Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit W beginnen

Deutsch Polnisch
W W
W-Truppführer <W-Truppführer> {m} przodownik roty wodnej
waagerechte Lagerung, die przechowywanie w pozycji poziomej (np. drabin)
Wachabteilung {f} zmiana podziału bojowego
Wachabteilungsleiter {m} dowódca zmiany podziału bojowego
Wachalarmierung {f} alarm bojowy
Wachbesatzung {f} załoga oddziału straży pożarnej
Wachbesatzung {f} załoga strażnicy
Wachbezirk {m} obszar operacyjny
Wachdienst {m} służba w podziale bojowym
Wachdienstbuch {n} książka podziału bojowego
Wachen {n} czuwanie
wachen czuwać
Wachkommandant {m} dowódca oddziału straży pożarnej
Wachkreis {m} obwód dozorowy
Wachsfackel {f} pochodnia woskowa
Waldbodenbrand {m} pożar pokrywy gleby lasu
Waldbrand {m} pożar lasu
Waldbrandeinsatz {m} akcja gaszenia pożaru lasu
Waldbrandeinsatz {m} akcja zwalczania pożaru lasu
Waldbrandfahrzeug {n} samochód do zwalczania pożarów lasów
Waldbrandgefahr {f} niebezpieczeństwo pożaru lasu
Waldbrandlöschfahrzeug (n) WLF <WLF> {n} samochód do zwalczania pożarów lasów
Waldbrandlöschfahrzeug, das <WLF> samochód gaśniczy do zwalczania pożarów lasów
Waldbrandrisiko {n} zagrożenie pożarowe lasu
Waldbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa w lasach
Waldbrandversicherung {f} ubezpieczenie lasów od ognia
Wand {f} ściana
Wanddicke {f} grubość ściany
Wanddurchbruch {m} przebicie ściany
Wandeffekt {m} efekt ściany
wandernde Punktlast, die przemieszczające się obciążenie ogniowe
Wandhydrant (m) WH <WH> {m} hydrant ścienny
Wandhydrant, der <WH> hydrant wewnętrzny
Wandhydrantenschrank {m} szafka hydrantowa
Wandhydrantkasten {m} skrzynka hydrantowa
Wandschlauchhaspel {f} zwijadło wężowe hydrantu wewnętrznego
Wandtemperatur {f} temperatura ściany
Wandtemperaturverteilung {f} rozkład temperatur ściany
Wandverkleidung {f} okładzina ścienna
warm ciepły
Wärme {f} ciepło
Wärme-Differentialmelder {m} czujka termiczno-różnicowa
Wärmeabfuhr {f} odprowadzenie ciepła
Wärmeabfuhrgeschwindigkeit {f} szybkość odprowadzenia ciepła
Wärmeabgabe {f} oddawanie ciepła
Wärmeabgabegeschwindigkeit {f} szybkość oddawania ciepła
Wärmeabgaberate {f} szybkość oddawania ciepła
Wärmeableitung {f} odprowadzenia ciepła
Wärmeableitung an die Umgebung, die odprowadzenie ciepła do otoczenia
Wärmeabstrahlung {f} emisja ciepła
Wärmeabstrahlung {f} wypromieniowanie ciepła
Wärmeabzugsfaktor {m} współczynnik odprowadzenia ciepła
Wärmeakkummulation {f} akumulacja ciepła
Wärmeaufnahme {f} pochłanianie ciepła
Wärmeaufnahme {f} pobieranie ciepła
Wärmeaufnahmefähigkeit {f} zdolność pobierania ciepła
Wärmeaufnahmevermögen {n} zdolność wchłaniania ciepła
Wärmeaufnahmevermögen {n} zdolność pobierania ciepła
Wärmeausbreitung {f} wymiana ciepła
Wärmeausdehnung {f} roszczerzalność cieplna
Wärmeausdehnungskoeffizient {m} współczynik rozszerzalności cieplnej
Wärmeausstrahlung {f} promieniowanie cieplne
Wärmeaustausch {m} wymiana ciepła
Wärmeaustauscher {m} wymiennik ciepła
Wärmebelastung {f} obciążenie cieplne
Wärmebeständigkeit {f} odporność na działanie podwyższonych temperatur
Wärmebeständigkeit {f} odporność cieplna
Wärmebeständigkeit {f} wytrzymałość cieplna
Wärmebeständigkeit {f} odporność termiczna
Wärmebewegung {f} ruch termiczny
Wärmebewegung {f} ruch ciepła
Wärmebilanz {f} bilans energetyczny
Wärmebilanz {f} bilans cieplny
Wärmedämmstoff {m} materiał termoizolacyjny
Wärmedämmung {f} izolacja cieplna
Wärmedämmung {f} izolazyjność cieplna
Wärmedämmwert {m} izolacyjność cieplna
Wärmedehnung {f} wydłużenie termiczne
Wärmedurchgang {m} przenikanie ciepła
Wärmedurchgangskoeffizient {m} współczynnik przenikania ciepła
Wärmedurchlaß {m} przepuszczanie ciepła
Wärmedurchlaßkoeffizient {m} współczynnik przepuszczania ciepła
Wärmedurchlässigkeit {f} przepuszczalność cieplna
Wärmedurchlaßwiderstand {m} opór cieplny przewodzenia
Wärmedurchlaßzahl {f} przepuszczalność cieplna
Wärmeeindringtiefe {f} głębokość wnikania ciepła
Wärmeeindringzahl {f} współczynnik przenikania ciepła
Wärmeeinwirkung {f} działanie ciepła
Wärmeeinwirkung {f} wpływ ciepła
Wärmeenergie {f} energia cieplna
Wärmeentwicklung {f} wytwarzanie ciepła
Wärmeentwicklung {f} rozwój ciepła
Wärmeentzug {m} odpływ ciepła
Wärmeentzug {m} utrata ciepła
Wärmeentzug {m} odcięcie dopływu ciepła
wärmeerzeugend wytwarzając ciepło
Wärmeerzeuger {m} źródła ciepła
Wärmeerzeugung {f} wytwarzanie ciepła
Wärmeerzeugungsgeschwindigkeit {f} szybkość wytwarzania ciepła
wärmefest żarowytrzymały
wärmefest termoodporny
Wärmefestigkeit {f} żarowytrzymałość
Wärmefluß {m} przepływ ciepła
Wärmefluß {m} strumień cieplny
Wärmeflußdichte {f} gęstość strumienia cieplnego
Wärmeformänderung {f} odkształcenie cieplne
Wärmefreisetzung {f} wydzielanie się ciepła
Wärmefreisetzungsrate {f} szybkość wydzielania się ciepła
Wärmefühler {m} czujnik ciepła
Wärmegleichgewicht {n} równowaga cieplna
Wärmeinhalt {m} entalpia
Wärmeisolierung {f} izolacja cieplna
Wärmekapazität {f} pojemność cieplna
Wärmekoeffizient {m} współczynnik przewodzenia ciepła
Wärmekonvektion {f} unoszenie ciepła
Wärmekonvektion {f} konwekcja termiczna
Wärmelehre {f} termodynamika
Wärmelehre {f} nauka o cieple
wärmeleitend przewodzący ciepło
Wärmeleiter {m} przewodnik ciepła
Wärmeleitfähigkeit {f} przewodność cieplna
Wärmeleitfähigkeit {f} przewodnictwo cieplne
Wärmeleitung {f} przewodzenie ciepła
Wärmeleitung {f} przewodnictwo cieplne
Wärmeleitvermögen {n} przewodnictwo cieplne
Wärmeleitvermögen {n} przewodność cieplna
Wärmeleitzahl {f} współczynnik przewodzenia ciepła
Wärmemaximalmelder {m} czujka termiczno-nadmiarowa
Wärmemelder {m} czujka termiczna
Wärmemelder mit hoher Ansprechtemperatur, der czujka termiczna o wysokiej temperaturze zadziałania
Wärmemenge {f} ilość ciepła
Wärmemitführung {f} konwekcja
Wärmemitführung {f} unoszenie ciepła
Wärmeprozeß {m} proces cieplny
Wärmequelle {f} źródła ciepła
Wärmerückfluß {m} odpływ ciepła
Wärmerückführung {f} recyrkulacja ciepła
Wärmeschürze {f} ścianka kurtynowa
Wärmeschutz {m} izolacja cieplna
Wärmeschutzanzug {m} ubranie ochronne żaroodporne
Wärmeschutzhandschuhe rękawice ochronne żaroodporne
Wärmeschutzmantel {m} płaszcz ochronny żaroodporny
Wärmesenke {f} obniżenie (ilości) ciepła
Wärmespannung {f} naprężenie cieplne
Wärmespeicherung {f} akumulacja ciepła
Wärmespeicherungsvermögen {n} zdolność akumulacji ciepła
Wärmestau {m} nagromadzenie ciepła
Wärmestauung {f} pochłanie ciepła
Wärmestauung {f} nagromadzenie ciepła
Wärmestrahlung {f} promieniowanie cieplne
Wärmestrahlungsentzündung {f} zapłon od promieniowania cieplnego
Wärmestrahlungsintensität {f} natężenie promieniowania cieplnego
Wärmestrom {m} strumień cieplny
Wärmestromdichte {f} natężenie przepływu ciepła
Wärmestromdichte {f} gęstość strumienia cieplnego
Wärmestromrichtung {f} kierunek strumienia cieplnego
Wärmeströmung {f} przepływ ciepła
Wärmetönung {f} efekt cieplny
Wärmeträger {m} nośnik ciepła
Wärmetransport {m} przenoszenie ciepła
Wärmeübergang {m} przejmowanie ciepła
Wärmeübergangskoeffizient {m} współczynnik przejmowania ciepła
Wärmeübertragung {f} przenoszenie ciepła
Wärmeübertragungsmechanismus {m} mechanizm przenoszenia ciepła
Wärmeübertragungsprozeß {m} proces przenoszenia ciepła
Wärmeverbrauch {m} zużycie ciepła
Wärmeverlust {m} strata ciepła
Wärmeverlust an die Umgebung {f} strata ciepła do otoczenia
Wärmeverzug {m} paczenie się na skutek działania ciepła
Wärmewert {m} wartość cieplna
Wärmewirkung {f} działanie ciepła
Wärmezersetzungsprodukt {n} produkt rozkładu termicznego
Wärmezufuhr {f} doprowadzenie ciepła
Warnanlage {f} instalacja ostrzegawcza
Warndreieck {n} trójkąt ostrzegawczy
Warneinrichtung {f} urządzenie ostrzegawcze
Warnlampe {f} lampa alarmowa
Warnschallzeichen {n} dżwiękowy sygnał ostrzegawczy
Warnschild {n} tablica ostrzegawcza
Warnsignal {n} sygnał ostrzegawczy
Warnsymbol {n} symbol ostrzegawczy
Warntafel {f} tablica ostrzegawcza
Warnung {f} ostrzeżenie
Warnzeichen {n} znak ostrzegawczy
Warnzeit {f} czas ostrzegania
Wartung {f} konserwacja (sprzętu)
Waschanlage {f} myjnia
waschen myć
Wasser (n) W <W> {n} woda
Wasser aufhalten, das zatrzymać wodę
Wasser geben podać wodę
Wasser halt! woda stój!
