Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit M beginnen

Deutsch Polnisch
M M
Mager-Gemisch {n} mieszanka uboga (poniżej dolnej granicy wybuchowości)
Magnetabscheider {m} oddzielacz magnetyczny
Mahnung {f} upomnienie
Mannloch {n} właz
Mannschaft {f} załoga
Mannschaftskabine {f} kabina załogi
Mannschaftsraum {m} pomieszenie załogi
Mannschaftstransportwagen {m} samochód do przewozi ludzi
Manometer {n} manometr
Manometerdruck {m} ciśnienie manometryczne
manometrische Förderhöhe, die manometryczna wysokość tłoczenia
manometrische Steighöhe, die manometryczna wysokość podnoszenia
Mantelberieselung {f} zraszanie powierzchni bocznej (zbiornika)
manuelle Brandmelder, der ręczny sygnalizator pożaru
manuelle Feuermelder, der ręczny sygnalizator pożaru
marginal poboczne
marginal drugoplanowe
marginal marginalne
maschinelle Rauchabzug, der <MA> wentylator pożarowy
maschinelle Rauchabzug, der <MA> wentylacja pożarowa mechaniczna
Maschinenbrand {m} pożar maszyny
Maschinist <MA> {m} kierowca-mechanik
Maschinist <MA> {m} mechanik motopompy
Maschinist, der <MA> kierowca-mechanik
Maschinist, der <MA> mechanik motopompy
Massenabbrandrate {f} masowa szybkość spalania
Massenereignis {n} zdarzeń masowych
Massenspektrometrie {f} spektrometria masowa
Massenverbrennungsrate {f} masowa szybkość spalania
Mastwurf {m} węzel wyblinka {m}
Material, gewebte {n} materiał tkany {m}
Materialkennwerte własności materiałowe
Mauer {f} mur
maximal zulässige Konzentration, die maksymalne dopuszczalne stężenie
maximal zulässige Konzentration, die maksymalna dopuszczalna koncentracja
maximale Druck, der ciśnienie maksymalne
Maximale-Arbeitsplatz-Konzentration <MAK> {f} maksymalne dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji w pomieszczeniu pracy
Maximale-Arbeitsplatz-Konzentration, die <MAK> maksymalne dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji w pomieszczeniu pracy
Maximalmelder {m} czujka nadmiarowa
mechanische Abluftanlage, die instalacja wentylacyjna wywiewna mechaniczna
mechanische Festigkeit, die wytrzymałość mechaniczna
mechanische Kühlgebläse, das mechaniczna dmuchawa chłodząca
mechanische Lüftung, die wentylacja mechaniczna
mechanische Lüftungsanlage, die instalacja wentylacja mechaniczna
mechanische Schaum, der piana mechaniczna
mechanische Wirkung, die działanie mechaniczne
Medaille für Verdienste im Brandschutz in Bronze Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Medaille für Verdienste im Brandschutz in Gold Złoty Medał Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Medaille für Verdienste im Brandschutz in Silber Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
medizinische Kontrolle, die kontrola medyczna
medizinische Maßnahme, die środek medyczny
Megafon {n} megafon
Mehlstaub {m} pył mączny
Mehrbereichsschaum {m} piana uniwersalna
Mehrbereichsschaummittel {n} środek pianotwórczy uniwersalny
Mehrfamilienhaus {n} dom wielorodzinny
Mehrfamilienhaus {n} budynek wielorodzinny
Mehrfunktionsgerät {n} narzędzie wielofunkcyjne
mehrgeschossige Gebäude, das budynek wielopiętrowy
Mehrpunktmelder {m} czujka pożarowa (reagująca na kilka parametrów pożaru)
mehrstufige Pumpe, die pompa wielostopniwoa
Mehrzweckdüse {f} pyszczek uniwersalny
Mehrzweckdüse {f} dysza uniwersalna
Mehrzweckstrahlrohr <M-Strahlrohr, das> {n} prądownica wodna na prąd zwarty i rozpylony
