Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit T beginnen

Deutsch Polnisch
T T
Tag der offenen Feuerwache {m} Dni Otwartych Strażnic
Tagesdienst {m} służba dzienna
Tagesdienst {m} dyżur dzienny
Taktik {f} taktyka
Taktikschema {n} schemat taktyczny
taktisch taktycznie
taktische Beurteilung, die ocena taktyczna
taktische Einheit, die jednostka taktyczna
taktische Feuerwehreinheit, die jednostka taktyczna straży pożarnej
taktische Verband, der związek taktyczny
taktischen Grundsätze, die zasady taktyczne
Talkum {n} talk w proszku
Talkumiereinrichtung {f} urządzenie do talkowania
Tank {m} bak
Tank {m} zbiornik
Tankberieselungsanlage {f} instalacja zraszaczowa zbiornika
Tankbetrieb {m} praca ze zbiornika
Tankbrand {m} pożar zbiornika
Tanker {m} tankowiec
Tankerbrand {m} pożar zbiornikowca
Tankheizung {f} podgrzewacz do zbiornika {f}
Tankheizung gegen Einfrieren {f} podgrzewacz przeciwko zamarzaniu {f}
Tanklager {n} baza paliw płynnych
Tanklager {n} park zbiorników
Tanklager {n} baza naftowa
Tanklager {n} baza produktów naftowych
Tanklöschfahrzeug <TLF> {n} samochód gaśniczy ze zbiornikiem wody
Tanklöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy ze zbiornikiem i motopompą
Tanklöschfahrzeug, das <TLF> samochód gaśniczy ze zbornikiem wody
Tanklöschzug {m} pluton gaśniczy
Tankvolumen {n} pojemność zbiornika
Tankwagen {m} samochód cysterna
Taschenlampe {f} latarka kieszonkowa
Tätigkeit {f} działalność {f}
Tätigkeit {f} czynność {f}
Tauchen {n} nurkowanie
tauchen nurkować
Taucher {m} nurek
Taucherarbeiten {f} prace związane z nurkowaniem
Taucherarbeiten, die praca nurka
Tauchgerät <TG> {n} sprzęt nurkowy
Tauchgerät, das <TG> sprzęt nurkowy
Tauchmotorpumpe {f} pompa głębinowa z silnikiem
Tauchpumpe <TP> {f} pompa głębinowa
Tauchpumpe, die <TP> pompa głębinowa
Tauchsieder {m} grzałka elektryczna
Täuschungsalarm {m} fałszywy alarm
technische Aprobation, die aprobata techniczna
technische Einsatz, der akcja pomocy technicznej
technische Einsatz, der akcja ratownictwa technicznego
technische Gase, die gazy techniczne
Technische Hilfe {f} Ratownictwa Technicznego {f}
Technische Hilfeleistung {f} Ratownictwo Techniczne
technische Hilfeleistung, die pomoc techniczna
technische Hilfeleistung, die udzielenie pomocy technicznej
technische Hilfeleistung, die ratownictwo techniczne
Technische Hilfswerk <THW> {n} Służba ratownictwa technicznego
Technische Hilfswerk, das <THW> Służba ratownictwa technicznego
Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen <TGL> normy
Technische Regeln Druckgas <TRG> wymagania techniczne dotyczące gazów sprężonych
Technische Regeln Druckgase <TRG> wymagania techniczne dotyczące gazów sprężonych
Technische Regeln Flüssiggas <TRF> wymagania techniczne dozyczące gazów skroplonych
Technische Regeln Flüssiggas <TRF> wymagania techniczne dotyczące gazów skroplonych
Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten <TRbF> wymagania techniczne dotyczące cieczy palnych
technische Rettung, die ratownictwo techniczne
technische Überwachung, die nadzór techniczny
Technische Überwachungsverein (m) TÜV <TÜV> {m} Stowarzyszenie dozoru technicznego
