Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit L beginnen

Deutsch Polnisch
L L
Laborbrand {m} pożar laboratorium
Lachenbrand {m} pożar rozlewu (oleju)
Lackmuspapier {n} papierek lakmusowy
Lage {f} sytuacja
Lage {f} stan
Lagebesprechung {f} omówienie sytuacji
Lagebeurteilung {f} ocena sytuacji
Lageerkundung {f} rozpoznanie sytuacji
Lagefeststellung {f} ustalenie sytuacji
Lagefeststellung {f} stwierdzenie sytuacji
Lagemeldung {f} meldunek o sytuacji (pożarowej)
Lageplan {m} plan sytuacyjny
Lager {n} łożysko
Lager {n} magazyn
Lager für brennbare Flüssigkeiten magazyn cieczy palnych
Lagerbrand {m} pożar magazynu
Lagererwärmung {f} nagrzewanie się łożysk
Lagerfeuer {n} ognisko obozowe
Lagergebäude {n} budynek magazynowy
Lagergut {n} materiał składowany
Lagerhöhe {f} wysokość składowania
Lagermaterialien im Schutzbereich einer Sprinkleranlage <L1.... L4> chronionych przez instalację tryskaczową
Lagermaterialien im Schutzbereich einer Sprinkleranlage <L1.... L4> podział materiałów składowanych w zależności od ich palności i zawartości tworzywa spienionego
laminare Flamme, die płomień laminarny
laminare Strömung, die przepływ laminarny
Lampe {f} lampa
Land {n} kraj {m}
Landes-Rettungskoordinierungszentrum {n} Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa (KCKR)
Landesbauordnung <LBauO> {f} krajowo prawo budowlane
Landesbauordnung, die <LBauO> krajowo prawo budowlane
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz, das <LBKG> pomocy technicznej i ochronie przed katastrofami w Nadrenii Palatynacie
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz, das <LBKG> ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Landesbrand- und Katastrophenschutzsystem {n} Krajowy System Ratowniczo-​Gaśniczy
Landesbrand- und Rettungssystem {f} Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Landesbranddirektor von Brandenburg Krajowy Komendant Brandenburskich Straży Pożarnych
Landesfeuerwehrinspektor {m} inspektor krajowy straży pożarnych
Landesfeuerwehrschule <LFS> {f} krajowa szkoła pożarnicza
Landesfeuerwehrschule, die <LFS> krajowa szkoła pożarnicza
Landesfeuerwehrverband <LFV> {m} krajowy związek straży pożarnych
Landesfeuerwehrverband, der <LFV> krajowy związek straży pożarnych
Landesrettungs-und Löschsystem {n} Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Landesrettungs-und Löschsystem {n} Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczym <KSRG>
Landesstrasse droga krajowa {f}
lange Radstand, der duża odległość pomiędzy osią przednią i tylną
Langzeiteinsatz {m} długotrwała akcja ratowniczo-gaśnicza
Langzeittemperaturbeaufsichtigung {f} długotrwala próba ogniowa
Laryngophon {n} mikrofon krtaniowy
Lastverteilung {m} rozkład obciążenia {m}
Laufband {n} Ergometr taśmowy
laufende Kontrolle, die kontrola beżąca
Lauffeuer {n} pożoga
Laufrad {n} wirnik
Laufschiene {f} szyna jezdna {f}
Lauge {f} ług
Lautsprecher {m} głośnik
lebensbedrohlich zagrażający życiu
Lebensdauer {f} trwałość
Lebensgefahr {f} niebezpieczeństwo dla życia
Lebensgefährdung {f} zagrożenie życia
lebensgefährlich niebezpieczny dla życia
lebensrettende Maßnahme, die przedsięwzięcie ratujące życie
lebensrettende Maßnahme, die środek ratujący życie
Leck {n} przeciek
Leckstelle {f} miejsce wycieku
Lehrgang für zukünftige Leiter {m} Kurs dla przyszłych kierowników
Lehrgang Technische Hilfe {m} Kurs Ratownictwa Technicznego {m}
