Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit Z beginnen

Deutsch Polnisch
Z Z
Zahnradpumpe {f} pompa zębata
Zeiger für die Ausziehlänge, die wskażnik wysuwu (drabiny)
Zeit {f} czas
Zentrale {f} centrala
Zentralheizung {f} ogrzewanie centralne
Zerfallstemperatur {f} temperatura rozpadu
Zerkleinerungsgrad {m} stopień rozdrobnienia
zerknallen wybuchnąć
zerknallen wyfuknąć
Zerknallen {n} wyfuknięcie
Zerknallgefahr {f} niebezpieczeństwo wyfuknięcia
Zerplatzdruck {m} ciśnienie rozrywające
zerplatzen pękać
Zersetzen {n} rozkład
Zersetzungsprodukt {n} produkt rozkładu
Zersetzungstemperatur {f} temperatura rozkładu
Zersetzungsvorgang {m} proces rozkładu
Zersetzungswärme {f} ciepło rozkładu
zerstäuben rozpylać
Zerstäuber {m} głowica mglowa
Zerstäuber-Aufsatz {m} nasadka rozpylająca
Zerstäuber-Strahl {m} prąd (gaśniczy) rozpylony
Zerstäubung {f} rozpylanie
zerstören zniszczyć
Zerstörung {f} zniszczenie
Zertifikat {n} certyfikat
Zertifizierung {f} certyfikacja
Zeugnis {n} świadectwo
Ziegelstein {m} cegła
Zigarettenglut {f} żar papierosa
Zigarettenkippe {f} niedopałek papierosa
Zigarettenrest {m} niedopałek papierosa
Zigarettenstummel {m} niedopałek papierosa
Zimmerbrand {m} pożar mieszkaniowy
Zimmermannsschlag {m} węzel ciesielski {m}
Zimmertemperatur {f} temperatura pokojowa
Zisterne {f} cysterna
Zivilperson {f} osoba cywilna
Zivilschutz {m} Obrona Cywilna
Zone {f} strefa
Zoneneinteilung {f} podział na strefy
zu Hilfe eilen spieszyć z pomocą
zu Hilfe kommen przyjść z pomocą
Zubehör {n} osprzęt
Zubringerleitung {f} linia zasilająca
Zubringerpumpe {f} pompa zasilająca
Zubringerschlauch {m} wąż zasilający
Zuckerstaub {m} pył cukrowy
zudecken okryć
zudecken przykryć
Zufahrt {f} dojazd
Zufahrtsstraße {f} ulica dojazdowa
Zufahrtsweg {m} droga dojazdowa
Zufluß {m} dopływ
Zuflußrichtung {f} kierunek dopływu
Zuflußrohr {n} rura dopływowa
Zufuhr {f} zasilanie
Zufuhr {f} doprowadzenie
Zuführung {f} dowóz
Zuführung {f} doprowadzenie
Zuführung {f} podawanie
Zuführungssystem {n} system podawania
Zug (m) Z <Z> {m} pluton
Zug, der <Z> pluton
Zugang {m} dostęp
Zugang {m} dojście
zugänglich dostępny
Zugänglichkeit {f} dostępność
Zugangsweg {m} droga dojścia
Zugbrand {m} pożar pociągu
zugeführte Wärme, die ciepło doprowadzone
Zugfestigkeit {f} wytrzymałość na rozciąganie
Zugführer (m) Zfü <Zfü> {m} dowódca plutonu straży pożarnej
Zugführer, der <Zfü> dowódca plutonu straży pożarnej
Zugmaschine {f} traktor
Zugmaschine {f} ciągnik samochodowy
Zugseil {n} linka wysuwu
Zugvorrichtung {f} wciągarka
Zugwache {f} oddział (strażnica) straży pożarnej (w sile plutonu)
zulässige Brandabschnittsfläche, die dopuszczalna wielkość (powierzchni) strefy pożarnej
zulässige Brandbelastung, die obciążenie dopuszczalne
zulässige Konzentration, die stężenie dopuszczalne
zulässige Rettungsweglänge, die dopuszczalna długość drogi ewakuacyjnej
zulässige Temperatur, die temperatura dopuszczalna
zulässige Übertemperatur, die dopuszczalny przyrost temperatury
Zulassung {f} dopuszczenie
Zulassung {f} zezwolenie
Zuleitung {f} linia doprowadzająca
Zuleitung {f} przewód doprowadzający
Zuleitung zum Federspeicher , die sprężynowe doprowadzenie
Zuleitung zum Federspeicher , die doprowadzenie do sprężyny
Zuluft {f} powietrze dopływające
Zuluft {f} powietrze doprowadzone
Zulüfter {m} wentylator nawiewny
Zum Abmarsch fertig ! Sprzęt do odjazdu złóż!
Zum Einsatz fertig ! Wykonać!
Zumisch-Regelung {f} regulacja zmieszania
Zumischer (m) Z <Z> {m} zasysacz liniowy
Zumischer, der <Z> zasysacz liniowy
Zumischregler {m} regulator zasysacza
zündauslösend zapalający
zündbar zapalny
zündbare Konzentration, die stężenie zapłonowe
Zündbereich {m} obszar zapłonu
Zündbereich {m} zakres zapłonu
zündbereite Zustand, der stan (materiału) podatny na zapalenie
Zündbereitschaft {f} zapalność
Zünddurchschlag {m} przebicie płomieni
Zünddurchschlagsicherung {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Zündeigenschaft {f} zapalność
Zündeigenschaft {f} zdolność do zapalenia
zündeln bawić się ogniem
zündelnden Kinder, die dzieci bawijące się zapałkami
Zünden {n} zapalenie
zünden zapalić się
zünden zapalić
zündend zapalający
zündende Blitzschlag, der zapalające uderzenie pioruna
zündende Funke, der iskra zapalająca
Zündenergie {f} energia zapłonu
zünderbeständig żaroodporny
Zünderbständigkeit {f} żaroodporność
zündfähig zdolny do zapłonu
zündfähige Gemisch, das mieszanka zapłonowa
zündfähige Mischungsverhältnis, das mieszanka zdolna do zapłonu
Zündfähigkeit {f} zdolność do zapłonu
zündfest żaroodporny
Zündflamme {f} płomień zapaljący
Zündgefahr {f} niebezpieczeństwo zapłonu
zündgefährliche Erwärmung, die nagrzewanie niebezpieczne pożarowo
Zündgrenze {f} granica zapalenia
Zündgrenze {f} granica zapłonu
Zündgruppe {f} grupa zapłonowa
Zündholz {n} zapałka
Zündholzflamme {f} płomień zapałki
Zündmechanik {f} mechanika zapalenia
Zündmechanik {f} mechanika zapłonu
Zündmechanismus {m} mechanizm zapłonu
Zündmechanismus {m} mechanizm zapalenia
Zündort {m} miejsce zapalenia
Zündort {m} miejsce zapłonu
Zündphase {f} faza początkowa
Zündphase {f} faza zapłonu
Zündphase {f} proces palenia
Zündpunkt {m} temperatura zapalenia
Zündquelle {f} żródło inicjujące zapłon
Zündquelle {f} żródło zapalenia
Zündquelle {f} żródło zapłonu
