Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit G beginnen

Deutsch Polnisch
G G
G-Glas {n} szkło przeciwpożarowe (odporne na diałanie płomieni
G-Glas {n} nie przepuszczające promieniowanie cieplne)
G-Verglasung {f} oszklenie przeciwpożarowe
Gabelstapler {m} wózek widłowy {m}
Gangkurve {f} charakterystyka przepływu
Garage {f} garaż
Gartenschlauch {m} ogrodowy wąż
Gärung {f} fermentacja
Gas {n} gaz
Gas/Luft-Gemisch {n} mieszanina gazowo-powietrzna
Gasabscheidung {f} wydzielanie gazu
Gasanalyse {f} analiza gazów
Gasausbruch {m} wyrzut gazu
Gasausbruch {m} wydmuch gazu
Gasausströmung {f} ulatnianie się gazu
Gasbehälter {m} zbiornik gazu
Gasbrand {m} pożar gazu
Gaschromatografie {f} chromatografia gazowa
gasdicht gazoszczelny
Gasdruck {m} prężność gazu
Gasdruck {m} ciśnienie gazu
Gasdynamik {f} dynamika gazów
Gaseinbruch {m} wybuch gazów kopalnianych
Gasentwicklung {f} wytwarzanie się gazu
Gasexplosion {f} eksplozja gazu
Gasexplosion {f} wybuch gazu
Gasfernleitung {f} gazociąg
Gasfilter {m} pochłaniacz przeciwgazowy
Gasflamme {f} płomień gazowy
Gasflasche {f} butla gazowa
Gasflaschenventil {n} zawór butli
gasförmige Löschmittel, das gazowy środek gaśniczy
gasförmige Zustand stan (skupienia) gazowy
gasförmigen Bestandteile, die części gazowe (lotne)
Gasgemisch {n} mieszanina gazów
Gasheizung {f} ogrzewanie gazowe
Gasinstallation {f} instalacja gazowa
Gaslager {n} magazyn gazów
Gaslauf {m} kierunek rozchodzenia się gazu
Gasleitung {f} przewód gazowy
Gasleitung {f} gazociąg
Gasleitung {f} rurociąg gazowy
Gasleitung mit mittlerem Druck {f} gazociąg średniego ciśnienia
Gaslöschanlage {f} instalacja gaśnicza gazowa
Gaslöscher {m} gaśnica ze środkiem gaśniczym gazowym
Gaslöschverfahren {n} gaszenie gazowym środkiem gaśniczym
Gasmaske {f} maska przeciwgazowa
Gasmaskenfilter {m} pochłaniacz maski przeciwgazowej
Gasmelder {m} czujka gazowa
Gasmessgerät Multi-Pro {n} miernik wielo-gazowy Multi - Pro
Gasphase {f} faza gazowa
Gasphasenbrand {m} pożar fazy gazowej
Gasphasentemperatur {f} temperatura fazy gazowej
Gasschaumlöschanlage {f} instalacja gaśnicza na pianę gazową
Gasschicht {f} warstwa gazu
Gasschutzanzug {m} ubranie gazoszczelne
Gasspürgerät {n} wykrywacz gazu
Gasspürpumpe {f} wykrywacz gazu (w postaci pomki)
Gasstrahler {m} pompa strumieniowa
Gasstrahler {m} smoczkowe urządzenie zasysaczowe
Gasstrahler {m} smoczek
Gasuhr {f} licznik gazowy
Gasuhr {f} gazomierz
Gasverbrennung {f} spalanie gazu
Gasvergiftung {f} zatrucie gazem
Gaswolke {f} obłok gazu
Gaswolke {f} chmura gazowa
Gaswolkenexplosion {f} wybuch (obłoku) gazu
Gaszähler {m} licznik gazowy
Gaszähler {m} gazomierz
Gaszone {f} strefa gazowa (płomienia)
Gaszufuhr {f} dopływ gazu
Gebäude {n} budynek
Gebäudeabstand {m} odległość budynku
Gebäudeabstand {m} odległość pomiędzy budynkami
Gebäudeausmaß {n} wielkość budynku
Gebäudeblitzschutz {m} ochrona odgromowa budynku
Gebäudebrand {m} pożar budynku
Gebäudebrandschau {f} kontrola przeciwpożarowa w budynku
Gebäudebrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa w budynkach
Gebäudebrandsicherheit {f} bezpieczeństwo pożarowe budynku
Gebäudeeinsturz {m} zawalenie się budynku
Gebäudeinhalt {m} zawartość budynku
Gebäudenutzung {f} użytkowanie budynku
Gebäudenutzung {f} sposób użytkowania budynku
Gebäudeteil {n} część budynku
Gebäudeteil {n} element budynku
Gebiet {n} rejon
Gebläse {n} dmuchawa
Gebrauchsprüfdruck {m} ciśnienie próbne użytkowe
gebundene Wärme, die ciepło związane
Gefahr {f} niebezpieczeństwo
Gefahr abwenden, die zażegnać niebezpieczeństwo
