Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit R beginnen

Deutsch Polnisch
R R
Radikal {n} rodnik
Radikalreaktion {f} reakcja rodnikowa
radioaktiv radioaktywny
radioaktive Abfälle, die odpady promieniotwórcze
radioaktive Abfälle, die odpady radioaktywne
radioaktive Niederschlag, der odpad radioaktywny
radioaktive Substanz, die substancja radioaktywna
radioaktive Verseuchung, die skażenie radioaktywne
Radioaktivität {f} promieniotwórczość
Rauch {m} dym
Rauch geht nieder, der dym opada
Rauch quillt aus, der dym wydobywa się
Rauch steigt auf, der dym wzbija się
Rauch steigt, der dym wznosi się
Rauch wallt, der dym klębi się
Rauch wirbelt auf, der dym wzbija się klębami
Rauch- und Wärmeabzugsanlage {f} klapa dymowa
Rauch- und Wärmeabzugsanlage {f} instalacja oddymiająca
Rauch- und Wärmeabzugsanlage {f} instalcja grawitacyjna odprowadzania dymu i ciepła
Rauch- und Wärmeabzugsgerät {n} urządzenie oddymiające
Rauch- und Wärmeabzugsklappe {f} klapa dymowa
Rauch-und Wärmeabzugsanlage <RWA> {f} klapa dymowa
Rauch-und Wärmeabzugsanlage <RWA> {f} instalacja oddymiająca
Rauch-und Wärmeabzugsanlage, die <RWA> klapa dymowa
Rauch-und Wärmeabzugsanlage, die <RWA> instalacja oddymiająca
Rauch-und Wärmeabzugsgerät (n) RWG <RWG> {n} urządzenie oddymiające
Rauch-und Wärmeabzugsgerät, das <RWG> urządzenie oddymiające
Rauchabführanlage {f} instalacja oddymiania
Rauchabführung {f} odprowadzenie dymu
Rauchabschlußtür {f} drzwi dymoszczelne
Rauchabschnitt {m} strefa oddzielona dymoszczelnie
Rauchabschnittsfläche {f} wielkość strefy oddzielonej dymoszczelnie
Rauchabzug <RA> {m} klapa dymowa
Rauchabzug, der <RA> klapa dymowa
Rauchabzugseinrichtung {f} urządzenie oddymiające
Rauchabzugsfläche {f} powierzchnia klapy dymowej
Rauchabzugsklappe {f} klapa dymowa
Rauchabzugsleitung {f} kanał oddymiania
Rauchabzugsöffnung {f} otwór oddymiający
Rauchabzugsrohr {n} rura dymowa
Rauchabzugsschieber {m} zasuwa dymowa
Rauchabzugsventilator {m} wentylator oddymiania
Rauchabzugsvorrichtung {f} urządzenie oddymiające
Rauchanfall {m} powstawanie dymu
Rauchanfall {m} gromadzenie się dymu
Rauchansammlung {f} nagromadzenie dymu
Rauchansaugsystem {n} system odciągania dymu (jako system sygnalizacyjno-alarmowy pożaru)
raucharm słabo dymiący
Rauchausbreitung {f} rozprzestrzenianie się dymu
Rauchausbreitungsbegrenzung {f} ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu
Rauchauslösevorrichtung {f} urządzenie wyzwalające reagujące na dym
Rauchauslösevorrichtung {f} czujka dymu
Rauchbelüftung {f} oddymianie
Rauchbelüftungssystem {n} system oddymiania
Rauchbestandteil {m} składnik dymu
Rauchbewegung {f} rozprzestrzenianie się dymu
Rauchbewegung {f} ruch dymu
Rauchbildung {f} dymienie
Rauchbildung {f} powstanie dymu
Rauchbildung {f} tworzenie się dymu
Rauchbildungsrate {f} szybkość powstawania dymu
Rauchbombe {f} bomba dymna
Rauchdetektor {m} czujka dymu
rauchdicht <rd> dymoszczelny
Rauchdichte {f} dymoszczelność
rauchdichte Tür <RdT> drzwi dymoszczelne
Rauchdichtigkeit {f} dymoszczelność
Rauchdurchtritt {m} przedostanie się dymu
Raucheigenschaften własności dymu
Raucheintritt {m} wlot dymu
Rauchemission {f} emisja dymu
rauchen palić tytoń
Rauchen {n} palenie tytoniu
Rauchen verboten! palenie wzbronione!
