Niemiecko-polski słownik fachowych terminów strażackich
 » o słowniku

Przedmowa

Ten słownik jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej i zawiera fachowe wyrażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
W miarę wyczerpująco potraktowano zostały wszystkie główne dziedziny współczesnego pożarnictwa: badania pożarnicze, zapobieganie pożarom, zwalczanie pożarów, pomoc techniczna, ratownictwo chemiczne.

Bezpośrednia praca nad słownikiem polegała na wynotowywaniu pojęć fachowych i ich tłumaczeniu oraz szukaniu odpowiedników w drugim języku przy lekturze polskich i niemieckich przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm, książek i czasopism fachowych oraz opracowań naukowych, prospektów i dokumentacji technicznych firm produkujących sprzęt i urządzenia pożarnicze oraz materiałów i elementów budowlanych, jak również podczas opracowywania konkretnych zadań praktycznych.

Niemiecko-polski słownik fachowych terminów strażackich
 » o słowniku

Autor nie rości praw do pełnego uwzględnenia wszystkich możliwych wyrażeń i terminów pożarniczych lub pojęć związanych z ochroną przeciwpożarową i byłby wdzięczny za każdą uwagę i propozycję.

Schwedt nad Odrą, maj 2010

metryczka i wykluczenie odpowiedzialności