Gefahr abwenden, die odwrócić niebezpieczeństwo
Gefahr bannen zażegnać niebezpieczeństwo
Gefahr entgegengehen, der narażać się na niebezpieczeństwo
Gefahr heraufbeschwören, die wywołać niebezpieczeństwo
Gefahr herbeiführen, die spowodować niebezpieczeństwo
Gefahr in einer Geflügelzuchtanlage Zagrożenie w fermie drobiu
Gefahr ist eingedämmt, die niebezpieczeństwo zostało zażegnane
Gefahr liegt vor, die zachodzi niebezpieczeństwo
Gefahr vorbeugen, der zapobiegać niebezpieczeństwu
gefahrbringend powodujący niebezpieczeństwo
gefährden narażać na niebezpieczeństwo
gefährden zagrażać
gefährdend zagrażający
gefährdet narażony na niebezpieczeństwo
gefährdet zagrożony
gefährdete Gebiet, das obszar zagrożony
gefährdete Objekt, das obiekt zagrożony
gefährdete Personen, die osoby zagrożone
gefahrdrohend zagrażający niebezpieczeństwem
gefahrdrohend grożący niebezpieczeństwem
Gefährdung {f} zagrożenie
Gefährdungsanalyse {f} analiza szkód
Gefährdungsbild {n} obraz zagrożenia
Gefährdungsbild {n} stan zagrożenia
Gefährdungsgrad {m} stopień zagrożenia
Gefährdungsklassen brennbarer Flüssigkeiten klasy niebezpieczeństwa pożarowego cieczy palnych
Gefährdungssituation {f} sytuacja zagrożenia
Gefahren in elektrischen Netzen Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych
Gefahrenabschätzung {f} ocena niebezpieczeństwa
Gefahrenabwehr {f} ochrona przed zagrożeniem
Gefahrenabwehr {f} zapobieganie zagrożeniom
Gefahrenabwehrplan {m} karta zagrożenia obiektu
Gefahrenabwehrplan {m} operacyjny plan obrony
Gefahrenbereich {m} obszar niebezpieczny
Gefahrenbereich {m} obszar zagrożeniowy
Gefahrenbeseitigung {f} zlikwidowanie zagrożenia
Gefahrenbeseitigung {f} usunięcie niebezpieczeństwa
Gefahrenbeseitigung {f} likwidacja zagrożeń
gefahrenbringend przynoszący zagrożenie
gefahrenbringend powodujący zagrożenie
gefahrenbringend powodujący zagrożenie
Gefahreneinschätzung {f} ocena zagrożenia
Gefahreneinschätzung {f} ocena niebezpieczeństwa
gefahrenerhöhend zwiększający niebezpieczeństwo
gefahrenerhöhende Umstände, die okoliczności zwiększające niebezpieczeństwo
gefahrenerhöhende Umstände, die warunki zwiększające niebezpieczeństwo
Gefahrenerkennung {f} ropoznawanie zagrożeń
Gefahrenermittlung {f} ustalenie (grożącego) niebezpieczeństwa
Gefahrenfall {m} przypadek zaistnienia niebezpieczeństwa
Gefahrenfall {m} przypadek zagrożenia
Gefahrengebiet {n} obsza zagrożony
Gefahrengebiet {n} obszar niebezpieczny
Gefahrengrad {m} stopień niebezpieczeństwa
Gefahrenherd {m} żródło niebezpieczeństwa
Gefahrenklasse {f} klasa niebezpieczeństwa (pożarowego cieczy palnych)
Gefahrenminderung {f} zmniejszenie niebezpieczeństwa
Gefahrenminderung {f} zmniejszenie zagrożenia
Gefahrenobjekt {n} obiekt zagrażający
Gefahrenquelle {f} żródło zagrożenia
Gefahrenquelle {f} żródło niebezpieczeństwa
Gefahrenschutz {m} ochrona przed niebezpieczeństw
Gefahrenschutz {m} ochrona od zagrożeń
Gefahrensignal {n} sygnał ostrzegawczy
Gefahrensituation {f} sytuacja zagrożenia
Gefahrensituation {f} sytuacja niebezpieczeństwa
Gefahrenumstände warunki zagrożenia
Gefahrenverhütungsschau {f} działalność kontrolno-rozpoznawcza
Gefahrenverhütungsschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Gefahrenverhütungsschau {f} czynności kontrolno-rozpoznawcze
Gefahrenzettel {m} znak niebezpieczeństwa materiału
Gefahrenzone {f} strefa zagrożenia
Gefahrenzone {f} strefa niebezieczeństwa
Gefahrerhöhung {f} zwiększenie niebezpieczeństwa
Gefahrgut {n} materiał niebezpieczny
Gefahrgut-Umfüllpumpe {f} pompa przelewowa do pompowywania materiałów niebezpiecznych