Wasser marsch! woda naprzód!
Wasser unter dem Boot angesaugt, das wyssana woda pod łodzią
Wasser, das <W> woda
Wasser-Schaumbildnerlösung {f} wodny roztwór środka piano-twórczego
Wasser-Schaummittelgemisch {n} mieszanina piano-twórcza
Wasser-Schaummittelgemisch {n} wodny roztwór środka pianotwórzego
Wasser-Schaummittelgemisch- Bedarf {m} zapotrzebowanie wodnego roztworu środka pianotwórczego
Wasser-Schaummittelgemisch-Leitung {f} przewód wodnego roztworu środka pianotwórczego
Wasser-Schaummittelgemisch-Zuführung {f} podanie wodnego roztworu środka pianotwórczego
Wasser-Schaummittelgemischmenge {f} ilość wodnego roztworu środka pianotwórczego
Wasser-Schaummittelkonzentrat-Gemisch {n} wodny roztwór środka pianotwórczego
Wasser/Öl-Gemisch {n} mieszanina wodno-olejowa
Wasserabführung {f} odprowadzenie wody
wasserabstoßend hydrofobowy
Wasseranschluß {m} przyłącze wodne
Wasseranstieg {f} podnoszenie się wód
Wasseranteil {m} udział wody
Wasserarmatur {f} armatura wodna
wasserarmes Gebiet teren suchy
Wasserauffülleinrichtung {f} urządzenie do napełniania wody
Wasserauffüllung {f} napełnianie wodą
Wasseraufnahme {f} wchłanianie wody
Wasseraufnahme {f} pochłanianie wody
Wasseraufnahmevermögen {n} zdolność pochłaniania wody
Wasserauftrieb {m} wypór wody
Wasserbeaufschlagung {f} podawanie wody (ilość wody na jednostkę czasu i powierzchni)
Wasserbedarf {m} zapotrzebowanie wody
Wasserbehälter {m} zbiornik wody
Wasserberieselung {f} zraszanie wodą
wasserbeständig wodoodporny
Wasserbomber {m} samolot pożarniczy
Wasserdampf {m} para wodna
Wasserdampflöschverfahren {n} gaszenie parą wodną
wasserdicht wodoszczelny
Wasserdichtigkeit {f} wodoszczelność
Wasserdruck {m} parcie wody
Wasserdruck {m} ciśnienie wody
Wasserdruckerhöhung {f} podwyższenie ciśnienia wody
Wasserdruckerhöhungsanlage {f} instalacja podwyższania ciśnienia wody
Wasserdruckprobe {f} próba hydrauliczna
Wasserdurchfluß {m} natężenie przepływu wody
Wasserdurchsatz {m} natężenie przepływu wody
Wassereinwirkung {f} wpływ wody
Wassereinwirkung {f} oddziaływanie wody
wasserempfindlich wrażliwy na działanie wody
Wasserentnahme {f} ujęcie wodne
Wasserentnahmestelle {f} punkt czerpania wody
Wasserentnahmestellen punkty czerpania wody
Wasserfeuerlöscher {m} gaśnica wodna
Wasserförderung {f} pompowanie wody
Wasserförderung über lange Strecken, die pompowanie wody na dalekie odległości
wasserführende Armatur, die armatura wodna
Wasserfüllung {f} wypełnianie wodą
Wasserfüllung {f} napełnianie wodą
Wassergasse {f} ścieżka wodna {f}
Wassergeben {n} podawanie wody (ilość wody na jednostkę czasu i powierzchni)
wassergefährdend zagrażający wodzie (gruntowej i rzecznej)
Wassergefährdungsklasse (f) WGK <WGK> {f} klasa zagrożenia wód
Wassergefährdungsklasse, die <WGF> klasa zagrożenia wód
wassergefühlte Stahlkonstruktion, die konstrukcja stalowa (budynku) wypełniona wodą
wassergefüllt wypełniony wodą
wassergefüllt napełniony wodą
Wassergehalt {m} zawartość wody
wassergekühlt chłodzony wodą
Wasserhalbwertszeit {f} wartość połówkowa (trwałość piany)
Wasserhalbzeit {f} wartość połówkowa (trwałość piany)
Wasserhydrant {m} hydrant wodny
Wasserkanone {f} działko wodne
Wasserkühlung {f} chłodzenie wodne
Wasserleistung {f} wydajność wody
Wasserleitung {f} przewód wodociągowy
Wasserleitung {f} instalacja wodociągowa
Wasserleitung {f} wodociąg
Wasserleitungsdruck {m} ciśnienie w przewodzie wodociągowym
Wasserleitungsnetz {n} sieć wodociągowa
Wasserlieferung {f} dostarczanie wody
Wasserlieferungsmenge {f} ilość dostarczanej wody
Wasserlöschanlage {f} instalacja gaśnicza wodna
Wasserlöscher (m) W <W> {m} gaśnica wodna
Wasserlöscher, der <W> gaśnica wodna (GW)
Wasserlöschverfahren {n} gaszenie wodą
wasserlöslich rozpuszczalny w wodzie
Wasserlöslichkeit {f} rozpuszczalność w w wodzie
Wassermangel {m} brak wody
Wassermantel {m} płaszcz wodny
Wassermenge {f} ilość wody
Wassermenge pro Minute / Stunde ilość wody na minutę / godzinę
Wassermengenmessung {f} pomiar ilość wody
Wassernebel {m} mgła wodna
Wassernebellöschanlage {f} instalacja wodna mgłowa
Wassernebelstrahlrohr {n} prądownica wodna mgłowa
Wasseroberfläche {f} powierzchnia wody
Wasserpegel {m} poziom wody
Wasserquelle {f} żródło wody
Wasserrate {f} ilość wody na powierzchnię
Wasserrettung {f} ratownictwo wodne
Wasserrettungseinheit {f} Jednostka Ratownictwa Wodnego <JRW>
Wasserrettungseinheit {f} jednostka ratownictwo wodnego
Wasserrettungsgerät {n} sprzęt ratownictwa wodnego
Wasserring-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca o pierścieniu wodnym
Wasserringpumpe {f} pompa z pierścieniem wodnym
Wasserrohr {n} rura wodociągowa
Wassersäule {f} słup wody
Wasserschäden szkody wodne (spowodowane gaszeniem wodą)
Wasserschieber {m} zasuwa wodna
Wasserschleier {m} kurtyna wodna
Wasserschleier {m} zasłona wodna
Wasserschleieranlage {f} instalacja zraszaczowa (kurtyna wodna)
Wasserschutz {m} ochrona wodna
Wassersperre {f} tama wodna
Wassersperre {f} przegroda wodna
Wasserspiegel {m} lustro wodne
Wassersprühstrahl {m} prąd wodny rozpylony
Wasserstand {m} poziom wody
Wasserstaub {m} woda w stanie rozpylonym
Wasserstaubdüse {f} dysza rozpylająca wodna
Wasserstaubstrahlrohr {n} prądownica na prąd rozpylony
Wasserstellenkarte {f} mapa zaopatrzenia wodnego
Wasserstoff {m} wodór
Wasserstoffentwicklung {f} wytwarzanie się wodoru
Wasserstoß {m} uderzenie wodne
Wasserstrahl {m} prąd wodny
Wasserstrahl {m} strumień wody
Wasserstrahl-Luftpumpe {f} pompa powietrzna strumieniowa
Wasserstrahl-Luftpumpe {f} smoczek wodno-powietrzny
Wasserstrahl-Luftpumpe {f} strumienica wodno-powietrzna
Wasserstrahlantrieb {m} pędnik strumieniowy
Wasserstrahlantrieb {m} pędnik wodnoodrzutowy
Wasserstrahlantrieb {m} szybkość strumienia wody
Wasserstrahlantrieb {m} pędnik strugowodny
Wasserstrahlpumpe {f} zasysacz
Wasserstrahlpumpe {f} strumienica
Wasserstrahlpumpe {f} pompa strumienowa
Wasserstrahlrohr {n} prądownica wodna
Wasserstrom {m} natężenie przepływu wody
Wasserstrom {m} prąd wody
Wasserstrom {m} strumień wody
Wassertank {m} zbiornik na wodę