Mehrzweckstrahlrohr, das <M-Strahlrohr> {n} prądownica wodna na prąd zwarty i rozpylony
Mehrzweckzeug {n} wyciagarka
Meldeanlage {f} instalacja alarmowa
Meldeanlage {f} urządzenie sygnalizacyjne
Meldeempfänger {m} odbiornik radiokomunikacyjny
Meldelinie {f} linia dozorowa
Meldeliniennetz {n} sieć linii dozorowych
melden meldować
Meldeort {m} miejsce zgłoszenia (pożaru)
Melder <ME> {m} sygnalizator
Melder <ME> {m} łącznik
Melder, der <ME> łącznik
Meldergruppe {f} grupa czujek (pożarowych)
Meldestelle {f} punkt zgłoszenia pożaru
Meldezeit {f} czas zgłoszenia
Meldung {f} meldunek
Meldung {f} zgłoszenie
Meldung über einen Zusammenstoss zgłoszenie o kolizji
Membranpumpe {f} pompa membranowa
Menge {f} ilość
Menschenrettung {f} ratowanie ludzi
menschliche Versagen, das niedopatrzenie
menschliche Versagen, das wina ludzka
Merkblatt {n} instrukcja
Meßfahrzeug {n} samochód do przeprowadzenia pomiarów
Meßfühler {m} czujnik pomiarowy
Meßgerät {n} przyrząd pomiarowy
Meßkammer {f} komora pomiarowa
Meßröhrchen {n} rurka wskażnikowa
Meßstelle {f} stanowisko pomiarowe
Metall {n} metal
Metallbrand {m} pożar metalu
Metallbrandlöscher {m} gaśnica do gaszenia pożarów metali
Metallbrandpulver {m} proszek gaśniczy do gaszenia pożarów metali
Metallbrandpulverlöscher <PM> {m} gaśnica proszkowa do gaszenia pożarów metali
Metallbrandpulverlöscher, der <PM> gaśnica proszkowa do gaszenia pożarów metali
Metallbrandpulverlöschgerät {n} agregat proszkowy do gaszenia pożarów metali
Metalldach {n} dach metalowy
Metalleindeckung {f} pokrycie dachowe metalowe
Metallgitter {n} krata metalowa
metallisierte Klapvisier, das metalizowana osłona twarzy
Metallschlauchbinde {f} bandaż wężowy metalowy
Metallständerwand {f} ściana na stojakach metalowych
Methan {n} metan
Methangasexplosion {f} wybuch metanu
Millionenbrand {m} pożar o milionowych stratach
Mindestabstand {m} odległość minimalna
Mindestanforderungen {f} minimalne wymagania
Mindestanforderungen, die minimalne wymagania
Mindestbekleidungsdicke {f} minimalna grubość okładziny
Mindestbrandbelastung {f} minimalne obciążenie ogniowe
Mindestdruck {m} ciśnienie minimalne
Mindestdurchmesser einer Rohrleitung {m} najmniejsza średnica (przewodu wodociągowego)
Mindestentfernung {f} minimalna odległość
Mindestfeuerwiderstandsdauer {f} minimalna odporność ogniowa
Mindestlöschkonzentration {f} minimalne stężenie gaszące
Mindestverbrennungstemperatur {f} minimalna temperatura spalania
Mindestzündstrom {m} minimalny prąd zapłonu
Mindestzündungsenergie {f} minimalna energia zapłonu
Mineralöl {n} olej mineralny
Mineralölbrand {m} pożar (produktów) ropy naftowej
Mineralölunfall {m} wypadek z produktami ropy naftowej
Mineralwolle {f} wełna mineralna
minimale Entzündungstemperatur, die minimalna temperatura zapłonu
minimale explosionsgefährliche Sauerstoffkonzentration, die minimalne stężenie wybuchowe tlenu
minimale zündwirksame Wärmestrahlungsintensität, die minimalne promieniowanie cieplne zapalające
Mißerfolg {m} niepowodzenie {n}
Mitglied {n} członek {m}
Mittelbrand {m} pożar średni
Mitteleinbaupumpe {f} autopompa (wbudowana pośrodku pojazdu)
Mittelschaum {m} piana średnia
Mittelschaumlöschanlage {f} instalacja gaśnicza na pianę średnią
Mittelschaumrohr {n} wytwornica pianowa do piany średnej
mobile Brandbelastung, die obcążenie ogniowe w pomieszczeniu (bez uwzględnienia materiałów palnych konstrukcji budynku)
