożarnej
Feuerwehrschlüsselkasten {m} skrzynka z kluczem do obiektu połączona z instalacją sygnalizacji alarmowej i umieszczona w ścianie zewnętrznej obiektu
Feuerwehrschlüsselkasten <FSK> {m} przeznaczona dla straży pożarnej
Feuerwehrschlüsselkasten, der <FSK> przeznaczona dla straży pożarnej
Feuerwehrschlüsselkasten, der <FSK> skrzynka z kluczem uniwersalnym do budynku
Feuerwehrschule {f} szkoła pożarnictwa
Feuerwehrschutzanzug {m} ubiór strażacki ochronny
Feuerwehrschutzhandschuhe rękawice strażackie ochronne
Feuerwehrseelsorge {f} duszpasterstwo strażaków
Feuerwehrseelsorge {f} duszpasterstwo straży pożarnej
Feuerwehrseelsorger {m} duszpasterz strażaków
Feuerwehrseelsorger {m} duszpasterz straży pożarnej
Feuerwehrsicherheitsgurt {m} pas bojowy
Feuerwehrsicherheitsgurt {m} pasek strażacki
Feuerwehrsparte {f} rodzaj straży pożarnej
Feuerwehrstaffellauf mit Hindernissen {m} sztafeta pożarnicza z przeszkodami
Feuerwehrstiefel {m} but strażacki
Feuerwehrtätigkeit {f} działalność straży pożarnej
feuerwehrtauglich zdatny do służby pożarniczej
Feuerwehrtauglichkeit {f} zdolność do służby w pożarnictwie
feuerwehrtechnische Ausrüstung, die wyposażenie techniczne (samochodu pożaniczego)
feuerwehrtechnische Bedienstete, der pracownik (referent) do spraw ochrony przeciwpożarniczej
feuerwehrtechnische Beladung, die uzbrojenie techniczne (samochodu pożarniczego)
feuerwehrtechnische Gerät, das techniczny sprzęt pożarniczy
Feuerwehrübung {f} ćwiczenie straży pożarnej
Feuerwehrübung {f} ćwiczenie pożarnicze
Feuerwehrübungsturm {m} wieża ćwiczeń strażackich
Feuerwehrübungsturm {m} wspinalnia
Feuerwehrumfahrt {f} objazd dla straży pożarnej
Feuerwehrunfallklasse {f} ubezpieczalnia członków straży pożarnej (od następstw nieszczęśliwych wypadków)
Feuerwehrunfallversicherung {f} ubezpieczalnia członków straży pożarnej (od następstw nieszczęśliwych wypadków)
Feuerwehruniform {f} mundur strażacki
Feuerwehrweg {m} droga pożarowa
Feuerwehrwettlauf {m} bieg strażacki
Feuerwehrzeitschrift {f} czasopismo pożarnicze
Feuerwehrzentrale {f} centrala alarmowa-dyspozycyjna
Feuerwehrzufahrt {f} dojazd pożarowy
Feuerwesen {n} pożarnictwo
Feuerwiderstand {m} odporność ognia
Feuerwiderstandfähigkeit {f} odporność ogniowa
Feuerwiderstandsanforderungen wymagania w zakresie odporności ogniowej
Feuerwiderstandsdauer <FWD> {f} odporność ogniowa (w czasie)
Feuerwiderstandsdauer, die <FWD> odporność ogniowa
feuerwiderstandsfähig ognioodporny
feuerwiderstandsfähiges Material, das materiały ognioodporne
Feuerwiderstandsklasse <FWK> {f} klasa odporności ogniowej
Feuerwiderstandsklasse der Bauprodukte für Raumabschluß und Wärmedämmung <E15, E20, E30.... E2> klasy odporności ogniowej E produktów budowlanych dotyczące szczelności pożarowej <E15, E20, E30.... E2>
Feuerwiderstandsklasse der Bauprodukte für Raumabschluß und Wärmedämmung <E15, E20, E30.... E2> klasy odporności ogniowej produktów budoflanych dotyczący szczelności pożarowej i izolacyjności cieplnej <E15, E20, E30.... E2>
Feuerwiderstandsklasse der Bauprodukte für Wärmedämmung, die <I15, I30, ..., I240> klasy odporności ogniowej dotyczące izolacyjność cieplnej
Feuerwiderstandsklasse von Installationsschächten- und kanälen, die <I30, ..., I120> klasy odporności ogniowej szybów i kanałów instalacyjnych