rauchend paląc tytoń
rauchend dymiąć
Rauchentlüftung {f} oddymianie
Rauchentlüftungseinrichtung {f} urządzenie oddymiające
Rauchentwicklung {f} dymienie
Rauchentwicklung {f} rozwój zadymienia
Rauchentwicklung {f} rozwój dymu
Rauchentwicklung {f} wytwarzanie dymu
Raucher {m} palący tytonń
Raucherkennungselement {n} element wykrywający dym
Raucherkennungselement {n} czujka dymowa
Raucherraum {m} pomieszczenie dla palczy (tytoniu)
Raucherraum {m} palarnia
Raucherscheinung {f} pojawienie się dymu
raucherzeugend dymotwórczy
Rauchexplosion {f} wybuch gazów pożarowych
Rauchfahne {f} smuga dymu
Rauchfang {m} komin
Rauchfarbe {f} kolor dymu
rauchfrei niezadymiony
rauchfreie Zone, die strefa niezadymiona
Rauchfreihaltung {f} oddymianie
Rauchfreihaltungsanlage {f} instalacja oddymiania
Rauchfreihaltungssystem {n} system oddymiania
Rauchgasdichtigkeit {f} szczelność dymowa
Rauchgasdichtigkeit {f} gazoszczelność
Rauchgase gazy pożarowe
Rauchgase gazy spalinowe
Rauchgase spaliny
Rauchgasmenge {f} ilość gazów pożarowych
Rauchgasmenge {f} illość gazów spalinowych
Rauchgasstrom {m} strumień gazów pożarowych
Rauchgasstrom {m} strumień gazów spalinowych
Rauchgastemperatur {f} temperatura gazów pożarowych
Rauchgastemperatur {f} temperatura gazów spalinowych
Rauchgastoxität {f} toksyczność gazów pożarowych
Rauchgastoxität {f} toksyczność gazów spalinowych
rauchgefüllt pełen dymu
rauchgefüllt wypełniony dymem
Rauchinhalation {f} wdychanie dymu
Rauchkammer {f} komora dymowa
Rauchkanal {m} przewód dymowy
Rauchklappe {f} klapa dymowa
Rauchkonzentration {f} stężenie dymu
Rauchkorrosivität {f} korozyjność dymu
Rauchmelder {m} czujka dymu
Rauchmelder mit Widerstandsbrücke, der czujka dymu z mostkiem oporowym
Rauchmenge {f} ilość dymu
Rauchmengenauswertung {f} ocena ilości dymu
Rauchniederschlagung {f} stłumienie dymu
Rauchpartikel {f} cząstka dymu
Rauchpartikelkonzentration {f} stężenie dymu
Rauchpartikelkonzentration {f} koncentracja częstek dymu
Rauchprobenkammermelder {m} czujka dymu z komorą próbną
Rauchprobenkanalmelder {m} czujka dymu kanałowa (z komorą próbną)
Rauchrisiko {n} niebezpieczeństwo zadymienia
Rauchrohr {n} przewód dymowy
Rauchrohr {n} rura kominowa
Rauchschäden szkody spowodowane zadymieniem
Rauchschalter {m} czujka dymu (zamykająca drzwi przeciwpożarowe)
Rauchschicht {f} warstwa dymu
Rauchschichthöhe {f} wysokość warstwy dymu
Rauchschichttemperatur {f} temperatura warstwy dymu
Rauchschottanlage {f} urządzenie zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu
Rauchschürze {f} ścianka kurtynowa
Rauchschutz {m} ochrona przeciwdymowa
Rauchschutzabschluß {m} zamknięcie przeciwdymowe
Rauchschutzanlage {f} instalacja przeciwdymowa
Rauchschutzhaube {f} maska przeciwdymowa
Rauchschutzklappe {f} klapa przeciwpożarowa
Rauchschutzmaßnahme {f} przedsięwzięcie ochrony przeciwdymowej
Rauchschutzmaßnahme {f} środek ochrony przeciwdymowej
Rauchschutztür, die <RS-Tür> drzwi dymoszczelne
Rauchtest {m} test na wydzielanie dymu podczas pożaru
Rauchtoxität {f} toksyczność dymu
Rauchtransport {m} przenoszenie dymu
Rauchübertragung {f} przeniesienie się dymu
Rauchunterdrücker {m} ogranicznik rozprzestrzeniania się dymu
Rauchverbot {n} zakaz palenia tytonu
Rauchverdünnung {f} rozrzedzenie dymu
Raumabschluß {m} zdolność oddzielania pomieszczeń
Raumabschluß {m} szczelność pożarowa
Raumabschlußverlust {m} utrata zdolności oddzielania pomieszczeń
Raumbrand {m} pożar pomieszczenia
Raumbrandversuch {m} badanie pożaru pomieszczenia
Raumbrandzonenmodell {n} model strefowy pożaru pomieszczenia
Raumgeometrie {f} geometria pomieszczenia
Raumluft {f} powietrze w pomieszczeniu
Raumluft {f} powietrze pokojowe
Raumlufttemperatur {f} temperatura pokojowa
Raumlüftung {f} wentylacja pomieszczenia
Raumschutzanlage {f} instalacja gaśnicza gasząca przez całkowite wypełnienie pomieszczenia
Raumtemperatur {f} temperatura pokojowa
Raumtemperatur {f} temperatura w pomieszczeniu
Raumüberflutung {f} zalanie pomieszczenia
Räumung {f} ewakuacja (osób, mienia)
Räumungszeit {f} czas trwania ewakuacji
Raumventilation {f} wentylacja pomieszczenia
reagieren reagować
Reaktion {f} reakcja
Reaktionsfähigkeit {f} reaktywność
Reaktionsgleichung {f} równanie chemiczne
Reaktionsgleichung {f} równanie reakcji
Reaktionsmechanismus {m} mechanizm reakcji
reaktionsschnelle Sprinkler, der tryskacz szybkiego zadziałania
Reaktionsverlauf {m} przebieg reakcji
Reaktionswärme {f} ciepło reakcji
Reaktionszeit {f} czas wejścia do akcji (jednostki ratowniczo-gaśniczej)
Realbrandtest {m} test pożarowy w warunkach rzeczywistych
reale Brand, der pożar rzeczywisty
Rechenzentrum {n} centrum obliczeniowe
rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer, die obliczeniowa wymagana odporność ogniowa
rechnerische Brandbelastung, die obciążenie ogniowe obliczeniowe
rechnerische Brandfläche, die obliczeniowa powierzchnia pożaru
rechnerische Brandlast, die obciążenie ogniowe obliczeniowe
rechnerische Wasser/Schaummittel-Gemischmenge, die obliczeniowa ilość wodnego roztworu środka pianotwórczego
rechts abgeschwenkt! w prawo zwrot!