Zündquellenentfernung {f} odległość żródła zapalenia
Zündrisiko {n} niebezpieczęstwo zapłonu
Zündschutz {m} zabezpieczenie przeciwzapłonowe
Zündschutz {m} ochrona przeciwzapłonową
Zündschutzart {f} rodzaj ochrony przeciwzapłonowej
Zündschutzart Sandkapselung <q> {f} osłona ochronna piaskowa
Zündschutzart Sandkapselung, die <q> osłona ochronna piaskowa
Zündspannung {f} napięcie zapalające
Zündtemperatur {f} temperatura zapalenia
Zündung {f} zapłon
Zündung {f} zapalenie
Zündungsgrenze {f} granica zapłonu
Zündungsursache {f} przyczyna zapłonu
Zündverhütung {f} zapobieganie zapłonu
Zündversuch {m} próba zapalenia
Zündverzug {m} opóżnienie zapłonu
Zündverzugszeit {f} czas opóżnienia zapłonu
Zündvorgang {m} proces zapalena
Zündvorgang {m} proces zapłonu
Zündwahrscheinlichkeit {f} ciepło zapalenia
Zündwahrscheinlichkeit {f} ciepło zapłonu
Zündwahrscheinlichkeit {f} prawdopodobieństwo zapłonu
Zündwärme {f} ciepło zapłonu
Zündwärme {f} ciepło zapalenia
Zündwilligkeit {f} zdolność do zapalenia
Zündwilligkeit {f} zdolność do zapłonu
zündwirksam zapalający
zündwirksam zdolny do zapłonu
zündwirksame Wärmestrahlungsintensität, die promieniowanie cieplne zapalające
Zündwirkung {f} działanie zapalające
Zündzeitbedarf {m} czas potrzebny do zapalenia
Zündzeitpunkt {m} moment zapalenia
zur Anstellung <z.A.> w służbie przygotowawczej
zurückdrängen powstrzymywać
Zurückmelden {n} meldunek o powrocie
Zurückschlagen einer Flamme, das cofnięcie się (płomienia)
Zurückziehen {n} cofanie
Zusammenarbeit von Rettungsgruppen mit der EU-Expertengruppe {f} współpraca grup ratowniczych z zespołem ekspertów ONZ
Zusammenbacken {n} zbrylenie się
Zusammenbacken {n} zbrylanie się
zusammenbacken zbrylać się
zusammenfallen zawalić się
Zusammenwirken {n} współdziałanie
zusammenziehen skoncentrować
zusammenziehen ściagnąć
Zusammenziehung {f} koncentracja (sił i środków)
Zusammenziehung {f} ściąganie
Zusatzbehälter {m} zbiornik dodatkowy
Zusatzluft {f} powietrze dodatkowe
Zusatzpumpe {f} pompa dodatkowa
Zuschußknopf {m} przycisk dodawczy
Zustand {m} stan
Zutritt zum Gebäude, der dostęp do budynku
Zwangsbelüftung {f} wentylacja wymuszona
Zwangsgeld {n} grzywna w celu przymuszenia
Zwangslüftung {f} wentylacja wymuszona
Zwangslüftung {f} wentylacja mechaniczna
Zwangsvollstreckungsverfahren {n} postępowanie egzekucyjne
Zweckfeuer {n} ogień użyteczny
Zweiflaschengerät {n} aparat oddechowy dwubutlowy
Zweigruppeneinteilung {f} podział bojowy dwuzmianowy
zweirädrige Leiter, die drabina dwukołowa
zweiteilige Leiter, die drabina dwuprzęslowa

Polnische Wörter, die mit Z beginnen

Deutsch Polnisch
Z Z
brandschutztechnisch gesehen z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
in brandschutztechnischer Hinsicht z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
einsatztaktisch z punktu widzenia taktyki akcji
aus brandverhütender Sicht z punktu widzenia zapobiegania pożarom
Absitzen ! z wozu!
alarmieren zaalarmować
Alarmgebung {f} zaalarmowanie
akustische Alarmmeldung, die zaalarmowanie za pomocą sygnału akustycznego
alarmieren zaarlamować
schützen zabezpieczać
sichern zabezpieczać
Absichern {n} zabezpieczanie
Absichern der Einsatzstelle, das zabezpieczanie terenu akcji
Absicherung {f} zabezpieczenie
Sicherung {f} zabezpieczenie
Schutz {m} zabezpieczenie
Fluchtwegsicherung {f} zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej
Brandabsicherung {f} zabezpieczenie miejsca pożaru
Sachschutz {m} zabezpieczenie mienia
Brandschutzbeschichtung {f} zabezpieczenie ognioochronne
Flammensicherung {f} zabezpieczenie przeciwogniowe
Brandschutz {m} zabezpieczenie przeciwpożarowe
Brandschutzmaßnahme {f} zabezpieczenie przeciwpożarowe
Brandschutzausrüstung {f} zabezpieczenie przeciwpożarowe
Brandsicherheitsmaßnahme {f} zabezpieczenie przeciwpożarowe
Kabelbrandschutz {m} zabezpieczenie przeciwpożarowe kabli
Sachbrandschutz {m} zabezpieczenie przeciwpożarowe mienia
Explosionsschutz, der <Ex-Schutz> zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Explosionsschutz <Ex-Schutz> {m} zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Zündschutz {m} zabezpieczenie przeciwzapłonowe
Brandsicherung {f} zabezpieczenie przed pożarem
Flammendurchschlagssicherheit {f} zabezpieczenie przed przejściem płomieni
Absturzsicherung {f} zabezpieczenie przed upadkiem {n}
Explosionssicherung {f} zabezpieczenie przed wybuchem
Spurensicherung {f} zabezpieczenie śladów
Einsatzstellensicherung {f} zabezpieczenie terenu akcji ratowniczo-gaśniczej
geschützt zabezpieczony
brandgeschützt zabezpieczony przeciwpożarowo
brandgeschützt zabezpieczony przed pożarem
flammendurchschlagsicher zabezpieczony przed przejściem płomieni
explosionssicher zabezpieczony przed wybuchem
ex-geschützt zabezpieczony przed wybuchem
absichern zabezpieczyć
Bebauung {f} zabudowa
Aufbau leichter Spezialfahrzeuge {m} zabudowy lekkich samochodów specjalnych
Denkmal {n} zabytek
Baudenkmal {n} zabytek architektoniczny
Gefahr liegt vor, die zachodzi niebezpieczeństwo
Verhalten im Brandfall, das zachowanie podczas pożaru
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, das zachowanie się materiałów i elementów budowlanych w warunkach pożarowych
Panikhandlung {f} zachowanie się paniczne
Abbrandverhalten {n} zachowanie się pod działaniem ognia
Fluchtverhalten {n} zachowanie się podczas ewakuacji