Wassertankvolumen {n} pojemność zbiornika wody
Wassertropfen {m} kropla wody
Wassertrupp (m) W-Trupp <W-Trupp> {m} rota wodna
Wassertrupp (m) WTr <WTr> {m} rota wodna
Wassertrupp, der <W-Trupp> rota wodna
Wassertruppführer (m) WTrFÜ <WTrFÜ> {m} przodownik roty wodnej
Wassertruppführer, der <W-Truppführer> produkt rozkładu termicznego
Wassertruppführer, der <W-Truppführer> przodownik roty wodnej
Wassertruppmann (m) W-Truppmann <W-Truppmann> {m} pomocnik roty wodnej
Wassertruppmann, der <W-Truppmann> pomocnik roty wodnej
Wasserturm {m} wodna wieża ciśnień
Wasserüberschuß {m} nadmiar wody
wasserundurchlässig nieprzemakalny
wasserundurchlässig wodoszczelny
Wasserunfall {m} wypadek nad wodą
Wasseruntersuchung {f} badanie wody
Wasserverbrauch {m} zużycie wody
Wasserverschluß {m} mgłowa instalacja zraszaczowa
Wasserverschmutzung {f} zanieczyszczenie wody
Wasserverseuchung {f} skażenie wody
Wasserversorgung {f} zaopatrzenie wodne
Wasserversorgungsanlage {f} instalacja zaopatrzenia wodnego
Wasserversorgungsnetz {n} sieć wodna
Wasserversorgungsnetz {n} sieć wodociągowa
Wasservorhang {m} kurtyna wodna
Wasservorrat {m} zasób wody
Wasserwand {f} ściana wodna
Wasserwerfer {m} działko wodne
Wasserwerk {n} zakład wodociągowy
Wasserzubringerleitung {f} przewód doprowadzający wodę
Wasserzufuhr {f} dowożenie wody
Wasserzufuhr {f} dopływ wody
Wasserzuführung {f} doprowadzenie wody
Wasserzuführung {f} podawanie wody
Wasserzugabe {f} dodawanie wody
Wasserzuleitung {f} doprowadzenie wody
wässrige Lösung, die roztwór wodny
Wechselladefahrzeug (n) WLF <WLF> {n} samochód pożarniczy kontenerowy
Wechselladefahrzeug (n) WLF <WLF> {n} samochód (pożarniczny) z wymiennym nadwoziem
Wechselladefahrzeug, das <WLF> samochód pożarniczy kontenerowy
Wechselladefahrzeug, das <WLF> samochód gaśniczy z wymiennym nadwoziem
Wechselstrom {m} prąd zmienny
wegbrennen zgorzeć
wegbrennen spalić się
wegbrennen zniszczyć ogniem
wegbrennen wypalić
Wehr {f} obrona
Wehr {f} jednostka straży pożarnej
Wehrführer {m} naczelnik ochotniczej straży pożarnej
Wehrleiter {m} naczelnik ochotniczej straży pożarnej
weiche Bedachung, die łatwopalne pokrycie dachowe
Weichholz {n} drewno miękkie
Weißglut {f} żar biały
Weiterbildung {f} doszkolenie
Weiterbildung {f} dokształcenie
weiterbrennen palić się dalej
weiterglimmen tlić się dalej
weiterschwelen tlić się dalej
Welle {f} fala
Wenderohr {n} prądownica obrotowa
Wendestrahlrohr {n} prądownica obrotowa
Werkbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa zakładu
Werkfeuerwehr (f) WF <WF> {f} zakładowa zawodowa straż pożarna
Werkfeuerwehr, die <WF> zakładowa zawodowa straż pożarna
Werkfeuerwehrenverband (m) WFV <WFV> {m} Związek zakładowych zawodowych straży pożarnych
Werkfeuerwehrverband, der <WFV> Związek zakładowych zawodowych straży pożarnych
Werkfeuerwehrwache {f} strażnica zakładowej zawodowej straży pożarnej
Werkstatt {f} warsztat
Werkzeug {n} narzędzie
Wettbewerb {m} współzawodnictwo
Wettbewerb {m} zawody
Wetterlage {f} sytuacja meterologiczna
widerstandsfähig wytrzymały
widerstandsfähig odporny
Widerstandslinie {f} linia obrony
Wiederaufflammen {n} rozpalenie się powtórne
wiederaufflammen rozpalić się powtórnie
Wiederbelebung {f} reanimacja
Wiederbelebungsgerät {n} sprzęt do sztucznego oddychania
Wiederbelebungsgerät {n} aparat do reanimacji
Wiederbelebungsgerät {n} sprzęt reanimacyjny
Wiederbelebungswagen {m} karetka reanimacyjna
Wiederentzündung {f} powtórny zapłon
Wiederentzündung {f} powtórne zapalenie się
Wiesenbrand {m} pożar łąki
Winde {f} wciągarka
Windeinfluß {m} wpływ wiatru
Windenergieanlage <WEA> {f} elektrownia wiatrowa {f}
Windkessel {m} powietrznik (pompy)
Windkraftanlage <WKA> {f} elektrownia wiatrowa {f}
Windrichtung {f} kierunek wiatru
Wipfelbrand {m} pożar wierzchołkowy lasu
Wipfelfeuer {n} pożar wierzchołkowy lasu
Wirkfläche einer Sprinkleranlage, die powierzchnia chroniona (tryskaczami)
Wirkprinzip {n} zasada działania
wirksame Löschwasserstrahl, der skuteczny prąd (strumień) gaśniczy wody
wirksame Öffnungsfläche einer rauch- und Wärmeabzugsanlage, die skuteczna powierzchnia otwarcia (klap dymowych)
Wirksamkeit {f} skuteczność
Wirkungsbereich {m} obszar skutecznego działania
Wirkungslinie {f} linia działania
Wirkungsweise {f} sposób działania
Witterungseinfluß {m} wpływ czynników atmosferycznych
Witterungsverhältnisse warunki atmosferyczne
Wohngebäude {n} budynek mieszkalny
Wohnhaus {n} dom mieszkalny
Wohnhaus-Sprinkleranlage {f} instalacja tryskaczowa domowa
Wohnhausbrand {m} pożar budynku mieszkalnego
Wohnhaussprinkler {m} tryskacz domowy
Wohnungsbrand {m} pożar mieszkania {m}
Wojewodschaftsfeierlichkeiten zum Tag des Feuerwehrmannes {f} Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka
Wojewodschaftskommandant der Staatlichen Feuerwehr {m} Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Wojewodschaftskommandantur der Berufsfeuerwehr {f} Komenda Wojewódzka (KW PSP)
Wojewodschaftskommandantur der Staatlichen Feuerwehr {f} Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej {f}
Wojewodschaftsleitstelle {f} Wojewódzkie Stanowisko Kierowania
Wunde {f} rana
Wurfbreite eines Löschstrahles, die szerokość rzutu (prądu gaśniczego)
Wurfhöhe {f} wysokość rzutu
Wurfhöhe des Löschstrahles, die wysokość rzutu prądu gaśniczego
Wurfhöhe des Schaumstrahles, die wysokość rzutu strumienia piany
Wurfkraft {f} siła rzutu
Wurfsack {m} rzutka ratownicza z linką {f}
Wurfweite {f} długość rzutu
Wurfweite {f} zasięg rzutu
Wurfweite des Löschstrahles, die długość rzutu prądu gaśniczego
Wurfweite des Schaumstrahles, die długość rzutu strumienia piany

Polnische Wörter, die mit W beginnen

Deutsch Polnisch
W W
in feinster verteilter Form w formie rozdrobnionej
nach oben w górę
im Angesicht der Gefahr w obliczu niebezpieczeństwa
in Brandnähe w pobliżu miejsca pożaru
Brandherdnähe {f} w pobliżu ogniska pożaru
einsatzbereit w pogotowiu bojowym
in zündungsanfälliger Form w postaci podatnej na zapalenie
staubförmig w postaci pyłu
rechts abgeschwenkt! w prawo zwrot!