Technische Überwachungsverein, der <TÜV> Stowarzyszenie dozoru technicznego
technische Zündquelle, die źródło zapalania pochodzące od urządzenia lub maszyny
technischen Bestimmungen, die warunki techniczne
Teich {m} staw {m}
teilbewegliche Löschanlage, die półstała instalacja gaśnicza
Teilnehmer {m} uczestnik
Telefon {n} telefon
Telefonleitung {f} telefoniczne łącze stałe
Teleskopmast <TM> {m} maszt teleskopowy
Teleskopmast, der <TM> maszt teleskopowy
Teleskopmastfahrzeug {n} samochód z podnośnikiem teleskopowym
Temperatur {f} temperatura
Temperatur Niveau {n} poziom temperatury
Temperatur-Differentialmelder {m} czujka temperaturowo-nadmiarowa
Temperatur-Differentialmelder {m} czujka temperaturowo-różnicowa
Temperatur-Maximalmelder {m} czujka temperatury nadmiarowa
Temperatur/Zeit-Diagramm {n} wykres "temperatura-czas"
Temperatur/Zeit-Kurve {f} krzywa "temperatura-czas"
Temperaturabfall {m} spadek temperatury
temperaturabhängig zależny od zmian temperatury
Temperaturabhängigkeit {f} załeżność od temperatury
Temperaturabhängigkeit {f} zależność temperaturowa
Temperaturanstieg {m} wzrost temperatury
Temperaturanstiegsgeschwindigkeit {f} szybkość wzrostu temperatury
Temperaturbereich {m} zakres temperaturowy
Temperaturbeständigkeit {f} odporność na działanie podwyższonej temperatury
Temperaturbeständigkeit {f} odporność temperaturowa
Temperaturbeständigkeit {f} odporność cieplna
Temperaturdaten dane temperaturowe
Temperaturdetektor {m} czujka temperaturowa
Temperaturdifferenz {f} różnica temperatury
Temperatureinfluß {m} wpływ temperatury
Temperaturentwicklung {f} rozwój temperatury
Temperaturerhöhung {f} wzrost temperatury
Temperaturerhöhung {f} podwyższenie temperatury
Temperaturfeld {n} pole temperaturowe
temperaturfest odporny na zmiany temperatury
Temperaturfühler {m} czujnik temperatury
Temperaturgefälle {n} spadek temperatury
Temperaturgradient {m} gradient temperatury
Temperaturindex {m} indeks temperaturowy
Temperaturklasse {f} grupa zapłonowa
Temperaturklasse {f} klasa zapłonu
Temperaturkoeffizient {m} współczynnik temperaturowy
Temperaturleitfähigkeit {f} współczynnik przewodnictwa temperaturwego
Temperaturleitzahl {f} współczynnik przewodnictwa temperaturwego
Temperaturmelder {m} czujka temperatury
Temperaturmeßergebnis {n} wynik pomiaru temperatury
Temperaturmessung {f} pomiar temperatury
Temperaturskala {f} skala temperatur
Temperatursprung {m} skok temperatury
Temperatursteigung {f} wzrost temperatury
Temperaturüberwachung {f} kontrola temperatury
Temperaturüberwachungseinrichtung {f} urządzenie kontroli temperatury
Temperaturunterschied {m} różnica temperatury
Temperaturveränderung {f} zmiana temperatury
Temperaturverlauf {m} przebieg temperatury
Temperaturverteilung {f} rozkład temperatury
Temperaturwechselbeständigkeit {f} ordporność na zmianę temperatur
Temperaturzeitverlauf {m} przebieg temperatury w czasie
territoriale Selbstverwaltung samorząd terytorialny
territoriale Verwaltung {f} administracja terenowa
Testbrand {m} pożar testowy
Tetra {n} tetra
Tetralöscher {m} gaśnica tetrowa
Theaterbühnenberieselung {f} zraszanie sceny teatralnej