Brennverhalten {n} zachowanie się podczas spalania
Brandverhalten {n} zachowanie się w warunkach pożarowych
Hochtemperaturverhalten {n} zachowanie się w wysokich temperaturach
Funktionserhalt {m} zachowanie skuteczności
Klemme {f} zacisk {m}
Schlauchklemme {f} zacisk wężowy
klemmen zaciskać
Hydrantenklaue {f} zaczep (kieł) hydrantu podziemnego
Leiter einhängen, die zaczepić drabinę
Einsatzaufgabe {f} zadanie bojowe
Feuerwehraufgabe {f} zadanie straży pożarnej
Feuerschutzaufgabe {f} zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
verqualmen zadymić
Verqualmung {f} zadymienie
Verrauchung {f} zadymienie
Verrauchung im Treppenhaus, die zadymienie na klatce schodowej
verraucht zadymiony
verqualmt zadymiony
beordnen zadysponować
Feuerschutzrecht {n} zagadnienia prawane ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzrecht {n} zagadnienia prawne ochrony przeciwpożarowej
Feuerwehrrecht {n} zagadnienie prawne ochrony przeciwpożarowej
Fackel {f} żagiew
Brandfackel {f} żagiew
bedrohen zagrażać
gefährden zagrażać
drohende Brandgefahr, die zagrażające niebezpieczeństwo pożaru
bedrohlich zagrażający
gefährdend zagrażający
drohend zagrażający
gefahrdrohend zagrażający niebezpieczeństwem
wassergefährdend zagrażający wodzie (gruntowej i rzecznej)
grundwassergefährdend zagrażający wodzie gruntowej
gesundheitsgefährlich zagrażający zdrowiu
gesundheitsgefährdend zagrażający zdrowiu
lebensbedrohlich zagrażający życiu
Gefahren in elektrischen Netzen Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych
Gefährdung {f} zagrożenie
Personensicherheitsgefährdung {f} zagrożenie bezpieczeństwa osób
Umgebungsgefährdung {f} zagrożenie dla otoczenia
Personenbedrohung {f} zagrożenie ludzi
Personenrisiko {n} zagrożenie ludzi
Personengefährdung {f} zagrożenie ludzi
Personenrisiko {n} zagrożenie osób
Personengefährdung {f} zagrożenie osób
Personenbedrohung {f} zagrożenie osób
Blitzgefährdung {f} zagrożenie piorunowe
Einsatzgefahr {f} zagrożenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczej
Überschwemmungsgefahr {f} zagrożenie powodziowe
Feuergefährdung {f} zagrożenie pożarem
Brandgefährdung {f} zagrożenie pożarowe
Feuersnot {f} zagrożenie pożarowe
Waldbrandrisiko {n} zagrożenie pożarowe lasu
Strahlengefährdung {f} zagrożenie radiologiczne
Umweltgefährdung {f} zagrożenie środowiska
Bedrohung {f} zagrożenie środowiska
Vergiftungsgefährdung {f} zagrożenie toksyczne
Absturzgefahr {f} zagrożenie upadku z wysokości
Gefahr in einer Geflügelzuchtanlage Zagrożenie w fermie drobiu
Explosionsgefährdung {f} zagrożenie wybuchem
staubexplosionsgefährdet zagrożenie wybuchem pyłu
Lebensgefährdung {f} zagrożenie życia
bedroht zagrożony
gefährdet zagrożony
blitzgefährdet zagrożony od pioruna
brandgefährdet zagrożony pożarem
feuergefährdet zagrożony pożarem
vom Brand bedroht zagrożony przez pożar
explosionsgefährdet zagrożony wybuchem
explosivstoffgefährdet zagrożony wybuchem materiałów wybuchowych
heißlaufen zagrzać się
schwitzen zagrzać się
heißlaufen zagrzewać się
schwitzen zagrzewać się
Schwitzen {n} zagrzewanie się
Brandeindämmung {f} zahamowanie rozwoju pożaru
Feuer schüren, das zająć się ogniem
sich entzünden zająć się ogniem
in Brand geraten zająć się ogniem
Verbot {n} zakaz
Rauchverbot {n} zakaz palenia tytonu
eingeklemmt zakleszczony
eingekeilt zaklinowany
Verschmutzung {f} zakopcenie
verrußt zakopcony
verrußen zakopić się
Umfang {m} zakres
Einsatzgebiet {n} zakres działań bojowych
Schwenkbereich {m} zakres obrotu {m}
Verschäumungsbereich {m} zakres spienienia
Temperaturbereich {m} zakres temperaturowy
Explosionsbereich {m} zakres wybuchowości
Schwenkbereich {m} zakres wychowania {m}
Zündbereich {m} zakres zapłonu
Anwendungsbereich {m} zakres zastosowania
Unterbringung {f} zakwaterowanie {n}
Feuerversicherungsanstalt {f} zakład (ubezpieczeniowy) ubezpieczający od ognia
Betrieb {m} zakład produkcyjny
Industriebetrieb {m} zakład przemysłowy
Industrieanlage {f} zakład przemysłowy
Brandkasse {f} zakład ubezpieczający od ognia
Brandversicherungsanstalt {f} zakład ubezpieczeniowy
Feuerkasse {f} zakład ubezpieczeniowy od ognia
Wasserwerk {n} zakład wodociągowy
Betriebsfeuerwehr <BtFw> {f} zakładowa ochotnicza straż pożarna
Betriebsfeuerwehr {f} zakładowa ochotnicza straż pożarna
Betriebsfeuerwehr {f} zakładowa straż pożarna
Werkfeuerwehr (f) WF <WF> {f} zakładowa zawodowa straż pożarna
Werkfeuerwehr, die <WF> zakładowa zawodowa straż pożarna
stören zakłócać
Störung {f} zakłócenie
Betriebsstörung {f} zakłócenie w pracy urządzenia
fluten zalać
ausgießen zalać
überfluten zalać
Pumpe anfüllen, die zalać pompę
überflutete Keller eines Wohngebäudes zalana piwnica budynku mieszkalnego
Überschwemmung {f} zalanie
Fluten von Räumlichkeiten, das zalanie pomieszczeń
Raumüberflutung {f} zalanie pomieszczenia
Brandsicherheitsempfehlung {f} zalecenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
Vorteil {m} zaleta {f}
Stettiner Haff {n} Zalew Szczeciński
überfließen zalewać
ausgießen zalewać
überfluten zalewać
Löschzeitabhängigkeit {f} zależność czasu gaszenia
Temperaturabhängigkeit {f} zależność temperaturowa
temperaturabhängig zależny od zmian temperatury
Brandschutzrollladen {m} żaluzja przeciwpożarowa
Panikschloß {n} zamek przeciwpaniczny
Schnappschloß {n} zamek zapadkowy