Feuerwiderstandsklasse, die <FWK> klasa odporności ogniowej
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit <R15...R300> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności <R15...R300>
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit und Raumanschluß, die <RE> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności i szczelności pożarowej
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit, die <R15...R300> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności <R15...R300>
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit, Raumabschluß und Wärmedämmung unter Stoßbeanspruchung, die <REI-M> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności i szczelności pożarowej i izolacyjność cieplnej przy obciążeniu uderzeniowym
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit, Raumabschluß und Wärmedämmung, die <REI> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności i szczelności pożarowej i izolacyjność cieplnej
Feuerwiderstandsklassen für Brandschutzklappen <K30.... K180> klasy odporności ogniowej klap przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen für Brandschutzklappen, die <K30.... K180> klasy odporności ogniowej klap przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen für Feuerschutzabschlüsse <T30, T90> klasy odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen für Feuerschutzabschlüsse, die <T30, T90> klasy odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen für Lüftungsklappen <L30.....L120> klasy odporności ogniowej przewodów wentylacyjnych
Feuerwiderstandsklassen für Lüftungsklassen <L30... L120> klasy odporności ogniowej przewodów wentylacyjnych
Feuerwiderstandsklassen für Sonderbauteile - nicht tragende Außenwände und Brüstungen <W30, W60, W90> klasy odporności ogniowej elementów budowłanych (ściany zewnętrzne nienośne i mury podokienne)
Feuerwiderstandsklassen für Sonderbauteile - nicht tragende Außenwände und Brüstungen <W30, W60, W90> klasy odporności ogniowej elemntów budowłanych (ściany zewnętzne nienośne i mury podokienne)
Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen <F30...F180> klasy odporności ogniowej elemntów budowlanych
Feuerwiderstandsklassen von gegen feuerwiderstandsfähigen Verglasungen <G30, G60, G90> klasy odporności przeszkleń przeciwpożarowych <G30, G60, G90>
Feuerwiderstandsklassen von gegen feuerwiderstandsfähigen Verglasungen, die <G30, G60, G90> klasy odporności przeszkleń przeciwpożarowych <G30, G60, G90>
Feuerwiderstandsklassen von Maßnahmen gegen die Brandübertragung für Rohrleitungen - Rohrabschottungen, Rohrverkleidungen <R30...R120> klasy odporności ogniowej środków i materiałów służących zapobieganiu przeniesienia się czelniaczączy przejść rurowych i okładzin rurociągów <R30...R120>
Feuerwiderstandsklassen von Maßnahmen gegen die Brandübertragung für Rohrleitungen - Rohrabschottungen, Rohrverkleidungen - die <R30...R120> klasy odporności ogniowej środków i materiałów służących zapobieganiu przeniesienia się ognia poprzez rurociągu (dot. czelniaczączy przejść rurowych i okładzin rurociągów <R30...R120>
Feuerwiderstandsklassen, die <F30..F180> klasy odporności ogniowej elemntów budowlanych
Feuerwiderstandskraft {f} odporność ogniowa
Feuerwiderstandsprüfung {f} badanie odporności ogniowej