Gefahrgutdatenbank {f} baza danych o materiałach niebezpiecznych
Gefahrgutdatenbank {f} bank danych o materiałach niebezpiecznych
Gefahrguteinsatz {m} ratownictwo chemiczne
Gefahrgutlager {n} magazyn materiałów niebezpiecznych
Gefahrgutschlauch {m} wąż do przepompowywania materiałów niebezpiecznych
Gefahrgutverordnung - Eisenbahn <GGVE> {f} wypadek z materiałem niebezpiecznym
Gefahrgutverordnung - Straße <GGVS> {f} zarządzenie o przewozie materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym
Gefahrkennzeichnungsnummer {f} cyfrowy kod zagrożenia
gefährlich niebezpieczny
gefährliche Konzentration stężenie niebezpieczne
Gefährlichkeit {f} niebezpieczeństwo
gefahrlos bezpieczny
gefahrlos bezpiecznie
Gefahrlosigkeit {f} bezpieczeństwo
Gefahrlosigkeit {f} stan bezpieczeństwa
Gefahrmelder {m} sygnalizator alarmowy
gefahrmindernd zmniejszający niebezpieczeństwo
Gefahrschalter {m} wyłącznik bezpieczeństwa
Gefahrstoff {m} materiał niebezpieczny
Gefahrstoff {m} substancja niebezpieczna
Gefahrstoff-Einsatz {m} ratownictwo chemiczne
Gefahrstoffaustritt {m} wydobywanie materiałów niebezpiecznych
Gefahrstofflager {n} magazyn materiałów niebezpiecznych
Gefahrstoffverordnung <GefStoffV> {f} zarządzenie o materiałach niebezpiecznych
Gefahrstoffzug {m} pociąg z materiałem niebezpiecznym
Gefahrstoffzug {m} pluton ratownictwa chemicznego
Gefahrverminderung {f} zmniejszenie niebezpieczeństwa
Gefahrzettel {m} nalepka ostrzegawcza
gegen Feuer geschützt odnioodporny
gegen Feuer geschützt ognioszczelny
Gegendruck {m} przeciwciśnienie
Gegenfeuer {n} przeciwogień
Gehäuse {n} obudowa
Geknister des Feuers {n} trzaskanie (ognia)
Gelände {n} teren
Geländebeschaffenheit {f} stan terenu
Geländelauf {m} bieg terenowy
Geländeunterschied {m} różnica poziomów terenu
Geländewagen {m} samochód terenowy
Gelbglut {f} żar żółty
Geldbuße {f} grzywna pieniężna
Gelenkleiter <GL> {f} drabina przegubowa
Gelenkleiter {f} drabina mechaniczna przegubowa
Gelenkleiter, die <GL> drabina przegubowa
Gelenkmast <GM> {m} maszt przegubowy
Gelenkmast, der <GM> maszt przegubowy
Gelenkmastfahrzeug {n} samochód z podnośnikiem przegubowym
gelöscht ugaszony
gelöscht gaszony
gelüftet przewietrzony
Gemeinde {f} gmina
Gemeindefeuerwehr {f} gminna ochotnicza straż pożarna
Gemeindefeuerwehrverband <GemFV> {m} gminny związek straży pożarnych
Gemeindefeuerwehrverband, der <GemFV> gminny związek straży pożarnych
gemeinnützige Verein, der stowarzyszenie wyższej użyteczności
Gemenge {n} mieszanka
Gemisch {n} mieszanka
Gemisch {n} mieszanina
Genehmigung {f} zezwolenie
Generalinspektion {f} kontrola podstawowa
Generalschalter {m} wyłącznik główny
Generalschlüssel {m} klucz główny
Generalschlüssel {m} klucz uniwersalny
Generalversammlung {f} zgromadzenie ogólne
Generator {m} generator
genormt znormalizowany
geodätische Nennsaughöhe, die geodetyczna nominalna wysokość ssania
geodätische Saughöhe, die geodetyczna wysokość ssania
Gerät {n} sprzęt
Gerät zur Beseitigung der Folgen von Überschwemmungen und Überflutungen {n} sprzęt do usowaania skutków powodzi i podtopień
Geräteanhänger <GA> {m} przyczepa sprzętowa
Geräteanhänger <GA> {m} przyczepa pożarnicza
Geräteanhänger mit Geräten für die Beseitigung von wassergefährdenden Stoffen <GA-Öl> {m} przyczepa sprzętowa ze sprzętem do usuwania substancji chemicznych
Geräteanhänger, der <GA> przyczepa sprzętowa
Geräteausrüstung {f} wyposażenie w sprzęt
Geräteausrüstung {f} uzbrojenie w sprzęt
Geräteausstattung {f} wyposażenie w sprzęt
Gerätefach {n} przegródka na sprzęt
