Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit H beginnen

Deutsch Polnisch
H H
Hafeneinfahrt {f} wejście do portu
Hafenfeuerwehr {f} portowa straż pożarna
Hahn {m} zawór kurkowy
Hahn {m} kurek
Haken {m} hak
Hakenleiter {f} drabina hakowa
Hakenleiter mit abklappbaren Haken, die drabina hakowa ze składanym hakiem
Hakensprosse {f} szczebel drabiny hakowej (na którym przymocowany jest hak)
halbautomatisch półautomatyczny
Halbmaske {f} półmaska
Halbmastwurf {m} półwyblinka {f}
halbstationäre Löschanlage, die półstała instalacja gaśnicza
Halon <Ha> {n} halon
Halon-Feuerlöschanlage {f} instalacja gaśnicza halonowa
Halonanlage {f} instalacja (gaśnicza) halonowa
Halonbatterie {f} bateria (zespół) butli halonowych
Halonersatz {m} środek zastępczy halonu
Halonfeuerlöscher {m} gaśnica halonowa
Halonkonzentration {f} stężenie halonu
Halonlöschanlage {f} instalacja gaśnicza halonowa
Halonlöscher <H> {m} gaśnica halonowa
Halonlöschgerät {n} agregat gaśniczy halonowy
Halonlöschmittel {n} halonowy środek gaśniczy
Halonzahl {f} liczba halonowa
Halteleine {f} linka asekuracyjna
Halteleine {f} linka podtrzymająca
halten chwytać
halten trzymać
Hamburgische Feuerwehrgesetz, das ustawa o strażach pożarnych w Hamburgu
Handalarmtaster {m} przycisk pożarowy
Handalarmtaster {m} przycisk alarmowy
Handauslöser {m} wyzwalacz ręczny
handbetätigte Alarmanlage, die instalacja alarmowa uruchamania ręcznie
handbetätigte Leiterantrieb, der napęd ręczny drabiny
Handdruckspritze {f} sikawka ręczna
Handdruckspritze {f} pompa ręczna
Handfeuerlöscher {m} gaśnica halonowa
Handfunksprechgerät {n} radiostaja przenośna
Handfunksprechgerät {n} radiotelefon przenośny
Handlautsprecher {m} megafon ręczny
Handlöscher {m} gaśnica
Handlöschgerät {n} podręczny sprzęt gaśniczy
Handmelder {m} sygnalizator pożarowy ręczny
Handmelder {m} ręczny sygnalizator alarmowy
Handpumpe {f} sikawka ręczna
Handpumpe {f} pompa ręczna
Handscheinwerfer {m} reflektor ręczny
Handscheinwerfer {m} reflektor przenośny
Handschuhe rękawice
Handsirene {f} syrena ręczna
Handsprechfunkgerät {n} radiostacja nasobna
Handsteigklemme {f} ręczny przyrząd zaciskowy {m}
Handsteuerventil {n} zawór sterowany ręcznie
Handzusatzventil {n} zawór ręczny dodawczy
hängen wieszać
hängen wisieć
hängende Rettungskorb, der kosz ratowniczy wiszący
hängende Sprinkler, der tryskacz wiszący
harmonisierte Norm, die norma zhamonizowana
harmonisierte technische Spezifikation, die zhamonizowana techniczna specyfikacja
harte Bedachung, die pokrycie dachowe niepalne
harte Bedachung, die dach odporny na zewnętrzne działanie ognia
Hartholz {n} drewno twarde
Hasenohrachter {m} ósemka z podwójną petlą {f}
Hauptkommandantur der Berufsfeuerwehr {f} Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Hauptleitstelle {f} Główne Stanowisko Kierowania
Hauptleitung {f} przewód główny
Hauptlöschwirkung {f} podstawowe działanie gaśnicze
Hauptmelder {m} główny sygnalizator pożarowy
Hauptschalter {m} wyłącznik główny
Hauptstrang {m} przewód zbiórczy