leichbrennbar <B3> łatwo palny
Leichenbergung {f} wynoszenie zwłok
Leichentflammbarkeit {f} łatwozapalność
leicht brennbar łatwopalny
leicht brennbar łatwo palny
leicht entflammbar łatwo zapalny
leicht entzündbar łatwo zapalny
leicht entzündlich łatwo zapalny
leicht zugänglich łatwo dostępny
leicht zugängliche Stelle, die miejsce łatwo dostępne
leichte Atemschutzgerät, das sprzęt filtracyjny ochrony dróg oddechowych
leichte Tauchgerät, das lekki sprzęt nurkowy
leichter als Luft lżejszy od powietrza
Leichtmetall {n} metal lekki
Leichtschaum {m} piana lekka
Leichtschaum-Generator {m} generator piany lekkeij
Leichtschaum-Generatoranhänger {m} generator piany lekkieij przewożny
Leichtschaum-Hilfe Hi-Ex-Schaum, der {f} piana lekka
Leichtschaum-Löschanlage {f} instalacja gaśnicza na pianę lekką
Leichtschaumerzeuger {m} agregat piany lekkiej
Leichtschaumgenerator <LG> {m} generator piany lekki
Leichtschaumgenerator, der <LG> generator piany lekkiej
Leichtschaumgerät {n} agregat piany lekkiej
Leinenbeutel {m} torba na linkę
Leistung {f} moc
Leistung {f} wydajność
Leitapparat der Pumpe, der kierownica pompy
leiten kierować
leiten przewodzić
leitend przewodząc
leitend kierując
leitende Funktion, die funkcja kierownicza
Leiter {f} kierownik
Leiter {f} drabina
Leiter anlegen, die przystawić drabinę
Leiter ansetzen, die przystawić drabinę
Leiter anstellen, die przystawić drabinę
Leiter aufstellen, die ustawić drabinę
Leiter ausziehen, die wysunąć drabinę
Leiter besteigen, die wchodzić na drabinę
Leiter einhängen, die zaczepić drabinę
Leiter neigen, die pochylać drabinę
Leiterantrieb {m} napęd drabiny
Leiterauszug {m} wysuw drabiny
Leiterbühne <LB> {f} drabina samochodowa z pomostem
Leiterbühne, die <LB> drabina samochodowa z pomostem
Leiterfallhaken {m} zapadka drabiny
Leiterfuß {m} stopa drabiny
Leiterfuß {m} podstawa drabiny
Leitergetriebe {n} mechanizm drabiny (samochodowej)
Leiterholm {m} bocznica drabiny
Leiterkopf {m} wierzchołek drabiny
Leiterlänge {f} długość drabiny
Leitersprosse {f} szczebel drabiny
Leiterteil {n} przęsło drabiny
Leitertyp {m} typ drabiny
Leitfähigkeit {f} przewodność
Leitgeschwindigkeit {f} szybkość przewodzenia
Leitprojekt {n} projekt flagowy
Leitstelle <LtS> {f} stanowisko kierowania
Leitstelle, die <LtS> stanowisko kierowania
Leitstellendisponent {m} dyspozytor stanowiska kierowania
Leitstellle {f} stanowisko kierowania
Leitung {f} przewód
Leitung {f} kierowanie
Leitung {f} kierownictwo
Leitungsdruck {m} ciśnienie w przewodzie
Leitungsüberlastung {f} przeciążenie przewodu
Leitungsüberlastung {f} przeciążenie linie
Leitungswasser {n} woda wodociągowa
Lenzeinsatz {m} akcja odpompowywania
Lenzeinsatz {m} akcja odpompowywania
Lenzeinsatz {m} akcja wypompowywania
Lenzen {n} wypompowywanie
lenzen odpompowywać
lenzen wypompowywać
Lenzen {n} odpompowywanie
Lenzkreiselpumpe <LP> {f} pompa wirowa wypompowywania
Lenzkreiselpumpe <LP> {f} pompa wirowa wypompowywująca
Lenzkreiselpumpe, die <LP> pompa wirowa wypompowywania
Lenzleistung {f} wydajność wypompowywania
Lenzpumpe {f} pompa wypompowywująca
Lenzpumpe {f} pompa odpompowywująca
Leuchtgas {n} gaz świetlny
Lichtaggregat {n} agregat oświetleniowy
Lichtblitz {m} błysk
Lichtbogen {m} łuk elektryczny
lichte Weite einer Rohrleitung, die prześwit przewodu rurociągowego
lichtelektrische Flammenmelder, der fotoelektryczna czujka płomieni
