Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit V beginnen

Deutsch Polnisch
V V
Vakuum {n} próżnia
Vakuumpumpe {f} pompa próżniowa
Vegetationsbrand {m} podrostów i podszytów
Vegetationsbrand {m} pożar upraw
Ventil {n} zawór
Ventilation {f} wentylacja
Ventilationskanal {m} kanał wentylacyjny
Ventilator {m} wentylator
Ventilatorfahrzeug {n} pojazd z urządzeniami do odymiania
Ventilleine {f} linka zaworu zwrotnego smoka ssawnego
Venturizumischer {m} zasysacz Venturiego
Verankerungskraft {f} siła zakotwiczenia {f}
veraschen spopielać
Verästelungssystem der Wasserleitung {n} sieć wodociągowa rozgałęzieniowa
Verband {m} jednostka (taktyczna)
Verband {m} opatrunek
Verband {m} związek
Verband der Schadensversicherer, der - früher Verband der Sachversicherer, der <VdS> Związek ubezpieczających od szkód (materialnych) - przedtem: Związek ubezpieczających mienie)
Verbandskasten (m) VK <VK> {m} apteczka sanitarna
Verbandskasten, der <VK> apteczka sanitarna
Verbot {n} zakaz
Verbotszeichen {n} znak zakazu
verbrannt spalony
verbrennen spalić
Verbrennen {n} spalanie niecałkowite
verbrennlich palny
Verbrennung {f} oparzenie
Verbrennung {f} proces spalania
Verbrennung {f} spalanie
Verbrennung dritten Grades, die oparzenie trzeciego stopnia
Verbrennung ersten Grades, die oparzenie pierwszego stopnia
Verbrennung zweiten Grades, die oparzenie drugiego stopnia
Verbrennungsablauf {m} przebieg (proces) spalania
Verbrennungsbedingungen warunki spalania
Verbrennungsdynamik {f} dynamika (procesu) spalania
Verbrennungseigenschaften własności (procesu) spalania
Verbrennungsenergie {f} energia spalania
Verbrennungsentalpi {f} entalpia spalania
Verbrennungserzeugnis {n} produkt spalania
Verbrennungsexplosion {f} spalanie eksplodujące
Verbrennungsgas {n} gaz spalinowy
Verbrennungsgeschwindigkeit {f} prędkość spalania
Verbrennungsgrad {m} stopień oparzenia
Verbrennungsintensität {f} intensywność spalania
Verbrennungsluft {f} powietrze niezbędne do spalania
Verbrennungsprobe {f} próba spalania
Verbrennungsprodukt {n} produkt spalania
Verbrennungsproduktkonzentration {f} stężenie produktów spalania
Verbrennungsreaktion <v> reakcja spalania
Verbrennungsrohr {n} rura do spalań
Verbrennungsrückstand {m} pozostałość po spaleniu
Verbrennungstemperatur {f} temperatura spalania
Verbrennungsvorgang {m} proces spalania
Verbrennungswärme {f} ciepło spalania
Verbrennungszone {f} strefa spalania
Verbundsicherheitsglas {n} szkło ochronne wielowarstwowe
verdampfen odparować
Verdampfen {n} odparowywanie
Verdampfen {n} parowanie
verdampfen parować
verdampfen wyparować
Verdampfung {f} parowanie
Verdampfung {f} odparowanie
Verdampfung {f} wyparowanie
Verdampfungsdruck {m} prężność pary
Verdampfungsfähigkeit {f} lotność par
Verdampfungsgeschwindigkeit {f} szybkość parowania
Verdampfungstemperatur {f} temperatura parowania
Verdampfungsvorgang {m} proces odparowywania
Verdampfungswärme {f} ciepło parowania
Verdienstorden in Silber {m} Srebrna odznaka {m}
Verdienstorden \"Für Verdienste im Brandschutz\" in Bronze brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej
Verdienstorden \"Für Verdienste im Brandschutz\" in Gold złota odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej
Verdienstorden \"Für Verdienste im Brandschutz\" in Silber srebna odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej
Verdrängerentlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca wyporowa
Verdrängung {f} wypór
Verdunstung {f} wyparowanie
Verdunstung {f} ulatnianie się
Verdunstungsgeschwindigkeit {f} szybkość ulatniania się
Verdunstungsintensivität {f} intensywność ulatniania
Verdunstungsintensivität {f} intensywność wyparowywania
Verdunstungszahl {f} lotność par
vereidigte Sachverständige, der/die biegły przysięgły
Verein {m} stowarzyszenie
Vereinigung {f} zrzeszenie
Vereinigung {f} stowarzyszenie
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (f) VFdB <VFdB> {f} Zrzeszenie dla popierania rozwoju ochrony przeciwpożarowej w Niemczech
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes, die <VFdB> Zrzeszenie dla popierania rozwoju ochrony przeciwpożarowej w Niemczech
Verflüchtigung {f} ulatnianie się
verflüssigen skraplać
verflüssigt ciekły
verflüssigt skroplony
Verflüssigung {f} skroplenie
Verflüssigung {f} skraplanie
verfügbar do dyspozycji
Verfügbarkeit {f} dyspozycyjność
verfügen dysponować
verfügen zarządzać
Verfügung {f} zarządzenie
Vergiftung {f} zatrucie
Vergiftungsgefahr {f} niebezpieczeństwo zatrucia
Vergiftungsgefährdung {f} zagrożenie toksyczne
Verglasung {f} przeszklenie
Vergleichbranddauer {f} porównowalny czas trwania pożaru
Verhalten im Brandfall, das postępowanie w przypadku pożaru
Verhalten im Brandfall, das zachowanie podczas pożaru
Verhaltensregeln für den Brandfall, die zasady postępowania na wypadek zaistnienia pożaru
Verhaltensregeln für den Brandfall, die zasady zachowania się w przypadku powstania pożaru
verheeren zniszczyć
verheeren spustoszyć
verhindern przszkodzić
verhindern zapobiec
verhüten zapobiegać
Verhütung {f} zapobieganie
Verkehr {m} ruch (drogowy)
Verkehrshindernis {n} przeszkoda na drodze
Verkehrssicherheit {f} bezpieczeństwo ruchu drogowego
Verkehrsunfall {m} wypadek drogowy
Verkleidung {f} okładzina
Verkohlen {n} zwęglenie
verkohlte Männerleiche {f} zwęglany zwłoki mężczyzn
verlässlich niezawodny
verlässlich pewny
verletzte Person , die osoba ranna
Verletzung {f} naruszenie
Verletzung {f} skaleczenie
Verletzung der Brandschutzvorschriften, die naruszenia przepisów przeciwpożarowych
Verletzungsgefahr {f} niebezpieczeństwo zranienia
Verletzungsgefahr für Einsatzkräfte, die ryzyko obrażeń dla osób udzielających pomocy
Verlöschen {n} wygasanie
Verlöschen {n} gaśnięcie
verlöschen zgasnąć
verlöschen gasnąć
Verlöschen {n} wygaszanie
Verlöschphase {f} faza gaśnięcia
Verlust {m} ubytek
Verlust {m} strata
Verminderung {f} zmniejszenie
Verminderung {f} zredukowanie
vernichten zniszczyć
verölt zaoliwiony
verordnen zarządzić
Verordnung {f} rozporządzenie
Verordnung {f} zarządzenie
Verordnung (über brennbare Flüssigkeiten, die) <VbF> zarządzenie o cieczach palnych
Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße - Gefahrgutverordnung Straße <GGVS> {f} zarządzenie o przewozie materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn - Gefahrgutverordnung Eisenbahn <GGVE> {f} zarządzenie o przewozie materiałów niebezpiecznych koleją
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen <GGVSee> {f} zarządzenie o przewozie materiałów niebezpiecznych na statkach morskich
Verpackung {f} opakowanie