Feuerwiderstandswert {m} wysokość odporności ogniowej
Feuerwiderstandszeit {f} odporność ogniowa (w czasie)
FI-Schutzschalter {m} wyłącznik zabezpieczający przed prądem niedziałania
Film {m} film (błonka pęcherzyka piany gaśniczej)
Filmkamera {f} kamera filmowa
Filter {m} filtr
Filtergerät {n} sprzęt filtracyjny dróg oddechowych
Filterpumpe {f} pompa filtracyjna
Fix-Funkstation {f} radiostacja stacjonarna
Fixstation {f} radiostacja stacjonarna
Fläche {f} powierzchnia
Flächenabbrennrate {f} powierzchnia spalona w czasie
Flächenabbrennrate {f} szybkość spalania powierzchniowego
Flächenberegnung {f} zraszanie powierzchni
Flächenberegnungsanlage {f} instalacja zraszaczowa (powierzchni)
Flächenbrand {m} pożar przestrzenny
flächenhaft angeordnete Brandlast, die obciążenie ogniowe rozłożone na powierzchni
Flächensprühanlage {f} powierzchnia natrysku dysz
Flachschirmsprinkler {m} tryskacz z płaską osłoną
Flackerfrequenzmelder {m} czujka impulsów płomieni
flackern płonąć
flackern migać
flammbeständig odporny na płomienie
flammbildend spalający się płomieniem
Flämmchen {n} płomyk
Flamme {f} płomień
Flamme zuckt auf, die płomień wybucha
flammen płonąć
Flammen anfachen, die wzniecić ogień
Flammen entreißen, den wyratować z płomieni
Flammen lodern auf, die płomienie buchają
Flammen lodern, die płomienie buchają
Flammen prasseln auf, die płominie buchają z trzaskiem
Flammen schlagen, die płomienie biją
Flammen schüren, die rozniecić ogień
Flammen zum Opfer fallen, den paść ofiarą płomieni
Flammenauftrieb {m} ciąg płomieni
Flammenausbreitung {f} rozprzestrzenianie się płomieni
Flammenausbreitungseigenschaft {f} zdolność do rozprzestrzeniania się płomieni
Flammenausbreitungsgeschwindigkeit {f} szybkość rozprzestrzeniania się płomieni
Flammenausbreitungsklasse {f} klasa rozprzestrzeniania płomieni
Flammenausbreitungsrate {f} szybkość rozszerzania się płomieni
Flammenausbreitungsrate {f} szybkość rozprzestrzeniania się płomieni
Flammenausbreitungsrichtung {f} kierunek rozprzestrzeniania się płomieni
Flammenausfall {m} zanik płomieni
Flammenbereich {m} obręb płomienia
Flammenbildung {f} powstawanie płomieni
Flammenbrand {m} pożar otwarty
Flammenbrand {m} pożar płomieniowy
Flammenbreite {f} szerokość płomienia
Flammenbündel {n} wiązka płomieni
flammend płonąć
Flammendetektor {m} czujka płomieni
Flammendurchdringung {f} przenikanie płomieni
Flammendurchdringung {f} przedostawanie się płomieni
Flammendurchschlag {m} przebicie płomieni
flammendurchschlagsicher zabezpieczony przed przejściem płomieni
Flammendurchschlagssicherheit {f} zabezpieczenie przed przejściem płomieni
Flammendurchschlagssicherung {f} przerywacz płomieni
Flammendurchschlagssicherung {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammendurchtritt {m} przejście płomieni
Flammeneinwirkung {f} oddziaływanie płomieni
Flammeneinwirkungsbereich {m} sfera oddziaływania płomieni
Flammeneinwirkungsbereich {m} obszar oddziaływania płomieni
Flammenerscheinung {f} pojawienie się płomieni
Flammenfortpflanzung {f} rozchodzenie się płomieni
Flammenfortpflanzungsgeschwindigkeit {f} szybkość rozchodzenia się płomieni
Flammenfortpflanzungsrichtung {f} kierunek rozchodzenia się płomieni
Flammenfortsetzung {f} rozchodzenie się płomieni
Flammenfortsetzungsgeschwindigkeit {f} szybkość rozchodzenia się płomieni