theoretische Prüfung {f} egzamin teoretyczny
thermisch termicznie
thermisch variable Belastung, die obciążenie termiczne zmienne
thermische Auslöseelement, das termiczny element wyzwalający
thermische Auslöser, der wyzwalacz termiczny
thermische Belastung, die obciążenie termiczne
thermische Bewegung, die ruch cieplny
thermische Bewegung, die ruch termiczny
thermische Dehnung, die rozszerzalność termiczna
thermische Eigenschaft, die własność termiczna
thermische Einwirkung, die wpływ ciepła
thermische Einwirkung, die oddziaływanie ciepła
thermische Leitfähigkeit, die przewodnictwo cieplne
thermische Luftbewegung, die ruch termiczny powietrza
thermische Stabilität, die odporność na działanie podwyższonej temperatury
thermische Stabilität, die odporność cieplna
thermische Strahlung, die promieniowanie cieplne
thermische Trägheit, die bezwładność termiczna
thermische Zersetzung, die rozkład termiczny
thermische Zersetzungsprodukt, das produkt rozkładu termicznego
thermischen Materialenwerte, die własności materiałowe termiczne
thermischen Randbedingungen, die termiczne warunki brzegowe
Thermo-Detektor {m} czujka termiczna
Thermodifferentialmelder, der czujka termiczno-różnicowa
Thermodynamik, die termodynamika
thermoelektrische Sonde, die sonda termoelektryczna
Thermoelement {n} termoelement
Thermofühler {m} czujnik temperatury
Thermomaximalmelder {m} czujka termiczno-nadmiarowa
Thermomelder {m} czujka termiczna
Thermoregulator {m} termoregulator
Thermostat {n} termostat
Thüringer Brand-und Katastrophenschutzgesetz {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej i przed katastrofami w Turyngii
Tiefbauunfall {m} wypadek podczas robót ziemnych
Tiefbrunnen {m} studnia głębinowa
Tiefbrunnenpumpe {f} pompa głębinowa
Tiefdruck {m} niskie ciśnienie
Tiefe {f} głębokość {f}
Tiefenwirkung {f} działanie wgłębne
Tiefpumpe <T> {f} pompa głębinowa
Tiefpumpe, die <T> pompa głębinowa
Tiefsauger {m} zasysacz głębinowy
Tiefstwasserstand {m} najniższy stan wody
Tierrettung {f} ratownictwo zwierząt
Titel {m} tytuł
Titel {m} tytuł prawny
Tod am Ort śmierć na miejscu
Tod am Unfallort śmierć na miejscu
Todesursache {f} przyczyna śmierci
tödliche Unfall, der wypadek śmiertelny
Torsionsfestigkeit {f} wytrzymałość na skręcanie
Totalausbrand {m} wypalenie się całkowite
Totalbrand {m} pożar całkowity drzewostanu
Totalbrand {m} pożar całego obiektu
Totalschaden {m} szkody całkowite
toxisch toksyczny
toxische Dosis, die dawka trująca
toxische Dosis, die dawka toksyczna
toxische Wirkung, die działanie toksyczne
toxischen Eigenschaften, die własności toksyczne
Toxizität {f} toksyczność
Toxizitätsindex {m} wskażnik toksyczny
Toxizitätsrisiko {n} niebezpieczeństwo zatrucia
Trafo {m} transformator
Tragbahre {f} nosze
tragbar przenośny
tragbare Leiter, die drabina przenośna
tragbare Motorspritze, die motopompa przenośna
tragbare Schlauchhaspel, die zwijadło wężowe ręczne
tragbare Stromerzeuger, der przenośny agregat prądotwórczy
tragbare Umfüllpumpe, die <TUP> pompa przelewowa przenośna
Tragbare Umfüllpumpe, die <TUP> pompa przelewowa przenośna
Tragbügel {m} pałąk nośny