Verpackungsarten bzw. Transporthilfen, geschützt durch eine Sprinkerlanlage <V1 .... V4> podział opakowań w zależności od stopnia palności i zawartości tworzywa sztucznego (chronionych przez instalację tryskaczową)
Verpackungsarten bzw. Transporthilfen, geschützt durch eine Sprinkleranlage <V1 ... V4> podział opakowań w zależności od stopnia palności i zawartości tworzywa sztucznego (chronionych przez instalację tryskaczową)
Verpflegung {f} wyżywienie
Verpflegung {f} zaprowiantowanie
verpuffen wyfuknąć
Verpuffung {f} wyfuknięcie
Verpuffungstemperatur {f} temperatura wyfuknięcia
verqualmen zadymić
verqualmt zadymiony
Verqualmung {f} zadymienie
Verqualmungsgefahr {f} niebezpieczeństwo zadymienia
verraucht zadymiony
Verrauchung {f} zadymienie
Verrauchung im Treppenhaus, die zadymienie na klatce schodowej
verrußen zakopić się
verrußen pokryć się sadzą
verrußt zakopcony
Versagungstemperatur {f} temperatura znisczenia
Versammlungsraum {m} sala zgromadzeń
Versammlungsraum {m} sala zbiorowego użytku
Verschäumung {f} spienienie
Verschäumungsbereich {m} zakres spienienia
Verschäumungssieb {n} sito spieniające
Verschäumungszahl (f) VZ <VZ> {f} liczba spienienia
Verschäumungszahl, die <VZ> liczba spienienia
Verschmutzung {f} zakopcenie
Verschmutzung {f} zanieczyszczenie
Verschraubung {f} łącznik śrubowy
verschüttete Person, die osoba zasypana
versengen wypalić
versengen opalić
Verseuchung {f} skażenie
versichern ubezpieczyć
Versicherung {f} ubezpieczenie
Versicherungsschutz {m} ochrona ubezpieczeniowa
Versickerung {f} wsiąkanie
Versorgungsfahrzeug {n} samochód kwatermistrzowski
Versorgungsfahrzeug {n} samochód zaopatrzenia
verspritzen rozbryzgiwać się
verspritzen rozpryskiwać
Verstärkerpumpe {f} pompa wzmacniająca (w systemie przetłaczania)
Verstärkerstrecke {f} odcinek linii wężowej tłocznej pomiędzy dwoma pompami w systemie przetłaczania
Verstärkung {f} posiłki
Verstärkung {f} wzmocnienie
verstellbare Strahlrohr, das prądownica uniwersalna
verstopfte Kanalisationseinlauf {m} zatkana studzienka kanalizacyjna
verstopfte Kanalisationseinläufe, die zatkanych studzienek kanalizacyjnych
verstopfte Regenwassereinlauf {m} zatkana studzienka kanalizacyjna
verstopften Regenwassereinläufe, die zatkanych studzienek kanalizacyjnych
Verteidigung {f} obrona
Verteiler {m} rozdzielacz
Verteiler mit Kugelhahnabsperrung, der rozdzielacz kulowy (z zaworami zamykającymi kulowymi)
Verteiler mit Niederschraubventilen, der rozdzielacz grzybkowy (z zaworami zamykającymi grzybkowymi)
Verteilungsstück {n} rozdzielacz
Vertrauen {n} zaufanie {n}
verursachen spowodować
Verursacher {m} sprawca
Verursachung {f} spowodowanie
Verwaltung {f} administracja
Verwaltungsakt {m} decyzja administracyjna
Verwaltungsangestellter {m} pracownik administracyjny
Verwaltungsangestellter {m} pracownik administracji państwowej
Verwaltungsrecht {n} prawo administracyjne
Verwaltungsverfahren {n} postępowanie administracyjne
Verwaltungsverfahrensgesetz <VwVfG> kodeks postępowania administracyjnego
Verwaltungsverfahrensgesetz (n) VwVfG <VwVfG> {n} kodeks postępowania administracyjnego
Verwaltungsvollstreckungsgesetz {n} ustawa o postępowaniu egzekuzyjnym w administracji
Verwaltungsvorschrift {f} przepis administracyjny
Verwaltungszwangsvollstreckung {f} egzekucja administracyjna
Verwenden von offenen Feuer, die używanie ognia otwartego