Flammenfront {f} czoło płomieni
Flammenfront {f} front płomieni
Flammengarbe {f} snop płomieni
Flammengeschwindigkeit {f} szybkość rozprzestrzeniania się frontu płomienia
Flammengeschwindigkeit {f} szybkość rozprzestrzeniania się płomieni
Flammengröße {f} wielkość płomienia
Flammenhöhe {f} wysokość płomienia
Flammenimpulsmelder {m} czujka impulsów płomieni
Flammeninferno {n} piekło płomieni
Flammenkegel {m} stożek płomieni
Flammenkern {m} jądro płomienia
Flammenkranz {m} korona płomienia
Flammenlänge {f} długość płomienia
Flammenmeer {n} morze płomieni
Flammenmelder {m} sygnalizator płomieni
Flammenmelder {m} czujka płomieni
Flammenphotometrie {f} fotometria płomieniowa
Flammenrand {m} brzeg płomienia
Flammenreaktion {f} reakcja zachodząca w płomieniu
flammenresistent uognioodporny
Flammenrückschlag {m} cofnięcie się płomieni
Flammenrückschlaggeschwindigkeit {f} szybkość cogfnięcia się płomienia
Flammenrückschlagsicherung {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammenrückschlagsieb {n} bezpiecznik przeciwogniowy sitowy
Flammenrückschlagsperre {f} przegroda przeciwogniowa
Flammenrückschlagsperre {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammenrückschlagventil {n} zawór przeciwzwrotny przeciwogniowy
Flammensaum {m} obrzeże płomienia
Flammenschutzanstrich {m} powłoka ognioochronna
Flammenschutzanzug {m} ubranie ognioochronne
Flammenschutzdecke {f} koc gaśniczy
Flammenschutzfilter {m} bezpiecznik przeciwogniowy sitowy
Flammenschutzschild {n} tarcza ochronna
Flammenschutzwirkung {f} działanie przeciwogniowe
Flammenschutzwirkung {f} działanie ognioochronne
flammensicher uodporniony na działanie ognia
flammensicher ognioodporny
Flammensicherung {f} zabezpieczenie przeciwogniowe
flammenspeiend ziejący ogniem
Flammensperre {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammenspitze {f} wierzchołek płomienia
Flammensprung {m} przeskok płomieni
Flammenstrahlung {f} promieniowanie płomieni
Flammentemperatur {f} temperatura płomieni
Flammentod {m} śmierć w płomieniach
Flammenübergreifen {n} przerzut płomienia
Flammenübergreifgefahr {f} niebezpieczeństwo przerzutu płomieni
Flammenüberschlag {m} przeskok płomieni
Flammenumkehr {f} cofnięcie się płomieni
Flammenvolumen {n} objętość płomieni
Flammenwand {f} ściana ognia
flammenwidrig odporny na działanie płomieni
Flammenwinkel {m} kąt płomieni
Flammenwirksamkeit {f} skuteczność płomieni
Flammenwurzel {f} rdzeń płomienia
Flammenzone {f} strefa płomieni
Flammenzug {m} ciąg płomieni
flammfest ognioodporny
Flammfestimprägnierung {f} impregnacja przeciwpożarowa
Flammfestimprägnierung {f} ognioodpornienie
Flammfestmachung {f} uognioodparnianie
flammhemmend ograniczający rozprzestrzenianie się płomieni
flammhemmend uognioodparniający
Flammhemmstoff {m} opóżniać palenia
Flammhemmstoff {m} środek uognioodporniający
Flammhemmung {f} uognioodpornienie
flammig płomienisty
Flämmlein {n} płomyczek
Flämmlein {n} płomyk
flammlos bezpłomieniowy
Flammpunkt {m} temperatura zapłonienia
Flammrückschlagsicherung {f} przerywacz płomieni
Flammrückschlagsicherung {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammrückschlagsperre {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammruß {m} sadza płomieniowa
Flammschutzanstrich {m} powłoka ognioochronna