Hauptumweltschutzinspektorat {n} Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Hauptwache {f} oddział (strażnica) straży pożarnej (pierwszy, główny)
Hausfeuerwehr {f} traż pożarna własna (prywatna), (np. zakładu, instytucji, domu handlowego)
Haushaltslöschanlage {f} hydrant domowy (kuchenny)
Haushaltsrauchmelder {m} czujka dymu domowa (na baterię)
Hausräumungsalarm {m} alarm oznaczający nakaz opuszczenia budynku
haustechnischen Anlagen, die instalacje i urządzenia wyposażenia technicznego budynku
Hautbrennen {n} pieczenie skóry
hautreizend drążniący skórę
Hautverbrennung {f} oparzenie skóry
Havarie {f} awaria
Hebegerät {n} poduszka pneumatyczna
Hebegerät {n} sprzęt podnoszenia
Hebel {m} dżwignia
Hebelventil {n} zawór dżwigniowy
heben podnosić
Heber {m} podnośnik
Hebezeug {n} podnośnik
Heckpumpe {f} motopompa wbudowana z tyłu samochodu
heftige Brandausbruch, der gwałtowny wybuch pożaru
heiß gorący
heiße Blitzschlag, der uderzenie gorącego pioruna
heiße Luft, die gorące powietrze
heiße Oberfläche, die gorąca powierzchnia
heiße Schäden szkody spowodowane pożarem lub wybuchem
Heißgasaustritt {m} wypływ gorących gazów
Heißgasaustrittsgeschwindigkeit {f} szybkość wypływu gorących gazów
Heißgasschicht {f} warstwa gorąca
Heißgasschicht {f} strefa gorących gazów
heißlaufen zagrzać się
Heißlaufen {n} grzanie się (np. łożysk)
heißlaufen zagrzewać się
Heißleiter-Temperaturmelder {m} czujka temperaturowa termistorowa
Heißluft {f} gorące powietrze
Heizdampf {m} para grzejna
Heizdampfleitung {f} przewód pary grzejnej
Heizelement {n} element grzejny
Heizen {n} ogrzewanie
heizen grzać
heizen ogrzewać
Heizfläche {f} powierzchnia grzejna
Heizgas {n} gaz opałowy
Heizkörper {m} grzejnik
Heizöl {n} olej grzewczy {m}
Heizöl {n} olej opałowy
Heizöl leicht {n} olej opałowy lekki
Heizöl schwer {n} olej opałowy ciężki
Heizölbrand {m} pożar oleju grzewczego {m}
Heizung {f} ogrzewanie
Heizungsanlage {f} system ogrzewania
Heizungsanlage {f} instalacja ogrzewcza
Heizungsraum {m} pomieszenie kotlowni
Heizungssystem {n} system ogrzewania
Heizwert {m} wartość opałowa
Heizwertprüfung {f} badanie wartości opałowej
Helm {m} kask {m}
Helmlampe {f} latarka czołowa {f}
herab na dół
heraufziehen wyciągać
herausschlagen wydobywać się (buchać)
Herd {m} zarzewie
Herd {m} palenisko
Herd {m} ognisko
Herdfeuer {n} ognisko
Herdfeuer {n} ogień na palenisku
Herz-Lungen-Maschine {f} aparat płuco-serce
heulen wyć (np. syrena)
Heumeßsonde {f} sonda do pomiaru temperatury siana
Heuselbstentzündung {f} samozapalenie siana
Heusonde {f} sonda do pomiaru temperatury siana
Heusteckmeßsonde {f} sonda do pomiaru temperatury siana
Heutemperatur {f} temperatura siana
Heuwehr-Gebläsekühlgerät {n} dmuchawa chłodząca do siana
Heuwehrgerät {n} dmuchawa chłodząca do siana
Hi-Ex-Schaum Leichtschaum-Hilfe, die {m} piana lekka
Hilfe {f} pomoc
Hilfe {f} ratunek
Hilfe {f} wsparcie
Hilfe leisten udzielić pomocy
hilfebedürftig potrzebujący pomocy
Hilfeleistung {f} udzielenie pomocy
Hilfeleistungsbericht {m} meldunek o udziale w akcji ratowniczej