Tragbügel {m} uchwyt
Trage {f} nosze
tragen znosić
tragen nosić
tragend nośny
tragende Konstruktion, die konstrukcja nośna
Tragfähigkeit {f} nośność
Traggestell {n} rama usztywniająca
Tragkraftspritze (f) TS <TS> {f} motopompa przenośna
Tragkraftspritze, die <TS> motopompa przenośna
Tragkraftspritzenanhänger (m) TSA <TSA> {m} przyczepa z motopompami
Tragkraftspritzenanhänger, der <TSA> przyczepa z motopompami
Tragkraftspritzenfahrzeug (n) TSF <TSF> {n} samochód pożarniczy z motopompą i zbiornikiem wody
Tragkraftspritzenfahrzeug (n) TSF <TSF> {n} samochód pożarniczy (lekki) z motopompą
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Truppenbesatzung <TSF-Tr> samochód pożarniczy (lekki) z motopompą i obsługą roty
Tragkraftspritzenfahrzeug, das <TSF> samochód pożarniczy (lekki) z motopompą
Tragseil {n} linia nośna
Transformator {m} transformator
Transport gefährlicher Güter, der transport materiałów niebezpiecznych
Transport-Unfall- und Hilfeleistungssystem (n) TUIS <TUIS> {n} system informacyjny i pomocy w wypadkach transportowych
Transport-Unfall-Information und Hilfeleistungssystem, das <TUIS> system informacyjny i pomocy w wypadkach transportowych
transportabel przewoźny
Transportanhänger mit Boot, der przyczepa transportowa z łodzią
transportfähig zdatny do transportu
Transportfahrzeug mit Ammoniak {n} pojazd transportujący amoniak
Transportschiff {n} transportowiec
Treibdüse {f} dysza zasilająca
Treibgas {n} gaz wyrzucający
Treibgasbatterie {f} bateria butli gazu wyrzucającego
Treibgasbehälter {m} zbiornik gazu wyrzucającego
Treibgasflasche {f} butla gazu wyrzucającego
Treibgasflaschendruck {m} ciśnienie gazu wyrzucającego w butli
Treibmittel {n} czynnik wyrzucający
Treiböl {n} olej napędowy
Trenneffekt {m} efekt tłumienia
Trennelement {n} element oddzielający
Trennschleifmaschine {f} szliferka-przecinarka
Trennwand {f} ściana działowa
Treppe {f} schody
Treppenhaus {n} klatka schodowa
Treppenhausbrand {m} pożar klatki schodowej
trocken suchy
Trocken-Tanklöschfahrzeug <TroTLF> {n} samochód gaśniczy proszkowy
Trocken-Tanklöschfahrzeug, das <TroTLF> samochód gaśniczy proszkowy z zbiornikiem wody
Trockenapparat {m} suszarka
trockene Destillation, die sucha destylacja
trockene Leitung, die przewód suchy
trockene Steigleitung, die suchy pion
Trockeneis {n} suchy lód
Trockenheit {f} susza
Trockenheitsgrad {m} stopień wysuszenia
Trockenlöschanhänger <TroLA> {m} przyczepa z proszkiem gaśniczym
Trockenlöschanhänger, der <TroLA> przyczepa z proszkiem gaśniczym
Trockenlöschanlage {f} instalacja gaśnicza proszkowa
Trockenlöscher {m} gaśnicza proszkowa
Trockenlöschfahrzeug <TroLF> {n} samochód gaśniczy proszkowy
Trockenlöschmittel {n} środek gaśniczy suchy
Trockenlöschmittel {n} proszek gaśniczy
Trockenlöschpulver {n} proszek gaśniczy
Trockenlöschverfahren {n} gaszenie suchymi środkami gaśniczymi
Trockenlöschverfahren {n} gaszenie proszkami gaśniczymi
Trockenpulver {n} proszek gaśniczy
Trockenpulverlöscher {m} gaśnicza proszkowa
Trockenring-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca o pierścieniu suchym
Trockensaugprobe {f} próba ssania na sucho