Rechtsauslegung {f} wykładnia prawa
Rechtsbehelf {m} środek zaskarżenia
Rechtsbelehrung {f} pouczenie prawne
Rechtsgrundlage {f} podstawa prawna
Rechtsgrundsätze zasady prawne
Rechtsmittel {n} środek odwoławczy
Rechtssicherheit {f} bezpieczeństwo prawne
Rechtssprechung {f} orzecznictwo prawne
Rechtstitel {m} tytuł prawny
Rechtsverfahren {n} postępowanie prawne
Rechtsverhältnis {n} stosunek prawny
Rechtsvorschrift {f} przepis prawny
Redox-Reaktion {f} reakcja utleniania i redukcji
Reduktion {f} redukcja
Reduktionsreaktion {f} reakcja redukcji
reduzierte Druck, der ciśnienie zredukowane
Reduzierventil {n} zawór redukcyjny
Reepschnur {f} rep {m}
Reepschnur {f} repsznur {m}
Reepschnur {f} linka pomocnicza {f}
Referat Brand- und Katastrophenschutz des Innenministerium Brandenburgs Wydział Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Brandenburgii
reflektieren odbijać
Regalsprinkler {m} tryskacz regałowy
regelwidrig niezgodny z zasadami
Regenanlage {f} instalacja zraszaczowa
Regenerationspatrone {f} pochłaniacz
Regenvorhang {m} kurtyna wodna
Regenvorhanganlage {f} instalacja kurtyny wodnej
Regenwand {f} ściana wodna
Reginaldirektion der Staatlichen Wälder {f} Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych {f}
regulierbare Höhe des Abschlepphakens regulowana wysokość haka holowniczego
regulieren regulować
Regulierung {f} regulacja
reiben trzeć
Reibfunke {m} iskra cierna
Reibung {f} tarcie
Reibungselektrizität {f} elektryczność statyczna
Reibungsfläche {f} powierzchnia tarcia
Reibungsfunke {m} iskra cierna
Reibungshöhe {f} strata ciśnienia na tarciu
Reibungskoeffizient {m} współczynnik tarcia
Reibungsverlust {m} strata na tarciu
Reibungswärme {f} ciepło tarcia
Reichweite {f} zasięg
Reifenbrand {m} pożar opon
Reihenbrand {m} pożar na szeregu budynków
Reinigungsöffnung {f} drzwiczki wycierowe (komina)
Reinigungsöffnung {f} otwór do czyszczenia
Reißkraft {f} siła rozrywająca
reizend drażniący
Reizgas {n} gaz drażniący
Reizwirkung {f} działanie drażniące
rekrutierend rekrutować
Relaisbetrieb {m} przetłaczanie wody
Relaisschlauchleitung {f} linia wężowa zasilająca
Relaisstation {f} stacja przekaźnikowa
relative Branddauer, die względny czas trwania pożaru
relative Dichte, die gęstość względna
Reserve {f} rezerwa
Reservepumpe {f} pompa rezerwowa
Restbrandlast {f} obciążenie ogniowe resztkowe
retten ratować
Retter {m} ratownik
Rettung {f} ratowanie
Rettung nach oben ratunek z gór
Rettung nach unten ratunek z dołu
Rettung, technische {m} ratownictwo techniczne
Rettungsäge, klein und leicht zum Schneiden von Glas {f} piła ratownicza mała i lekka do cięcia szkla
Rettungsaktion {f} akcja ratownicza
Rettungsarbeiten prace ratownicze
Rettungsassistent {m} ratownik
Rettungsbalkon {m} balkon ewakuacyjny
Rettungsboot <RTB> {n} ponton ratowniczy
Rettungsboot <RTB> {n} łódż ratunkowa
Rettungsboot zur Eisrettung {n} łódź ratownicza do systemu wóda lód
Rettungsboot, das <RTB> łódż ratunkowa
Rettungsbootanhänger <RBA> {m} przyczepa z łodzią ratunkową
Rettungsbootanhänger, der <RBA> przyczepa z łodzią ratunkową
Rettungsdienst {m} ratownictwo medyczne
Rettungsdienst {m} służba ratownicza
Rettungsdienst {m} służba pogotowaia ratunkowego
Rettungseinheit {f} jednostka ratownicza
Rettungseinsatz {m} akcja ratownicza
Rettungseinsatztaktik {f} taktyka działań ratowniczych
Rettungsgasse {f} przejście ewakuacyjne
Rettungsgerät {n} sprzęt ratowniczy
Rettungshaube {f} maska ratownicza
Rettungshöhe {f} wysokość ratownicza
Rettungshubschrauber <RTH> {m} helikopter ratowniczy
Rettungshubschrauber, der <RTH> helikopter ratowniczy
Rettungshund {m} pies ratowniczy
Rettungskatamaran {m} katamaran ratowniczy
Rettungskorb {m} kosz ratunkowy
Rettungskräfte siły ratownicze
Rettungsleine {f} linka strażacka
Rettungsleine {f} linka ratownicza
Rettungsleiter {f} drabina ewakuacyjna
Rettungsleitstelle {f} stanowisko kierowania akcją ratowniczą
Rettungslöschfahrzeug {n} samochód gaśniczo-ratowniczy
Rettungsmannschaft {f} siły ratownicze
Rettungsmaßnahmen środki ratownictwa
Rettungsmittel {n} środek ratunkowy
Rettungsmöglichkeit {f} możliwość (przeprowadzenia) ewakuacji
Rettungsplan {m} plan ratowniczy {m}
Rettungsponton {m} ponton ratowniczy
Rettungsring {m} koło ratunkowe
Rettungssack {m} worek ratunkowy
Rettungssäge zum Schneiden von Schichtglas, Metall und Holz {f} piła ratownicza do cięcia szkla klejonego, metalu i drewna