Gerätehaus {n} remiza straży pożarnej
Gerätekiste {f} skrzynia ładunkowa {f}
Geräteraum {m} przegródka na sprzęt
Geräteraum {m} sprzętowania
Geräteträger {m} konstrukcja nośna aparatu
Gerätewagen {m} samochód sprzętowy
geregelte Bauprodukt, das produkt budowlany uregulowany (znormalizowany)
Gerichtsverfahren {n} postępowanie sądowe
gerinnen koagulować
Geruch {m} zapach
geruchlos bezwonny
Geruchsschwelle {f} próg zapachu
Gerüst {n} rusztowanie {n}
Gesamt-Löschmittelvorrat {m} całkowity zapas środka gaśniczego
Gesamtbrandlast {f} obciążenie ogniowe całkowite
Gesamtbrandlast {f} obciążenie ogniowe pomieszczenia
Gesamtförderdruck einer Pumpe {m} ciśnienie całkowite tłoczenia (pompy)
Gesamttoxizitätsindex {m} wskażnik toksyczności ogólny
geschädigt poszkodowany
Geschädigte poszkodowany
Geschäftshausbrand {m} pożar domu towarowego
geschichtete Strömung, die przepływ laminarny
geschlossene Tiegel, der tygiel zamknięty
geschmolzen stopiony
Geschoß {n} piętro
Geschoßdecke {f} strop
Geschoßfläche {f} powierzchnia piętra
Geschoßzahl {f} ilość pięter
geschützt zabezpieczony
geschützt ochroniony
geschützte Raum, der przestrzeń chroniona
geschützte Raum, der pomieszczenie chronione
Geschwindigkeit {f} szybkość
Geschwindigkeit {f} prędkość
Gesetz {n} ustawa
Gesetz über den Brandschutz für das Land Sachsen, das <SächsBrandSchG> ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Saksonii
Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren <BrSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej i pomocy udzielanej przez straże pożarne (Meklemburgia-Przedpomorze)
Gesetz über den Feuerschutz für das Land Nordrhein-Westfalen <FSHG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Północnej Nadrenii-Westfalii
Gesetzestext {m} tekst ustawy
Gesetzgebung {f} ustawodawstwo
Gesetzliche Unfallversicherung <GUV> {f} ustawowe ubezpieczenie od wypadków
Gesetzliche Unfallversicherung, die <GUV> ustawowe ubezpieczenie od wypadków
Gesichtsfeld {n} pole widzenia
Gesichtsmaske {f} półmaska
gespeist zasilany
gesprinklert wyposażony w instalację tryskaczową
Gestell {n} stojak
Gestell {n} podstawa
Gesundheitsgefahr {f} niebezpieczeństwo dla zdrowia
gesundheitsgefährdend zagrażający zdrowiu
gesundheitsgefährlich niebezpieczny dla zdrowia
gesundheitsgefährlich zagrażający zdrowiu
Gesundheitsschaden {m} uszczerbek na zdrowiu
gesundheitsschädlich szkodliwy dla zdrowia
Gesundheitsschutz {m} ochrona zdrowia
Gesundheitsuntersuchung {f} badanie stanu zdrowia
Gesundheitszeugnis {n} zaświadczenie o stanie zdrowia
Gesundheitszustand {m} stan zdrowia
Getreidetrocknungsprozess {m} proces suszenie zboża
Getriebe {n} przekładnia
gewebte Material, das materiał tkany {m}
Gewicht {n} ciężar {m}
Gewindeflansch {m} kołnierz gwintowany (rury)
gezielt löschen gasić z nakierowaniem na ognisko pożaru
gezündet zapalony
Gießkrümmer {m} rura wylewowa piany
Giftgas {n} gaz trujący
Giftgasalarm {m} alarm gazowy
Giftgasfreisetzung {f} wydzielanie się gazu (trującego)
giftige Substanz, die substancja trująca
Giftstoff {m} substancja trująca
Gipskartonplatte <GKF> {f} płyta kartonowo-gipsowa
Gipskartonplatte, die <GKF> płyta kartonowo-gipsowa
Gitter {n} kratka
Glas {n} szkło
Glasbaustein {m} cegła szklana
Glashütte {f} Huta Szkła {f}
Glaswolle {f} wełna szklana
Glatteis {n} gołoledż
Gleichgewicht {n} równowaga {f}
Gleichstrom {m} prąd stały
Gleitrolle {f} krążek liniowy
Gleitstange {f} ześlizg
Glimmbrand {m} pożar tlący się
Glimmen {n} tlenie się
glimmen tlić się
glimmend tlący się
glimmfähig zdolny do tlenia