Trockenschnitzel {n} wyslodki (buraczane) suszone
Trockenschrank {m} suszarka szafkowa
Trockentauchanzug {m} suchy skafander ratowniczy
Trockenübung {f} ćwiczenie bojowe na sucho
Trockenvorgang von Getreide {m} proces suszenie zboża
trocknen schnąć
trocknen suszyć
Trockner {m} suszarka
Trocknungsgeschwindigkeit {f} szybkość suszenia
Trocknungszeit {f} czas suszenia
Tropf- und Fließbrände {m} pożary substancji kapiących i płynących
tropfen ściekać kroplami
Tropfen {m} kropla
tropfen kapać
tropfend ściekający kroplami
tropfend kapiący
Tropfendurchmesser {m} średnica kropli
Tropfengröße {f} wielkość kropli
Tropfpunkt {m} temperatura kroplenia
trüb mętny
Trümmer {f} gruzy
Trupp <Tr> {m} rota
Trupp, der <Tr> rota
Truppführer <TrFÜ> {m} dowódca roty
Truppführer <TrFÜ> {m} przewodnik roty
Truppmann <TrM> {m} pomocnik przewodnika roty
Truppmann, der <TrM> pomocnik przewodnika roty
Tunnel-Brand {m} pożar w tunelu
Turbinenpumpe {f} pompa turbinowa
Turbotauchpumpe {f} pompa głębinowa turbinowa
turbulente Flamme, die płomień burzliwy
turbulente Flamme, die płomień turbulentny
turbulente Strömung, die przepływ burzliwy
Turbulenzgrad {m} stopień turbulencji
Turmtrockner {m} suszarnia więżowa
Turmtrockner {m} wężownia
Turngerät {n} przyrząd gimnastyczny
Turnhalle {f} sala gimnastyczna
Türöffner {m} automat do otwierania drzwi
Typenprojekt {n} projekt typowy
Typenreihe {f} typoszereg

Polnische Wörter, die mit T beginnen

Deutsch Polnisch
T T
Hinweisschild {n} tablica informacyjna
Hinweisschild zur Unterstützung der Feuerwehr, das tablica informacyjna pożarnicza
Überwachungstafel {f} tablica kontrolna
Hydrantenhinweisschild {n} tablica orientacyjna hydrantu
Warntafel {f} tablica ostrzegawcza
Warnschild {n} tablica ostrzegawcza
Schalttafel {f} tablica rozdzielcza
Schaltbrett {n} tablica rozdzielcza
Schaltbrett {n} tablica sterownicza
Dienstgeheimnis {n} tajemnica służbowa
Schweigepflicht {f} tajemnica zawodowa
taktisch taktycznie
löschtaktisch taktycznie podczas gaszenia
Taktik {f} taktyka
Einsatztaktik {f} taktyka akcji ratowniczo-gaśniczej
Rettungseinsatztaktik {f} taktyka działań ratowniczych
Löschtaktik {f} taktyka gaszenia
Feuerlöschtaktik {f} taktyka gaszenia pożarów
Brandbekämpfungstaktik {f} taktyka zwalczania pożarów
Talkum {n} talk w proszku
Deich {m} tama {f}
Wassersperre {f} tama wodna
Tanker {m} tankowiec
Reibung {f} tarcie
Flammenschutzschild {n} tarcza ochronna
Hydroschild {n} tarcza wodna
Feuertarif {m} taryfa ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu od ognia
Brandtarif {m} taryfa w ubezpieczeniu od ognia
einbinden taśmować (węże)
brandschutztechnische Absicherung, die techniczne zabezpieczenie przeciwpożarowe
feuerwehrtechnische Gerät, das techniczny sprzęt pożarniczy
Doppelseiltechnik {f} technika dwóch lin {f}
Doppelseilzugangstechnik {f} technika dwóch lin {f}
Löschtechnik {f} technika gaszenia
Feuerlöschtechnik {f} technika gaszenia pożarów
Brandwarntechnik {f} technika instalacji sygnalizacji pożaru
Feuerschutztechnik {f} technika ochrony przeciwpożarowej
Brandschutztechnik {f} technika przeciwpożarowa
Brandmeldetechnik {f} technika sygnalizacji pożarowej