Rettungssanitäter {m} ratownik medyczny
Rettungssanitäter {m} sanitariusz
Rettungsschlauch {m} wór ratunkowy
Rettungstätigkeit {f} działanie ratownicze
Rettungstrage {f} nosze ratownicze {n}
Rettungstrupp {m} rota ratownicza
Rettungstuch <RT> {n} koc ratunkowy
Rettungstuch, das <RT> koc ratunkowy
Rettungstunnel {m} tunel ewakuacyjny
Rettungsübung {f} ćwiczenie ratownicze
Rettungswagen <RTW> {m} karetka pogotowia ratunkowego
Rettungswagen <RTW> {m} pogotowie ratunkowe
Rettungswagen <RTW> {m} karetka sanitarna
Rettungswagen, der <RTW> karetka sanitarna
Rettungsweg {m} droga ewakuacjyna
Rettungswegkennzeichnung {f} oznakowanie dróg ewakuacyjnych
Rettungsweglänge {f} długość drogi ewakuacyjnej
Rettungswegplan {m} plan ewakuacji
Rettungswesen {n} ratownictwo
Rettungswesen auf Windkraftturbinen ratownictwo na turbinach wiatrowych
Rettungszeit {f} czas trwania akcji ratowniczej
Rettungszug {m} pluton ratowniczy
Revisionsklappe {f} klapa rewizyjna
Reynoldsche Zahl, die liczba Reynoldsa
Richtlinien wytyczne
Richtlinien für die Verwendung brennbarer Baustoffe im Hochbau, die <RbHB> wytyczne stosowania palnych materiałów budowlanych w budownictwie
Richtungspfeil {m} strzałka (wskazująca kierunek ewakuacji)
Ringerder {m} uziom otokowy
Ringleitungssystem {n} sieć wodociągowa obwodowa (pierścieniowa)
Ringsystem {n} sieć wodociągowa obwodowa (pierścieniowa)
rinnen przeciekać
Risiko {n} ryzyko
Risikobekämpfung {f} zwalczanie niebezpieczeństwa
Risikobekämpfung {f} zwalczanie ryzyka
Risikoklasse {f} klasa niebezpieczeństwa pożarowego (podział obszarów operacjynych straży pożarnych w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego stawarzanego przez znajdujące się w nim obiekty)
Risikoklassen <B1, B2, B3, B4, B5> klasy niebezpieczeństwa pożarowego
Rohbau {m} budynek w stanie surowym
Rohr {n} linia gaśnicza
Rohr {n} prądownica
Rohr {n} rura
Rohrabschottung {f} uszczelniacz przejścia rurowego
Rohrbruch {m} uszkodzenie rury
Rohrbruch {m} pęknięcie rury
Rohrdurchbruch {m} przebicie rurowe
Rohrdurchführung {f} przepust rurociągowy
Rohrführer {m} prądownik
Rohrleitung {f} przewód rurowy
Rohrleitung {f} rurociąg
Rohrleitungsdurchdringung {f} przejście rurowe
Rohrleitungsdurchführung {f} przejście rurowe
Rohrnetz {n} sieć wodociągowa
Rohrnetzart {f} typ sieci wodociągowej
Rollschlauch auf Haspel, der wąż zwinięty na zwijadle
Rollschlauch doppelt gerollt, der wąż zwinięty podwójnie w krąg
Rollschlauchriemen {m} pasek do spięcia węża (zwiniętego)
Rost {m} rdza
rostbeständig nierdzewny
rostfrei nierdzewny
rot {n} czerwony
Rot {n} czerwień
Rotation {f} rotacja
Rote Hahn, der czerwony kur
rote Rundumkennleuchte, die kogut samochodowy czerwony
rote Rundumkennleuchte, die czerwone światło błyskowe
Rotglut {f} żar czerwony
rotierender Propellerwegfall obracanie śmigła
Rückdruck {m} siła odporu
Rückflußverhinderer {m} ogranicznik upustowy
Rückkraft des Wasserstrahles, die {f} siła odporu (prądu wodnego)
Rücksaugen {n} zassanie zwrotne
Rückschlagklappe {f} zawór klapowy przeciwzwrotny
Rückschlagventil {n} zawór przeciwzwrotny
Rückschlagventil {n} zawór zwrotny
Rückstoß {m} odrzucenie
Rückstoß {m} odrzut
Rückstoß {m} odskok
Rückzugsweg {m} droga odwrotu
Rückzündung {f} zapłon powtórny
Rückzündungsgefahr {f} niebezpieczeństwo ponownego zapłonu
Ruhestrom {m} prąd spoczynkowy
Ruhezeit {f} czas wypoczynkowy
Rundumblinkleuchte {f} lampa sygnałowa obrotowa
Ruß {m} sadza
Rußanteil {m} udział sadzy
Rußbildung {f} tworzenie się sadzy
Rußbildung {f} powstanie sadzy
rußende Flamme, die płomień kopcący
Rußpartikel {f} cząstka sadzy
Rüsteinsatz {m} akcja ratownictwa technicznego
Rüsteinsatz {m} akcja pomocy techniczej
Rüstkranwagen <RKW> {m} samochód ratownictwa technicznego z dżwigiem
Rüstkranwagen, der <RKW> samochód ratownictwa technicznego z dżwigiem
Rüstlöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy i pomocy technicznej
Rüstwagen <RW> {m} samochód ratownictwa technicznego
Rüstwagen mit Geräten und Einrichtungen für die Beseitigung von wassergefährdenden Stoffen, der <RW-Öl> samochód ratownictwa techniczego ze sprzętem i urządzeniami do usuwania substancji chemicznych
Rüstwagen, der <RW> samochód ratownictwa technicznego
Rüstzug <RZ> {m} pluton ratownictwa technicznego
Rüstzug, der <RZ> pluton ratownictwa technicznego