sich melden zameldować się
aufflackern zamigotać
absperren zamknąć
Abschottung {f} zamknięcie
Absperrung {f} zamknięcie
Rauchschutzabschluß {m} zamknięcie przeciwdymowe
Panikverschluß {m} zamknięcie przeciwpaniczne
Brandabschluß {m} zamknięcie przeciwpożarowe
Feuerschutzabschluß {m} zamknięcie przeciwpożarowe
Brandschutzabschluß {m} zamknięcie przeciwpożarowe
Feuerschutzabschluß im Zuge einer bahngebundenen Förderanlage, der zamknięcie przeciwpożarowe na urządzeniu transportowym taśmowym
schließen zamykać
Verschmutzung {f} zanieczyszczenie
Ölverunreinigung {f} zanieczyszczenie olejem
Ölverschmutzung {f} zanieczyszczenie olejowe
Umweltverschmutzung {f} zanieczyszczenie środowiska
Grundwasserverschmutzung {f} zanieczyszczenie wód gruntowych
Wasserverschmutzung {f} zanieczyszczenie wody
Löschwasserverschmutzung {f} zanieczyszczenie wody gaśniczej
ölverschmutzt zanieczyszczony olejem
Atemstillstand {m} zanik oddechu
Stromausfall {m} zanik prądu (elektrycznego)
Flammenausfall {m} zanik płomieni
CE-Zeichen {n} zank dopuszczenia
Eintauchen {n} zanurzenie
eintauchen zanurzyć
Unfallverhütung {f} zaobieganie wypadkom
Fernstudium {n} Zaoczny Studium
verölt zaoliwiony
Schaummittelversorgung {f} zaopatrzenie w środek pianotwórczy
Schaummittelbevorratung {f} zaopatrzenie w środek pianotwórczy
Löschwasserversorgung {f} zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych
Löschwasserbevorratung {f} zaopatrzenie wodą gaśniczą
Wasserversorgung {f} zaopatrzenie wodne
begutachten zaopiniować
Geruch {m} zapach
brenzlige Geruch, der zapach spalenizny
Brandgeruch {m} zapach spalenizny
Sperrklinke {f} zapadka
automatische Fallhaken, der zapadka automatyczna
Leiterfallhaken {m} zapadka drabiny
Fallhaken {m} zapadka drabiny wysuwanej
anstecken zapalać
anzünden zapalać
entzünden zapalać
entflammen zapalać się
Feuer fangen zapalać się
zündende Blitzschlag, der zapalające uderzenie pioruna
Anstecker {m} zapalający
zündauslösend zapalający
zündwirksam zapalający
entzündend zapalający
zündend zapalający
Entzündung {f} zapalenie
Inbrandsetzung {f} zapalenie
Anzünden {n} zapalenie
Feuermachen {n} zapalenie
Zündung {f} zapalenie
Zünden {n} zapalenie
Polsterzündung {f} zapalenie (się) wykładziny meblowej
Entflammen {n} zapalenie się
Entflammung {f} zapalenie się
zünden zapalić
in Flammen setzen zapalić
anzünden zapalić
anstecken zapalić
entzünden zapalić
in Brand stecken zapalić
in Brand geraten zapalić się
sich entzünden zapalić się
entbrennen zapalić się
zünden zapalić się
Entzündbarkeit {f} zapalność
Zündeigenschaft {f} zapalność
Entflammbarkeit {f} zapalność
Entzündlichkeit {f} zapalność
Zündbereitschaft {f} zapalność
entzündlich zapalny
zündbar zapalny
entflammbar zapalny
inflammabel zapalny
entzündet zapalony
gezündet zapalony
Pressluftvorrat {m} zapas spężonego powietrza
Löschmittelvorrat {m} zapas środka gaśniczego
Schaummittelvorrat {m} zapas środka pianotwórczego
Schlauchreserve {f} zapas węży
Löschwasservorrat {m} zapas wody gaśniczej
Löschwasserbereitstellung {f} zapas wody gaśniczej
Streichholz {n} zapałka
Zündholz {n} zapałka
verhindern zapobiec
abwenden zapobiec
verhüten zapobiegać
vorbeugen zapobiegać
Gefahr vorbeugen, der zapobiegać niebezpieczeństwu
vorbeugend zapobiegając
brandverhütend zapobiegający pożarom
Vorbeugung {f} zapobieganie
Verhütung {f} zapobieganie
Katastrophenvorbeugung {f} zapobieganie katastrofom
Brandverhütung {f} zapobieganie powstaniu pożarów
Schadensverhütung {f} zapobieganie powstawaniu szkód
passive Brandschutz, der zapobieganie pożarom
Brandvorbeugung {f} zapobieganie pożarom
Vorbeugende Brandschutz, der <VB> zapobieganie pożarom
Feuerverhütung {f} zapobieganie pożarom
vorbeugende bauliche Brandschutz, der zapobieganie pożarom w budownictwie
bautechnische Brandverhütung, die zapobieganie pożarom w budownictwie
vorbeugende Waldbrandschutz, der zapobieganie pożarom w lasach
vorbeugende Industriebrandschutz, der zapobieganie pożarom w przemyśle
Explosionsvorbeugung {f} zapobieganie wybuchom
Explosionsverhütung {f} zapobieganie wybuchom
vorbeugende Gefahrenschutz, der zapobieganie zagrożeniom
Gefahrenabwehr {f} zapobieganie zagrożeniom
Zündverhütung {f} zapobieganie zapłonu
profilaktisch zapobiegawczo
vorbeugend zapobiegawczo
Brandverhütung {f} zapobiegienanie pożarom
Sperre {f} zapora
Ölsperre {f} zapora przeciwolejowa
Schwimmschlauchsperre {f} zapora wodna pływająca
Energiebedarf {m} zaportzebowanie energii
Luftbedarf {m} zapotrzebowanie powietrza
spezifische Luftbedarf, der zapotrzebowanie powietrza jednostkowe
Schaummittelbedarf {m} zapotrzebowanie środka pianotwórczego
Sauerstoffbedarf {m} zapotrzebowanie tlenu
Wasser-Schaummittelgemisch- Bedarf {m} zapotrzebowanie wodnego roztworu środka pianotwórczego
Wasserbedarf {m} zapotrzebowanie wody
Löschwasserbedarf {m} zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych
Löschwasserbedarf {m} zapotrzebowanie wody gaśniczej
Löschwasserbedarf {m} zapotrzebowanie wody na potrzeby przeciwpożarowe
Brandschutzmörtel {m} zaprawa ognioochrona
Programmierung {f} zaprogramowanie
programmiert zaprogramowany
Feuer einstreuen, das zaprószyć ogień
Verpflegung {f} zaprowiantowanie
Staubgehalt {m} zapylenie
Zündung {f} zapłon
Entzündung {f} zapłon
Initialzündung {f} zapłon inicujący