lichterloh jasnym płomieniem
Lichtmast {m} maszt oświetleniowy
Lichtmastanhänger {m} przyczepa oświetleniowa z maszem oświetleniowym
Lichtmastanhänger, der <LiMA> przyczepa oświetleniowa
Lichtmastfahrzeug {n} samochód oświetleniowy
Lichtsignal {n} sygnal świetlny
liefern (z.B. Wasser) dostarczać (np. wodę)
lineare Abbrenngeschwindigkeit, die liniowa szybkość spalania
lineare Brandausbreitung, die linowe rozprzestrzeniane się pożaru
lineare Brandausbreitungsgeschwindigkeit, die liniowa szybkość rozprzestrzeniania się pożaru
Liniendetektor {m} czujka (pożarowa) liniowa
linienförmige Brandmelder, der sygnalizator pożarowy liniowy
Lkw-Brand {m} pożar samochodu ciężarowego
Lochkarte {f} karta perforowana
lodern palić się
lodern płonąć
lodern pałać
lodern buchać
Lohe {f} żar
Lohe {f} płomień
lokale Brand, der pożar lokalny
lokale Explosionskonzentration, die miejscowe stężenie wybuchowe
Löschaktion {f} akcja gaśnicza
Löschangriff {m} natarcie gaśnicze
Löschangriff {m} ćwiczenie bojowe
Löschanlage {f} instalacja gaśnicza
Löscharbeiten gaszenie
Löscharbeiten prace gaśnicze
Löscharbeiten czynności gaśnicze
Löscharm {m} maszt gaśniczy
Löschausrüstung {f} wyposażenie w sprzęt gaśniczy
löschbar do ugaszenia
löschbar dający się ugasić
Löschbarkeit {f} podatność na ugaszenie
Löschbereich {m} zasięg gaszenia
Löschbereich {m} strefa gaszenia
löschbereit gotowy do gaszenia
Löschbezirk {m} obszar operacyjny jednostki straży pożarnej
Löschboot <LB> {n} statek pożarniczy
Löschboot, das <LB> statek pożarniczy
Löschboy {m} wąż gaśniczy domowy (do podłączenia do kranu wodnego)
Löschbrause {f} zraszacz
Löschbrunnen {m} studnia przeciwpożarowa
Löschdampf {m} para gaśnicza
Löschdecke {f} koc gaśniczy
Löschdüse {f} dysza gasząca
Löschdüsensystem {n} system dysz gaszących
Löscheffekt {m} efekt gaszenia
Löscheffekt {m} efekt gaśniczy
Löscheffizienz {f} sprawność gaśnicza
Löscheigenschaften własności gaśnicze
Löscheignung {f} przydatność gaśnicza
Löscheimer {m} wiadro do celów gaśniczych
Löscheinheit {f} jednostka gaśnicza
Löscheinrichtung {f} urządzenie gaśnicze
Löscheinsatz {m} akcja gaśnicza
Löschemulsion {f} emulsja gaśnicza
Löschen {n} gaszenie
löschen ugasić
löschen gasić
Löschende, das {n} koniec gaszenia
Löschende, der/die gasząca
Löschende, der/die gaszący
Löschequipe {f} ekipa gaśnicza
Löschequipe {f} załoga straży pożarnej
Löscher {m} gaśnicza śniegowa
Löschergebnis {n} skutek gaśniczy
löschfähige Konzentration, die stężenie gaśnicze
Löschfahrzeug {n} samochód gaśniczy
Löschflugzeug {n} samolot pożarniczy
Löschfrist {f} czas podjęcia działań gaśniczych
Löschgas {n} gazowy środek gaśniczy
Löschgerät {n} sprzęt gaśniczy
Löschgeräteanhänger {m} przyczepa pożarnicza
Löschgeräteeinsatz {m} użycie sprzętu gaśniczego
Löschgeräteindustrie {f} przemysł produkujący sprzęt gaśniczy
Löschgruppe <LGr> {f} sekcja gaśnicza
Löschgruppe, die <LGr> sekcja gaśnicza
Löschgruppenfahrzeug <LF> {n} samochód gaśniczy w obsadzie sekcji
Löschgruppenfahrzeug, das <LF> samochód gaśniczy w obsadzie sekcji
Löschhandlung (f) {f} czynność gaśnicza
Löschhilfeanlage {f} instalacja gaśnicza
Löschintensität {f} intensywność gaszenia
Löschkabine {f} kabina gaśnicza
Löschkapazität {f} pojemność gaśnicza
Löschkapazität {f} zdolność gaśnicza
Löschkarren {m} wózek gaśniczy
Löschkonzentration {f} stężenie gaśnicze