Flammschutzbahn {f} pas ochrony przeciwpożarowej
Flammschutzeffekt {m} efekt działania środków ognioochronnych
Flammschutzmittel {n} impregnat przeciwogniowy
Flammschutzmittel {n} środek ognioochronny
Flammschutzwirkung {f} działanie ognioochonne
flammsicher niezapalny
Flammsperre {f} przegroda przeciwogniowa
Flammspitze {f} wierzchołek płomienia
flammwidrig ognioodporny
Flammwidrigkeit {f} ognioodporność
flankierende Angriff, der natarcie boczne
Flaschenbatterie {f} bateria butli (np. CO2 w instalacji gaśniczej)
Flaschengas {n} gaz w butli
Flaschenkappe {f} kołpak butli
Flaschenventil {n} zawór butli
Flaschenzug {m} wciągnik {m}
Flaschenzug {m} wielokrążek {m}
Flash over {m} moment rozgorzenia
Flash over {m} rozgorzenie
Flashover {m} rozgorzenie
Flashoverbedingungen warunki rozgorzenia
fliegende Glückslampions latające lampiony szczęścia
Fliehkraft {f} siła odśrodkowa
Fliehkraftabscheider {m} cyklon
Fliehkraftentstauber {m} odpylacz cyklonowy
Fließdruck {m} ciśnienie hydrauliczne
Fließen {n} płynięcie
Fließen {n} przepływ
fließende Wasser, das woda bieżąca
Fließfähigkeit {f} płynność
Fließgeschwindigkeit {f} prędkość przepływu
Fließgleichgewicht {n} równowaga przepływu
Fließgrenze {f} granica plastyczności
Fließgrenze {f} granica płynności
Flimmern {n} migotanie
flimmern migotać
Fluchtentfernung {f} długość drogi ewakuacyjnej
Fluchtfiltergerät {n} ewakuacyjny aparat filtracyjny
flüchtig lotny
flüchtige Bestandteile, die części składowe lotne
flüchtige Brandprodukte, de lotne produkty pożaru
flüchtige Substanz, die substancja lotna
Fluchtleitsystem {n} system alarmowania i ewakuacji
Fluchtmöglichkeiten możliwość ewakuacji
Fluchtplan {m} plan ewakuacji
Fluchtrichtung {f} kierunek ewakuacji
Fluchttreppe {f} schody ewakuacyjne zewnętrzne
Fluchttunnel {m} tunel ewakuacyjny
Fluchtverhalten {n} zachowanie się podczas ewakuacji
Fluchtvermögen {n} możność ewakuacji
Fluchtweg {m} droga ewakuacyjna
Fluchtweggeometrie {f} geometria drogi ewakuacyjnej
Fluchtweglenkung {f} prowadzenie drogi ewakuacyjnej
Fluchtwegsicherung {f} zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej
Fluchtzeit {f} czas ewakuowania (się)
Fluchtzeit {f} czas (trwania) ewakuacji
Flugasche {f} popiół lotny
Flugasche {f} koksik
Flugboot {n} łódź latająca
Flugboot {n} wodnosamolot łodziowy
Flügelpumpe {f} pompa skrzydełkowa
Flugfeld-Tanklöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy lotniskowy z zbornikiem wody
Flugfeldlöschfahrzeug <FLF> {n} samochód gaśniczy lotniskowy
Flugfeldlöschfahrzeug, das <FLF> samochód gaśniczy lotniskowy
Flugfeuer {n} ogień lotny
Flugfeuerprüfung {f} badanie odporności pokrycia dachowego na ognie lotne
Flugfeuertest {m} test mający na celu zbadanie zdolności do tworzenia ogni lotnych
Flughafen skażenie wody
Flughafenbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa portu lotniczego
Flughafenfeuerwehr {f} straż pożarna portu lotniczego
Flughafenlöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy portu lotniczego
Flugplatzlöschfahrzeug <FLF> {n} samochód gaśniczy lotniskowy
Flugplatzlöschfahrzeug, das <FLF> samochód gaśniczy lotniskowy
Flugzeug, unbemannt {n} samolot bezzałogowy {m}
Flugzeug-Bordlöschanlage {f} instalacja gaśnicza pokładowa samolotu
Flugzeugbrand {m} pożar samolotu