Funkenzündung {f} zapłon od iskry
Funkentzündung {f} zapłon od iskry
elektrische Funkenentzündung, die zapłon od iskry elektrycznej
Wärmestrahlungsentzündung {f} zapłon od promieniowania cieplnego
Rückzündung {f} zapłon powtórny
Frühzündung {f} zapłon przedwczesny
Fremdzündung {f} zapłon wymuszony
entbrennen zapłonąć
auflodern zapłonąć
aufflackern zapłonąć
sich entzünden zapłonąć
aufbrennen zapłonąć
aufflammen zapłonąć
Aufflammen {n} zapłonienie
Glühhitze {f} żar
Lohe {f} żar
Glut {f} żar
Weißglut {f} żar biały
Rotglut {f} żar czerwony
Feuerglut {f} żar ognia
Zigarettenglut {f} żar papierosa
Kohlenglut {f} żar węglowy
Gelbglut {f} żar żółty
Keim {m} zarodek
Zünderbständigkeit {f} żaroodporność
Glutsicherheit {f} żaroodporność
Glutfestigkeit {f} żaroodporność
Hitzebeständigkeit {f} żaroodporność
Glutbeständigkeit {f} żaroodporność
zünderbeständig żaroodporny
hitzefest żaroodporny
hochwarmfest żaroodporny
zündfest żaroodporny
hitzebeständig żaroodporny
hochtemperaturbeständig żaroodporny
Wärmefestigkeit {f} żarowytrzymałość
wärmefest żarowytrzymały
glühend żarzący się
verfügen zarządzać
Verordnung {f} zarządzenie
Verfügung {f} zarządzenie
Verordnung (über brennbare Flüssigkeiten, die) <VbF> zarządzenie o cieczach palnych
Gefahrstoffverordnung <GefStoffV> {f} zarządzenie o materiałach niebezpiecznych
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn - Gefahrgutverordnung Eisenbahn <GGVE> {f} zarządzenie o przewozie materiałów niebezpiecznych koleją
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen <GGVSee> {f} zarządzenie o przewozie materiałów niebezpiecznych na statkach morskich
Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße - Gefahrgutverordnung Straße <GGVS> {f} zarządzenie o przewozie materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym
Gefahrgutverordnung - Straße <GGVS> {f} zarządzenie o przewozie materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym
Brandverordnung {f} zarządzenie przeciwpożarowe
Durchführungsverordnung {f} zarządzenie wykonawcze
verordnen zarządzić
Glühung {f} żarzenie
Glühen {n} żarzenie się
Nachglühen {n} żarzenie się dalsze (po odsunięciu żródła ciepła)
Keim {m} zarzewie
Herd {m} zarzewie
Initialfeuer {n} zarzewie ognia
Brandherd {m} zarzewie pożaru
Initialfeuer {n} zarzewie pożaru
Brandnest {n} zarzewie pożaru
glühen żarzyć się
nachglühen zarzyć się dalej (po odsunięciu źródła ciepła)
Selbstentzündungsprinzip {n} zasada (procesu) samozapalenia
Brandsicherheitsregel {f} zasada bezpieczeństwa pożarowego
Wirkprinzip {n} zasada działania
Brandschutzregel {f} zasada ochrony przeciwpożarowej
Brandverhütungsregel {f} zasada zapobiegania pożarom
Alarmordnung {f} zasady alarmowania
Sicherheitsgrundsätze zasady bezpieczeństwa
Brandsicherheitsgrundsätze zasady bezpieczeństwa pożarowego
Verhaltensregeln für den Brandfall, die zasady postępowania na wypadek zaistnienia pożaru
Rechtsgrundsätze zasady prawne
taktischen Grundsätze, die zasady taktyczne
einsatztaktischen Grundsätze, die zasady taktyczne prowadzenia akcji bojowej
Verhaltensregeln für den Brandfall, die zasady zachowania się w przypadku powstania pożaru
Reichweite {f} zasięg
Löschbereich {m} zasięg gaszenia
Feuerbereich {m} zasięg oddziaływania ognia
Feuerbereich {m} zasięg ognia
Brandbereich {m} zasięg pożaru
Schaumwurfweite {f} zasieg poziomy rzutu strumienia piany
Wurfweite {f} zasięg rzutu
Spritzweite des Löschers, die zasięg strumienia gaśniczego gaśnicy
Speisung {f} zasilanie
Einspeisung {f} zasilanie
Zufuhr {f} zasilanie
Feuerwehreinspeisung {f} zasilanie obiektu przez straż pożarną w środek gaśniczy
Schaumaufgabe {f} zasilanie pianą
Löschmittelbeaufschlagung {f} zasilanie środek gaśniczy
Löschwassereinspeisung {f} zasilanie w wodę gaśniczą
gespeist zasilany
eingespeist zasilany
Blindkupplung {f} zaślepka
Drucksauerstoffvorrat {m} zasób sprężonego tlenu
Wasservorrat {m} zasób wody
Löschwasservorrat {m} zasób wody gaśniczej
Rücksaugen {n} zassanie zwrotne
Schütze {m} zastawka wodna
Staffel <St> {f} zastęp
Staffel, die <St> zastęp
Löschstaffel <LSt> {f} zastęp gaśniczy
Löschstaffel, die <LSt> zastęp gaśniczy
Ersatzstromversorgung {f} zastępcze żródło prądu elektrycznego
Anwendung {f} zastosowanie
Schieber {m} zasuwa
Rauchabzugsschieber {m} zasuwa dymowa
Brandschieber {m} zasuwa pożarowa
Wasserschieber {m} zasuwa wodna
Gesundheitszeugnis {n} zaświadczenie o stanie zdrowia
einsaugen zasysać
Wasserstrahlpumpe {f} zasysacz
Tiefsauger {m} zasysacz głębinowy
Zumischer, der <Z> zasysacz liniowy
Zumischer (m) Z <Z> {m} zasysacz liniowy
Strahlpumpenzumischer {m} zasysacz liniowy (strumienicowy)
Injektorzumischer {m} zasysacz liniowy iniektorowy (strumienicowy)
Schaummittel-Zumischer {m} zasysacz liniowy pianowy
Schaumzumischer {m} zasysacz liniowy pianowy
Vormischer {m} zasysacz pianowy
Pumpenvormischer {m} zasysacz pianowy (przy pompie)
Venturizumischer {m} zasysacz Venturiego
Wasserschleier {m} zasłona wodna
Stillen von Blutungen, das zatamowanie krwawień
Festfressen {n} zatarcie się
verstopfte Regenwassereinlauf {m} zatkana studzienka kanalizacyjna
verstopfte Kanalisationseinlauf {m} zatkana studzienka kanalizacyjna
verstopften Regenwassereinläufe, die zatkanych studzienek kanalizacyjnych
verstopfte Kanalisationseinläufe, die zatkanych studzienek kanalizacyjnych