Löschkosten koszty gaszenia
Löschlanze {f} lanca gaśnicza
Löschlehre {f} nauka o gaszeniu
Löschleitung {f} linia gaśnicza
Löschmannschaft {f} strażacy
Löschmannschaft {f} załoga straży pożarnej
Löschmechanismus {m} mechanizm gaszenia
Löschmedium {n} medium gaśnicze
Löschmedium {n} środek gaśniczy
Löschmittel {n} środek gaśniczy
Löschmittelabwurf aus der Luft {m} zrzut środka gaśniczego (z powietrza, z samolotu gaśniczego)
Löschmittelansaugschlauch {m} wąż ssawny (środka gaśniczego)
Löschmittelaufbringung {f} podawanie środka gaśniczego
Löschmittelausstoß {m} wyrzut środka gaśniczego
Löschmittelbeaufschlagung {f} zasilanie środek gaśniczy
Löschmittelbehälter {m} zbiornik środka gaśniczego
Löschmitteldampf {m} para środka gaśniczego
Löschmitteleinsatz {m} użycie środka gaśniczego
Löschmittelförderung {f} dostarczanie środka gaśniczego
Löschmittelkonzentration {f} stężenie środka gaśniczego
Löschmittelrakete {f} rakieta gaśnicza
Löschmittelreserve {f} rezerwa środka gaśniczego
Löschmittelschaden {m} szkoda spowodowana gaszeniem
Löschmittelstrahl {m} strumień środka gaśniczego
Löschmittelstrom {m} prąd gaśniczy
Löschmittelverbrauch {m} zużycie środka gaśniczego
Löschmittelvorrat {m} zapas środka gaśniczego
Löschmittelzusatz {m} dodatek do środka gaśniczego
Löschoperation {f} operacja gaśnicza
Löschorganisation {f} organizacja akcji gaśniczej
Löschpanzer {m} czołg gaśniczy
Löschphase {f} faza gaszenia
Löschpistole {f} prądownica pistoletowa
Löschpistole {f} pistolet gaśniczy
Löschprozeß {m} proces gaszenia
Löschpulver {n} proszek gaśniczy
Löschpulverbehälter {m} zbiornik proszku gaśniczego
Löschpulverbehälterdruck {m} ciśnienie w zbiorniku proszku gaśniczego
Löschpulvermenge {f} ilość proszku gaśniczego
Löschpulverwolke {f} chmura proszku gaśniczego
Löschpumpe {f} pompa pożarnicza
Löschroboter {m} robot gaśniczy
Löschrucksack {m} plecak gaśniczy
Löschrucksack {m} worek gaśniczy
Löschsand {m} piasek gaśniczy
Löschschaum {m} piana gaśnicza
Löschschiff {n} statek gaśniczy
Löschschlauch {m} wąż gaśniczy
Löschspritze {f} sikawka
Löschspritze {f} pompa pożarnicza
Löschstaffel <LSt> {f} zastęp gaśniczy
Löschstaffel, die <LSt> zastęp gaśniczy
Löschstärke {f} siła bojowa (gaśnicza) jednostki ratowniczo-gaśniczej
Löschstrahl {m} strumień gaśniczy
Löschstrahl {m} prąd gaśniczy
Löschsystem {n} system gaśniczy
Löschtaktik {f} taktyka gaszenia
löschtaktisch taktycznie podczas gaszenia
Löschtätigkeit {f} działanie gaśnicze
Löschtätigkeit {f} gaszenie
Löschtechnik {f} technika gaszenia
löschtechnische Daten, die dane techniczne dotyczące własności gaśniczych
Löschteich {m} staw przeciwpożarowy
Löschtrupp <LTr> {m} rota gaśnicza
Löschtrupp, der <LTr> rota gaśnicza
Löschturm {m} wieża gaśnicza
Löschübung {f} ćwiczenie gaśnicze
Löschung {f} gaszenie
Löschverfahren {n} metoda gaszenia
Löschverfahren {n} gaszenie
Löschvermögen {n} zdolność gaśnicza
Löschversuch {m} próba gaszenia
Löschverzug {m} opóżnienie w gaszeniu
Löschvorgang {m} proces gaszenia
Löschwagen {m} samochód gaśniczy
Löschwassentnahmestelle {f} stanowisko wodne dla pomp pożarniczych
Löschwassentnahmestelle {f} stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych
Löschwassentnahmestelle {f} punkt czerpania wody gaśniczej
Löschwasser {n} woda do celów gaśniczych
Löschwasser {n} woda gaśnicza