Rutschschacht {m} kabina ześlizgu
Rutschtuch {n} płachta ratunkowa

Polnische Wörter, die mit R beginnen

Deutsch Polnisch
R R
Ortslöschrabatt {m} rabat ubezpieczeniowy (zależny od stanu wyposażenia miescowej jednostki straży pożarnej)
Funkgerät {n} radio
radioaktiv radioaktywny
Funker {m} radiooperator
Funkstation {f} radiostacja
Handsprechfunkgerät {n} radiostacja nasobna
fahrbare Funkstation, die radiostacja przewoźna
Fixstation {f} radiostacja stacjonarna
Fix-Funkstation {f} radiostacja stacjonarna
Handfunksprechgerät {n} radiostaja przenośna
Funksprechgerät {n} radiotelefon
Sprechfunkgerät, das <FuG> radiotelefon
Funktelefon {n} radiotelefon
Sprechfunkgerät <FuG> {n} radiotelefon
Handfunksprechgerät {n} radiotelefon przenośny
Sprechfunker {m} radiotelefonista
Löschmittelrakete {f} rakieta gaśnicza
Traggestell {n} rama usztywniająca
Wunde {f} rana
Schnittwunde {f} rana cięta
Stirnwunde {f} rana czoła
Brandwunde {f} rana oparzeniowa
offene Wunde, die rana otwarta
Fußwunde {f} rana stopy
Verwundete ranny
Bericht {m} raport
Dienstbericht {m} raport służbowy
Besichtigungsbereich {m} raport z oględzin
retten ratować
bergen ratować
Bergung {f} ratowanie
Rettung {f} ratowanie
Menschenrettung {f} ratowanie ludzi
Technische Hilfe {f} Ratownictwa Technicznego {f}
Rettungswesen {n} ratownictwo
chemische Rettung, die ratownictwo chemiczne
Gefahrstoff-Einsatz {m} ratownictwo chemiczne
Chemieeinsatz {m} ratownictwo chemiczne
Gefahrguteinsatz {m} ratownictwo chemiczne
Umweltschutzeinsatz {m} ratownictwo ekologiczne
Rettungsdienst {m} ratownictwo medyczne
Rettungswesen auf Windkraftturbinen ratownictwo na turbinach wiatrowych
Ölschadeneinsatz {m} ratownictwo olejowe
Personenrettung {f} ratownictwo osób
Strahlenschutzeinsatz {m} ratownictwo radiologiczne
Strahlenschutzeinsatz {m} ratownictwo radiologiczne
Rettung, technische {m} ratownictwo techniczne
Technische Hilfeleistung {f} Ratownictwo Techniczne
technische Hilfeleistung, die ratownictwo techniczne
technische Rettung, die ratownictwo techniczne
Notfallrettung {f} ratownictwo w nagłych wypadkach
Wasserrettung {f} ratownictwo wodne
Höhenrettung {f} ratownictwo wysokościowe
Höhenrettungsdienst <HRD> {m} ratownictwo wysokościowe służba ratownictwa
Tierrettung {f} ratownictwo zwierząt
Rettungsassistent {m} ratownik
Retter {m} ratownik
Bergretter {f} ratownik górski
Rettungssanitäter {m} ratownik medyczny
Sanitäter {m} ratownik medyczny
Bergretter {f} ratowników górskich
Hilfe {f} ratunek
Rettung nach unten ratunek z dołu
Rettung nach oben ratunek z gór
Rost {m} rdza
Flammenwurzel {f} rdzeń płomienia
reagieren reagować
Reaktion {f} reakcja
chemische Reaktion, die reakcja chemiczna
homogene Reaktion, die reakcja homogeniczna
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, das reakcja materiałów i elementów budowlanych na ogień
Oberflächenreaktion {f} reakcja powierzchniowa
Reduktionsreaktion {f} reakcja redukcji
Radikalreaktion {f} reakcja rodnikowa
Verbrennungsreaktion <v> reakcja spalania
Feuerreaktion {f} reakcja spalania
Redox-Reaktion {f} reakcja utleniania i redukcji
Oxydationsreaktion {f} reakcja utleniniana
Flammenreaktion {f} reakcja zachodząca w płomieniu
Kettenreaktion {f} reakcja łańcuchowa
Reaktionsfähigkeit {f} reaktywność
Wiederbelebung {f} reanimacja
Wärmerückführung {f} recyrkulacja ciepła
Luftrezirkulation {f} recyrkulacja powietrza
Handsteigklemme {f} ręczny przyrząd zaciskowy {m}
Handmelder {m} ręczny sygnalizator alarmowy
manuelle Feuermelder, der ręczny sygnalizator pożaru
manuelle Brandmelder, der ręczny sygnalizator pożaru
Druckknopfmelder {m} ręczny sygnalizator pożaru
Druckknopf-Feuermelder {m} ręczny sygnalizator pożaru
Reduktion {f} redukcja
Druckminderung {f} redukcja ciśnienia
Druckminderer {m} reduktor ciśnienia
Brandschutzdezernat {n} referat ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzreferat {n} referat ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzbeauftragte {m} referent do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzreferent {n} referent do spraw ochrony przeciwpożarowej
Scheinwerfer {m} reflektor
Handscheinwerfer {m} reflektor przenośny
Handscheinwerfer {m} reflektor ręczny
Schlauchregal {n} regał wężowy
Reginaldirektion der Staatlichen Wälder {f} Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych {f}
Regulierung {f} regulacja
Druckregelung {f} regulacja ciśnienia