Glimmgeschwindigkeit {f} szybkość tlenia
Glimmtemperatur {f} temperatura tlenia
Glimmvorgang {m} proces tlenia
Glimmzone {f} strefa tlenia
Glühbrand {m} pożar bezpłomieniowy
Glühbrand {m} pożar żarowy
Glühdauer {f} czas trwania żarzenia
Glühdraht {m} drucik żarowy
Glühen {n} żarzenie się
glühen rozżarzyć
glühen żarzyć się
glühend żarzący się
glühende Heizwendel, der rożarzona spirala grzejna
glühendflüssig rozżarony w stanie ciekłym
Glühendwerden {n} rozżarzanie się
Glühhitze {f} żar
Glühtemperatur {f} temperatura żarzenia
Glühung {f} żarzenie
Glühzone {f} strefa żarzenia
Glut {f} płomień
Glut {f} ogień
Glut {f} żar
Glut anfachen, die podsysać żar
Glut ergreift, die płomień ogarnia
Glut schüren, die podsycać żar
Glutbeständigkeit {f} żaroodporność
glutbildend tworzący żar
Glutbrand {m} pożar żarowy
Glutbrand {m} ogień bezpłomieniowy
Glutbrand {m} pożar bezpłomieniowy
Glutbrandperiode {f} faza żarowa pożaru
Glutbrandpulver {n} proszek gaśniczy do pożarów tlących się
Glutbrandpulverlöscher <PG> {m} gaśnicza proszkowa (do gaszenia pożarów grupy A,B,C)
Glutbrandpulverlöscher, der <PG> gaśnicza prośkowa (do gaszenia pożarów grupy A,B,C)
Glutfestigkeit {f} żaroodporność
Glutnest {n} gniazdo żaru
Glutphase {f} faza żarzenia się
Glutsicherheit {f} żaroodporność
Glutteilchen {n} cząsteczka rozżarzona
Glutzone {f} strefa żarzenia
Gonganlage {f} gong alarmowy
Graphit {n} grafit
Grasbrand {m} pożar trawy
Grauguß {m} żeliwo szare
Graugußspäne wióry żeliwa szarego
Grenzbrandlast {f} obciążenie ogniowe graniczne
Grenzdruck {m} ciśnienie graniczne
Grenze {f} granica
Grenzgebiet {n} teren przygraniczny {m}
Grenzlagerhöhe {f} graniczna wysokość składowania
Grenzspalt {m} krytyczna średnica wygaszania
Grenzspalt {m} szczelina ognioszczelna
Grenzspalt {m} szczelina gasząca
Grenzspaltweite <MESG> {f} prześwit szczeliny gaszącej
Grenzspaltweite {f} prześwit szczeliny wygaszania
Grenzspaltweite {f} graniczny prześwit szczeliny ognioszelnej
Grenzspaltweite <MESG> {f} prześwit szczeliny wygaszania
Grenzspaltweite {f} szerokość szczeliny bezpieczeństwa
Grenzspaltweite <MESG> {f} graniczny prześwit szczeliny ognioszelnej
Grenzspaltweite {f} prześwit szczeliny gaszącej
Grenzspaltweite <MESG> {f} szerokość szczeliny bezpieczeństwa
Grenzspaltweite, die <MESG> prześwit szczeliny wygaszania
Grenzspaltweite, die <MESG> graniczny prześwit szczeliny ognioszelnej
Grenzspaltweite, die <MESG> szerokość szczeliny bezpieczeństwa
Grenzspaltweite, die <MESG> prześwit szczeliny gaszącej
Grenztemperatur {f} temperatura graniczna
Griff {m} uchwyt
Großbrand {m} pożar wielki
Großbrandeinsatz {m} akcja bojowa przy pożarze wielkoobszarowym
Großbrandeinsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza przy pożarze wielkim
Großbrandversuch {m} badanie ogniowe (o rozmiarach pożaru wielkiego)
Großlöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy ciężki
Großstadtfeuerwehr {f} (zawodowa) straż pożarna w wielkim miejście
Großtanklöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy ciężki (ze zbiornikiem wody i autopompą)
Grubenbrand {m} pożar podziemny
Grubenbrand {m} pożar kopalniany
Grubengas {n} gaz kopalniany
Grubensicherheit {f} bezpieczeństwo kopalni
Grubenwehr {f} straż pożarna kopalni
Grubenwehreinsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza straży pożarnej kopalni
Grubenwehrmann {m} strażak w straży pożarnej kopalni
Grundberührung {f} uziemienie
Grundlagenwissen {n} podstawowa wiedza
Grundlagenwissen über die Boots-und Antriebstechnik von Feuerwehrbooten, das podstawowa wiedza o łodzi strażackiej i jej napędzie