In den Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. W samochodach osobowych rozłączono akumulatory
in gefahrdrohender Weise w sposób zagrażający
vor der Küste w strefie przybrzeżnej
zur Anstellung <z.A.> w służbie przygotowawczej
Nachteil {m} wada {f}
Brandschutzmangel {m} wada w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Druckschwankung {f} wahanie ciśnienia
Brandbekämpfung {f} walka z pożarami
abwehrende Brandschutz, der walka z pożarami
Brandwanne {f} wanna do przeprowadzenia prób pożarowych
Rauchschicht {f} warstwa dymu
Gasschicht {f} warstwa gazu
Heißgasschicht {f} warstwa gorąca
Isolierschicht {f} warstwa izolacyjna
Schutzschicht {f} warstwa ochronna
Feuerschutzschicht {f} warstwa ognioochronna
Ölschicht {f} warstwa oleju
Schaumschicht {f} warstwa piany
Staubschicht {f} warstwa pyłu
Staubbelag {m} warstwa pyłu
Kohlenschicht {f} warstwa węgla
Werkstatt {f} warsztat
Atemschutzwerkstatt <AW> {f} warsztat sprzętu oddechowego
Wärmewert {m} wartość cieplna
Brennwert {m} wartość opałowa
Heizwert {m} wartość opałowa
Wasserhalbzeit {f} wartość połówkowa (trwałość piany)
Wasserhalbwertszeit {f} wartość połówkowa (trwałość piany)
Witterungsverhältnisse warunki atmosferyczne
Sicherheitsbedingungen warunki bezpieczeństwa
Evakuierungsbedingungen warunki ewakuacji
kritischen Bedingungen, die warunki krytyczne
Brandbedingungen warunki ogniowe
Brandbedingungen warunki pożaru
Brandumstände warunki pożaru
Arbeitsbedingungen warunki pracy
Flashoverbedingungen warunki rozgorzenia
Verbrennungsbedingungen warunki spalania
technischen Bestimmungen, die warunki techniczne
Feuerversicherungsbedingungen warunki ubezpieczenia od ognia
Feuer-Bertriebsunterbrechungs-Versicherungsbedingungen <FBUB> warunki ubezpieczenia od skutków przerwy w produkcji spowodowanej pożarem
Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherungsbedingungen warunki ubezpieczenia od skutków przerwy w produkcji spowodowanej pożarem
Feuer-Bertriebsunterbrechungs-Versicherungsbedingungen, die <FBUB> warunki ubezpieczenia od skutków przerwy w produkcji spowodowanej pożarem
Gefahrenumstände warunki zagrożenia
gefahrenerhöhende Umstände, die warunki zwiększające niebezpieczeństwo
Asbestwolle {f} wata azbestowa
Schlauch {m} wąż
Gefahrgutschlauch {m} wąż do przepompowywania materiałów niebezpiecznych
Feuerlöschschlauch {m} wąż gaśniczy
Löschschlauch {m} wąż gaśniczy
Löschboy {m} wąż gaśniczy domowy (do podłączenia do kranu wodnego)
Gummischlauch {m} wąż gumowy
Feuerwehrschlauch {m} wąż pożarniczy
Feuerlöschschlauch {m} wąż pożarniczy
Saugschlauch {m} wąż ssawny
Löschmittelansaugschlauch {m} wąż ssawny (środka gaśniczego)
Feuerwehrschlauch {m} wąż strażacki
Feuerlöschschlauch {m} wąż strażacki
Druckschlauch {m} wąż tłoczny
B-Druckschlauch {m} wąż tłoczny B (W-75)
C-Druckschlauch {m} wąż tłoczny C (W-52)
gummierte Druckschlauch, der wąż tłoczny gumowany
ungummierte Druckschlauch, der wąż tłoczny niegumowany
vollsynthetische Druckschlauch, der wąż tłoczny syntetyczny
Schnellangriffsschlauch {m} wąż urządzenia szybkiego natarcia
Einatemschlauch {m} wąż wdechowy
Spreng-Löschschlauch {m} wąż wybuchający
Ausatemschlauch {m} wąż wydechowy
Hochdruckschlauch {m} wąż wysokociśnieniowy
Plastikschlauch {m} wąż z plastyku
Schlauch aus Naturfasern, der wąż z przędzy naturalnej
Schlauch aus Kunstfasern, der wąż z przędzy sztucznej
Plastikschlauch {m} wąż z tworzywa sztucznego
Zubringerschlauch {m} wąż zasilający
Chemiefaserschlauch {m} wąż ze sztucznego włókna
Rollschlauch auf Haspel, der wąż zwinięty na zwijadle
Rollschlauch doppelt gerollt, der wąż zwinięty podwójnie w krąg
brandschutztechnisch bedeutsam ważny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
brandschutzrelevant ważny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
Schutzwall {m} wał ochronny
Pumpenwelle {f} wał pompy
Explosionsschutzdamm {m} wał przeciwwybuchowy
Leiter besteigen, die wchodzić na drabinę
Aufsaugung {f} wchłanianie
Wasseraufnahme {f} wchłanianie wody
Winde {f} wciągarka
Zugvorrichtung {f} wciągarka
Flaschenzug {m} wciągnik {m}
Faktorenflaschenzug {m} wciągnik z wielokrążkiem potęgowym {m}
Brandfrüherkennung {f} wczesne wykrycie pożaru
Einatmung {f} wdech
einatmen wdychać
Einatmung {f} wdychanie
Rauchinhalation {f} wdychanie dymu
vorschriftsmäßig według przepisu
Holzkohle {f} węgiel drzewny
Fluorchlorkohlenwasserstoff, der <FCKW> węglowodór fluorowano-chlorowany
Fluorkohlenwasserstoff, der <FCKW> węglowodór fluorowano-chlorowany
Fluorkohlenwasserstoff <FCKW> {m} węglowodór fluorowano-chlorowany
Fluorchlorkohlenwasserstoff <FCKW> {m} węglowodór fluorowano-chlorowany
Hafeneinfahrt {f} wejście do portu
Lüftung {f} wentylacja
Ventilation {f} wentylacja
Belüftung {f} wentylacja
Schwerkraftlüftung {f} wentylacja grawitacyjna
mechanische Lüftung, die wentylacja mechaniczna
Zwangslüftung {f} wentylacja mechaniczna
Überdruckbelüftung {f} wentylacja nadciśnieniowa
Druckbelüftung {f} wentylacja nadciśnieniowa
Überdrucklüftung {f} wentylacja nadciśnieniowa
natürliche Lüftung, die wentylacja naturalna
Drucklüftung {f} wentylacja nawiewna
Raumventilation {f} wentylacja pomieszczenia
Raumlüftung {f} wentylacja pomieszczenia
Brandraumventilierung {f} wentylacja pomieszczenia objętego pożarem
Brandraumentlüftung {f} wentylacja pomieszczenia objętego pożarem
Feuerlüftung {f} wentylacja pożarowa
Brandraumentlüftung {f} wentylacja pożarowa
Brandrauchentlüftung {f} wentylacja pożarowa
Brandentlüftung {f} wentylacja pożarowa
Brandlüftung {f} wentylacja pożarowa
maschinelle Rauchabzug, der <MA> wentylacja pożarowa mechaniczna
Fahrschachtentlüftung {f} wentylacja szybu windy
künstliche Wirkung, die wentylacja wymuszona
Zwangslüftung {f} wentylacja wymuszona
Zwangsbelüftung {f} wentylacja wymuszona
Lüftungsgerät {n} wentylator
Ventilator {m} wentylator
Belüftungsgerät {n} wentylator
Zulüfter {m} wentylator nawiewny
Rauchabzugsventilator {m} wentylator oddymiania
Brandlüfter {m} wentylator pożarowy
maschinelle Rauchabzug, der <MA> wentylator pożarowy
Brandgasventilator <BV> {m} wentylator pożarowy
unterstützen wesprzeć
einsaugen wessać
innere Drehspirale, die (des Saugschlauches) wewnętrzna spirala usztywniająca (węża ssawnego)