Hilfeleistungslöschfahrzeug <HLF> {n} samochód gaśniczy z dodatkowym wyposażeniem w sprzęt pomocy technicznej i z dodatkową ilością żrodka gaśniczego
Hilfeleistungslöschfahrzeug, das <HLF> samochód gaśniczy z dodatkowym wyposażeniem w sprzęt pomocy technicznej i z dodatkową ilością żrodka gaśniczego
Hilfeleistungssystem {n} system udzielania pomocy
Hilferuf {m} wzywanie pomocy
Hilferuf {m} wołanie o pomoc
Hilferuf {m} wezwanie o pomoc
hilflos pozbawiony pomocy
hilflos bezradny
Hilfsdienst {m} służba pomocnicza
Hilfsfrist {f} czas udzielenia pomocy
Hilfsfrist {f} czas podjęcia akcji ratowniczo-gaśniczej
Hilfsgerät {n} sprzęt pomocniczy
Hindernis {n} przeszkoda {f}
hinreichende Wahrscheinlichkeit, die wystarczające prawdopodobieństwo
hinten eingebaute Pumpe, die pompa wbudowana z tyłu samochodu
Hinweisschild {n} tablica informacyjna
Hinweisschild zur Unterstützung der Feuerwehr, das tablica informacyjna pożarnicza
hitzebeständig żaroodporny
Hitzebeständigkeit {f} odporność na wysoką temperaturę
Hitzebeständigkeit {f} żaroodporność
Hitzeeinwirkung {f} wpływ wysokiej temperatury
Hitzeeinwirkung {f} oddziaływanie ciepła
hitzeempfindlich wrażliwy na ciepło
hitzeempfindlich wrażliwy na wysokie temperatury
hitzefest żaroodporny
Hitzeschutzanzug {m} ubranie żaroodporne
Hitzestrahlung {f} promieniowanie cieplne
Hitzewelle {f} fala cieplna
HMS-Karabiner, birnenförmige {m} karabinek HMS (w kształcie gruszki) {m}
Hochbrennen z.B. an der Fassade {n} rozprzestrenianie się pożaru w wyniku przerzucania się płomieni w pionie (np. po fasadzie budynku)
Hochdach {n} wysoki dach
Hochdach {n} podwyższony dach
Hochdruck {m} wysokie ciśnienie
Hochdruckbehälter {m} zbiornik wysokociśnieniowy
Hochdruckdampf {m} para wysokoprężna
Hochdrucklöschgerät {n} sprzęt gaśniczy do gaszenia pod wysokiem ciśnieniem
Hochdrucklöschverfahren {n} metoda gaszenia pod wysokiem ciśnieniem
Hochdrucknebelstrahl {m} prąd mgłowy wysokociśnieniowy
Hochdruckpreßluft {f} powietrze sprężone pod wysokim ciśnieniem
Hochdruckpumpe {f} pompa wysokociśnieniowa
Hochdruckschlauch {m} wąż wysokociśnieniowy
Hochdruckstrahl {m} prąd wyskociśnieniowy
Hochdruckstrahl {m} strumień gaśniczy wysokociśnieniowy
hochentzündlich łatwo palny
hochexplosiv bardzo wybuchowy
hochfeuerbeständig <hfb> o wysokiej ognioodporności
hochfeuerbeständig hfb o wysokiej ognioodporności
hochfördern tłoczyć pod wysokim ciśnieniem
Hochhaus {n} wysokościowiec
Hochhaus {n} budynek wysoki (o wysokości powyżej 22 m)
Hochhaus {n} wieżowiec
Hochhausbrand {m} pożar budynku wysokiego
Hochleistungshydrantensystem {n} system hydrantów o wysokiej wydajności
Hochregallager {n} magazyn wysokiego składowania
Hochspannung {f} wysokie napięcie
Hochspannungsanlage {f} instalacja wysokiego napięcia
Hochtemperatur {m} wysoka temperatura
hochtemperaturbeständig odporny na wysokie temperatury
hochtemperaturbeständig żaroodporny
Hochtemperatureinwirkung {f} oddziaływanie wysokiej temperatury
Hochtemperaturverhalten {n} zachowanie się w wysokich temperaturach
hochwarmfest żaroodporny