Grundrißplan {m} rzut pozomy
Grundwasser {n} woda gruntowa
grundwassergefährdend zagrażający wodzie gruntowej
Grundwasserverschmutzung {f} zanieczyszczenie wód gruntowych
Gruppe <Gr> {f} sekcja
Gruppe, die <Gr> sekcja
Gruppen-Kennzeichnungstuch {n} oznaczenie funkcyjne członków sekcji
Gruppenführer <GF> {m} dowódca sekcji
Gruppenführer, der <GF> dowódca sekcji
Gruppenführerausbildung <GFA> {f} przeszkolenie dowódcy sekcji
Gruppenführerausbildung, die <GFA> przeszkolenie dowódcy sekcji
Gruppenmitglied {n} członek grupy {n}
Gruppenwache {f} oddział straży pożarnej w sile jednej sekcji
gruppenweise sekcjami
Gruppierung {f} zgrupowanie
Gully {m} studzienka kanalizacyjna
Gully {m} studzienka ściekowa
Gummidichtung {f} uszczelka gumowa
gummierte Druckschlauch, der wąż tłoczny gumowany
Gummihandschuhe rękawice gumowe
Gummischlauch {m} wąż gumowy
Gummischürze {f} fartuch gumowy
Gurt {m} uprząż
Gußeisen {n} żeliwo
Gutachten {n} ekspertyza
Gutachten {n} opinia rzeczoznawcy
Gutachter {m} biegły
Gutachter {m} rzeczoznawca
Güteüberwachung {f} kontrola jakości
Güteüberwachung {f} nadzór jakości
gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit dobrosąsiadzka współpraca
Gymnastik {f} ćwiczenia fizyczne
Gymnastik {f} gimnastyka

Polnische Wörter, die mit G beginnen

Deutsch Polnisch
G G
Garage {f} garaż
Fahrzeughalle {f} garaż
Brandraumgas {n} gas pożarowy
löschen gasić
ausmachen gasić
ablöschen gasić
Brand löschen, den gasić pożar
gezielt löschen gasić z nakierowaniem na ognisko pożaru
ausgehen gasnąć
erlöschen gasnąć
verlöschen gasnąć
erlöschend gasnący
Feuerlöscher {m} gaśnica
Handlöscher {m} gaśnica
Metallbrandlöscher {m} gaśnica do gaszenia pożarów metali
Halonlöscher <H> {m} gaśnica halonowa
Halonfeuerlöscher {m} gaśnica halonowa
Handfeuerlöscher {m} gaśnica halonowa
Kohlensäurelöscher <K> {m} gaśnica na dwutlenek węgla
Kohlensäurefeuerlöscher {m} gaśnica na dwutlenek węgla (śniegowa)
Schaumlöscher {m} gaśnica pianowa
Bordlöscher {m} gaśnica pokładowa
Metallbrandpulverlöscher <PM> {m} gaśnica proszkowa do gaszenia pożarów metali
Metallbrandpulverlöscher, der <PM> gaśnica proszkowa do gaszenia pożarów metali
Auflade-Pulverlöscher {m} gaśnica proszkowa ze zbiornikiem pomocniczym czynnika wyrzucającego
Naßlöscher {m} gaśnica płynowa
Kohlensäurelöscher <K> {m} gaśnica śniegowa
Kohlensäurelöscher <K> {m} gaśnica śniegowa (na CO2)
Kohlensäurelöscher, der <K> gaśnica śniegowa (na CO2)
Kohlensäureschneelöscher {m} gaśnica śniegowa na CO2
Tetralöscher {m} gaśnica tetrowa
Wasserlöscher (m) W <W> {m} gaśnica wodna
Kriterium Strahlung für Klassifizierung der Verglasung als Bauprodukte in Feuerwiderstandsklassen, Wasserlöscher <W> gaśnica wodna
Wasserfeuerlöscher {m} gaśnica wodna
Wasserlöscher, der <W> gaśnica wodna (GW)
Feuerlöscher mit chemischer Druckerzeugung, der gaśnica z wytwarzaniem ciśnienia w wyniku reakcji chemicznej
Gaslöscher {m} gaśnica ze środkiem gaśniczym gazowym
Einschlaglöscher {m} gaśnica ze zbijakiem
Feuerlöscher mit innenliegender Druckgasflasche, der gaśnica ze zbiornikiem wewnętrznym gazu wyrzucającego
Feuerlöscher mit außenliegender Druckgasflasche, der gaśnica ze zbiornikiem zwenętrznym gazu wyrzucającego
Glutbrandpulverlöscher, der <PG> gaśnicza prośkowa (do gaszenia pożarów grupy A,B,C)
Pulverlöscher, der <P> gaśnicza proszkowa
Trockenlöscher {m} gaśnicza proszkowa
Trockenpulverlöscher {m} gaśnicza proszkowa
Pulverlöscher <P> {m} gaśnicza proszkowa
Pulverfeuerlöscher {m} gaśnicza proszkowa