Entglimmen {n} zatlenie się
entglimmen zatlić się
Pommersche Bucht, die Zatoka Pomorska
fluten zatopić
Vergiftung {f} zatrucie
Gasvergiftung {f} zatrucie gazem
Schnappschloß {n} zatrzask drabiny nasadkowej
Karabinerhaken {m} zatrzaśnik
Karabiner {m} zatrzaśnik
sich festfressen zatrzeć się
festsitzen zatrzeć się
aufhalten zatrzymać
Wasser aufhalten, das zatrzymać wodę
Stillstand {m} zatrzymanie
Löschwasserrückhaltung {f} zatrzymywanie wody gaśniczej
Vertrauen {n} zaufanie {n}
Einsturz {m} zawalenie się
Gebäudeeinsturz {m} zawalenie się budynku
zusammenfallen zawalić się
Inhalt {m} zawartość
Gebäudeinhalt {m} zawartość budynku
Kohlendioxidgehalt {m} zawartość dwutlenku węgla
Aschegehalt {m} zawartość popiołu
Staubgehalt {m} zawartość pyłu
Kohlenmonoxidgehalt {m} zawartość tlenku węgla
Sauerstoffgehalt {m} zawartość tlenu
Feuchtigkeitsgehalt {m} zawartość wilgoci
Feuchtegehalt {m} zawartość wilgoci
Wassergehalt {m} zawartość wody
asbesthaltig zawierający azbest
Sicherungsstift {m} zawleczka
Splint {m} zawleczka
Berufsfeuerwehr <BF> {f} zawodowa straż pożarna
Wettbewerb {m} zawody
Feuerwehr-Wettbewerb {m} zawody pożarnicze
Ventil {n} zawór
Alarmventil {n} zawór alarmowy
Überdrucksicherung {f} zawór bezpieczeństwa
Sicherheitsventil {n} zawór bezpieczeństwa
Gasflaschenventil {n} zawór butli
Flaschenventil {n} zawór butli
Druckventil {n} zawór ciśnieniowy
Hebelventil {n} zawór dżwigniowy
Niederschraubventil {n} zawór grzybkowy pokrętny
Schlauchanschlußventil {n} zawór hydrantowy
Feuerhahn {m} zawór hydrantu ściennego
Feuerlöschventil {n} zawór instalacji gaśniczej
Eckventil {n} zawór kątowy
Rückschlagklappe {f} zawór klapowy przeciwzwrotny
Kugelhahn {m} zawór kulowy
Hahn {m} zawór kurkowy
Einweghahn {m} zawór kurkowy jednodrożny
Dreiweghahn {m} zawór kurkowy trójdrożny
Überdruckventil {n} zawór nadciśnieniowy
Umführungsventil {n} zawór obejściowy
Absperrventil {n} zawór odcinający
Schaltorgan eines Strahlrohres, das zawór odcinający (prądownicy)
Schlauchabsperrung {f} zawór odcinający wężowy
Entlüftungsventil {n} zawór odpowietrzający
Entwässerungshahn {m} zawór odwadniający
Druckabgrenzungsventil {n} zawór ograniczenia ciśnienia
Rückschlagventil {n} zawór przeciwzwrotny
Flammenrückschlagventil {n} zawór przeciwzwrotny przeciwogniowy
Schwimmerventil {n} zawór pływakowy
Handzusatzventil {n} zawór ręczny dodawczy
Reduzierventil {n} zawór redukcyjny
Absperrventil {n} zawór regulujący
Schlauchabsperrventil {n} zawór regulujący dopływ środka gaśniczego do węża
Ablaßventil {n} zawór spustowy
Niederschraubventil {n} zawór śrubowy
Einlaßventil {n} zawór ssący
Saugventil {n} zawór ssawny
Handsteuerventil {n} zawór sterowany ręcznie
Druckventil {n} zawór tłoczny
Druckbegrenzungsventil {n} zawór upustowy
Einatemventil {n} zawór wdechowy
Belüftungsventil {n} zawór wentylacyjny
Einlaßventil {n} zawór wlotowy
Auslaßventil {n} zawór wydechowy
Ausatemventil {n} zawór wydechowy maski
Abblasventil {n} zawór wydmuchowy
Auslaßventil {n} zawór wylotowy
Schrägsitzventil {n} zawór zamykający skośny
Rückschlagventil {n} zawór zwrotny
Entleerungsventil {n} zawór zwrotny
Saugkopfventil {n} zawór zwrotny smoku ssawnego
Aufglühen {n} zażarzenie się
Gefahr bannen zażegnać niebezpieczeństwo
Gefahr abwenden, die zażegnać niebezpieczeństwo
Temperaturabhängigkeit {f} załeżność od temperatury
Mannschaft {f} załoga
Besatzung {f} załoga
Feuerlöschmannschaft {f} załoga jednostki ratowniczo-gaśniczej
Wachbesatzung {f} załoga oddziału straży pożarnej
Wachbesatzung {f} załoga strażnicy
Löschmannschaft {f} załoga straży pożarnej
Löschequipe {f} załoga straży pożarnej
Feuerlöschmannschaft {f} załoga straży pożarnej
Berufsfeuerwehrmannschaft {f} załoga zawodowej straży pożarnej
erforschen zbadać
Erforschung {f} zbadanie
auffangen (z.B. Löschwasser, Öl) zbierać (np.wodę gaśniczą, olej)
Sammler {m} zbieracz
Sammelstück {n} zbieracz
Auffangtrichter {m} zbieracz
Ölsauggerät {n} zbieracz oleju
Auffangen (z.B. des Öls) {n} zbieranie np. oleju
Schlagknopf {m} zbijak (gaśnicy)
Tank {m} zbiornik
Behälter {m} zbiornik
Benzintank {m} zbiornik benzyny
Druckbehälter {m} zbiornik ciśnieniowy
Zusatzbehälter {m} zbiornik dodatkowy
Gasbehälter {m} zbiornik gazu
Treibgasbehälter {m} zbiornik gazu wyrzucającego
Wassertank {m} zbiornik na wodę
Löschpulverbehälter {m} zbiornik proszku gaśniczego
Löschwasserbehälter {m} zbiornik przeciwpożarowy
überdeckte Löschwasserbehälter, der zbiornik przeciwpożarowy kryty
Behelfslöschwasserbehälter {m} zbiornik przeciwpożarowy pomocniczy
Löschwasserauffangbecken {n} zbiornik przejściowy wody gaśniczej (po akcji gaśniczej)
Löschmittelbehälter {m} zbiornik środka gaśniczego
Fahrzeugtank {m} zbiornik środka gaśniczego w samochodzie
Schaummitteltank {m} zbiornik środka pianotwórczego
Schaummittelbehälter {m} zbiornik środka pianotwórczego
Druckluftwasserkessel {m} zbiornik wodno-powietrzny
Wasserbehälter {m} zbiornik wody
Löschwassertank {m} zbiornik wody gaśniczej
Ausgleichbehälter {m} zbiornik wyrównaczy
Hochdruckbehälter {m} zbiornik wysokociśnieniowy
Schwimmdachtank {m} zbiornik z dachem pływającym
Festdachtank {m} zbiornik z dachem stałym
Kunststoffbehälter {m} zbiornik z tworzywa sztucznego
Löschwasserrückhaltebecken {n} zbiornik zatrzymujący wodę gaśniczą