Schadensregulierung {f} regulacja strat
Zumisch-Regelung {f} regulacja zmieszania
Alarmordnung {f} regulamin alarmowania
Brandschutzordnung {f} regulamin ochrony przeciwpożarowej
Feuerlöschordnung {f} regulamin ochrony przeciwpożarowej
Feuerordnung {f} regulamin ochrony przeciwpożarowej
Feuerordnung {f} regulamin przeciwpożarowy
Ausbildungsvorschrift {f} regulamin szkoleniowy
Dienstvorschrift {f} regulamin służbowy
Feuerwehrdienstvorschrift, die <FwDV> regulamin służby pożarniczej
Feuerwehrdienstvorschrift <FwDV> {f} regulamin służby pożarniczej
Beladeplan eines Feuerwehrfahrzeuges, der {m} regulamin uzbrojenia samochodu pożarniczego
Ausrückeordnung {f} regulamin wyjazdu do akcji
Druckregler {m} regulator ciśnienia
Schließfolgeregler {m} regulator kolejności zamykania (np. drzwi przeciwpożarowych)
Zumischregler {m} regulator zasysacza
einstellen regulować
steuern regulować
regulieren regulować
regulierbare Höhe des Abschlepphakens regulowana wysokość haka holowniczego
Gebiet {n} rejon
Einsatzgebiet {n} rejon akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzbereich {m} rejon działania straży pożarnej
Feuerbezirk {m} rejon objęty pożarem
Pflichtbereich einer Feuerwehr {m} rejon własny jednostki ratowniczo-gaśniczej
Kreismeisterschaften in der 1. Hilfe {f} Rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy
Handschuhe rękawice
Asbesthandschuhe rękawice azbestowe
Gummihandschuhe rękawice gumowe
Schutzhandschuhe {f} rękawice ochronne
Kontaminationsschutzhandschuhe rękawice ochronne przed promieniowaniem
Wärmeschutzhandschuhe rękawice ochronne żaroodporne
Feuerwehrschutzhandschuhe rękawice strażackie ochronne
Brandschadenersatzleistung {f} rekompensata za szkody popożarowe
rekrutierend rekrutować
Spritzenhaus {n} remiza straży pożarnej
Gerätehaus {n} remiza straży pożarnej
Reepschnur {f} rep {m}
Reepschnur {f} repsznur {m}
Frischluftgerät {n} respirator świeżego powietrza
Reserve {f} rezerwa
Löschmittelreserve {f} rezerwa środka gaśniczego
Ersatzstromversorgung {f} rezerwowe żródło prądu
Löschroboter {m} robot gaśniczy
Seilarbeiter {m} robotnik wysokościowy {m}
Radikal {n} rodnik
Bauart {f} rodzaj budowy
Explosionsart {f} rodzaj eksplozji
Schutzart {f} rodzaj ochrony
Zündschutzart {f} rodzaj ochrony przeciwzapłonowej
Kapselungsart {f} rodzaj osłony ochronej
Schaumart {f} rodzaj piany
Brandart {f} rodzaj pożaru
Feuerwehrsparte {f} rodzaj straży pożarnej
Strahlform {f} rodzaj strumienia (gaśniczego)
Explosionsart {f} rodzaj wybuchu
Schutzart {f} rodzaj zabezpieczenia
Bauweise {f} rodzaj zabudowy
Brandgefährdungsart {f} rodzaj zagrożenia pożarowego
Feuerwehrfamilie {f} rodzina strażacka
Erdöl {n} ropa naftowa
Gefahrenerkennung {f} ropoznawanie zagrożeń
Wärmeausdehnung {f} roszczerzalność cieplna
Ausdehnung {f} roszerzanie się
Trupp, der <Tr> rota
Trupp <Tr> {m} rota
Löschtrupp <LTr> {m} rota gaśnicza
Löschtrupp, der <LTr> rota gaśnicza
A-Trupp {m} rota ogniowa (rota I)
Angriffstrupp {m} rota ogniowa (rota I)
Erkundungstrupp {m} rota przeprowadzająca rozpoznanie
Rettungstrupp {m} rota ratownicza
Schlauchtrupp <S-Trupp> {m} rota wężowa
Wassertrupp (m) WTr <WTr> {m} rota wodna
Wassertrupp (m) W-Trupp <W-Trupp> {m} rota wodna
Wassertrupp, der <W-Trupp> rota wodna
Erkundungstrupp {m} rota wywiadowcza
Rotation {f} rotacja
chemische Gleichung, die równanie chemiczne
Reaktionsgleichung {f} równanie chemiczne
Durchflußformel {f} równanie przepływu
Reaktionsgleichung {f} równanie reakcji
Gleichgewicht {n} równowaga {f}
Wärmegleichgewicht {n} równowaga cieplna
Fließgleichgewicht {n} równowaga przepływu
Sauerstoffäquivalent {n} równoważnik tlenowy
äquivalente Branddauer, die równoważny czas trwania pożaru
glühende Heizwendel, der rożarzona spirala grzejna
verspritzen rozbryzgiwać się
Sprühteller {m} rozbryzgiwacz
Sprinklersprühteller {m} rozbryzgiwacz tryskacza
aufflackern rozbłysnąć
Flammenfortsetzung {f} rozchodzenie się płomieni
Flammenfortpflanzung {f} rozchodzenie się płomieni
entfachen rozdmuchać
Feuer anblasen, das rozdmuchać ogień
aufblasen rozdmuchiwać
Verteiler {m} rozdzielacz
Verteilungsstück {n} rozdzielacz
Verteiler mit Niederschraubventilen, der rozdzielacz grzybkowy (z zaworami zamykającymi grzybkowymi)
Verteiler mit Kugelhahnabsperrung, der rozdzielacz kulowy (z zaworami zamykającymi kulowymi)
Auseinander !! rozejść się !!
