Niemiecko-polski słownik fachowych terminów strażackich
Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce » Struktura

Struktura Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego

Związek OSP RP zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne. Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami bojowymi, uczestniczącymi bezpośrednio w akcjach ratowniczo-gaśniczych, są pierwszą siła reagowania w swoich miejscowościach. Walczą z pożarami, klęskami żywiołowymi, uczestniczą w akcjach ratowniczych na drogach i przy usuwaniu skutków katastrof ekologicznych.

W działaniach ratowniczych na terenie województwa uczestniczy 350 jednostek OSP, w tym 106 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

« z powrotem

dalej »

metryczka i wykluczenie odpowiedzialności