Modellbrand {m} pożar modelowy
mögliche Brandentwicklung, die możliwy rozwój pożaru
Molekulargewicht {n} ciężar drobinowy
Monitor {m} działko
Monitoring {n} monitoring
Moorbrand {m} pożar torfowisk
Moorbrand {m} pożar moczarów
Motorenöl {n} olej silnikowy
Motorkettensäge {f} piła spalinowa
Motoröl {n} olej silnikowy
Motorpumpe {f} motopompa
Motorsäge {f} piła mechaniczna
Motorsirene {f} syrena napędzana silnikiem
Motorspritze {f} motopompa strażacka
Mulde {f} koryto
Müll-Deponie {f} wysypisko śmieci
Müllverbrennung {f} spalanie śmieci
Müllverbrennungsanlage {f} instalacja spalania śmieci
Mundstück {n} pyszczek (prądownicy)
Mundstückdurchmesser {m} średnicza pyszczka
Mundstückweite {f} prześwit pyszczka
munitionsbelastete Wald, der las nierozminowany
munitionsbelastete Waldstück, das teren leśny nierozminowany
munitionsfreie Wald, der las rozminowany
munitionsfreie Waldstück, das teren leśny rozminowany
münzfreie Notruf, der bezmonetowe wywołanie alarmowe
Musterbauordnung <MBO> {f} wzorcowe prawo budowlane
Musterbauordnung, die <MBO> wzorcowe prawo budowlane
Mütze {f} czapka
Mützelburger See {m} Jezioro Myśliborskie
Mützenabzeichen {n} odznaka na czapce

Polnische Wörter, die mit M beginnen

Deutsch Polnisch
M M
Lager {n} magazyn
Lager für brennbare Flüssigkeiten magazyn cieczy palnych
Gaslager {n} magazyn gazów
Gefahrgutlager {n} magazyn materiałów niebezpiecznych
Gefahrstofflager {n} magazyn materiałów niebezpiecznych
Pflanzenschutzmittellager {n} magazyn środków ochrony roślin
Hochregallager {n} magazyn wysokiego składowania
diensthabend mając służbę
maximal zulässige Konzentration, die maksymalna dopuszczalna koncentracja
maximal zulässige Konzentration, die maksymalne dopuszczalne stężenie
Maximale-Arbeitsplatz-Konzentration <MAK> {f} maksymalne dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji w pomieszczeniu pracy
Maximale-Arbeitsplatz-Konzentration, die <MAK> maksymalne dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji w pomieszczeniu pracy
Manometer {n} manometr
Druckmesser {m} manometr
Schlauchmanometer, das manometr wężowy
manometrische Steighöhe, die manometryczna wysokość podnoszenia
manometrische Förderhöhe, die manometryczna wysokość tłoczenia
Wasserstellenkarte {f} mapa zaopatrzenia wodnego
marginal marginalne
Einsatzgewicht {n} masa eksploatacyjna
Brandsatz {m} masa zapalająca
Atemschutzmaske {f} maska oddechowa
Vollmaske {f} maska pełna
Rauchschutzhaube {f} maska przeciwdymowa
Gasmaske {f} maska przeciwgazowa
Atemmaske {f} maska przeciwgazowo-dymowa
Brandfluchthaube {f} maska przeciwgazowo-dymowa
Rettungshaube {f} maska ratownicza
Abbrandgeschwindigkeit {f} masowa prędkość spalania się
Abbrandrate {f} masowa prędkość spalania się (materiału spalnego)
Massenverbrennungsrate {f} masowa szybkość spalania
Massenabbrandrate {f} masowa szybkość spalania
Antennenträgermast {m} maszt antenowy
Löscharm {m} maszt gaśniczy
Lichtmast {m} maszt oświetleniowy
Schaummast {m} maszt pianowy
Gelenkmast, der <GM> maszt przegubowy
Gelenkmast <GM> {m} maszt przegubowy
Teleskopmast, der <TM> maszt teleskopowy
Teleskopmast <TM> {m} maszt teleskopowy
Sprungbalg {m} materac ratunkowy
Sprungpolster {n} materac ratunkowy
Baustoff {m} materiał budowlany
Baumaterial {n} materiał budowlany
feuerfeste Baustoff, der materiał budowlany ogniotrwały
Kernmaterial {n} materiał jądrowy
Gefahrgut {n} materiał niebezpieczny