Löschwasser-Rückhalteeinrichtungs-Richtlinie <LöRüRL> {f} wytyczne dotyczące projektowania urządzeń do zatrzymywania wody gaśniczej
Löschwasser-Rückhalteeinrichtungs-Richtlinie, die <LöRüRL> wytyczne dotyczące projektowania urządzeń do zatrzymywania wody gaśniczej
Löschwasser-Sauganschluß {m} przyłącze ssawne wody gaśniczej
Löschwasserauffangbecken {n} zbiornik przejściowy wody gaśniczej (po akcji gaśniczej)
Löschwasserbeanspruchung {f} ekspozycja na działanie wody gaśniczej
Löschwasserbeanspruchung aussetzen, der poddać działaniu wody gaśniczej
Löschwasserbedarf {m} zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych
Löschwasserbedarf {m} zapotrzebowanie wody na potrzeby przeciwpożarowe
Löschwasserbedarf {m} zapotrzebowanie wody gaśniczej
Löschwasserbehälter {m} zbiornik przeciwpożarowy
Löschwasserbehälter {m} pojemnik na gaśnicę
Löschwasserbehälter {m} przeciwpożarowy zbiornik wodny
Löschwasserbereitstellung {f} zapas wody gaśniczej
Löschwasserbeseitigung {f} odprowadzanie wody gaśniczej
Löschwasserbeseitigung {f} usuwanie wody gaśniczej
Löschwasserbevorratung {f} zaopatrzenie wodą gaśniczą
Löschwasserbevorratung {f} przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
Löschwasserbrunnen {m} studnia przeciwpożarowa
Löschwasserdargebot {n} podaż wody gaśniczej
Löschwassereinspeisung {f} zasilanie w wodę gaśniczą
Löschwassereinwirkung {f} oddziaływanie wody gaśniczej
Löschwasserentnahme {f} czerpanie wody gaśniczej
Löschwasserentnahme {f} pobór wody gaśniczej
Löschwasserentnahmeanlage {f} instalacja poboru wody gaśniczej
Löschwasserförderung {f} dostawa wody gaśniczej
Löschwasserförderung {f} dostarczanie wody gaśniczej
Löschwasserförderung {f} tłoczenie wody gaśniczej
Löschwasserförderung {f} podawanie wody gaśniczej na duże odległości
Löschwasserförderung {f} podnoszenie wody gaśniczej
Löschwasserleitung {f} linia wody gaśniczej
Löschwassermenge {f} ilość wody gaśniczej
Löschwassernetz {n} sieć hydrantowa
Löschwasserrückhaltebecken {n} zbiornik zatrzymujący wodę gaśniczą
Löschwasserrückhalteeinrichtung {f} urządzenie zatrzymujące wodę gaśniczą
Löschwasserrückhaltevolumen {n} objętość zatrzymywanej wody gaśniczej
Löschwasserrückhaltevolumen {n} pojemność urządzeń zatrzymujących wodę gaśniczą
Löschwasserrückhaltung {f} zatrzymywanie wody gaśniczej
Löschwasserschaden {m} szkoda spowodowana wodą gaśniczą
Löschwassersteigleitung {f} pion instalacyjny wody gaśniczej
Löschwasserstrahl {m} strumień wody gaśniczej
Löschwassertank {m} zbiornik wody gaśniczej
Löschwasserteich {m} staw przeciwpożarowy
Löschwassertemperatur {f} temperatura wody gaśniczej
Löschwasserverbrauch {m} zużycie wody gaśniczej
Löschwasserverschmutzung {f} zanieczyszczenie wody gaśniczej
Löschwasserversorgung {f} przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
Löschwasserversorgung {f} zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych
Löschwasserverteilung {f} rozprowadzenie wody gaśniczej
Löschwasservorrat {m} zapas wody gaśniczej
Löschwasservorrat {m} zasób wody gaśniczej
Löschwasserwärme {f} ciepło wody gaśniczej
Löschwasserzisterne {f} cysterna wody gaśniczej
Löschwasserzubringerleitung {f} linia zasilająca w wodę do celów gaśniczych
Löschwasserzuführung {f} doprowadzenie wody gaśniczej
Löschwasserzuleitung {f} doprowadzenie wody gaśniczej
Löschweiher {m} staw przeciwpożarowy
löschwirksam skuteczny gaśniczo
Löschwirksamkeit {f} skuteczność gaszenia