Brandbekämpfungstechnik {f} technika zwalczania pożarów
Brandschutztechnologie {f} technologia pożarnicza
Brandtechnologie {f} technologia pożarnicza technologia przeciwpożarowa
Gesetzestext {m} tekst ustawy
Telefon {n} telefon
Notruftelefon {n} telefon alarmowy
Notrufnummer {f} telefon alarmowy
Feuerwehrruf {m} telefon alarmowy straży pożarnej
Feldtelefon {n} telefon polowy
Telefonleitung {f} telefoniczne łącze stałe
Notrufnummer {f} telefoniczny numer alarmowy
Feuertelegraf {m} telegraf alarmowy
Feuertelegraf {m} telegraf pożarowy
Dreieckverband {m} temblak
Dreiecktuch {n} temblak
Temperatur {f} temperatura
Schwelpunkt {m} temperatura (za)tlenia
Sicherheitstemperatur {f} temperatura bezpieczeństwa
Flüssigkeitstemperatur {f} temperatura cieczy
zulässige Temperatur, die temperatura dopuszczalna
Bauteiltemperatur {f} temperatura elementu budowlanego
Flüssigkeitsphasentemperatur {f} temperatura fazy cieklej
Gasphasentemperatur {f} temperatura fazy gazowej
Brandgastemperatur {f} temperatura gazów pożarowych
Rauchgastemperatur {f} temperatura gazów pożarowych
Rauchgastemperatur {f} temperatura gazów spalinowych
Grenztemperatur {f} temperatura graniczna
Endtemperatur {f} temperatura końcowa
Kontakttemperatur {f} temperatura kontaktowa
Tropfpunkt {m} temperatura kroplenia
kritische Temperatur, die temperatura krytyczna
kritische Strahltemperatur, die temperatura krytyczna stali
Erstarrungstemperatur {f} temperatura krzepnięcia
Erstarrungspunkt {m} temperatura krzepnięcia
Stofftemperatur {f} temperatura materiału
Erwärmungstemperatur {f} temperatura nagrzewania
Nennöffnungstemperatur {f} temperatura nominalna otwarcia (tryskacza)
Normaltemperatur {f} temperatura normalna
Umgebungstemperatur {f} temperatura otoczenia
Verdampfungstemperatur {f} temperatura parowania
Ausgangstemperatur {f} temperatura początkowa
Raumtemperatur {f} temperatura pokojowa
Raumlufttemperatur {f} temperatura pokojowa
Zimmertemperatur {f} temperatura pokojowa
Oberflächentemperatur {f} temperatura powierzchni
Außenflächenerwärmungstemperatur {f} temperatura powierzchni zewnętrznej
Außenflächentemperatur {f} temperatura powierzchni zwenętrznej
Lufttemperatur {f} temperatura powietrza
Brandtemperatur {f} temperatura pożaru
Flammentemperatur {f} temperatura płomieni
Zersetzungstemperatur {f} temperatura rozkładu
Zerfallstemperatur {f} temperatura rozpadu
Selbsterwärmungstemperatur {f} temperatura samonagrzewania
Selbsterhitzungstemperatur {f} temperatura samonagrzewania
Selbstentzündungstemperatur {f} temperatura samozapalenia
Selbstentzündungstemperatur {f} temperatura samozapłonu
Wandtemperatur {f} temperatura ściany
Heutemperatur {f} temperatura siana
Verbrennungstemperatur {f} temperatura spalania
Schweißtemperatur {f} temperatura spawania
Stahltemperatur {f} temperatura stali
Glimmtemperatur {f} temperatura tlenia
Schweltemperatur {f} temperatura tlenia
Schmelztemperatur {f} temperatura topnienia
Schmelzpunkt {m} temperatura topnienia
Raumtemperatur {f} temperatura w pomieszczeniu
Brandraumtemperatur {f} temperatura w pomieszczeniu objętym pożarem
Rauchschichttemperatur {f} temperatura warstwy dymu