Edelstahlbehälter {m} zbiornik ze stali szlachetnej
zusammenbacken zbrylać się
Zusammenbacken {n} zbrylanie się
Zusammenbacken {n} zbrylenie się
Abbruch {m} zburzenie
Fernsteuerung {f} zdalne sterowanie
Fernsteuerung mittels Seilzug, die zdalne sterowanie za pośrednictwem kabla
Massenereignis {n} zdarzeń masowych
feuerwehrtauglich zdatny do służby pożarniczej
transportfähig zdatny do transportu
Absorptionsfähigkeit {f} zdolność absorbcyjna
Wärmespeicherungsvermögen {n} zdolność akumulacji ciepła
Einsatzfähigkeit {f} zdolność do akcji bojowej
Flammenausbreitungseigenschaft {f} zdolność do rozprzestrzeniania się płomieni
Einsatzdiensttauglichkeit {f} zdolność do służby operacyjnej
Feuerwehrdiensttauglichkeit {f} zdolność do służby pożarniczej
Feuerwehrtauglichkeit {f} zdolność do służby w pożarnictwie
Oxydationsfähigkeit {f} zdolność do utleniania
Explosionsfähigkeit {f} zdolność do wybuchu
Zündeigenschaft {f} zdolność do zapalenia
Zündwilligkeit {f} zdolność do zapalenia
Entzündbarkeit {f} zdolność do zapłonu
Entzündlichkeit {f} zdolność do zapłonu
Zündfähigkeit {f} zdolność do zapłonu
Zündwilligkeit {f} zdolność do zapłonu
Löschvermögen {n} zdolność gaśnicza
Löschkapazität {f} zdolność gaśnicza
Drehungsvermögen {n} zdolność obrotowa
Raumabschluß {m} zdolność oddzielania pomieszczeń
Schaumfähigkeit {f} zdolność pienienia
Schaumvermögen {n} zdolność pienienia się
Wärmeaufnahmevermögen {n} zdolność pobierania ciepła
Wärmeaufnahmefähigkeit {f} zdolność pobierania ciepła
Wasseraufnahmevermögen {n} zdolność pochłaniania wody
Eindringungsvermögen {n} zdolność przenikania
Erstickungsfähigkeit {f} zdolność tłumienia
Wärmeaufnahmevermögen {n} zdolność wchłaniania ciepła
Netzvermögen {n} zdolność zwilżania
Netzfähigkeit {f} zdolność zwilżania
einsatzfähig zdolny do akcji
selbsterhitzungsfähig zdolny do samonagrzewania
selbstentzündlich zdolny do samozapłonu
selbstentzündbar zdolny do samozapłonu
glimmfähig zdolny do tlenia
explosionsfähig zdolny do wybuchu
entzündlich zdolny do zapalenia
entzündbar zdolny do zapłonu
zündwirksam zdolny do zapłonu
zündfähig zdolny do zapłonu
ausrücken zdusić
absteigen zejść
außer Dienst gehen zejść ze służby
Gußeisen {n} żeliwo
Grauguß {m} żeliwo szare
Gleitstange {f} ześlizg
Arbeitsgemeinschaft betrieblicher Brandschutz <AGBB> {f} Zespół ds. Ochrony przecowpożarowej w przemyśle
Arbeitsgemeinschaft der Brandschutzingenieure <AG BSI> {f} Zespół inżynierów pożarnictwa
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren <AGBF> {f} Zespół komendantów zawodowch straży pożarnych
Pumpenrelais {n} zespół pomp
Erstarrung {f} zestalanie się
Satz {m} zestaw {m}
Abglimmen {n} zetlenie się
ausschwelen zetlić się
abglimmen zetlić się
Genehmigung {f} zezwolenie
Erlaubnis {f} zezwolenie
Zulassung {f} zezwolenie
Schweißerlaubnisschein {m} zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych
ausrücken zgasić
auslöschen zgasić
Feuer ausspritzen, das zgasić ogień
ausgehen zgasnąć
erlöschen zgasnąć
ausflackern zgasnąć
verlöschen zgasnąć
Auslöschung {f} zgaszenie
auslöschen zgaszony
Baugenehmigung {f} zgoda na budowę
normgerecht zgodnie z normą
vorschriftsmäßig zgodnie z przepisami
brandschutzgerecht zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej
Konformität {f} zgodność
Normgerechtigkeit {f} zgodność z normą
wegbrennen zgorzeć
Generalversammlung {f} zgromadzenie ogólne
Gruppierung {f} zgrupowanie
Meldung {f} zgłoszenie
Alarmmeldung {f} zgłoszenie alarmu
Alarmgebung {f} zgłoszenie alarmu
Eintreffmeldung {f} zgłoszenie dojazdu
Bereitmeldung {f} zgłoszenie gotowości
Meldung über einen Zusammenstoss zgłoszenie o kolizji
Feuermeldung {f} zgłoszenie pożaru
Brandmeldung {f} zgłoszenie pożaru
Ausrückmeldung {f} zgłoszenie wyjazdu
Notrufmeldung {f} zgłoszenie wypadku
harmonisierte technische Spezifikation, die zhamonizowana techniczna specyfikacja
flammenspeiend ziejący ogniem
Brandnebenerscheinung {f} zjawisko poboczne towarzyszące pożarowi
Brandphänomen {n} zjawisko pożaru
Branderscheinung {f} zjawisko pożaru
Begleiterscheinung {f} zjawisko towarzyszące
Brandbegleiterscheinung {f} zjawisko towarzyszące pożarowi
Brandparallelerscheinung {f} zjawisko towarzyszące pożarowi
Nebeneffekt {m} zjawisko uboczne
Gefahrenbeseitigung {f} zlikwidowanie zagrożenia
ablösen zluzować (zmienić)
Ablösung {f} zluzowanie
Ablösung {f} zmiana
Schicht {f} zmiana (podziału bojowego)
Alarmschicht {f} zmiana alarmowa
Einsatzschicht {f} zmiana bojowa
Nachtschicht {f} zmiana nocna
Wachabteilung {f} zmiana podziału bojowego
Einsatzschicht {f} zmiana podziału bojowego
Aggregatszustandsänderung {f} zmiana stanu skupienia
Temperaturveränderung {f} zmiana temperatury
Nutzungsänderung {f} zmiana użytkowania
gefahrmindernd zmniejszający niebezpieczeństwo
Verminderung {f} zmniejszenie
Druckminderung {f} zmniejszenie ciśnienia
Gefahrenminderung {f} zmniejszenie niebezpieczeństwa
Gefahrverminderung {f} zmniejszenie niebezpieczeństwa
Brandlastverringerung {f} zmniejszenie obciążenia ogniowego
Brandschadenminderung {f} zmniejszenie strat popożarowych
Schadensminderung {f} zmniejszenie szkód
Gefahrenminderung {f} zmniejszenie zagrożenia
brandlastmindernd zmnieszający obciążenie ogniowe
Sicherheitszeichen {n} znak bezpieczeństwa
Straßenverkehrszeichen {n} znak drogowy
Prüfzeichen {n} znak kontroli