Löschwirksamkeit {f} skuteczność gaśnicza
Löschwirkung {f} działanie gaszące
Löschzeit {f} czas trwania gaszenia
Löschzeitabhängigkeit {f} zależność czasu gaszenia
Löschzentrale {f} pomieszczenie środka gaśniczego
Löschzug <LZ> {m} pluton gaśniczy
Löschzug Retten <LZ-R> {m} pluton ratowniczy
Löschzug Retten, der <LZ-R> pluton ratowniczy
Löschzug Wasserversorgung <LZ-W> {m} pluton zaopatrzenia wodnego
Löschzug Wasserversorgung, de <LZ-W> pluton zaopatrzenia wodnego
Löschzug, der <LZ> pluton gaśniczy
Löschzugführer {m} dowódca plutonu gaśniczego
Löslichkeit {f} rozpuszczalność
Lösungsmittel {n} rozpuszczalnik
Löten {n} lutowanie
Lotse {m} pilot (prowadzący przybywające do akcji jednostki)
Luft {f} powietrze
Luft/Schaummittel/Gemisch {n} mieszanka środka pianotwórzego z powietrzem
Luftabschluß {m} odcięcie dostępu powietrza
Luftauftrieb {m} ciąg powietrza
Luftaustausch {m} wymiana powietrza
Luftbedarf {m} zapotrzebowanie powietrza
luftdicht hermetyczny
Luftdruck {m} ciśnienie powietrza
Luftdurchsatz {m} natężenie przepływu powietrza
Luftdurchsatz {m} wydatek powietrza
Lufteinströmung {f} dopływ powietrza
Lufteinströmung {f} napływ powietrza
Lufteinströmungsöffnung {f} otwór dopływu powietrza
Lufteintrittsgeschwindigkeit {f} szybkość napływu (świeżego) powietrza
lüften wietrzyć
Luftentweichung {f} ulatnianie się powietrza
Lufterhitzer {m} podgrzewacz powietrza
Lufterhitzer {m} nagrzewnica powietrza
Luftgebläse {n} dmuchawa powietrzna
Luftgemisch {n} mieszanina z powietrzem
Luftgemisch {n} mieszanina powietrzna
Luftgeschwindigkeit {f} szybkość (przepływu) powietrza
Lufthebekissen {n} poduszka pneumatyczna
Luftheber {m} podnośnik pneumatyczny
Luftkammer {f} komora powietrzna
Luftkanalmelder {m} czujka pożarowa (w przewodzie wentylacyjnym)
Luftkissen {n} poduszka powietrzna
Luftkompressor {m} sprężarka powietrzna
Luftmenge {f} podaż powietrza
Luftmenge {f} ilość powietrza
Luftrezirkulation {f} recyrkulacja powietrza
Luftsauerstoff {m} tlen atmosferyczny
Luftschaum {m} piana powietrzna
Luftschaumlöschanlage {f} instalacja gaśnicza na pianę powietrzną
Luftschaumrohr {n} prądownica do pianej powietrznej
Luftschaumstrahlrohr {n} prądownica do piany powietrznej
Luftstrom {m} strumień powietrza
Luftströmung {f} przepływ powietrza
Luftströmungsgeschwindigkeit {f} szybkość przepływu powietrza
Lufttemperatur {f} temperatura powietrza
Lufttrockner {m} suszarka powietrzna
Lüftung {f} wentylacja
Lüftungsanlage {f} instalacja wentylacyjna
Lüftungsgerät {n} wentylator
Lüftungsgitter {n} kratka wentylacyjna
Lüftungskanal {m} kanał wentylacyjny
Lüftungskanalmelder {m} czujka pożarowa (w kanale wentylacyjnym)
Lüftungsöffnung {f} otwór odpowietrzającyjny
Lüftungsrohr {n} rura odpowietrzająca
Lüftungsschacht {m} szyb wentylacyjny
Lüftungszeit {f} czas wentylacji
Luftuntersuchung {f} badanie składu powietrza
Luftuntersuchung {f} badanie powietrza
Luftverbrauch {m} zużycie powietrza
Luftverbrauchsintensität {f} intensywność zużycia powietrza
Luftverseuchung {f} skażenie powietrza
Luftwechsel {m} wymiana powietrza
Luftzufuhr {f} doprowadzenie powietrza
Luftzufuhr {f} dopływ powietrza
Luftzufuhrrate {f} szybkość dopływu powietrza

Polnische Wörter, die mit L beginnen

Deutsch Polnisch
L L
chemische Laboratorium, das laboratorium chemiczne
Lampe {f} lampa
Warnlampe {f} lampa alarmowa
Signallampe {f} lampa sygnalizacyjna