Hochwasser {n} powódź
Hochwasseralarm {m} alarm przeciwpowodziowy
Hochwassereinsatz {m} akcja przeciwpowodziowa
Hochwasserkatastrophe {f} klęska powodzi
hohe Gefahrengrad, der wysoki stopień niebezpieczeństwa
hohe Hochhaus, das budynek wysoki (o wysokości powyżej 50 m)
hohe Hochhaus, das wysokościowiec
Höhenangst {f} lęk wysokości
Höhenangst {f} fobia wysokości
Höhenrettung {f} ratownictwo wysokościowe
Höhenrettungsdienst <HRD> {m} ratownictwo wysokościowe służba ratownictwa
Höhenrettungsdienst, der <HRD> służba ratownictwa wysokościowego
Höhenrettungsgruppe {f} sekcja ratownictwa wysokościowego
Höhenunterschied {m} różnica poziomów (wysokości)
Höhle {f} jaskinia {f}
Hohlsog {m} kawitacja
Holm einer Leiter {m} bocznica drabiny
Holmabstand {m} rozstaw bocznic drabiny
Holzäge {f} piła do drewna
Holzbalken {m} belka drewniana
Holzbalkendecke {f} strop drewniany belkowy
Holzbauteil {n} element budowlany drewniany
Holzbrand {m} pożar drewna
Holzbrandlast {f} obciążenie ogniowe od drewna
Holzdecke {f} strop drewniany
Holzdrehleiter {f} drabina mechaniczna drewniana
Holzfachwerkwand {f} pruski mur
Holzfachwerkwand {f} ściana na szkelecie drewnianym
Holzhaus {n} dom drewniany
Holzimprägnierung {f} impregnacja drewna
Holzimprägnierungsmittel {n} środek do impregnacji drewna
Holzkohle {f} węgiel drzewny
Holzkohlebildung {f} tworzenie węgla drzewnego
Holzkonstruktion {f} konstrukcja drewniana
Holzkrippenbrand {m} pożar stosu beleczek drewnianych (w pożarze testowym)
Holzständerwand {f} ściana na stojakach drewnianych
Holzstaub {m} pył drzewny
Holzstaubexplosion {f} wybuch pyłu drzewnego
Holzstütze {f} podpora drewniana
Holzstütze {f} wspornik drewniany
homogene Reaktion, die reakcja homogeniczna
Horizontalsicherung {f} poręczowania {f}
Hotelbrand {m} pożar hotelu
Hubrettungsfahrzeug {n} pojazd samochodowy ratowniczy
Hubrettungsgerät {n} sprzęt ratowniczy
Hubschrauber {m} helikopter
Hubschrauber, unbemannt {m} śmigłowiec bezzałogowy {m}
Hydrant {m} hydrant
Hydrantenanlage {f} instalacja hydrantowa
Hydrantenbuch {n} książka hydrantowa
Hydrantendeckel {m} pokrywa studzienki hydrantowej
Hydrantendruck {m} ciśnienie na hydrancie
Hydrantenhinweisschild {n} tablica orientacyjna hydrantu
Hydrantenklaue {f} zaczep (kieł) hydrantu podziemnego
Hydrantenleistung {f} wydajność linii hydrantowej
Hydrantenleistung {f} wydajność hydrantu
Hydrantenleitung {f} linia hydrantowa
Hydrantenleitung {f} przewód hydrantowy
Hydrantennetz {n} sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa
Hydrantennetz {n} sieć hydrantowa
Hydrantenplan {m} plan sieci hydrantowej
Hydrantenschlüssel {m} klucz hydrantowy
Hydrantensitz {m} gniazdo hydrantowe
Hydrantenstandrohr {n} stojak hydrantowy
Hydraulik {f} hydraulika
Hydraulikberechnung {f} obliczenie hydrauliczne
Hydraulikheber {m} podnośnik hydrauliczny
Hydraulikschneidgerät {n} hydrauliczny przyrząd do cięcia
hydraulisch hydrauliczny
hydraulisch ferngesteuerte Monitor, der działko hydrauliczne zdalnie sterowane
hydraulische Ausrüstung, die oprzyrządowanie hydrauliczne