Gefahrstoff {m} materiał niebezpieczny
feuergefährliche Stoff, der materiał niebezpieczny pożarowo
Brennmaterial {n} materiał opalowy
Brennstoff {m} materiał opałowy
Brandgut {n} materiał palący się
Brandmaterial {n} materiał palący się
Brenngut {n} materiał palący się
brennbare Stoff, der materiał palny
Brennstoff {m} materiał palny
brennbare Material, das materiał palny
Brandgut {n} materiał palny
Brandstoff {m} materiał palny
Festbrennstoff {m} materiał palny stały
Lagergut {n} materiał składowany
Wärmedämmstoff {m} materiał termoizolacyjny
Material, gewebte {n} materiał tkany {m}
gewebte Material, das materiał tkany {m}
Dichtungsmaterial {n} materiał usczelniający
Explosivstoff {m} materiał wybuchowy
feuerwiderstandsfähiges Material, das materiały ognioodporne
mechanische Kühlgebläse, das mechaniczna dmuchawa chłodząca
Maschinist, der <MA> mechanik motopompy
Maschinist <MA> {m} mechanik motopompy
Zündmechanik {f} mechanika zapalenia
Zündmechanik {f} mechanika zapłonu
Leitergetriebe {n} mechanizm drabiny (samochodowej)
Löschmechanismus {m} mechanizm gaszenia
Inhibitionseffekt {m} mechanizm gaszenia poprzez hamowanie reakcji spalania
Wärmeübertragungsmechanismus {m} mechanizm przenoszenia ciepła
Reaktionsmechanismus {m} mechanizm reakcji
Auffanggerät {n} mechanizm samozaciskowy zabezpieczający przed upadkiem z wysokości {m}
Auslösemechanismus {m} mechanizm wyzwalający
Zündmechanismus {m} mechanizm zapalenia
Zündmechanismus {m} mechanizm zapłonu
Löschmedium {n} medium gaśnicze
Megafon {n} megafon
Handlautsprecher {m} megafon ręczny
melden meldować
Meldung {f} meldunek
Alarmmeldung {f} meldunek alarmowy
Schlußmeldung {f} meldunek końcowy
Zurückmelden {n} meldunek o powrocie
Einsatzbericht {m} meldunek o pożarze
Feuermeldung {f} meldunek o pożarze
Brandbericht {m} meldunek o pożarze
Lagemeldung {f} meldunek o sytuacji (pożarowej)
Hilfeleistungsbericht {m} meldunek o udziale w akcji ratowniczej
Brand-und Hilfeleistungsbericht {m} meldunek o udziale w akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzbericht {m} meldunek o udziale w akcji ratowniczo-gaśniczej
Metall {n} metal
Leichtmetall {n} metal lekki
brennbare Metall, das metal palny
metallisierte Klapvisier, das metalizowana osłona twarzy
Methan {n} metan
trüb mętny
Brandprüfmethode {f} metoda badania palności
Einsatzleitungsmethode {f} metoda dowodzenia akcją ratowniczo-gaśniczą
Löschverfahren {n} metoda gaszenia
Feuerlöschverfahren {n} metoda gaszenia
Hochdrucklöschverfahren {n} metoda gaszenia pod wysokiem ciśnieniem
Einsatzleitungsmethode {f} metoda kierowania akcją
Brandbekämpfungsmethode {f} metoda zwalczania pożaru
alpine Methoden metody alpinistyczne
Nebel {m} mgła
Wassernebel {m} mgła wodna
Wasserverschluß {m} mgłowa instalacja zraszaczowa
ernennen mianować
Ernennung {f} mianowanie
Dienst haben mieć slużbę
freihaben mieć wolne (od pracy, od służby)
Internationale Polnische Meisterschaften im Feuerwehrsport Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
Stelle {f} miejsce
Platz {m} miejsce
ungefährdete Ort, der miejsce bezpieczne
sichere Ort, der miejsce bezpieczne
Befehlsstelle {f} miejsce dowodzenia
Brandentstehungsort {m} miejsce powstania pożaru
Brandentstehungsstelle {f} miejsce powstania pożaru
Brandplatz {m} miejsce pożaru
Brandort {m} miejsce pożaru
Brandstelle <BSt> {f} miejsce pożaru
Brandstätte {f} miejsce pożaru