Innentemperatur {f} temperatura wewnętrzna
Löschwassertemperatur {f} temperatura wody gaśniczej
Siedepunkt {m} temperatura wrzenia
Explosionspunkt {m} temperatura wybuchu
Explosionstemperatur {f} temperatura wybuchu
Verpuffungstemperatur {f} temperatura wyfuknięcia
Auslösetemperatur {f} temperatura wyzwolenia
Ansprechtemperatur {f} temperatura zadziałania
Einstelltemperatur {f} temperatura zadziałania
Zündpunkt {m} temperatura zapalenia
Entzündungspunkt {m} temperatura zapalenia
Entflammungstemperatur {f} temperatura zapalenia
Entflammungspunkt {m} temperatura zapalenia
Zündtemperatur {f} temperatura zapalenia
Entzündungstemperatur {f} temperatura zapalenia
Flammpunkt {m} temperatura zapłonienia
Brennpunkt {m} temperatura zapłonu
Glühtemperatur {f} temperatura żarzenia
Außentemperatur {f} temperatura zewnętrzna
Versagungstemperatur {f} temperatura znisczenia
Bauteilversagungstemperatur {f} temperatura zniszczenia elementu budowlanego
Gelände {n} teren
Einsatzstelle, die <ESt> teren akcji ratowniczo-gaśniczej
Einsatzstelle <ESt> {f} teren akcji ratowniczo-gaśniczej
Baustelle {f} teren budowy
Bauplatz {m} teren budowy
munitionsbelastete Waldstück, das teren leśny nierozminowany
munitionsfreie Waldstück, das teren leśny rozminowany
Grenzgebiet {n} teren przygraniczny {m}
wasserarmes Gebiet teren suchy
kommunale Feuerwehr, die terenowa straż pożarna
öffentliche Feuerwehr, die terenowa straż pożarna
thermischen Randbedingungen, die termiczne warunki brzegowe
thermisch termicznie
thermische Auslöseelement, das termiczny element wyzwalający
Brandthermik {f} termika pożaru
Brandschutzterminologie {f} terminologia ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzterminologie {f} terminologia pożarnicza
Wärmelehre {f} termodynamika
Thermodynamik, die termodynamika
Thermoelement {n} termoelement
wärmefest termoodporny
Thermoregulator {m} termoregulator
Thermostat {n} termostat
Flugfeuertest {m} test mający na celu zbadanie zdolności do tworzenia ogni lotnych
Rauchtest {m} test na wydzielanie dymu podczas pożaru
Brandtest {m} test pożarowy
Realbrandtest {m} test pożarowy w warunkach rzeczywistych
Entzündlichkeitstest {m} test zapalności
Entflammbarkeitstest {m} test zapalności
Tetra {n} tetra
Asbestgewebe {n} tkanina azbestowa
glimmend tlący się
Sauerstoff {m} tlen
Luftsauerstoff {m} tlen atmosferyczny
Kohlenmonoxid <CO> {n} tlenek węgla (CO)
Kohlenmonoxyd, das <CO> tlenek węgla (CO)
Schwelen {n} tlenie
Glimmen {n} tlenie się
Nachglimmen {n} tlenie się dalsze (po odsunięciu źródła ciepła)
schwelen tlić się
glimmen tlić się
kohlen tlić się
weiterschwelen tlić się dalej
fortglimmen tlić się dalej
weiterglimmen tlić się dalej
nachglimmen tlić się dalej (pod odsunięciu żrodła ciepła)
Toxizität {f} toksyczność
Rauchtoxität {f} toksyczność dymu
Rauchgastoxität {f} toksyczność gazów pożarowych
Rauchgastoxität {f} toksyczność gazów spalinowych
toxisch toksyczny
Brandtoxikologie {f} toksykologia pożaru
schmelzen topić się
Schmelzen {n} topienie się
schmelzen topnieć
Schmelzen {n} topnienie
Feuerwehraxt {f} topór strażacki
Feuerwehrbeil {n} toporek strażacki
