Niemiecko-polski słownik fachowych terminów strażackich
 » Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce

Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce

przegląd

Niemiecko-polski słownik fachowych terminów strażackich
Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce » Związek

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Związek zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest organizacją pożytku publicznego.

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

  • ochrony przeciwpożarowej,
  • ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego,
  • wspierania różnorodnych form pracy kulturalno-oświatowej,

dalej »

metryczka i wykluczenie odpowiedzialności