Flugzeugkatastrophe {f} katastrofa lotnicza
Fluorchlorkohlenwasserstoff <FCKW> {m} węglowodór fluorowano-chlorowany
Fluorchlorkohlenwasserstoff, der <FCKW> węglowodór fluorowano-chlorowany
fluoreszierende Leuchtfarbe, die farba fluoryzująca
Fluorkohlenwasserstoff <FCKW> {m} węglowodór fluorowano-chlorowany
Fluorkohlenwasserstoff, der <FCKW> węglowodór fluorowano-chlorowany
Fluorproteinschaum {m} piana fluoroproteinowa
Fluorproteinschaummittel {n} środek pianotwórczy fluoroproteinowy
Fluß {m} rzeka {f}
flüssig ciekły
flüssige Brennmaterial, das ciekły materiał palny
flüssige Gas {n} ciekły gaz
flüssige Löschmittel, das ciekły środek gaśniczy
flüssige Phase {f} faza ciekła
flüssige Sauerstoff, der ciekły tlen
flüssige Zustand, der stan (skupienia) ciekły
flüssiges CO2, das skroplony CO2
Flüssiggas {n} gaz skroplony
Flüssigkeit {f} ciecz
Flüssigkeitsauswurf {m} wyrzut cieczy ze zbiornika
Flüssigkeitsbrand {m} pożar cieczy
Flüssigkeitsoberfläche {f} powierzchnia cieczy
Flüssigkeitsphasentemperatur {f} temperatura fazy cieklej
Flüssigkeitsring-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca o pierścieniu cieczowym
Flüssigkeitstemperatur {f} temperatura cieczy
Flußwasser {n} woda rzeczna
fluten zatopić
fluten zalać
Fluten von Räumlichkeiten, das zalanie pomieszczeń
Folgebrand {m} pożar wtórny
Folgeschaden {m} szkoda pośrednia
Förderdruck {m} ciśnienie podnoszenia
Förderdruck {m} ciśnienie tłoczenia
Förderhöhe {f} wysokość tłoczenia
Förderleistung {f} wydajność tłoczenia
Förderleitung {f} linia tłoczna
Förderleitung {f} przewód tłoczenia
Fördermenge {f} wydajność pompy
fördern tłoczyć
Förderstrecke {f} odcinek zasilający
Förderstrecke {f} linia zasilająca
Förderstrom {m} natężenie przepływu
Förderstrom {m} wydajność pompy
Förderung {f} tłoczenie
Förderung {f} podnoszenie
Förderwasser {n} woda przepompowywana
Förderwasser {n} woda tłoczona
Fortbildung {f} dokształcenie się
Fortbildungslehrgang {m} kurs dokształcający
Fortbrennen {n} palenie się ciągłe
Fortbrennen {n} palenie się dalsze
fortentwickelte Brand, der pożar rozwinięty
fortglimmen tlić się dalej
Fortluft {f} powietrze odprowadzane
Fotokamera {f} kamera fotograficzna
Frauenfeuerwehr {f} kobieca drużyna pożarnicza
frei von brennbaren Stoffen wolny od materiałów palnych
freibrennen wypalić się
Freie {n} wolna przestrzeń
freie Auslauf, der wolny wypływ
freie Konvektion, die konwekcja swobodna
Freifläche {f} wolna przestrzeń
freihaben mieć wolne (od pracy, od służby)
Freikolben-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca bezkorbowa
Freiluftübungen ćwiczenia fizyczne na wolnym powietrzu
freistehend wolnostojący
freistehende Leiter, die drabina wolnostojąca
Freistreifen {m} pas wolnej przestrzeni
Freiübungen ćwiczenia fizyczne
Freiwerden gefährlicher Stoffe, das wydzielanie się materiałów niebezpiecznych
freiwerdende Wärme, die ciepło wyzwalające się
Freiwillige ochotnik
Freiwillige Feuerwehr <FF> {f} ochotnicza straż pożarna
Freiwillige Feuerwehr, die <FF> ochotnicza straż pożarna
Fremdbrandlast {f} obciążenie ogniowe od materiałów palnych znajdujących się w pomieszeniu (poza palnymi elementami konstrukcji budynku)
Fremdflamme {f} płomień zewnętrzny
Fremdzündung {f} zapłon wymuszony
Frischluft {f} świeże powietrze
Frischluftgerät {n} respirator świeżego powietrza