hydraulische Druck, der ciśnienie hydrauliczne
hydraulische Geräte narzędzia hydrauliczne
hydraulische Lichtmast, der hydrauliczny maszt oświetleniowy
hydraulische Stoß, der uderzenie hydrauliczne
hydraulische Werkzeuge narzędzia hydrauliczne
Hydrodynamik {f} dynamika cieczy
Hydrodynamik {f} hydrodynamika
hydrodynamisch hydrodynamiczny
hydrodynamische Druck, der ciśnienie hydrodynamiczne
Hydromechanik {f} hydromechanika
hydrophobiert hydrofobowy
Hydroschild {n} tarcza wodna
Hydroschild {n} ściana wodna
Hydrostatik {f} statyka cieczy
Hydrostatik {f} hydrostatyka
hydrostatische Druck, der ciśnienie hydrostatyczne

Polnische Wörter, die mit H beginnen

Deutsch Polnisch
H H
Haken {m} hak
Brandversuchshalle {f} hala badań ogniowych
Halon <Ha> {n} halon
Halonlöschmittel {n} halonowy środek gaśniczy
bremsen hamować
Inhibition {f} hamowanie reakcji
brandhemmende Einfluß, der hamujący wpływ na rozwój pożaru
entzündungshemmend hamujący zapłon
Seilbremse {f} hamulec liny {m}
Festellbremse {f} hamulec postojowy
Alarmierungsstichwort {n} hasło alarmowe
Hubschrauber {m} helikopter
Rettungshubschrauber <RTH> {m} helikopter ratowniczy
Rettungshubschrauber, der <RTH> helikopter ratowniczy
luftdicht hermetyczny
Schutzhaube {f} hełm ochronny
Feuerwehrhelm {m} hełm strażacki
feuchtigkeitsempfindlich higroskopijny
Feuerschutzgeschichte {f} historia (rozwoju) zabezpieczeń przeciwpożarowych
Brandschutzgeschichte {f} historia ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzgeschichte {f} historia ochrony przeciwpożarowej
Feuerlöschgeschichte {f} historia pożarnictwa
Feuerwehrgeschichte {f} historia pożarnictwa
Feuerschutzgeschichte {f} historia pożarnictwa
Brandgeschichte {f} historia pożarów
Feuerwehrgeschichte {f} historia straży pożarnej
Schlepper {m} holownik
Knall {m} huk
Glashütte {f} Huta Szkła {f}
Hydrant {m} hydrant
Haushaltslöschanlage {f} hydrant domowy (kuchenny)
Überflurhydrant, der <UeH> hydrant nadziemny
Überflurhydrant (m) UeH <UeH> {m} hydrant nadziemny
Schaumhydrant {m} hydrant pianowy
Unterflurhydrant (m) UH <UH> {m} hydrant podziemny
Unterflurhydrant, der <UH> hydrant podziemny
Überflurhydrant {m} hydrant podziemny (kolumnowy)
Wandhydrant (m) WH <WH> {m} hydrant ścienny
Feuerlöscheinrichtung {f} hydrant wewnętrzny
Feuerlösch-Schlauchanschluß {m} hydrant wewnętrzny
Wandhydrant, der <WH> hydrant wewnętrzny
Innenhydrant {m} hydrant wewnętrzny
Schaumwasserhydrant {m} hydrant wodno-pianowy
Wasserhydrant {m} hydrant wodny
Außenhydrant {m} hydrant zewnętrzny
hydraulisch hydrauliczny
hydraulische Lichtmast, der hydrauliczny maszt oświetleniowy
Hydraulikschneidgerät {n} hydrauliczny przyrząd do cięcia
Hydraulik {f} hydraulika
hydrodynamisch hydrodynamiczny
Hydrodynamik {f} hydrodynamika
hydrophobiert hydrofobowy
wasserabstoßend hydrofobowy
Druckluftwasserkessel {m} hydrofor
Hydromechanik {f} hydromechanika
Kübelspritze {f} hydronetka
Krückenspritze {f} hydropult
Einstellspritze {f} hydropult
Hydrostatik {f} hydrostatyka

Impressum und Haftungsausschluss