Durchbrandstelle {f} miejsce przejścia pożaru
Explosionsort {m} miejsce wybuchu
Explosionsstelle {f} miejsce wybuchu
Brandausbruchsstelle {f} miejsce wybuchu pożaru
Brandausbruchsort {m} miejsce wybuchu pożaru
Leckstelle {f} miejsce wycieku
Unfallort {m} miejsce wypadku
Zündort {m} miejsce zapalenia
Zündort {m} miejsce zapłonu
Einspeisestelle {f} miejsce zasilania
Sammelstelle {f} miejsce zbiorcze
Meldeort {m} miejsce zgłoszenia (pożaru)
Brandmeldestelle {f} miejsce zgłoszenia pożaru
leicht zugängliche Stelle, die miejsce łatwo dostępne
lokale Explosionskonzentration, die miejscowe stężenie wybuchowe
städtische Feuerwehr, die miejska straż pożarna
Stadtfeuerwehrinspektor <SFI> {m} miejski inspektor starży pożarnych
Stadtfeuerwehrinspektor, der <SFI> miejski inspektor straży pożarnych
Stadtfeuerwehrverband {m} miejski związek straży pożarnych
Gasmessgerät Multi-Pro {n} miernik wielo-gazowy Multi - Pro
Gemisch {n} mieszanina
Gasgemisch {n} mieszanina gazów
Brenngas/Luft-Gemisch {n} mieszanina gazów palnych z powietrzem
Brandgasgemisch {n} mieszanina gazów pożarowych
Gas/Luft-Gemisch {n} mieszanina gazowo-powietrzna
Schwelgas/Luftgemisch {n} mieszanina gazu wytlewnego z powietrzem
Wasser-Schaummittelgemisch {n} mieszanina piano-twórcza
Luftgemisch {n} mieszanina powietrzna
Staubgemisch {n} mieszanina pyłów
Staub/Luft-Gemisch {n} mieszanina pyłowo-powietrzna
stöchiometrische Gemisch, das mieszanina stechiometryczna
Wasser/Öl-Gemisch {n} mieszanina wodno-olejowa
Explosionsgemisch {n} mieszanina wybuchowa
explosionsfähige Gemisch, das mieszanina wybuchowa
Explosivmischung {f} mieszanina wybuchowa
Ex-Gemisch {n} mieszanina wybuchowa
explosive Gemisch, das mieszanina wybuchowa
Brenngas/Luft-Explosionsgemisch {n} mieszanina wybuchowa gazów palnych z powietrzem
Staub/Luft-Explosionsgemisch {n} mieszanina wybuchowa pyłowo-powietrzna
Faser/Luft-Explosionsgemisch {n} mieszanina wybuchowa włókien z powietrzem
Luftgemisch {n} mieszanina z powietrzem
Gemenge {n} mieszanka
Gemisch {n} mieszanka
Brennstoff/Luft-Gemisch {n} mieszanka materiału palnego z powietrzem
Druckgas-Pulvergemisch {n} mieszanka proszkowo-gazowa
Staubgemisch {n} mieszanka pyłowa
Luft/Schaummittel/Gemisch {n} mieszanka środka pianotwórzego z powietrzem
Mager-Gemisch {n} mieszanka uboga (poniżej dolnej granicy wybuchowości)
Fett-Gemisch {n} mieszanka za bogata powyżej górnej granicy wybuchowości
zündfähige Gemisch, das mieszanka zapłonowa
zündfähige Mischungsverhältnis, das mieszanka zdolna do zapłonu
Atembeutel {m} mieszek respiratora
Brandwohnung {f} mieszkanie objęte pożarom
flackern migać
flimmern migotać
Flimmern {n} migotanie
Aufflackern {n} migotanie
Kehlkopfmikrofon {n} mikrofon krtaniowy
Laryngophon {n} mikrofon krtaniowy
Mindestzündungsenergie {f} minimalna energia zapłonu
Mindestbekleidungsdicke {f} minimalna grubość okładziny
Mindestentfernung {f} minimalna odległość
Mindestfeuerwiderstandsdauer {f} minimalna odporność ogniowa
Mindestverbrennungstemperatur {f} minimalna temperatura spalania
minimale Entzündungstemperatur, die minimalna temperatura zapłonu
Mindestbrandbelastung {f} minimalne obciążenie ogniowe
minimale zündwirksame Wärmestrahlungsintensität, die minimalne promieniowanie cieplne zapalające
phlegmatisierende Mindestkonzentration, die minimalne stężenie flegmatyzujące
Mindestlöschkonzentration {f} minimalne stężenie gaszące