Frischluftzufuhr {f} dopływ świeżego powietrza
Frontalangriff {m} natarcie frontalne
Frontalangriff {m} natarcie czołowe
Frontblitzer {m} światła sygnalizacyjne przednie pojazdów uprzywilejowanych
Frühwarnanlage {f} instalacja sygnalizacji pożarowej
Frühzündung {f} zapłon przedwczesny
führen dowodzić
führen kierować
führen prowadzić
Führer {m} dowódca
Führer {m} kierownik
führerscheinfrei bez obowiązku poisiadania prawa jazdy
Führung {f} prowadzenie
Führung {f} kierowanie
Führung {f} dowodzenie
Führung {f} kierownictwo
Führungsebene {f} poziom kierownictwa
Führungsebene {f} szebel dowodzenia
Führungsebene {f} płaszczyzna kierownictwa
Führungsgehilfe {m} pomocnik kierownictwa
Führungskraft {f} członek kierownictwa
Führungskraft {f} członek dowództwa
Führungslehre {f} nauka o kierowaniu
Führungsmittel środki dowodzenia
Führungsmittel środki kierowania
Führungsorganisation {f} organizacja kierowania (dowodzenia)
Führungsschiene {f} szyna prowadcąca {f}
Führungsstelle {f} stanowisko kierowania
Führungsstil {m} styl kierowania
Führungsstil {m} styl dowodzenia
Führungsstruktur {f} struktura kierowania (dowodzenia)
Führungssystem {n} system kierowania (dowodzenia)
Führungsvorgang {m} proces kierowania
Führungszeichen {n} sygnał dowodzenia
Fülldruck {m} ciśnienie w butli
füllen napełniać
Füllen von Räumlichkeiten (mit Leichtschaum), das <, das> wypełnienie poieszczeń (pianą lekką)
Füllgas {n} gaz wypełniający
Füllmenge {f} ilość ładunku
Füllmenge {f} ładunek
Füllöffnung {f} otwór do napełniania
Füllrohr {n} rura do napełniania
Füllstand {m} stan napełnienia
Füllstutzen {m} krócieć do napełniania
Füllung {f} napełnienie
Füllung {f} wypełnienie
Füllungsgrad {m} stopień napełnienia
Funkanlage {f} instalacja radiowa
Funkausstattung {f} wyposażenie w łączność radiową
Funke {m} iskra
funkeln iskrzyć
Funkeln {n} iskrzenie
funkelnd iskrząc
Funkenbildung {f} powstawanie iskier
Funkenbildung {f} iskrzenie
Funkenentladung {f} wyładowanie iskrowe
Funkenfänger {m} iskrochron
Funkenfängergitter {n} sito kominowe
Funkenflug {m} iskry lotne
Funkenflug {m} wyrzut iskier
funkenfrei nieiskrzący
funkenfreie Werkzeug, das narzędzie nieiskrzące
Funkenlöschanlage {f} instalacja gasząca iskry
Funkenlöscher {m} iskrochron
Funkenmelder {m} czujnik sygnalizujący powstawanie iskier
Funkenregen {m} deszcz iskier
Funkenschlag {m} przeskok iskry
funkensicher iskrobezpieczny
Funkensicherheit {f} iskrobezpieczeństwo
Funkensprühen {n} rozprysk iskier
Funkensprühen {n} iskrzenie
Funkenstrecke {f} iskiernik
Funkenstrecke {f} przerwa iskrowa
Funkentzündung {f} zapłon od iskry
Funkenüberschlag {m} przeskok iskry
Funkenüberschlag-Löschanlage {f} urządzenie gaszące iskry
Funkenwurf {m} wyrzut iskier
Funkenzündung {f} zapłon od iskry
Funker {m} radiooperator
Funkfahrzeug {n} samochód łączności
Funkfahrzeug {n} samochód radiowy
Funkgerät {n} radio
Funkgerät {n} sprzęt radiowy
Funkkanal {m} kanał radiowy
Funkmeldeempfänger {m} odbiornik radiokomunikacyjny alarmowy
Funkrufname {m} kryptonym radiowy
Funksprechgerät {n} radiotelefon
Funkstation {f} stacja radiowa
Funkstation {f} radiostacja
Funktelefon {n} radiotelefon
Funktion {f} funkcja
Funktionseinteilung {f} podział funkcji
Funktionserhalt {m} zachowanie skuteczności
Funktionszulage {f} dodatek funkcyjny