Glutbrandpulverlöscher <PG> {m} gaśnicza proszkowa (do gaszenia pożarów grupy A,B,C)
Löscher {m} gaśnicza śniegowa
Kohlendioxidlöscher {m} gaśnicza śniegowa (na CO2)
Aufladelöscher {m} gaśnicza ze zbiornikiem pomocniczym czynnika wyrzucającego
Verlöschen {n} gaśnięcie
Auslöschung {f} gaśnięcie
Löschende, der/die gasząca
Löschende, der/die gaszący
Löschung {f} gaszenie
Löschen {n} gaszenie
Löschtätigkeit {f} gaszenie
Ablöschen {n} gaszenie
Auslöschung {f} gaszenie
Löscharbeiten gaszenie
Löschverfahren {n} gaszenie
blinde Löschen, das gaszenie "na ślepo"
Gaslöschverfahren {n} gaszenie gazowym środkiem gaśniczym
Feuerlöschen {n} gaszenie ognia
Wasserdampflöschverfahren {n} gaszenie parą wodną
Schaumlöschverfahren {n} gaszenie pianą
Feuerlöschen {n} gaszenie pożaru
Brandlöschung {f} gaszenie pożaru
Brandlöschen {n} gaszenie pożaru
Nebellöschverfahren {n} gaszenie prądami mgłowymi
Trockenlöschverfahren {n} gaszenie proszkami gaśniczymi
Trockenlöschverfahren {n} gaszenie suchymi środkami gaśniczymi
Wasserlöschverfahren {n} gaszenie wodą
Naßlöschverfahren {n} gaszenie wodą
gelöscht gaszony
Gas {n} gaz
Reizgas {n} gaz drażniący
Faulgas {n} gaz fermentacyjny
Faulgas {n} gaz gnilny
Schlagwetter {m} gaz kopalniany
Grubengas {n} gaz kopalniany
Inertgas {n} gaz obojętny
Schutzgas {n} gaz ochronny
Heizgas {n} gaz opałowy
brennbare Gas, das gaz palny
Brenngas {n} gaz palny
Knallgas {n} gaz piorunujący
Druckgas {n} gaz pod ciśnieniem
Faulgas {n} gaz pofermentacyjny
Flüssiggas {n} gaz skroplony
Verbrennungsgas {n} gaz spalinowy
Druckgas {n} gaz sprężony
Leuchtgas {n} gaz świetlny
Edelgas {n} gaz szlachetny
Giftgas {n} gaz trujący
Flaschengas {n} gaz w butli
Explosionsgas {n} gaz wybuchowy
Füllgas {n} gaz wypełniający
Treibgas {n} gaz wyrzucający
Schwelgas {n} gaz wytlewny
Erdgas {n} gaz ziemny
Gasleitung {f} gazociąg
Gasfernleitung {f} gazociąg
Gasleitung mit mittlerem Druck {f} gazociąg średniego ciśnienia
Gaszähler {m} gazomierz
Gasuhr {f} gazomierz
Chemikalienschutzanzug {m} gazoszczelne i odporne na działanie chemikalów ubranie ochronne
Rauchgasdichtigkeit {f} gazoszczelność
gasdicht gazoszczelny
brennbare gasförmige Stoff, der gazowy materiał palny
Löschgas {n} gazowy środek gaśniczy
gasförmige Löschmittel, das gazowy środek gaśniczy
inerte Gase, die gazy obojętne
Brandgase gazy pożarowe
Rauchgase gazy pożarowe
Kabelbrandgase gazy pożarowe wydzielające się podczas pożaru kabli elektrycznych
Industriegase gazy przemysłowe
Rauchgase gazy spalinowe
technische Gase, die gazy techniczne
Auspuffgase gazy wydechowe
Generator {m} generator
Leichtschaum-Generator {m} generator piany lekkeij
Leichtschaumgenerator <LG> {m} generator piany lekki
Leichtschaum-Generatoranhänger {m} generator piany lekkieij przewożny
Leichtschaumgenerator, der <LG> generator piany lekkiej
geodätische Nennsaughöhe, die geodetyczna nominalna wysokość ssania
geodätische Saughöhe, die geodetyczna wysokość ssania
Fluchtweggeometrie {f} geometria drogi ewakuacyjnej
Raumgeometrie {f} geometria pomieszczenia
Dichte {f} gęstość
Brandrauchdichte {f} gęstość dymu pożarowego
Brennstoffdichte {f} gęstość materiału palnego
Brandlastdichte {f} gęstość obciążenia ogniowego
Brennstoffdichte {f} gęstość paliwa
Wärmeflußdichte {f} gęstość strumienia cieplnego
Wärmestromdichte {f} gęstość strumienia cieplnego
relative Dichte, die gęstość względna
dicht gęsty
dichte Rauch {m} gęsty dym
Qualm {m} gęsty dym
Brandqualm {m} gęsty dym pożarowy
Gymnastik {f} gimnastyka
Gemeinde {f} gmina
Gemeindefeuerwehr {f} gminna ochotnicza straż pożarna