Kennleuchte {f} lampa sygnałowa obrotowa
Rundumblinkleuchte {f} lampa sygnałowa obrotowa
Löschlanze {f} lanca gaśnicza
munitionsbelastete Wald, der las nierozminowany
munitionsfreie Wald, der las rozminowany
Dienstalter {n} lata służby
fliegende Glückslampions latające lampiony szczęścia
Helmlampe {f} latarka czołowa {f}
Stirnlampe {f} latarka czołowa {f}
elektrische Handlampe, die latarka elektryczna kieszonkowa
Taschenlampe {f} latarka kieszonkowa
Signaltaschenlampe {f} latarka kieszonkowa sygnalizacyjna
Eichung {f} legalizacja
eichen legalizować
Dienstausweis {m} legitymacja służbowa
Höhenangst {f} lęk wysokości
Feuerwehrarzt {m} lekarz straży pożarnej
Kleinlöschfahrzeug, das <KLF> lekki samochód gaśniczy
Kleinlöschfahrzeug <KLF> {n} lekki samochód gaśniczy
Vorauslöschfahrzeug, das <VLF> lekki samochód gaśniczy
Vorauslöschfahrzeug (n) VLF <VLF> {n} lekki samochód gaśniczy
Badetauchgerät {n} lekki sprzęt nurkowy
leichte Tauchgerät, das lekki sprzęt nurkowy
Viskosität {f} lepkość
Schaumviskosität {f} lepkość piany
Schutzstreifen {m} leśny pas przeciwpożarowy
Halonzahl {f} liczba halonowa
Kemmler-Zahl {f} liczba Kemmlera
Einwohnerzahl {f} liczba mieszkańców
Unfallziffer {f} liczba nieszczęśliwych wypadków
Nußelt-Zahl {f} liczba Nusselta
Umdrehungszahl {f} liczba obrotów
Drehzahl {f} liczba obrotów
Brandtotenzahl {f} liczba ofiar śmiertelnych pożaru
Brandzahl {f} liczba pożarów
Brandfallzahl {f} liczba pożarów
Prandtl-Zahl {f} liczba Prandtla
Brandfallzahl {f} liczba przypadków pożaru
Reynoldsche Zahl, die liczba Reynoldsa
Verschäumungszahl (f) VZ <VZ> {f} liczba spienienia
Verschäumungszahl, die <VZ> liczba spienienia
Gaszähler {m} licznik gazowy
Gasuhr {f} licznik gazowy
Aufräumungsarbeiten likwidacja pogorzeliska
Schadenbehebung {f} likwidacja szkód
Gefahrenbeseitigung {f} likwidacja zagrożeń
Falldämpfer {m} lina amortyzujäca {f}
Seil, dynamische {n} lina dynamiczna {f}
dynamische Seil, das lina dynamiczna {f}
Stahlseil {n} lina stalowa {f}
Seil, statische {n} lina statyczna {f}
statische Seil, das lina statyczna {f}
Feuerlöschleitung {f} linia (wężowa) gaśnicza
Zuleitung {f} linia doprowadzająca
Meldelinie {f} linia dozorowa
Wirkungslinie {f} linia działania
Rohr {n} linia gaśnicza
Löschleitung {f} linia gaśnicza
Hydrantenleitung {f} linia hydrantowa
Kabelleitung {f} linia kablowa
Tragseil {n} linia nośna
Widerstandslinie {f} linia obrony
Saugleitung {f} linia ssawna
Drahtseil {n} linia stalowa {f}
Schnellangriffsrohr <S-Rohr> {n} linia szybkiego natarcia
Druckleitung {f} linia tłoczna
Förderleitung {f} linia tłoczna
Druckwasserleitung {f} linia tłoczna wodna
Relaisschlauchleitung {f} linia wężowa zasilająca
Schlauchleitung {f} linia wężowa zasilająca
Löschwasserleitung {f} linia wody gaśniczej
Förderstrecke {f} linia zasilająca
Zubringerleitung {f} linia zasilająca
Einspeiseleitung {f} linia zasilająca
Löschwasserzubringerleitung {f} linia zasilająca w wodę do celów gaśniczych
lineare Brandausbreitungsgeschwindigkeit, die liniowa szybkość rozprzestrzeniania się pożaru
lineare Abbrenngeschwindigkeit, die liniowa szybkość spalania
Halteleine {f} linka asekuracyjna
Sicherheitsleine {f} linka asekuracyjna
Sicherheitsleine {f} linka bezpieczeństwa
Saugerleine {f} linka do węży ssawnych
Saugschlauchleine {f} linka do węży ssawnych
Halteleine {f} linka podtrzymająca
Reepschnur {f} linka pomocnicza {f}