platzen rozerwać się (np. wąż)
Bersten {n} rozerwanie się
Abzweigung {f} rozgałęzenie
aufflammen rozgorzeć
Flash over {m} rozgorzenie
Feuersprung {m} rozgorzenie
schlagartige Flammenausbreitung, die rozgorzenie
Flashover {m} rozgorzenie
Erhitzung {f} rozgrzanie
erhitzt rozgrzany
erwärmen rozgrzewać
erhitzen rozgrzewać
aufheizen rozgrzewać
Befehl {m} rozkaz {m}
Einsatzbefehl {m} rozkaz bojowy
Ausrückebefehl {m} rozkaz wyjazdu
Befehlende rozkazujący
befehlen rozkazywać
Zersetzen {n} rozkład
Düsenanordnung {f} rozkład dysz
Lastverteilung {m} rozkład obciążenia {m}
Brandlastanordnung {f} rozkład obciążenia ogniowego
Schaumzerfall {m} rozkład piany
Wandtemperaturverteilung {f} rozkład temperatur ściany
Temperaturverteilung {f} rozkład temperatury
Pyrolyse {f} rozkład termiczny
thermische Zersetzung, die rozkład termiczny
umfangreich rozległy
Öllache {f} rozlew oleju
Umfang {m} rozmiar
Brandausmaß {n} rozmiar pożaru
Schadensausmaß {n} rozmiar szkód
Brandumfang {m} rozmiary pożaru
Feuerlöscherverteilung {f} rozmieszczenie gaśnic
Brandlastverteilung {f} rozmieszczenie materiałów palnych
Sprinkleraufteilung {f} rozmieszczenie tryskaczy
Druckdifferenz {f} różnica ciśnień
Höhenunterschied {m} różnica poziomów (wysokości)
Geländeunterschied {m} różnica poziomów terenu
Temperaturunterschied {m} różnica temperatury
Temperaturdifferenz {f} różnica temperatury
schüren rozniecać
anschnüren rozniecać
aufschüren rozniecać
Feuer unterdrücken, das rozniecać ogień
Brand schüren, den rozniecać pożar
Entfachung {f} rozniecenie
entfachen rozniecić
aufschüren rozniecić
anschnüren rozniecić
Flammen schüren, die rozniecić ogień
Brand anfachen, den rozniecić pożar
Schaumzerstörung {f} rozpad piany
erhitzen rozpalać
entflammen rozpalać
Aufbrennen {n} rozpalanie się
Entflammen {n} rozpalenie
Erhitzung {f} rozpalenie
Wiederaufflammen {n} rozpalenie się powtórne
entflammen rozpalić
einfeuern rozpalić
entflammen rozpalić się
aufbrennen rozpalić się
wiederaufflammen rozpalić się powtórnie
Spreizer {m} rozpieracz
Aktionsbeginn {m} rozpoczęcie akcji
bestimmen rozporządzać
Erlaß {m} rozporządzenie
Verordnung {f} rozporządzenie
Druckgasverordnung <DruckV> {f} rozporządzenie o gazach sprężonych
erkunden rozpoznać
Erkundung {f} rozpoznanie
Aufklärung {f} rozpoznanie
Erkundung der Brandstelle, die rozpoznanie miejsca pożaru
Lageerkundung {f} rozpoznanie sytuacji
Brandgefährdungserkennung {f} rozpoznawanie zagrożeń pożarowych
expandieren rozprężać się
Löschwasserverteilung {f} rozprowadzenie wody gaśniczej
Funkensprühen {n} rozprysk iskier
Schweißperle {f} rozprysk spawalniczy
verspritzen rozpryskiwać
Hochbrennen z.B. an der Fassade {n} rozprzestrenianie się pożaru w wyniku przerzucania się płomieni w pionie (np. po fasadzie budynku)
sich ausbreiten rozprzestrzeniać się
sich ausdehnen rozprzestrzeniać się
feuerverbreitend rozprzestrzeniający ogień
brandfortleitend rozprzestrzeniający pożar
feuerverbreitend rozprzestrzeniający pożar
Feuerausbreitung {f} rozprzestrzenianiane się ognia
Feuerwehrleitung {f} rozprzestrzenianie ognia
Brandfortleitung {f} rozprzestrzenianie pożaru
Feuerverbreitung {f} rozprzestrzenianie pożaru
Rauchbewegung {f} rozprzestrzenianie się dymu
Rauchausbreitung {f} rozprzestrzenianie się dymu
oberflächige Abflammen, das rozprzestrzenianie się powierzchniowe płomieni
Brandweiterleitung {f} rozprzestrzenianie się pożaru
Brandausweitung {f} rozprzestrzenianie się pożaru
Brandausbreitung {f} rozprzestrzenianie się pożaru
Flammenausbreitung {f} rozprzestrzenianie się płomieni
Lösungsmittel {n} rozpuszczalnik
Löslichkeit {f} rozpuszczalność
Wasserlöslichkeit {f} rozpuszczalność w w wodzie