Feuerwehrschläuche {f} węże pożarnicze
Knoten {m} węzel {m}
Zimmermannsschlag {m} węzel ciesielski {m}
Neunerknoten {m} węzel dziewiątkowy {m}
Schleifknoten {m} węzel flagowy {m}
Schmetterlingsknoten {m} węzel motylkowy {m}
Spierenstich, doppelte {m} węzel podwójny zderzakowy {m}
Prusikknoten {m} węzel Prusika
Pfahlstich {m} węzel ratowniczy
Palstek {m} węzel ratowniczy
Mastwurf {m} węzel wyblinka {m}
Sackstich {m} węzel z jedną pętla {m}
Klemmknoten {m} węzel zaciskowy {m}
Knoten {m} węzeł
Achterknoten {m} węzeł ósemkowy {m}
doppelte Knoten, der węzeł podwójny
doppelte Spierenstich, der węzeł podwójny zderzakowy {m}
Spierenstich, doppelte {m} węzeł podwójny zderzakowy {m}
doppelter Spierenstich {m} węzeł podwójnyzderzakowy {m}
Bandschlingenknoten {m} węzeł taśmowy (równoległy) {m}
Schlauchtrockenturm {m} wężownia
Turmtrockner {m} wężownia
Notruf {m} wezwanie nagłe
Hilferuf {m} wezwanie o pomoc
Notruf {m} wezwanie o pomoc
Mineralwolle {f} wełna mineralna
Steinwolle {f} wełna mineralna
Glaswolle {f} wełna szklana
Eimer {m} wiadro
Löscheimer {m} wiadro do celów gaśniczych
Abfalleimer {m} wiadro na odpadki
Feuereimer {m} wiadro pożarowe
Flammenbündel {n} wiązka płomieni
Strahlungsspektrum {n} widmo promieniowania
sichtbare Feuer, das widoczny ogień {m}
Alter {n} wiek
Gebäudeausmaß {n} wielkość budynku
Feuerlöschergröße {f} wielkość gaśnicy
Tropfengröße {f} wielkość kropli
Brandlastmenge {f} wielkość obciążenia ogniowego
Siebmaschenweite {f} wielkość oczek sita
Pumpengröße {f} wielkość pompy
Brandgröße {f} wielkość pożaru
Brandumfang {m} wielkość pożaru
Flammengröße {f} wielkość płomienia
Rauchabschnittsfläche {f} wielkość strefy oddzielonej dymoszczelnie
Brandabschnittsgröße {f} wielkość strefy pożarowej
Brandbekämpfungsabschnittsgröße {f} wielkość strefy pożarowej
Flaschenzug {m} wielokrążek {m}
Leiterkopf {m} wierzchołek drabiny
Flammspitze {f} wierzchołek płomienia
Flammenspitze {f} wierzchołek płomienia
hängen wieszać
lüften wietrzyć
Übungsturm {m} wieża ćwiczeń
Feuerwehrübungsturm {m} wieża ćwiczeń strażackich
Schlauchtrockenturm {m} wieża do suszenia węży
Löschturm {m} wieża gaśnicza
Hochhaus {n} wieżowiec
Feuchtigkeitsgehalt {m} wilgotność
Feuchtigkeit {f} wilgotność
Feuchtegehalt {m} wilgotność
menschliche Versagen, das wina ludzka
Aufzug {m} winda
Sicherheitsaufzug {m} winda bezpieczeństwa
Feuerwehraufzug {m} winda przeznaczona dla straży pożarnej
Span {m} wiór
Graugußspäne wióry żeliwa szarego
Laufrad {n} wirnik
hängen wisieć
Abzug {m} wkap wyciągowy
eingreifen wkraczać
einführen (z.B. in das Gerät) wkładać (np. linę do przyrządu)
einlegen (z.B. Seil in das Gerät) wkładać (np. linę do przyrządu)
Sicherungseinsatz {m} wkładka bezpieczenika (topikowa)
Schmelzeinsatz {m} wkładka topikowa (bezpiecznika)
Einlaß {m} wlot
Einlauf {m} wlot
Raucheintritt {m} wlot dymu
Saugeingang der Pumpe, der wlot ssawny (pompy)
im Angesicht der Gefahr wobec niebezpieczeństwa
Wasser (n) W <W> {n} woda
Wasser, das <W> woda
fließende Wasser, das woda bieżąca
Kühlwasser {n} woda chłodząca
Löschwasser {n} woda do celów gaśniczych
Löschwasser {n} woda gaśnicza
Grundwasser {n} woda gruntowa
Wasser marsch! woda naprzód!
Abwasser {n} woda odpływowa
Druckwasser {n} woda pod ciśnieniem
Oberflächenwasser {n} woda powierzchniowa
Betriebswasser {n} woda produkcyjna
Förderwasser {n} woda przepompowywana
Flußwasser {n} woda rzeczna
Schwemmwasser {n} woda spławiakowa
Wasser halt! woda stój!
Förderwasser {n} woda tłoczona
Wasserstaub {m} woda w stanie rozpylonym
Leitungswasser {n} woda wodociągowa
Speisewasser {n} woda zasilająca
Netzwasser {n} woda ze środkiem zwilżającym
Berieselungswasser {n} woda zraszająca
Wasserturm {m} wodna wieża ciśnień
Flugboot {n} wodnosamolot łodziowy
Wasser-Schaumbildnerlösung {f} wodny roztwór środka piano-twórczego
Wasser-Schaummittelkonzentrat-Gemisch {n} wodny roztwór środka pianotwórczego
Wasser-Schaummittelgemisch {n} wodny roztwór środka pianotwórzego
Wasserleitung {f} wodociąg
abhängige Löschwasserversorgung, die wodociągowy system zaopatrzenia w wodę gaśniczą
wasserbeständig wodoodporny
Wasserstoff {m} wodór
Wasserdichtigkeit {f} wodoszczelność
wasserundurchlässig wodoszczelny
wasserdicht wodoszczelny
Wojewodschaftsfeierlichkeiten zum Tag des Feuerwehrmannes {f} Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka
Wojewodschaftsleitstelle {f} Wojewódzkie Stanowisko Kierowania
Freifläche {f} wolna przestrzeń
Freie {n} wolna przestrzeń
dienstfrei wolne od pracy
dienstfrei wolne od służby
freistehend wolnostojący
frei von brennbaren Stoffen wolny od materiałów palnych
freie Auslauf, der wolny wypływ
Rettungsschlauch {m} wór ratunkowy
Löschrucksack {m} worek gaśniczy
Fangleinenbeutel {m} worek na linkę ratowniczą
Atemsack {m} worek oddechowy
Atembeutel {m} worek oddechowy
Rettungssack {m} worek ratunkowy
Sandsack {m} worek z piaskiem
Fahrzeug {n} wóz
Einsatzfahrzeug {n} wóz bojowy
Löschkarren {m} wózek gaśniczy
Schlauchkarren {m} wózek wężowy
Schlauchanhänger {m} wózek wężowy
Gabelstapler {m} wózek widłowy {m}
Hilferuf {m} wołanie o pomoc
einführen wprowadzać
Einführung {f} wprowadzenie
Einsetzung {f} wprowadzenie do akcji
Eingabe {f} wprowadzenie informacji
einsetzen wprowadzić do akcji
Einlaß {m} wpust
thermische Einwirkung, die wpływ ciepła
Wärmeeinwirkung {f} wpływ ciepła
Witterungseinfluß {m} wpływ czynników atmosferycznych
Brandeinwirkung {f} wpływ pożaru
Brandeinfluß {m} wpływ pożaru
Temperatureinfluß {m} wpływ temperatury
Stoßbeanspruchung {f} wpływ uderzenia
Windeinfluß {m} wpływ wiatru
Wassereinwirkung {f} wpływ wody
Hitzeeinwirkung {f} wpływ wysokiej temperatury
hitzeempfindlich wrażliwy na ciepło
wasserempfindlich wrażliwy na działanie wody
hitzeempfindlich wrażliwy na wysokie temperatury
Brandschutztor {n} wrota przeciwpożarowe
sieden wrzeć
Sieden {n} wrzenie
infiltrieren wsiąkać
eindringen wsiąkać
Versickerung {f} wsiąkanie
Infiltration {f} wsiąkanie
Belastungsanzeiger der Drehleiter, der {m} wskaźnik obciążenia drabiny samochodowej
Neigungsmesser <der Drehleiter> {m} wskażnik pochylenia (drabiny samochodowej)
Benutzungsfeldanzeiger der Drehleiter, der {m} wskaźnik pola zasiegu użytkowego drabiny samochodowej