Eichzeichen {n} znak legalizacyjny
Gefahrenzettel {m} znak niebezpieczeństwa materiału
Warnzeichen {n} znak ostrzegawczy
Verbotszeichen {n} znak zakazu
Übereinstimmungszeichen, das <Ü-Zeichen> {n} znak zgodności
Zerstörung {f} zniszczenie
Feuervernichtung {f} zniszczenie przez pożar
Brandzerstörung {f} zniszczenie przez pożar
Brandzehrung {f} zniszczenie spowodowane przez pożar
brandzerstört zniszczony przez pożar
vom Brand vernichtet zniszczony przez pożar
brandgeschädigt zniszczony przez pożar
zerstören zniszczyć
verheeren zniszczyć
vernichten zniszczyć
wegbrennen zniszczyć ogniem
Normbrandbedingungen znormalizowane warunki pożaru
genormt znormalizowany
tragen znosić
durch Flammen umzingelt werden zostać otoczony przez płomienie
ätzend żrący
sich verletzen zranić się
Brandverletzte {m} zraniony przez pożar
befeuchten zraszać
berieseln zraszać
Löschbrause {f} zraszacz
Beregnung {f} zraszanie
Befeuchtung {f} zraszanie
Berieselung {f} zraszanie
Flächenberegnung {f} zraszanie powierzchni
Mantelberieselung {f} zraszanie powierzchni bocznej (zbiornika)
Bühnenberegnung {f} zraszanie scen
Bühnenberieselung {f} zraszanie sceny
Theaterbühnenberieselung {f} zraszanie sceny teatralnej
Wasserberieselung {f} zraszanie wodą
Behälterberieselung {f} zraszanie zbiornika
Verminderung {f} zredukowanie
Wärmequelle {f} źródła ciepła
Wärmeerzeuger {m} źródła ciepła
Brunnen {m} źródło
Quelle {f} źródło
Energiequelle {f} żródło energii
Zündquelle {f} żródło inicjujące zapłon
Gefahrenherd {m} żródło niebezpieczeństwa
Gefahrenquelle {f} żródło niebezpieczeństwa
Brandgefahrenquelle {f} żródło niebezpieczeństwa pożarowego
Feuerquelle {f} żródło ognia
Brandursprung {m} źródło pożaru
Strahlungsquelle {f} żródło promieniowania
Wasserquelle {f} żródło wody
Gefahrenquelle {f} żródło zagrożenia
technische Zündquelle, die źródło zapalania pochodzące od urządzenia lub maszyny
Zündquelle {f} żródło zapalenia
Zündquelle {f} żródło zapłonu
Vereinigung {f} zrzeszenie
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes, die <VFdB> Zrzeszenie dla popierania rozwoju ochrony przeciwpożarowej w Niemczech
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (f) VFdB <VFdB> {f} Zrzeszenie dla popierania rozwoju ochrony przeciwpożarowej w Niemczech
Löschmittelabwurf aus der Luft {m} zrzut środka gaśniczego (z powietrza, z samolotu gaśniczego)
Kranwagen {m} żuraw ratowniczy
Schlacke {f} żużel
Wärmeverbrauch {m} zużycie ciepła
Luftverbrauch {m} zużycie powietrza
Löschmittelverbrauch {m} zużycie środka gaśniczego
Schaummittelverbrauch {m} zużycie środka pianotwórczego
Sauerstoffverbrauch {m} zużycie tlenu
Wasserverbrauch {m} zużycie wody
Löschwasserverbrauch {m} zużycie wody gaśniczej
bekämpfen zwalczać
niederkämpfen zwalczać
Bekämpfung {f} zwalczanie
Risikobekämpfung {f} zwalczanie niebezpieczeństwa
Feuerbekämpfung {f} zwalczanie ogniem
bekämpfende Brandschutz, der zwalczanie pożarów
Brandbekämpfung {f} zwalczanie pożarów
abwehrende Brandschutz, der zwalczanie pożarów
Schiffsbrandbekämpfung {f} zwalczanie pożarów na statkach
Brandbekämpfung aus der Luft, die zwalczanie pożarów z powietrza
Risikobekämpfung {f} zwalczanie ryzyka
Streßbewältigung {f} zwalczanie stresu
Schockbekämpfung {f} zwalczanie szoku
Kurzschluss {m} zwarcie
Erdschluß {m} zwarcie doziemne
verkohlte Männerleiche {f} zwęglany zwłoki mężczyzn
Verkohlen {n} zwęglenie
kohlen zwęglić
sich verkohlen zwęglić się
Einengung {f} zwężenie
Drosselgerät {n} zwężka
Drosselmeßgerät {n} zwężka miernicza
Verband {m} związek
taktische Verband, der związek taktyczny
Verband der Schadensversicherer, der - früher Verband der Sachversicherer, der <VdS> Związek ubezpieczających od szkód (materialnych) - przedtem: Związek ubezpieczających mienie)
Werkfeuerwehrverband, der <WFV> Związek zakładowych zawodowych straży pożarnych
Werkfeuerwehrenverband (m) WFV <WFV> {m} Związek zakładowych zawodowych straży pożarnych
gefahrenerhöhend zwiększający niebezpieczeństwo
Gefahrerhöhung {f} zwiększenie niebezpieczeństwa
erhöhte Brandgefahr, die zwiększone niebezpieczeństwo pożaru
aufwickeln zwijać
Schlauchhaspel {f} zwijadło wężowe
B-Haspel {f} zwijadło wężowe (z wężami B, W-75)
fahrbare Schlauchhaspel, die zwijadło wężowe dwukołowe
Wandschlauchhaspel {f} zwijadło wężowe hydrantu wewnętrznego
tragbare Schlauchhaspel, die zwijadło wężowe ręczne
Schlauchhaspel mit achsialer Wasserzufuhr, die zwijadło wężowe szybkiego natarcia
Ein-Mann-Haspel {f} zwijadło z obsługą jednoosobową
Aufwickeln {n} zwijanie
Schlauchaufwickler {m} zwijarka węży
befeuchten zwilżać
Netzmittel {n} zwilżacz
Befeuchtung {f} zwilżanie
Schlauchleitung zusammenräumen, die zwinąć linię wężową
Schlauch aufrollen, den zwinąć wąż
Fangleitung {f} zwód
Blitzableiterstange {f} zwód piorunochronny
abdanken zwolnić się (ze służby)
entlassen zwolnić ze służby
Entlassung {f} zwolnienie
Dienstentlassung {f} zwolnienie ze służby
brandzugewandt zwrócony w stronę pożaru
Verzögerung {f} zwłoka
Verdienstorden \"Für Verdienste im Brandschutz\" in Gold złota odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej
Medaille für Verdienste im Brandschutz in Gold Złoty Medał Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Steckleiter zusammenstecken, die złożyć drabinę nasadkową

Impressum und Haftungsausschluss