wasserlöslich rozpuszczalny w wodzie
zerstäuben rozpylać
Zerstäubung {f} rozpylanie
bersten rozrywać się
Rauchverdünnung {f} rozrzedzenie dymu
Holmabstand {m} rozstaw bocznic drabiny
Sprossenabstand {m} rozstaw szczebli
sich ausbreiten rozszerzać się
sich erweitern rozszerzać się
expandieren rozszerzać się
sich ausdehnen rozszerzać się
thermische Dehnung, die rozszerzalność termiczna
Erweiterung {f} rozszerzanie się
Expansion {f} rozszerzanie się
Ausbreitung {f} rozszerzanie się
Brandgasausbreitung {f} rozszerzanie się gazów pożarowych
Feuerausbreitung {f} rozszerzanie się ognia
Feuerausdehnung {f} rozszerzanie się ognia
Brandausdehnung {f} rozszerzanie się pożaru
Brandausbreitung {f} rozszerzanie się pożaru
Brandausweitung {f} rozszerzanie się pożaru
Ausbreitung {f} rozszerzenie
Schaummittellösung {f} roztwór środka pianotwórczego
wässrige Lösung, die roztwór wodny
ausrollen rozwijać
sich entwickeln rozwijać się
Schlauch ausrollen, den rozwijać wąż
entrollen rozwinąć wąż
Entwicklung {f} rozwój
Wärmeentwicklung {f} rozwój ciepła
Rauchentwicklung {f} rozwój dymu
Brandrauchentwicklung {f} rozwój dymu pożarowego
Brandgasentwicklung {f} rozwój gazów pożarowych
Brandentwicklung {f} rozwój pożaru
Brandentfaltung {f} rozwój pożaru
Brandfortschritt {m} rozwój pożaru
Brandgeschehen {n} rozwój pożaru
Brandfortschreitung {f} rozwój pożaru
Temperaturentwicklung {f} rozwój temperatury
Brandraumtemperaturentwicklung {f} rozwój temperatury w pomieszczeniu objętym pożarem
Rauchentwicklung {f} rozwój zadymienia
glühendflüssig rozżarony w stanie ciekłym
Glühendwerden {n} rozżarzanie się
Erglühen {n} rozżarzenie się
durchglühen rozżarzyć
in Glut bringen rozżarzyć
glühen rozżarzyć
in Glut geraten rozżarzyć się
erglühen rozżarzyć się
abkoppeln rozłączyć
abschalten rozłączyć
Betrieb {m} ruch
Verkehr {m} ruch (drogowy)
thermische Bewegung, die ruch cieplny
Wärmebewegung {f} ruch ciepła
Rauchbewegung {f} ruch dymu
Dienstverkehr {m} ruch służbowy
thermische Bewegung, die ruch termiczny
Wärmebewegung {f} ruch termiczny
thermische Luftbewegung, die ruch termiczny powietrza
Pendelverkehr {m} ruch wahadłowy
ortsbeweglich ruchomy
Pinnensteuerung {f} rumpel sterownicy,
Rohr {n} rura
Füllrohr {n} rura do napełniania
Verbrennungsrohr {n} rura do spalań
Zuflußrohr {n} rura dopływowa
Rauchabzugsrohr {n} rura dymowa
Rauchrohr {n} rura kominowa
Lüftungsrohr {n} rura odpowietrzająca
Entlüftungsrohr {n} rura odpowietrzająca
Ablaufrohr {n} rura odpływowa
Überlaufrohr {n} rura przelewowa
Saugrohr {n} rura ssawna
Druckrohr {n} rura tłoczna
Wasserrohr {n} rura wodociągowa
Abblasrohr {n} rura wydmuchowa
Gießkrümmer {m} rura wylewowa piany
Schlauchanschlußleitung {f} rura wznośna (suchego pionu)
Meßröhrchen {n} rurka wskażnikowa
Prüfröhrchen {n} rurka wskażnikowa (wykrywacza gazu)
Rohrleitung {f} rurociąg
Gasleitung {f} rurociąg gazowy
Erdgasleitung {f} rurociąg gazu ziemnego
Pipeline {f} rurociąg naftowy
Schaumleitung {f} rurociąg pianowy
Gerüst {n} rusztowanie {n}
Kaminriss {m} rysa w kominie
Risiko {n} ryzyko
Verletzungsgefahr für Einsatzkräfte, die ryzyko obrażeń dla osób udzielających pomocy
Brandrisiko {n} ryzyko pożarowe
Feuerrisiko {n} ryzyko pożaru
Explosionsrisiko {n} ryzyko wybuchu
Gutachter {m} rzeczoznawca
Sachverständige rzeczoznawca
Brandschutzsachverständige {m} rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandsachverständige rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpożarowej
Fluß {m} rzeka {f}
Abmarsch {m} rzut
Alarmstufe {f} rzut
Alarmschleife {f} rzut
Überblick {m} rzut oka (na coś)
Grundrißplan {m} rzut pozomy
Wurfsack {m} rzutka ratownicza z linką {f}

Impressum und Haftungsausschluss