Sauerstoffindex {m} wskażnik tlenowy
Sauerstoff-Mindestkonzentration {f} wskażnik tlenowy
Gesamttoxizitätsindex {m} wskażnik toksyczności ogólny
Toxizitätsindex {m} wskażnik toksyczny
Zeiger für die Ausziehlänge, die wskażnik wysuwu (drabiny)
Hilfe {f} wsparcie
Unterstützung {f} wsparcie {n}
unterstützen wspierać
stützen wspierać
Unterstützung {f} wspieranie {n}
aufsteigen wspinać się
aufseilen wspinać się po linie
Feuerwehrübungsturm {m} wspinalnia
Stütze {f} wspornik
Stützkrümmer {m} wspornik (prądownicy)
Betonstütze {f} wspornik betonowy
Holzstütze {f} wspornik drewniany
Wärmeausdehnungskoeffizient {m} współczynik rozszerzalności cieplnej
Absorptionszahl {f} współczynnik absorbcji
Sicherheitsfaktor {m} współczynnik bezpieczeństwa
Diffusionskoeffizient {m} współczynnik dyfuzji
Brandbelastungsfaktor {m} współczynnik obciążenia ogniowego
Sturzfaktor {m} współczynnik odpadnięcia {m}
Wärmeabzugsfaktor {m} współczynnik odprowadzenia ciepła
Wärmeübergangskoeffizient {m} współczynnik przejmowania ciepła
Wärmeeindringzahl {f} współczynnik przenikania ciepła
Wärmedurchgangskoeffizient {m} współczynnik przenikania ciepła
Wärmedurchlaßkoeffizient {m} współczynnik przepuszczania ciepła
Durchflußkoeffizient {m} współczynnik przepływu
Temperaturleitzahl {f} współczynnik przewodnictwa temperaturwego
Temperaturleitfähigkeit {f} współczynnik przewodnictwa temperaturwego
Wärmeleitzahl {f} współczynnik przewodzenia ciepła
Wärmekoeffizient {m} współczynnik przewodzenia ciepła
Reibungskoeffizient {m} współczynnik tarcia
Temperaturkoeffizient {m} współczynnik temperaturowy
Brandbekämpfungsfaktor {m} współczynnik zależny od istniejących możliwości zwalczania pożarów
Zusammenwirken {n} współdziałanie
Zusammenarbeit von Rettungsgruppen mit der EU-Expertengruppe {f} współpraca grup ratowniczych z zespołem ekspertów ONZ
Wettbewerb {m} współzawodnictwo
eintreten wstąpić
in die Feuerwehr eintreten wstąpić do straży pożarnej
Schock {m} wstrząs
einsaugen wsysać
Sekundärbrandherd {m} wtórne ognisko pożaru
ausmustern wybrakować
Ausmusterung {f} wybrakowanie
Explosion {f} wybuch
Aufflammen {n} wybuch
Gaswolkenexplosion {f} wybuch (obłoku) gazu
Gaseinbruch {m} wybuch gazów kopalnianych
Brandgasexplosion {f} wybuch gazów pożarowych
Rauchexplosion {f} wybuch gazów pożarowych
Gasexplosion {f} wybuch gazu
Schlagwetterexplosion {f} wybuch gazu kopalniego
Methangasexplosion {f} wybuch metanu
Brandausbruch {m} wybuch pożaru
Staubexplosion {f} wybuch pyłu
Holzstaubexplosion {f} wybuch pyłu drzewnego
Kohlenstaubexplosion {f} wybuch pyłu węglowego
Behälterexplosion {f} wybuch zbiornika
Ausbruch {m} wybuchać
aufschlagen wybuchać
ausschlagen wybuchać
explodieren wybuchać
ausbrechen wybuchać
expansiv wybuchający
ausschlagen wybuchnąć
zerknallen wybuchnąć
aufschlagen wybuchnąć
auflodern wybuchnąć płomieniem
aufflammen wybuchnąć płomieniem
explosionsartig wybuchowo
Explodierbarkeit {f} wybuchowość
Explosionsfähigkeit {f} wybuchowość
explosionsfähig wybuchowy
explodierbar wybuchowy
explosiv wybuchowy
explosibel wybuchowy
explosionsgefährlich wybuchowy
Abbruch {m} wyburzenie
heulen wyć (np. syrena)
Brandschutzerziehung {f} wychowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Abzug {m} wyciąg
Sessellift {m} wyciąg krzesełkowy {m}
Skilift {m} wyciąg narciarski {m}
heraufziehen wyciągać
Mehrzweckzeug {n} wyciagarka
Sirenengeheul {n} wycie syreny
Ausfluß {m} wyciek
entweichen wyciekać
Auslaufen {n} wyciekanie
entkräften wycieńczyć
abziehen wycofać
Abzug {m} wycofanie
exerzieren wyćwiczyć
Erschöpfung {f} wyczerpanie
erschöpft wyczerpany
Befehl erteilen, den wydać rozkaz
Befehl erlassen, den wydać rozkaz
Befehl ausgeben wydać rozkaz
Befehlende wydający rozkazy
Leistung {f} wydajność
Ergiebigkeit {f} wydajność
Hydrantenleistung {f} wydajność hydrantu
Hydrantenleistung {f} wydajność linii hydrantowej
Nennförderstrom {m} wydajność nominalna pompy
Nennförderleistung {f} wydajność nominalna tłoczenia
Schaumleistung {f} wydajność piany
Schaumausbeute {f} wydajność piany
Förderstrom {m} wydajność pompy
Fördermenge {f} wydajność pompy
Pumpenleistung {f} wydajność pompy
Förderleistung {f} wydajność tłoczenia
Wasserleistung {f} wydajność wody
Lenzleistung {f} wydajność wypompowywania
Befehlausgabe {f} wydanie rozkazu
Befehlsgabe {f} wydanie rozkazu
Befehlserteilung {f} wydanie rozkazu
Luftdurchsatz {m} wydatek powietrza
Befehle austeilen wydawać rozkazy
Befehlsgebung {f} wydawanie rozkazów
Ausatmung {f} wydech
Auslaß {m} wydech
Gasausbruch {m} wydmuch gazu
ausströmen wydobywać się
herausschlagen wydobywać się (buchać)
Gefahrstoffaustritt {m} wydobywanie materiałów niebezpiecznych
Bauordnungsamt {n} wydział budownictwa
Referat Brand- und Katastrophenschutz des Innenministerium Brandenburgs Wydział Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Brandenburgii
schwach qualmend wydzielający małe ilość dymu (podczas spalania)
Gasabscheidung {f} wydzielanie gazu
Wärmefreisetzung {f} wydzielanie się ciepła
Giftgasfreisetzung {f} wydzielanie się gazu (trującego)
Freiwerden gefährlicher Stoffe, das wydzielanie się materiałów niebezpiecznych
feuerbeständig abgetrennt wydzielony pożarowo
Wärmedehnung {f} wydłużenie termiczne
persönliche Ausrüstung, die wyekwipowanie osobiste
zerknallen wyfuknąć
verpuffen wyfuknąć
Zerknallen {n} wyfuknięcie
Verpuffung {f} wyfuknięcie
Staubzerknallen {n} wyfuknięcie pyłu
Verlöschen {n} wygasanie
erlöschen wygasnąć
auslöschen wygaszać
Verlöschen {n} wygaszanie
auslöschen wygaszony
Brandursachenaufklärung {f} wyjaśnienie przyczyny pożaru
Ausrückung {f} wyjazd alarmowy
Ausrücken {n} wyjazd alarmowy
Ausrücken {n} wyjazd do akcji
ausrücken wyjeżdżać do akcji
Ausgang {m} wyjście
Notausstieg {m} wyjście awaryjne
Notausstieg {m} wyjście bezpieczeństwa
Notausstieg {m} wyjście ewakuacyjne
Notausgang <NA> {m} wyjście ewakuacyjne
Notausstieg {m} wyjście ewakuacyjne
Notausgang,der <NA> wyjście ewakuacyjne
Ausgang ins Freie wyjście na wolną przestrzeń
Pumpenausgang {m} wyjście pompy
Notausgang <NA> {m} wyjście zapasowe
überschäumen wykipieć
überkochen wykipieć
Überkochen {n} wykipienie
Befehl ausführen wykonać rozkaz
Zum Einsatz fertig ! Wykonać!