Funkverbindung {f} łączność radiowa
Funkverkehr {m} komunkacja radiowa
Funkverkehrsnetz {n} sieć radiokomunikacjna
für Alarmierungszwecke do celów alarmowych
für Brandschutzzwecke do celów przeciwpożarowych
für Feuerlöschzwecke do celów przeciwpożarowych
für Feuerlöschzwecke do celów gaśniczych
Fußende {n} stopka bocznicy drabiny
Fußwunde {f} rana stopy

Polnische Wörter, die mit F beginnen

Deutsch Polnisch
F F
Fabrik {f} fabryka
Feuerwehrgerätefabrik {f} fabryka sprzętu pożarniczego
Brandschutzfachmann {m} fachowiec w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Welle {f} fala
Hitzewelle {f} fala cieplna
Explosionswelle {f} fala uderzeniowa
Druckwelle {f} fala uderzeniowa
Explosionswelle {f} fala wybuchu
Ultrakurzwellen fale ultrakrótkie
Farbe {f} farba
fluoreszierende Leuchtfarbe, die farba fluoryzująca
Schutzfarbe {f} farba ochronna
Brandschutzfarbe {f} farba ognioochronna
Feuerschutzfarbe {f} farba ognioochronna
aufschäumende Brandschutzfarbe, die farba ognioochronna pęczniejąca
Kennfarbe {f} farba rozpoznawcza
Schürze {f} fartuch
Gummischürze {f} fartuch gumowy
Schutzschürze {f} fartuch ochronny
Nackenschutzleder {n} fartuch ochronny (hełmu strażackiego)
Phase {f} faza
Einsatzphase {f} faza akcji bojowej
flüssige Phase {f} faza ciekła
Verlöschphase {f} faza gaśnięcia
Löschphase {f} faza gaszenia
Gasphase {f} faza gazowa
Vollbrandphase {f} faza intesywnego spalania
kritische Phase, die faza krytyczna
Aufheizphase {f} faza nagrzewania
Zündphase {f} faza początkowa
Brandentstehungsphase {f} faza początkowa pożaru
Postflashover {n} faza porozgorzeniowa pożaru
Vollbrandphase {f} faza pożaru całkowitego
Preflashoverphase {f} faza pożaru przedrozgorzeniowa
Pyrolysephase {f} faza rozkładu termicznego
Aufheizphase {f} faza rozpalania
Ausbreitungsphase {f} faza rozszerzania się
Brandphase {f} faza rozwoju pożaru
Brandentwicklungsphase {f} faza rozwoju pożaru
Abkühlphase des Brandes, die faza stygnięcia pożaru
Schwelphase {f} faza tlenia się
Schwelbrandphase {f} faza tlenia się
Zündphase {f} faza zapłonu
Glutbrandperiode {f} faza żarowa pożaru
Glutphase {f} faza żarzenia się
Täuschungsalarm {m} fałszywy alarm
blinde Alarm, der fałszywy alarm
Fehlalarm {m} fałszywy alarm
Falschmeldung {f} fałszywy alarm
Falschalarm {m} fałszywy alarm
Fermentation {f} fermentacja
Gärung {f} fermentacja
Feuerwehrfest {n} festyn strażacki
Film {m} film (błonka pęcherzyka piany gaśniczej)
Sicherheitsfilm {m} film niepalny
Ölfilm {m} film olejowy
Brandverhütungsfilm {m} film propagandowy na temat zapobiegania pożarom
Filter {m} filtr
Entstaubungsfilter {m} filtr odpylający
Physik {f} fizyka
Phlegmatisierung {f} flegmatyzacja
Phlegmatisator {m} flegmatyzator
Höhenangst {f} fobia wysokości
Einsatzform {f} forma działania bojowego
Einsatzart {f} forma działania taktycznego
Branderscheinungsform {f} forma zjawiska pożaru
Phosgen {n} fosgen
lichtelektrische Flammenmelder, der fotoelektryczna czujka płomieni
Flammenphotometrie {f} fotometria płomieniowa
Feuerfront {f} front ognia
Schaumfront {f} front piany
Brandgiebel {m} front pożaru
Flammenfront {f} front płomieni
Amt {n} funkcja
Funktion {f} funkcja
leitende Funktion, die funkcja kierownicza
Schutzfunktion {f} funkcja ochronna
Feuerwehrbeamte {m} funkcjonariusz pożarnictwa

Impressum und Haftungsausschluss