minimale explosionsgefährliche Sauerstoffkonzentration, die minimalne stężenie wybuchowe tlenu
Mindestanforderungen, die minimalne wymagania
Mindestanforderungen {f} minimalne wymagania
Mindestzündstrom {m} minimalny prąd zapłonu
Sauerstoff-Mindestkonzentration {f} minimane stężenie tlenu
Innenminister {m} minister spraw wewnętrznych
Innenministerium {n} Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Leistung {f} moc
Dosisleistung {f} moc dawki
Beleuchtungsstärke {f} moc oświetlenia
Brandleistung {f} moc pożaru
Brandstärke {f} moc pożaru
Nutzleistung {f} moc użytkowa
Brandmodell {n} model pożaru
Brandverlaufsmodell {n} model przebiegu pożaru
Brandausbreitungsmodell {n} model roprzestrzeniania się pożaru
Raumbrandzonenmodell {n} model strefowy pożaru pomieszczenia
Brandsimulationsmodell {n} model symulacyjny pożaru
Brandmodellierung {f} modelowanie pożarów
Seebrücke {f} molo
Feuersprung {m} moment rozgorzenia
Flash over {m} moment rozgorzenia
Zündzeitpunkt {m} moment zapalenia
kombinierte Wasser-Schaum-Monitor, der monitor wodno-pianowy
Monitoring {n} monitoring
aufbauen montować
Ostsee {f} Morze Bałtyckie
Flammenmeer {n} morze płomieni
Brücke {f} most
Feuerbrücke {f} most ogniowy
Brandbrücke {f} most ogniowy
Schlauchbrücke {f} mostek przejazdowy
Schlauchbrücke {f} mostek wężowy
Schlauchbrücke aus Aluminium, die mostek wężowy aluminiowy
Schlauchbrücke aus Holz, die mostek wężowy drewniany
Überfahrbrücken {f} mostki przejazdowe
Der Motorradfahrer ist frontal mit einem Bus zusammengestossen. motocyklista czołowo zderzył się z autobusem
Motorpumpe {f} motopompa
Kraftspritze <KS> {f} motopompa
Kraftspritze, die <KS> motopompa
Tragkraftspritze, die <TS> motopompa przenośna
Tragkraftspritze (f) TS <TS> {f} motopompa przenośna
tragbare Motorspritze, die motopompa przenośna
Niederdruck-Tragkraftspritze {f} motopompa przenośna nisko-ciśnieniowa
Schwimmpumpe {f} motopompa pływająca
Motorspritze {f} motopompa strażacka
Schlammpumpe {f} motopompa szlamowa
Vorbaupumpe {f} motopompa wbudowana z przodu pojazdu
Heckpumpe {f} motopompa wbudowana z tyłu samochodu
Schmetterlingsknoten {m} motyl alpejski {m}
Brandstiftungsmotiv {n} motyw podpalenia
Rettungsmöglichkeit {f} możliwość (przeprowadzenia) ewakuacji
Fluchtmöglichkeiten możliwość ewakuacji
Brandkontrollierbarkeit {f} możliwość kontrolowania (opanowania) pożaru
Brandentstehungsmöglichkeit {f} możliwość powstania pożaru
Brandentwicklungsmöglichkeit {f} możliwość rozwoju pożaru
Abwendbarkeit {f} możliwość zapobieżenia
Brandmeldemöglichkeit {f} możliwość zgłoszenia pożaru
Brandbekämpfungsmöglichkeit {f} możliwość zwalczania pożaru
mögliche Brandentwicklung, die możliwy rozwój pożaru
Fluchtvermögen {n} możność ewakuacji
Uniform {f} mundur
Feuerwehrdienstanzug {m} mundur strażacki
Feuerwehruniform {f} mundur strażacki
Mauer {f} mur
Brandmauer {f} mur ognioochronny
Brandschutzmauer {f} mur ogniowy
Feuermauer {f} mur ogniowy
Brüstung {f} mur podokienny
Brandschutzmuseum {n} muzeum ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzmuseum {n} muzeum pożarnictwa
Feuerwehrmuseum {n} muzeum pożarnictwa
Schlamm {m} muł
waschen myć
Schlauchwaschapparat {m} myjka węży
Waschanlage {f} myjnia
Feuerwehrgedanke {m} myśl pożarnicza
Jugendfeuerwehr <JF> {f} młodzieżowa drużyna pożarnicza
Jugendfeuerwehr, die <JF> młodzieżowa drużyna pożarnicza

Impressum und Haftungsausschluss