Gemeindefeuerwehrverband <GemFV> {m} gminny związek straży pożarnych
Gemeindefeuerwehrverband, der <GemFV> gminny związek straży pożarnych
Standrohrsitz {m} gniazdo do stojaka hydrantowego
Hydrantensitz {m} gniazdo hydrantowe
Staubglutnest {n} gniazdo rozżarzonego pyłu
Glutnest {n} gniazdo żaru
Überstunden godziny nadliczbowe
Gonganlage {f} gong alarmowy
Berg {m} góra
heiße Oberfläche, die gorąca powierzchnia
Heißluft {f} gorące powietrze
heiße Luft, die gorące powietrze
heiß gorący
obere Explosionsgrenze <OEG> {f} górna granica wybuchowości
obere Explosionsgrenze, die <OEG> górna granica wybuchowości
obere Zündgrenze, die górna granica zapłonu
obere Explosionspunkt, der górna temperatura wybuchowości
Bereitschaft {f} gotowość
Alarmbereitschaft {f} gotowość alarmowa
Einsatzbereitschaft {f} gotowość bojowa
Alarmbereitschaft {f} gotowość bojowa
Brandbereitschaft {f} gotowość bojowa
einsatzbereit gotowy do akcji
löschbereit gotowy do gaszenia
Glatteis {n} gołoledż
Temperaturgradient {m} gradient temperatury
Graphit {n} grafit
Grenze {f} granica
Einsatzgrenze {f} granica możliwości ratowniczo-gaśniczych
Brennbarkeitsgrenze {f} granica palności
Fließgrenze {f} granica plastyczności
Abreißgrenze einer Pumpe, die {f} granica podnoszenia pompy
Fließgrenze {f} granica płynności
Altersgrenze {f} granica wieku
Explosionsgrenze {f} granica wybuchowości
Zündgrenze {f} granica zapalenia
Entflammbarkeitsgrenze {f} granica zapalności
Zündungsgrenze {f} granica zapłonu
Zündgrenze {f} granica zapłonu
Grenzlagerhöhe {f} graniczna wysokość składowania
Grenzspaltweite {f} graniczny prześwit szczeliny ognioszelnej
Grenzspaltweite, die <MESG> graniczny prześwit szczeliny ognioszelnej
Grenzspaltweite <MESG> {f} graniczny prześwit szczeliny ognioszelnej
Deich {m} grobla {m}
Feuerschott {n} gródź ogniowa
Feuerschott {n} gródź przeciwpożarowa
Rauchanfall {m} gromadzenie się dymu
drohend grożący
gefahrdrohend grożący niebezpieczeństwem
drohen grozić
drohend grożny
bedrohlich grożny
Wanddicke {f} grubość ściany
Brandwanddicke {f} grubość ściany przeciwpożarowej
Schichtstärke {f} grubość warstwy
Meldergruppe {f} grupa czujek (pożarowych)
Brandermittlungstruppe {f} grupa dochodzenia popożarowego
Brandermittlungstruppe {f} grupa dochodzeniowa
Brandklasse {f} grupa pożaru
Altersgruppe {f} grupa wiekowa
Zündgruppe {f} grupa zapłonowa
Temperaturklasse {f} grupa zapłonowa
Trümmer {f} gruzy
heizen grzać
Heißlaufen {n} grzanie się (np. łożysk)
Tauchsieder {m} grzałka elektryczna
Heizkörper {m} grzejnik
elektrische Heizgerät, das grzejnik elektryczny
Geldbuße {f} grzywna pieniężna
Zwangsgeld {n} grzywna w celu przymuszenia
starkes Gewitter mit Hagel gwałtowna burza z gradem
starke Gewitter mit Hagel gwałtowne burze z gradem
Explosionsheftigkeit {f} gwałtowność wybuchu
heftige Brandausbruch, der gwałtowny wybuch pożaru
Signalpfeife {f} gwizdek sygnalizacyjny
Tiefe {f} głębokość {f}
Abbrandtiefe {f} głębokość spalenia
Wärmeeindringtiefe {f} głębokość wnikania ciepła
Abbrandtiefe {f} głębokość wypalenia
Lautsprecher {m} głośnik
Aussenlautsprecher {m} głośnik zewnętrzny
Zerstäuber {m} głowica mglowa
Düsenkopf {m} główka dyszy (gaszącej)
Ankerstich, doppelte {m} główka skowronka {f}
doppelte Ankerstich {m} główka skowronka {f}
Sprinklerkopf {m} główka tryskacza
Hauptleitstelle {f} Główne Stanowisko Kierowania
Hauptumweltschutzinspektorat {n} Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Hauptmelder {m} główny sygnalizator pożarowy
elektrische Hauptschalter, der główny wyłącznik prądu

Impressum und Haftungsausschluss