brandgeschützte Ausführung, die wykonanie przeciwpożarowe
exgeschützte Ausführung, die wykonanie przeciwwybuchowe
Befehlsausführung {f} wykonanie rozkazu
Sonderanfertigung {f} wykonanie specjalniie
Vollaluminiumausführung {f} wykonanie z czystego aluminium
Ersatzmaßnahme {f} wykonanie zastępcze
Innenausbau {m} wykończenie wnętrza
ausführen wykonywać
Befehl ausüben wykonywać rozkaz
Befehlsausführende wykonywujący rozkazy
Temperatur/Zeit-Diagramm {n} wykres "temperatura-czas"
Brand erkennen, den wykryć pożar
Feuererkennung {f} wykrycie ognia
Branderkennung {f} wykrycie pożaru
Brandentdeckung {f} wykrycie pożaru
Brandursachenerkennung {f} wykrycie przyczyny pożaru
Detektor {m} wykrywacz
Gasspürgerät {n} wykrywacz gazu
Gasspürpumpe {f} wykrywacz gazu (w postaci pomki)
Feuerwehrausbildung {f} wykstałcenie pożarnicze
Ausbildung {f} wykształcenie
Brandschutzausbildung {f} wykształcenie pożarnicze
Berufsausbildung {f} wykształcenie zawodowe
Rechtsauslegung {f} wykładnia prawa
Ausbilder {m} wykładowca
ausgießen wylać
Überschwemmung {f} wylew
ausgießen wylewać
überfließen wylewać się
Auslaß {m} wylot
Auslauf {m} wylot
Druckausgang einer Pumpe, der wylot pompy
erforderliche Feuerwiderstandsklasse, die wymagana klasa odporności ogniowej
erforderliche Feuerwiderstandsdauer, die wymagana odporność ogniowa
Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten <TRbF> wymagania techniczne dotyczące cieczy palnych
Technische Regeln Flüssiggas <TRF> wymagania techniczne dotyczące gazów skroplonych
Technische Regeln Druckgas <TRG> wymagania techniczne dotyczące gazów sprężonych
Technische Regeln Druckgase <TRG> wymagania techniczne dotyczące gazów sprężonych
Technische Regeln Flüssiggas <TRF> wymagania techniczne dozyczące gazów skroplonych
brandschutztechnische Anforderung, die wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Feuerwiderstandsanforderungen wymagania w zakresie odporności ogniowej
sicherheitstechnischen Anforderungen, die wymagania w zakresie techniki bezpieczeństwa pracy
Brandschutzforderung {f} wymaganie przeciwpożarowe
brandsicherheitliche Anforderung, die wymaganie w zakresie bezpieczeństwo pożarowego
Brandschutzanforderung {f} wymaganie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzforderung {f} wymaganie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzauflage {f} wymaganie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
erforderlich wymagany
Austausch {m} wymiana
Wärmeaustausch {m} wymiana ciepła
Wärmeausbreitung {f} wymiana ciepła
Stoffumsatz {m} wymiana masy
Luftwechsel {m} wymiana powietrza
Luftaustausch {m} wymiana powietrza
austauschen wymieniać
Abrollbehälter <AB> {m} wymienne nadwozie samochodu z możliwością wyposażenia w różny sprzęt pożarniczy i pomocy technicznej
Austauscher {m} wymiennik
Wärmeaustauscher {m} wymiennik ciepła
auswechselbar wymienny
Brandbekämpfungserfordernisse wymogi walki z pożarami
austragen wynieść
Aufnahmebefund {m} wynik oględzin
Temperaturmeßergebnis {n} wynik pomiaru temperatury
austragen wynosić
Leichenbergung {f} wynoszenie zwłok
Unglücksfall {m} wypadek
Unfall {m} wypadek
Bauunfall {m} wypadek budowlany
Verkehrsunfall {m} wypadek drogowy
Eisenbahnunfall {m} wypadek kolejowy
Eisunfall {m} wypadek na lodzie
Wasserunfall {m} wypadek nad wodą
Tiefbauunfall {m} wypadek podczas robót ziemnych
Betriebsunfall {m} wypadek przy pracy
Arbeitsunfall {m} wypadek przy pracy
Autounfall {m} wypadek samochodowy
tödliche Unfall, der wypadek śmiertelny
Atomwaffenunfall {m} wypadek z bronią atomową
Gefahrgutverordnung - Eisenbahn <GGVE> {f} wypadek z materiałem niebezpiecznym
Mineralölunfall {m} wypadek z produktami ropy naftowej
Schiffsunfall {m} wypadek z udziałem statku
Strahlenunfall {m} wypadek z wydzieleniem substancji radioaktywnych
ätzen wypalać
aufbrennen wypalać
aussengen wypalać
ausbrennen wypalać się
Abbrennen {n} wypalanie się
Abbrennen der Bodendecke, das wypalanie łąk
Abknallen {n} wypalenie
Ausbrennen {n} wypalenie
Abbrand {m} wypalenie
Ausbrand {m} wypalenie się
Ausbrennen {n} wypalenie się
Totalausbrand {m} wypalenie się całkowite
aufbrennen wypalić
einbrennen wypalić
versengen wypalić
aussengen wypalić
wegbrennen wypalić
ausdörren wypalić
ausbrennen wypalić się
freibrennen wypalić się
abgebrannt wypalony
verdampfen wyparować
Verdunstung {f} wyparowanie
Verdampfung {f} wyparowanie
Inertisierungsverfahren {n} wypełniane gazem obojętnym
Wasserfüllung {f} wypełnianie wodą
Füllung {f} wypełnienie
Füllen von Räumlichkeiten (mit Leichtschaum), das <, das> wypełnienie poieszczeń (pianą lekką)
rauchgefüllt wypełniony dymem
wassergefüllt wypełniony wodą
auspumpen wypompować
lenzen wypompowywać
aufpumpen wypompowywać
abpumpen wypompowywać
Lenzen {n} wypompowywanie
Auspumparbeiten wypompowywanie
Abpumpen {n} wypompowywanie
Auspumpen {n} wypompowywanie
Auftrieb {m} wypór
Verdrängung {f} wypór
Wasserauftrieb {m} wypór wody
Bestückung {f} wyposażenie
Ausstattung {f} wyposażenie
Ausrüstung {f} wyposażenie
elektrische Ausrüstung, die wyposażenie elektryczne
Basisausrüstung {f} wyposażenie podstawowe
Feuerwehrausrüstung {f} wyposażenie pożarnicze
Brandschutzmaßnahme {f} wyposażenie przeciwpożarowe
Brandschutzausrüstung {f} wyposażenie przeciwpożarowe
Sonderausstattung {f} wyposażenie specjalne
Sonderausrüstung {f} wyposażenie specjalne
Spezialausrüstung {f} wyposażenie specjalne
Feuerwehrausrüstung {f} wyposażenie straży pożarnej
feuerwehrtechnische Ausrüstung, die wyposażenie techniczne (samochodu pożaniczego)
feuerlöschtechnische Ausrüstung der Feuerwehr, die wyposażenie techniczy straży pożarnej
Besprinklerung {f} wyposażenie w instalację tryskaczową
Sprinklerung {f} wyposażenie w instalcję tryskaczową
Geräteausstattung {f} wyposażenie w sprzęt
Geräteausrüstung {f} wyposażenie w sprzęt
Löschausrüstung {f} wyposażenie w sprzęt gaśniczy
Atemschutzausrüstung {f} wyposażenie w sprzęt ochrony dróg oddechowych
fernmeldetechnische Ausrüstung, die wyposażenie w środki łączności
Brandschutzmaßnahme {f} wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe
Brandschutzausrüstung {f} wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe
Funkausstattung {f} wyposażenie w łączność radiową
Innenausstattung {f} wyposażenie wnętrza
Basisausrüstung {f} wyposażenie zasadnicze
ausgestattet wyposażony
ausgerüstet wyposażony
gesprinklert wyposażony w instalację tryskaczową
besprinklert wyposażony w instalację tryskaczową
ausrüsten wyposażyć
ausstatten wyposażyć
besprinklern wyposażyć w instalację tryskaczową
bestücken wyposażyć w sprzęt
Wärmeabstrahlung {f} wypromieniowanie ciepła
entleeren wypuścić
Auslaufen {n} wypływ
Ausfluß {m} wypływ
Auslauf {m} wypływ
Heißgasaustritt {m} wypływ gorących gazów
ausströmen wypływać
Flammen entreißen, den wyratować z płomieni
Druckausgleich {m} wyrównanie ciśnienia
Abmarsch {m} wyruszenie
abmarschieren wyruszyć
beschädigen wyrządzić szkodę
Flüssigkeitsauswurf {m} wyrzut cieczy ze zbiornika
Gasausbruch {m} wyrzut gazu
Funkenwurf {m} wyrzut iskier
Funkenflug {m} wyrzut iskier
Löschmittelausstoß {m} wyrzut środka gaśniczego
dürr wyschnięty
Ausladung {f} wysięg