Rettungsleine {f} linka ratownicza
Fangleine {f} linka ratownicza
Drahtseil {n} linka stalowa
Rettungsleine {f} linka strażacka
Fangleine {f} linka strażacka
Signalleine {f} linka sygnalizacyjna
Zugseil {n} linka wysuwu
Sicherungsleine {f} linka zabezpieczająca
Sicherheitsseil {n} linka zabezpieczająca
Ventilleine {f} linka zaworu zwrotnego smoka ssawnego
Saugkopfventilleine {f} linka zaworu zwrotnego ssawnego
lineare Brandausbreitung, die linowe rozprzestrzeniane się pożaru
Bauregelliste {f} lista produktów budowlanych uregulowanych
Brandschutzliteratur {f} literatura pożarnictwa
Feuerwehrliteratur {f} literatura pożarnicza
Brandschutzliteratur {f} literatura z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Einsatzlogistik {f} logistyka akcji bojowej
Brandherdlokalisierung {f} lokalizacja ogniska pożaru w pobliżu ogniska pożaru
Brandlokalisierung {f} lokalizacja pożaru
flüchtige Brandprodukte, de lotne produkty pożaru
Verdunstungszahl {f} lotność par
Verdampfungsfähigkeit {f} lotność par
flüchtig lotny
Wasserspiegel {m} lustro wodne
Löten {n} lutowanie
leichter als Luft lżejszy od powietrza
brandabschnittsverbindend łączący strefy pożarowe
Schaltung {f} łączenie
Kupplung {f} łącznik
Melder, der <ME> łącznik
Melder <ME> {m} łącznik
Bajonettkupplung {f} łącznik bagnetowy
C-Druckkupplung {f} łącznik C (25)
Strahlrohrkupplung {f} łącznik prądownicy
Verschraubung {f} łącznik śrubowy
Festverschraubung {f} łącznik śrubowy stały
Saugverschraubung {f} łącznik śrubowy wąża ssawnego
Saugschlauchverschraubung {f} łącznik śrubowy wąża ssawnego
Saugkupplung {f} łącznik ssawny
B-Saugkupplung {f} łącznik ssawny (75)
C-Saugkupplung {f} łącznik ssawny C (52)
D-Saugkupplung {f} łącznik ssawny D (25)
Stahl-Verbindungselement Mailion Rapide {n} łącznik stalowy Mailion Rapide {m}
Druckkupplung {f} łącznik tłoczny
A-Druckkupplung {f} łącznik tłoczny A
B-Druckkupplung {f} łącznik tłoczny B (W-75)
Schlauchkupplung {f} łącznik wężowy
Schlauchverschraubung {f} łącznik wężowy śrubowy
Fernmeldewesen {n} łączność
Sprechfunkverkehr {m} łączność radiowa
Sprechfunk {m} łączność radiowa
Funkverbindung {f} łączność radiowa
Einsatzstellenfunk {m} łączność radiowa wspóldziałania (o dowodzenia)
Fernsprechverbindung {f} łączność telefoniczna
Sichtverbindung {f} łączność wzrokowa
schalten łączyć
Füllmenge {f} ładunek
Staubfänger {m} łapacz pyłu
leicht zugänglich łatwo dostępny
leicht brennbar łatwo palny
hochentzündlich łatwo palny
feuergefährlich łatwo palny
feuerfangend łatwo palny
leichbrennbar <B3> łatwo palny
entzündbar łatwo zapalny
leicht entzündlich łatwo zapalny
leicht entzündbar łatwo zapalny
leicht entflammbar łatwo zapalny
weiche Bedachung, die łatwopalne pokrycie dachowe
Entzündbarkeit {f} łatwopalność
leicht brennbar łatwopalny
Leichentflammbarkeit {f} łatwozapalność
Aluminiumboot {n} łódź aluminiowa
Flugboot {n} łódź latająca
Rettungsboot zur Eisrettung {n} łódź ratownicza do systemu wóda lód
Rettungsboot, das <RTB> łódż ratunkowa
Rettungsboot <RTB> {n} łódż ratunkowa
Brechstange (f) {f} łom
Brecheisen {n} łom
Schaufel {f} łopata
Spaten {m} łopata
Schaufel {f} łopata
Schaufel {f} łopatka (np. wirnika pompy)
Lager {n} łożysko
Lauge {f} ług
elektrische Lichtbogen, der łuk elektryczny
Lichtbogen {m} łuk elektryczny
Schein {m} łuna
Feuerschein {m} łuna pożaru

Impressum und Haftungsausschluss