Atemschutzübungsstrecke {f} tor ćwiczeń w aparatach oddechowych
Leinenbeutel {m} torba na linkę
Feuersozität {f} towarzystwo (ubezpieczeniowe) ubezpieczające od ognia
Feuerversicherungsgesellschaft {f} towarzystwo ubezpieczające od ognia
Zugmaschine {f} traktor
Transformator {m} transformator
Trafo {m} transformator
Transport gefährlicher Güter, der transport materiałów niebezpiecznych
Transportschiff {n} transportowiec
ätzen trawić
Hausfeuerwehr {f} traż pożarna własna (prywatna), (np. zakładu, instytucji, domu handlowego)
Warndreieck {n} trójkąt ostrzegawczy
Dreibein {n} trójnóg {m}
schwer brennbar <B1> trudno palny
schwerentflammbar trudno zapalny
schwer entzündlich trudno zapalny
schwer entzündbar trudno zapalny
Schwerentzündlichkeit {f} trudnozapalność
Schwerentflammbarkeit {f} trudnozapalność
schwerlöschbar trudny do ugaszenia
Lebensdauer {f} trwałość
Festigkeit {f} trwałość {f}
Beständigkeit {f} trwałość
chemische Beständigkeit {f} trwałość chemiczna
Schaumhaltigkeit {f} trwałość piany
Schaumbeständigkeit {f} trwałość piany
Schaumstandzeit {f} trwałość piany
Alterungsbeständigkeit des Schaummittels, die {f} trwałość środka pianotwórczego
Sprinkler {m} tryskacz
Sprinklerdüse {f} tryskacz
Wohnhaussprinkler {m} tryskacz domowy
Regalsprinkler {m} tryskacz regałowy
stehende Sprinkler, der tryskacz stojący
reaktionsschnelle Sprinkler, der tryskacz szybkiego zadziałania
schnellansprechende Sprinkler, der tryskacz szybkiego zadziałania
Seitenwandsprinkler {m} tryskacz umieszczony na ścianie bocznej
hängende Sprinkler, der tryskacz wiszący
Schaumwassersprinkler {m} tryskacz wodno-pianowy
Flachschirmsprinkler {m} tryskacz z płaską osłoną
Schmelzlotsprinkler {m} tryskacz z wyzwalaczem topikowym
Geknister des Feuers {n} trzaskanie (ognia)
reiben trzeć
halten trzymać
Einbindestutzen {m} tuleja (półłącznika)
Fluchttunnel {m} tunel ewakuacyjny
Rettungstunnel {m} tunel ewakuacyjny
glutbildend tworzący żar
Bildung {f} tworzenie
Rauchbildung {f} tworzenie się dymu
Qualmbildung {f} tworzenie się gęstego dymu
Schaumbildung {f} tworzenie się piany
Rußbildung {f} tworzenie się sadzy
Holzkohlebildung {f} tworzenie węgla drzewnego
bilden tworzyć się
Kunststoff {m} tworzywo sztuczne
Brandschutzwoche {f} tydzień ochrony przeciwpożarowej
offene Tiegel, der tygiel otwarty
geschlossene Tiegel, der tygiel zamknięty
Brandschutzputz {m} tynk ognioochronny
Leitertyp {m} typ drabiny
Bauweise {f} typ konstrukcji budowlanej
Schaumtyp {m} typ piany
Brandtyp {m} typ pożaru
Rohrnetzart {f} typ sieci wodociągowej
Schiffstyp {m} typ statku
Typenreihe {f} typoszereg
Suchkette {f} tyralira
Titel {m} tytuł
Rechtstitel {m} tytuł prawny
Titel {m} tytuł prawny
Förderung {f} tłoczenie
Schaummittelförderung {f} tłoczenie środka pianotwórczego
Löschwasserförderung {f} tłoczenie wody gaśniczej
fördern tłoczyć
hochfördern tłoczyć pod wysokim ciśnieniem
Pumpenkolben {m} tłok pompy
Kolben-Entlüftungspumpe {f} tłokowa pompa próżniowa
ersticken tłumić
unterdrücken tłumić
Feuerpatsche {f} tłumica
Feuerunterdrückung {f} tłumienie ognia
Brandunterdrückung {f} tłumienie pożaru

Impressum und Haftungsausschluss