Verwundete ranny
Verzögerung {f} zwłoka
Verzögerung {f} opóżnienie
Verzögerungseinrichtung {f} urządzenie opóżniające
vierteilige Leiter, die drabina cztereoprzęsłowa
Viskosität {f} lepkość
Vollaluminiumausführung {f} wykonanie z czystego aluminium
Vollbrand {m} pożar całkowity
Vollbrandphase {f} faza intesywnego spalania
Vollbrandphase {f} faza pożaru całkowitego
Vollfeuer {n} pożar całkowity
Vollholz {n} drewno lite
vollkommene Verbrennung, die spalanie całkowite
Vollmaske {f} maska pełna
vollständige Verbrennung, die spalanie całkowite
Vollständigkeitsgrad der Verbrennung, der stopień spalania całkowitego
Vollstrahl {m} prąd zwarty
Vollstrahl mit Mannschutzbrause, der prąd zwarty z tarczą wodną
Vollstrahlwinkel {m} kąt prądu zwartego
vollsynthetische Druckschlauch, der wąż tłoczny syntetyczny
Volumen {n} objętość
Volumenabbrandgeschwindigkeit {f} objętościowa szybkość spalania
vom Brand bedroht zagrożony przez pożar
vom Brand betroffen dotknięty pożarem
vom Brand ergriffen objęty pożarem
vom Brand vernichtet zniszczony przez pożar
vom Feuer erfasst ogarnięty przez ogień
vom Tank arbeiten pracować ze zbiornika
vor der Küste w strefie przybrzeżnej
Vorauslöschfahrzeug (n) VLF <VLF> {n} lekki samochód gaśniczy
Vorauslöschfahrzeug, das <VLF> lekki samochód gaśniczy
Vorausrüstwagen (m) VRW <VRW> {m} samochód (szybkiej) pomocy technicznej
Vorausrüstwagen, der <VRW> samochód (szybkiej) pomocy technicznej
Vorbaupumpe {f} motopompa wbudowana z przodu pojazdu
vorbereiten przygotowywać
Vorbereitung {f} przygotowywania
vorbeugen zapobiegać
vorbeugend zapobiegawczo
vorbeugend zapobiegając
vorbeugende bauliche Brandschutz, der zapobieganie pożarom w budownictwie
vorbeugende bauliche Brandschutz, der budowlane zabezpieczenia przeciwpożarowe
Vorbeugende Brandschutz, der <VB> zapobieganie pożarom
vorbeugende Gefahrenschutz, der zapobieganie zagrożeniom
vorbeugende Industriebrandschutz, der zapobieganie pożarom w przemyśle
vorbeugende Waldbrandschutz, der zapobieganie pożarom w lasach
vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen, die środki zapobiegania pożarom
Vorbeugung {f} zapobieganie
Vorbeugung {f} profilaktyka
Vordersitz {m} siedzenie przednie
Vorfahrt {m} pierwszeństwo przejazdu
Vorfahrtsrecht {n} prawo pierwszeństwa przejazdu
Vorführung {f} pokaz
Vorgesetzte przełożony
Vormischer {m} zasysacz pianowy
vorsätzliche Brandstiftung, die podpalenie umyślne
Vorschrift {f} przepis
vorschriftsmäßig zgodnie z przepisami
vorschriftsmäßig według przepisu
vorschriftsmäßig przepisowo
Vorsicht {f} ostrożność
Vorsicht mit dem Feuer ! ostrożnie z ogniem!
Vorsichtsmaßnahmen środki ostrożności
Vorteil {m} zaleta {f}
Vortragende {m} prelegent {m}
Vortrieb durch Impuls, der posuwać przez Impuls
Vorwärmeffekt {m} efekt podgrzewania wstępnego
Vorwärmgrad {m} stopień podgrzania wstępnego
Vorwärmung {f} nagrzewanie wstępne
Vorwärmung {f} podgrzewanie wstępne
Vorwarnzeit {f} czas ostrzegania
Vorzeigeprojekt {n} projekt flagowy

Polnische Wörter, die mit V beginnen

Deutsch Polnisch
V V
Stellv. Vorsitzende des Wojewodschaftsabteilungsvorstandes der Freiwilligen Feuerwehr der Republik Polen V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Unfalldatenspeicher (UDS) {m} videorejestrator samochodowy

Impressum und Haftungsausschluss