Nennausladung {f} wysięg nominalny
Trockenschnitzel {n} wyslodki (buraczane) suszone
Hochtemperatur {m} wysoka temperatura
Hochdach {n} wysoki dach
hohe Gefahrengrad, der wysoki stopień niebezpieczeństwa
Hochdruck {m} wysokie ciśnienie
Hochspannung {f} wysokie napięcie
Schaumhöhe {f} wysokość (warstwy) piany
Druckhöhe {f} wysokość ciśnienia
Feuerwiderstandswert {m} wysokość odporności ogniowej
Arbeitshöhe der Drehleiter, die wysokość podniesienia drabiny samochodowej
Schaumanstiegshöhe {f} wysokość podniesienia się piany
Steighöhe {f} wysokość podnoszenia (wody gaśniczej)
Flammenhöhe {f} wysokość płomienia
Rettungshöhe {f} wysokość ratownicza
Wurfhöhe {f} wysokość rzutu
Wurfhöhe des Löschstrahles, die wysokość rzutu prądu gaśniczego
Wurfhöhe des Schaumstrahles, die wysokość rzutu strumienia piany
Lagerhöhe {f} wysokość składowania
Saughöhe {f} wysokość ssania
Schadenshöhe {f} wysokość strat
Brandschadenhöhe {f} wysokość strat popożarowych
Druckhöhe {f} wysokość tłoczenia
Förderhöhe {f} wysokość tłoczenia
Rauchschichthöhe {f} wysokość warstwy dymu
Sprunghöhe {f} wysokość zeskoku
Hochhaus {n} wysokościowiec
hohe Hochhaus, das wysokościowiec
saugen wyssać
Wasser unter dem Boot angesaugt, das wyssana woda pod łodzią
hinreichende Wahrscheinlichkeit, die wystarczające prawdopodobieństwo
Abknallen {n} wystrzelenie
Leiter ausziehen, die wysunąć drabinę
ausdörren wysuszyć
austrocknen wysuszyć
Leiterauszug {m} wysuw drabiny
Müll-Deponie {f} wysypisko śmieci
absaugen wysysać
aussenden wysyłać
Ausbildung {f} wyszkolenie
Brandschutzausbildung {f} wyszkolenie przeciwpożarowe
ausbilden wyszkolić
Dienstalter {n} wysługa lat
Schwelen {n} wytlewanie się
standhalten wytrzymać
Festigkeit {f} wytrzymałość
Wärmebeständigkeit {f} wytrzymałość cieplna
dielektrische Festigkeit, die wytrzymałość dielektryczna
Isoliervermögen {n} wytrzymałość izolacyjna
Festigkeitslehre {f} wytrzymałość materiałów
mechanische Festigkeit, die wytrzymałość mechaniczna
dielektrische Festigkeit, die wytrzymałość na przebicie
Zugfestigkeit {f} wytrzymałość na rozciąganie
Scherfestigkeit {f} wytrzymałość na ścinanie
Druckfestigkeit {f} wytrzymałość na ściskanie
Torsionsfestigkeit {f} wytrzymałość na skręcanie
Biegefestigkeit {f} wytrzymałość na zginanie
widerstandsfähig wytrzymały
sich entwickeln wytwarzać się
wärmeerzeugend wytwarzając ciepło
Wärmeerzeugung {f} wytwarzanie ciepła
Wärmeentwicklung {f} wytwarzanie ciepła
Druckerzeugung {f} wytwarzanie ciśnienia
Rauchentwicklung {f} wytwarzanie dymu
Schaumerzeugung {f} wytwarzanie piany
Gasentwicklung {f} wytwarzanie się gazu
Kohlenmonoxidbildung {f} wytwarzanie się tlenku węgla
Wasserstoffentwicklung {f} wytwarzanie się wodoru
Azetylenentwickler {m} wytwornica acetylenowa
Schaumerzeuger {m} wytwornica pianowa
Mittelschaumrohr {n} wytwornica pianowa do piany średnej
Richtlinien wytyczne
Löschwasser-Rückhalteeinrichtungs-Richtlinie <LöRüRL> {f} wytyczne dotyczące projektowania urządzeń do zatrzymywania wody gaśniczej
Löschwasser-Rückhalteeinrichtungs-Richtlinie, die <LöRüRL> wytyczne dotyczące projektowania urządzeń do zatrzymywania wody gaśniczej
Bauproduktenrichtlinie {f} wytyczne o wprowadzeniu do obrotu i stosowaniu produktów budowlanych
Richtlinien für die Verwendung brennbarer Baustoffe im Hochbau, die <RbHB> wytyczne stosowania palnych materiałów budowlanych w budownictwie
Brandschutzrichtlinien wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Erkundung {f} wywiad
bewirken wywołać
Alarm auslösen, den wywołać alarm
Gefahr heraufbeschwören, die wywołać niebezpieczeństwo
Alarmauslösung {f} wywołanie alarmu
Alarmgabe {f} wywołanie alarmu
brandauslösend wywołujący pożar
ätzen wyżerać
Schwaden {m} wyziewy
Auslöser {m} wyzwalacz
Handauslöser {m} wyzwalacz ręczny
thermische Auslöser, der wyzwalacz termiczny
Alarmauslösung {f} wyzwolenie alarmu
Verpflegung {f} wyżywienie
Schalter {m} wyłącznik
Feuernotschalter {m} wyłącznik awaryjny
Notschalter {m} wyłącznik awaryjny
Sicherheitsschalter {m} wyłącznik bezpieczeństwa
Gefahrschalter {m} wyłącznik bezpieczeństwa
Hauptschalter {m} wyłącznik główny
Generalschalter {m} wyłącznik główny
Fehlstromschutzschalter {m} wyłącznik zabezpieczający przed prądem niedziałania
FI-Schutzschalter {m} wyłącznik zabezpieczający przed prądem niedziałania
abschalten wyłączyć
ausschalten wyłączyć
Pumpe abschalten, die wyłączyć pompę
entladen wyładować
Blitzentladung {f} wyładowanie atmosferyczne
elektrostatische Entladung, die wyładowanie elektrostatyczne
elektrische Entladung, die wyładowanie elektryczne
Entladung {f} wyładowanie elektryczne
Funkenentladung {f} wyładowanie iskrowe
Bogen-Entladung {f} wyładowanie łukowe
Notausstieg {m} wyłaz zapasowy
aufwirbeln (Staub) wzbijać (pył)
Staub aufwirbeln, den wzbijać pył
Staubwirbelung {f} wzbijanie się pyłu
spezifische optische Rauchdichte, die względna gęstość optyczna dymu
spezifische Brandleistung, die względna moc pożaru
spezifische Abbrandgeschwindigkeit, die względna szybkość spalania
relative Branddauer, die względny czas trwania pożaru
Schauglas {n} wziernik
Stärkung {f} wzmocnienie
Verstärkung {f} wzmocnienie
aufschüren wzniecać
anzünden wzniecać
Feuer anzünden, das wzniecenie ognia
Feuermachen {n} wzniecenie ognia
aufschüren wzniecić
entfachen wzniecić
anzünden wzniecić
Feuer anfachen, das wzniecić ogień
Flammen anfachen, die wzniecić ogień
Musterbauordnung, die <MBO> wzorcowe prawo budowlane
Musterbauordnung <MBO> {f} wzorcowe prawo budowlane
Druckerhöhung {f} wzrost ciśnienia
Druckanstieg {m} wzrost ciśnienia
Temperaturanstieg {m} wzrost temperatury
Temperaturerhöhung {f} wzrost temperatury
Temperatursteigung {f} wzrost temperatury
Hilferuf {m} wzywanie pomocy
schalten włączyć
einschalten włączyć
Pumpe einschalten, die włączyć pompę
Aufsichtsbehörde {f} władza nadzorcza
Befehlsgewalt {f} władza rozkazodawcza
Brandschutzeigenschaft {f} właściwość pożarowa
Kennwerte właściwości
chemische Eigenschaften, die właściwości chemiczne
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, das właściwości fizyczno-mechaniczne materiałów budowlanych w warunkach pożaru i odporność ogniowa elementów budowlanych
Brandverhalten {n} właściwości palne
Schaumeigenschaften właściwości piany (gaśniczej)
Explosionskennwerte właściwości wybuchowe
thermische Eigenschaft, die własność termiczna
Verbrennungseigenschaften własności (procesu) spalania
chemischen Eigenschaften, die własności chemiczne
Raucheigenschaften własności dymu
physikalischen Eigenschaften, die własności fizyczne
Brennverhalten {n} własności fizyczno-mechaniczne podczas spalania
Löscheigenschaften własności gaśnicze
Stoffeigenschaften własności materiałowe
Materialkennwerte własności materiałowe
thermischen Materialenwerte, die własności materiałowe termiczne
Schaumbeschaffenheiten własności piany (gaśniczej)
brandschutztechnischen Eigenschaften, die własności pożarowo-techniczne
toxischen Eigenschaften, die własności toksyczne
Explosionskennwerte własności wybuchowe
Brandverhalten {n} własności związane z palnością
Mannloch {n} właz
Faser {f} włókno
Asbestfaser {f} włókno azbestowe

Impressum und Haftungsausschluss